Ми опинилися в такому самому становищі в забрудненому повітрі, як і риби в забрудненій воді”


Скачати 200.15 Kb.
НазваМи опинилися в такому самому становищі в забрудненому повітрі, як і риби в забрудненій воді”
Дата06.04.2013
Розмір200.15 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Біологія > Документи
Забруднення атмосфери. .
Ми опинилися в такому самому становищі в забрудненому повітрі, як і риби в забрудненій воді”.

А.Кніс, амер. біолог
Атмосфера – це повітряна (газова) оболонка Землі, яка пов’язана з нею силою земного тяжіння;

  • верхня, найменш щільна з усіх оболонок;

  • окутує Землю до висоти 2-3 тис. км.

Значення атмосфери.

1. Атмосфера – одна з найголовніших умов життя на планеті, необхідна для дихання та фотосинтезу.

Без їжі людина може прожити 5 тижнів, без води – 5 діб, без повітря – 5 хвилин.

2. Атмосфера, немовби ковдра, захищає Землю від добових перепадів температур.

Так, добовий перепад температур на Місяці, де немає атмосфери, складає 150-200º.

Саме атмосфера регулює добові й сезонні коливання температур. При відсутності атмосфери середньорічна температура приземного шару повітря була б -23º, а не +15º.

3. Атмосфера, немовби бронежилет, захищає земну поверхню від метеоритів, які згорають від тертя з повітрям (“зорі, що падають”).

4. Атмосфера, немовби скафандр, захищає нашу планету від ультрафіолетового випромінювання.

5. Повітря атмосфери зумовлює екзогенні (зовнішні) процеси (вивітрювання).

Будова атмосфери.

Здається, що атмосфера – щось однорідне, оскільки гази легко перемішуються, але це не так. З висотою змінюються склад, густина, температура повітря.

1. Тропосфера – нижній, приземний шар атмосфери до 18км.

- найщільніший шар, тут зосереджено 80% всієї маси повітря (завдяки дії сили земного тяжіння),

- тут міститься майже вся водяна пара, тут формується погода (“фабрика погоди”),

- оскільки прозоре повітря нагрівається від земної поверхні, тому в тропосфері температура зменшується з висотою на 6º кожен 1 км.

2. Стратосфера – верхня межа на висоті 55 км,

- повітря тут розріджене і сухе,

- саме тут на висоті 20-30 км концентрується газ озон, утворюючи тонкий 3-х мм озоновий шар, який затримує смертоносне для всього живого ультрафіолетове випромінювання Сонця.

Озон – з грецької “пахучий”, його запах можна відчути після грози, він утворюється в нижніх шарах атмосфери під час блискавок. В малих кількостях поліпшує стан людини, оскільки сприяє утворенню в організмі вітамінів групи “Д”, посилює імунітет.

3. Мезосфера – до висоти 90 км, тут температура знижується до –90º.

4. Термосфера – до висоти 800 -1000 км, в ній температура зростає до +1500º.

5. Екзосфера (“зовнішній”) – зовнішній, найбільш розріджений шар, який поступово переходить у космічний простір.

Склад атмосфери.

Атмосфера – це суміш газів (20).

1. Азот – 78%, “безжиттєвий”, оскільки малоактивний, надходить в результаті діяльності мікроорганізмів, входить до складу білків, бере участь у колообігу речовин, регулює вміст кисню.

2. Кисень – 21%, “життєвий”, оскільки підтримує горіння, гниття, дихання.

Споживання кисню збільшується із розвитком виробництва. Кисень згорає в двигунах автомобілів, літаків, ракет, при спалюванні палива на заводах та теплових електростанціях.

3. Вуглекислий газ – 0,036%, з кислуватим присмаком, утворюється під час розкладання органічних речовин, бродіння, згорання палива, дихання, виверження вулканів; обігрівач (“утеплювач”) Землі, оскільки він пропускає сонячні промені до Землі, але затримує тепло, що відбивається від земної поверхні.

З середини XX століття в повітрі спостерігається збільшення кількості вуглекислого газу у зв’язку зі швидкими темпами розвитку промисловості.

4. Інші гази – 1% (аргон, інші інертні гази) – при звичайних умовах не вступають у хімічні реакції.

5. Водяна пара – постачається в атмосферу в результаті випаровування.

6. Тверді домішки – тверді частинки, що містяться у завислому стані в атмосфері: пил (космічний і вулканічний), попіл (вулканічний, від лісових пожеж), кристалики льоду і морської солі, пилок рослин, мікроорганізми, сажа (над містами).
Забруднення повітря – це несприятливі зміни стану повітря в результаті постачання в атмосферу газоподібних (90% загальної маси речовин), рідких, твердих речовин, що надходять внаслідок антропогенної діяльності та природним шляхом.

Завдяки циркуляції атмосфери (всі види переміщень повітря над земною поверхнею, загальний колообіг повітря) забруднення повітря поширюється в усі куточки Землі – транскордонне забруднення (приклади: ”парниковий ефект”, “кислотні дощі”, радіаційне забруднення).


а) Природні джерела забруднення атмосфери.

Космічний пил (який утворюється під час згорання метеоритів), ультрафіолет, вулканізм ( гази – фумароли, попіл, пил), пилові і піщані бурі, лісові пожежі, розкладання живих організмів.

Так, у 1883 році під час виверження вулкану Кракатау маса попелу та пилу становила 150 млрд. т , це зумовило утворення світлонепроникного екрану навколо Землі, а також зміну її теплового балансу.

б) Антропогенні (штучні) джерела забруднення атмосфери.

1. Теплова енергетика (ТЕС) – 31% від загального забруднення атмосфери.

ТЕС викидають в атмосферу гази, що містять оксиди сульфуру, нітрогену, карбону й металів, попіл.

Так, під час спалювання 1 т вугілля в трубу викидається 23 кг попелу, 15 кг діоксиду сульфуру SO2 і значна кількість сажі. ТЕС світу щороку викидають 120 млн. т попелу, 60 млн. т SO2.

2. Автотранспорт – 23% (а в містах до 50% ) від загального забруднення атмосфери. У вихлопних газах автотранспорту містяться близько 200 шкідливих компонентів. Найнебезпечнішими сполуками, що містяться у вихлопних газах авто є бензопірени, чадний газ (оксид вуглецю - СО), вуглекислий газ (за добу всередньому один авто викидає до 4 кг вуглекислого газу), ненасичені вуглеводні з неприємним запахом, сірковмісні сполуки, оксиди нітрогену (які беруть участь у створенні фотохімічного смогу), сполуки свинцю (у разі застосування етильованого бензину). Так, при спалюванні 1 кг етильованого бензину в атмосферу викидається 1 гр плюмбуму , свинець був виявлений навіть в материковій кризі Гренландії, а вміст сполук свинцю в біомасі рослин вздовж транспортних магістралей іноді в 300 разів перевищує допустимі норми. Також авто споживає велику кількість кисню. За рік авто спалює понад 1 млн.т кисню, якого б вистачило для дихання 30 млн.чоловік. Нині в світі близько 500 млн. авто. Становище погіршується ще тим, що автомобільні викиди концентруються в приземному шарі повітря – саме в зоні нашого дихання.

3. Чорна металургія - 16% всіх забруднень атмосфери, підприємства чорної металургії викидають гази, що містять оксиди карбону, сульфуру, нітрогену, багато пилу, кіптяви, сажі, важких металів (свинець, ртуть, мідь, нікель, цинк, хром).

На 1 т чавуну припадає 4,5 кг пилу, 2,7 кг діоксиду сульфуру SO2.

4. Кольорова металургія – 7%, її підприємства викидають запилені гази, що містять оксиди сульфуру та оксиди кольорових і важких металів.

З 1 т пилу, що викидається в атмосферу під час виплавляння мідних руд, можна вилучити до 100 кг міді, дещо менше свинцю та цинку.

5. Промисловість будівельних матеріалів – 14% усіх забруднень атмосфери. Найнебезпечнішим є виробництво цементу, при якому в атмосферу викидається близько 3% продукції.

6. Нафтопереробна промисловість - 6,3%, у її викидах містяться різні вуглеводні сполуки.

7. Хімічна промисловість – 3,8%, забруднює атмосферу пилом, що містить органічні та неорганічні сполуки, різними газами (особливо небезпечними є сірчисті сполуки, оксиди азоту, хлор).

Так, в Черкасах, де вміст азоту перевищує санітарні норми, захворюваність дітей на 20% вище, ніж в районах, де цей показник в нормі.

8. Авіатранспорт. Значною мірою забруднюють атмосферу літаки, у їх вихлопах міститься багато бензопірену, також літаки спалюють велику кількість кисню.

Реактивний літак, що пролітає над Атлантикою, спалює 35 т кисню, якого б вистачило для дихання 30 чоловік протягом доби.

За обсягом та завданою шкодою серед усіх перелічених викидів варто виділити: діоксид сульфуру SО2 (сірчистий газ), оксиди нітрогену, оксид вуглецю СО (чадний газ), вуглекислий газ, нафтові гази, важкі метали, радіоактивні речовини, пиловиділення.

Штучні джерела забруднення атмосфери:

(за будовою та характером впливу на атмосферу)

технічні - пил цементних заводів, сажа при згоранні вугілля,

хімічні - газоподібні речовини, які можуть вступати в хімічні реакції.

Промислові викиди в атмосферу поділяють на:

первинні – це викиди, що надходять в атмосферу безпосередньо від джерела,

вторинні – є продуктами первинних, але можуть бути небезпечнішими, ніж первинні. Майже всі забруднюючі речовини можуть вступати між собою в реакції, утворюючи високотоксичні сполуки.

Таблиця:” Види забруднень і джерела забруднення атмосфери ”.

(Запольський “Основи екології”с.132).

Під впливом атмосферних опадів, циркуляції атмосфери, взаємодії з гідросферою й літосферою та діяльності організмів атмосферне повітря позбавляється сторонніх домішок. Цей процес називають самоочищення. Проте в результаті антропогенної діяльності утворюється така велика кількість забруднень, що атмосфера вже не здатна самоочищатися і відбувається значне накопичення забруднюючих речовин.

Розподіл загального забруднення в атмосфері.

86% - над промисловими районами,

12,9% - над містами,

1% - над сільською місцевістю,

0,1% - над океанами.

Вплив забрудненої атмосфери на організм людини.

В організмі людини немає органів, які б забезпечували запас кисню хоч на невеликий проміж часу, тому її організм змушений постійно і безперервно споживати свіже повітря для підтримання процесів життєдіяльності, у спокійному стані 8-10 л за одну хвилину, 500 л за годину і 12000 л (15 кг ) за добу. Зміна хімічних і фізичних властивостей повітря може порушувати функціонування її організму, спричинюючи небажані відхилення в здоров’ї. Забруднене повітря тим і небезпечне, що ми ним постійно дихаємо. Маючи велику активну поверхню, самі часточки не тільки мають негативний вплив, а й адсорбують на своїй поверхні велику кількість різних токсичних речовин, що спричинює накопичення токсинів та їх негативну дію на організм. Особливо це небезпечно в разі накопичення радіоактивних і канцерогенних речовин та важких металів. Налічується до 400 канцерогенних речовин, серед яких найбільш активними є бензопірен, діоксини та ін. Забруднення атмосфери є причиною різноманітних захворювань: захворювань органів дихання (бронхіт, астма, пневмонія), очей, серцево-судинної системи, алергії, інфекційних хвороб, раку легенів.

Кожна 7 дитина в Англії хворіє на бронхіальну астму.

Захворювання на рак легенів у металургів перевищує норму в 3 рази.

Екололічний вплив забруднень атмосфери.

Забруднення атмосферного повітря призводить до погіршення санітарно-гігієнічних показників:

- збільшується частота туманів, що гнітюче впливає на настрій та самопочуття людей;

- збільшується кількість пилу в атмосфері і зменшується її прозорість та видимість;

- погіршуються санітарно-побутові умови життя населення, тому що пил і сажа проникають у помешкання, забруднюючи їх;

- спостерігається негативний вплив на розвиток рослин, вражаються фруктові дерева, ліси, сільськогосподарські культури;

Так, сірчистий газ викликає потемніння листя рослин, а потім загибель рослин на відстані 50 км від підприємств.

У лісах, які задимлюються промисловими підприємствами, зникають бджоли, птахи.

Глобальні екологічні проблеми атмосфери.

Можливий прогноз на майбутнє:

2043 рік нашої ери. У Хабаровську, Парижі, Філадельфії населення попереджають про загрозу повеней. На вулицях Санкт-Петербургу та Нью-Йорку вода стоїть на рівні метра, й більшість міських мешканців втекли у більш посушливі райони. Надходять повідомлення про епідемії катаракти очей, гепатиту в чорноморських країнах, Узбекистані, Індії, Бразилії. Загрозливі розміри прийняв дитячий лейкоз. Зростає кількість хворих на рак шкіри, таких у світі нараховується півмільярда. Посуха знову різко скоротила виробництво пшениці в Україні та Казахстані. Блукаючі в океанах, сейнери повідомляють, що в звичайних районах вилову майже зникли краби та креветки. Багато країн почали імпортувати чисту прісну воду. Але є й приємні новини. Мешканці Мурманська та Стокгольму у листопаді загоряють, поширюється туризм в Антарктиді, Сибір став світовим “хлібним” районом.

Що це? Злі пророцтва? Наукова фантастика?

1.Глобальне потепління (Парниковий ефект).

Розвиток промисловості й особливо енергетики супроводжується збільшенням спалювання палива. Це призводить до збільшення викидів парникових газів (оксидів вуглецю, нітрогену, сірки), в першу чергу - вуглекислого газу. За останні 40 років кількість викидів вуглекислого газу зросла на 35%. Збільшення вмісту вуглекислого газу в атмосфері спричинює також інтенсивне вирубування лісів. У земній атмосфері вуглекислий газ та деякі інші гази діють подібно до скла в парнику: вони пропускають сонячну радіацію (сонячні тепло і світло), але не дають відбитій послабленій сонячній радіації вернутися у космічний простір, втримуючи її тепло, що спричинює розігрівання атмосфери. За останні 150 років середня температура в світі збільшилася на 0,7º. За даними ООН, до 2100р. температура може зрости на 3º . Це може призвести до розтаванняльодовиків, що зумовить підняття рівня вод Світового океану на 2-3 м і затоплення прибережних районів (Всесвітній потоп). Можуть зникнути під водою густонаселені міста і цілі країни (Голландія, Ізраїль). Кліматичні зони змістяться на 400 км на північ. Зникне вічна мерзлота. Північний Льодовитий океан влітку буде вільним від льоду. Збільшиться посушливість у середніх широтах, де розвинуте зернове землеробство (деякі штати США, Україна, Кубань). Клімат тут стане напівпустельним, зима буде коротшою і теплішою, а літо – тривалішим і спекотнішим, що призведе до значного зниження врожаїв. Зникнення загрожує Аральському, Мертвому, Азовському морям і багатьом річкам. Зникнуть мангрові ліси.

Сучасні наслідки парникового ефекту помітні вже сьогодні:

- 2007 рік – найтепліший рік за всю історію спостережень;

- збільшення кількості погодних аномалій: з середини 80-х років подвоїлась кількість ураганів в тропічних широтах, морозні зими в США, теплі зими в Росії та Україні;

- підвищення рівня вод Світового океану в середньому на 2 мм в рік , протягом XX ст. рівень Світового океану в цілому піднявся на 10-20 см. Це загрожує затопленню коралових атолів, оскільки вони піднімаються над рівнем океану лише на 1-2 м. Так, близько половини жителів Мальдівських островів в майбутньому переселять на штучний острів, створений неподалік від острову, де розташована столиця – Мале.

Протягом 1978-2002 р.р. зникло 9% арктичного льоду. Згідно з прогнозами, Північний Льодовитий океан протягом наступного півстоліття вже може не називатися “Льодовитим”, оскільки лід повністю зникне. За останні 10 років Антарктида втратила близько 3 тис.км² крижаних полів; вже майже розтанули сніги Кіліманджаро; катастрофічними темпами зменшується площа Мертвого моря;

  • виникнення загадкового природного явища у східній частині Тихого океану – течії Ель-Ніньо. Так називають теплі потоки екваторіальних вод, що проникають між Перуанською течією і західним узбережжям Південної Америки. Ель-Ніньо (з іспанської “маля”) наче плащем укриває холодні води Перуанської течії, це призводить до підвищення температури на 3-5º , що в свою чергу спричинює у природі ланцюг катастрофічних змін. Теплі води сприяють прогріванню повітря, яке піднімається, утворюючи дощові хмари. Як наслідок, там, де опадів обмаль, починаються зливи. Вони змивають та зносять в океан родючі ґрунти, іноді будівлі. Звикла до відносно холодної води риба гине і починає гнити, насичуючи води шкідливим сірководнем.

Такі катастрофічні для планети наслідки глобального потепління непокоять світову спільноту. У зв’язку з цим у 1992 році у Ріо-де-Жанейро Конференцією ООН було прийнято Рамкову Конвенцію про зміни клімату. У грудні 1997 року в Кіото був підписаний міжнародний протокол про зменшення і квотування викидів парникових газів. Не приєдналися до нього США, Китай, Індія, стверджуючи, що реалізація Кіотського протоколу може завдати шкоди економіки світу. У 1998 році в Токіо проведено всесвітній форум з питань захисту атмосфери від антропогенних забруднень. Згідно з цим було прийнято рішення щодо обмеження викидів промислових забруднень в атмосферу, зокрема оксиду карбону (IV), який сприяє виникненню парникового ефекту.

2. Руйнування озонового шару.

Сучасна промисловість широко використовує фреони, як холодоагенти в рефрижераторах і побутових холодильниках, як аерозольні розбризкувачі. Щорічно в світі випускається кілька мільйонів тонн фреонів. В стратосфері під дією ультрафіолетового випромінювання фреони розкладаються з виділенням атомарного хлору, який є ефективним каталізатором розщеплення озону на кисень (хлор руйнує озон, відбираючи один із трьох атомів кисню й перетворюючи його на О2). Так, один атом хлору здатен розкласти 100 тис. молекул озону. Руйнування озонового шару спричинюють також космічна і ракетна техніка та сучасні надзвукові літаки. Викиди продуктів згорання палива з їхніх двигунів розкладають озон до кисню та інших сполук. Під час кожного запуску ракети в космос в озоновому шарі ”пропалюється” величезна дірка, яка затягується лише за кілька годин. Підраховано, що в результаті 100 запусків поспіль космічного корабля “Спейс Шаттл” майже повністю зруйнувався б озоновий шар на Землі.

Внаслідок руйнування озонового шару концентрація озону почала зменшуватися. Над Антарктидою виявлено “ дірку ”, в якій вміст озону менший від звичайного на 40-50%. Ця дірка чітко виявляється з серпня по жовтень, а нині вона не затягується і влітку та має надзвичайно велику площу, що дорівнює площі Антарктиди. У результаті підвищився УФ-фон у країнах, розташованих у південній півкулі, ближче до Антарктиди. Так, медики Нової Зеландії охоплені тривогою, констатуючи значне зростання захворювань людей на рак шкіри та катаракту, пов’язаних із підвищенням УФ-фону. Жителі Веллінгтона сьогодні побоюються з’являтися на пляжах. Після 1991 р. в Чілі неодноразово реєстрували випадки сліпоти лососевих риб, кролів, овець, які пов’язані з істотним зростанням УФ-фону.

З цієї ж причини зменшилася кількість планктону в районі Антарктиди. “Озонову дірку” виявлено і в північній півкулі над Арктикою (Шпіцберген). Процес зменшення концентрації озону невпинно триває. Це призводить до зниження імунітету та збільшення частоти інфекційних захворювань. Як стверджує “Грінпіс”, зменшення озонового шару на 10% призводить до збільшення захворювань на рак шкіри 300 тис. чоловік. Зменшення вмісту озону в атмосфері також загрожує зниженням урожайності сільськогосподарських культур, збільшенням кількості мутацій. Якщо ж озоновий шар зникне зовсім, то це призведе до загибелі принаймні наземної біоти.

З метою запобігання подальшому руйнуванню озонового шару атмосфери уряди багатьох країн підписали в 1985 р. у Відні Конвенцію про охорону атмосферного озону і скорочення виробництва фреонів та інших речовин, що руйнують озон. Також у 1985р. у Монреалі було підписано Протокол про охорону атмосферного озону. Вирішено до 2000р. скоротити на 50% споживання фреонів, а згодом і зовсім відмовитися від них.

3.Кислотні дощі.

Оксиди сульфуру і нітрогену, що потрапили в атмосферу, окислюються, сполучаючись з атмосферною водою й утворюють дрібні туманоподібні крапельки сульфатної та нітратної кислот, які переносяться вітрами на значні відстані, вони згодом випадають разом з дощем, який має кислу реакцію. Кислотними називають взагалі будь-які опади – дощ, сніг, туман, які мають кислу реакцію. До речі, кислотний сніг завдає ще більшої шкоди, ніж дощ, оскільки він може накопичуватися упродовж тривалого часу, що призводить до значного закислення ґрунту під час танення снігу навесні. Кислотність талої води в десятки разів вища від кислотності дощової. Вперше кислотні дощі були зареєстровані в Англії в 1972р. Зараз кислотні опади спостерігаються всюди. Кислотні дощі не завжди випадають там, де утворюються. Так, в Європі викиди підприємств промислових районів Руру та Лотарингії повітряними потоками переносяться за сотні кілометрів у Фенноскандію. Тут бували випадки, коли дощова вода мала кислотність лимонного соку. В Україні кислотні дощі часто випадають у Сумській, Черкаській, Рівненській областях, де викидається значна кількість оксидів сульфуру та нітрогену. Україна забруднюється також за рахунок транскордонного перенесення цих оксидів з країн Західної Європи.

Кислотні дощі вкрай шкідливо впливають на довкілля:

Під впливом кислотних дощів відбувається закиснення водойм і ґрунтів.

В Україні за останні 35 років площа кислих ґрунтів зросла на 33%.

У закиснених водоймах гине риба і чисельні види комах.

Так, в Скандинавії, яка отримує кислотні дощі в основному з Великобританії та ФРН, загинуло життя в 20 тис. озерах. У Швеції в 4 тис. озер риба повністю зникла. Для “лікування” водойм, тобто зниження їхньої кислотності, вчені запропонували використовувати вапняки. Їх у великій кількості скидають в озера. Так, оброблене декількома тонами яєчної шкарлупи шведське озеро Хомсе повністю відновилося, хоча до цього вважалося “мертвим”. Не менш загрозлива ситуація склалася й в Північній Америці. Так, в Канаді 4000 озер визнано мертвими.

Внаслідок кислотних дощів гинуть ліси, особливо букові, тисові, кедрові.

В багатьох країнах Західної Європи відбувається катастрофічна загибель лісів. Так, у Швейцарії від кислотних дощів гине третина лісів, у Великій Британії висихає 69% букових і тисових лісів.

Загибель лісів зумовлює гірські зсуви та селі. З ґрунту вимивається кальцій, калій, магній, що призводить до деградації рослинності. Знижується врожайність сільськогосподарських культур на 3-8% через ушкодження листя кислотами. В цілому, відбувається деградація флори і фауни.

Прискорюється руйнування будинків і архітектурних пам’яток, оздоблених мармуром і вапняком.

Так, Афінський Акрополь за останні десятиріччя зруйнувався більше, ніж за попередні тисячоліття свого існування. Кислотні дощі та кіптява настільки зруйнували стіни Кельнського собору, що існує проект заміни його перекриттів пластиковими балками.

Через кислотні дощі збільшується захворюваність людей, найчастіше хворобами очей, органів дихання.

Смог.

У грудні 1952р. світові інформаційні агентства передали тривожні повідомлення про біду, що спіткала Лондон. Через безвітряну й дуже холодну погоду над Лондоном утворився так званий чорний смог (з англ. - отруйний дим) – скупчення шкідливих газів, причиною якого була посилена робота котелень, що використовували вугілля та мазут. В приземному шарі повітря різко зріс уміст шкідливих сполук. Це призвело до загибелі близько 4 тис. чоловік, десятки тисяч потрапили до лікарень із захворюванням легень.

Розрізняють два види смогу:

Перший –лондонський смог - непрозорий та видимий, утворюється, коли отруйні гази (сірчистий газ), дим, дрібні часточки кіптяви і попелу у великій кількості попадають в атмосферу та утворюють ядра конденсації для водяної пари. Крапля при цьому перетворюється на сульфатну кислоту.

Другий – лос-анджелеський або фотохімічний (білий) смог. Білий смог виникає в результаті складних фотохімічних реакцій у повітрі, забрудненому вихлопними газами авто, в умовах спекотної та безвітряної погоди. Він пов'язаний з утворенням поєднань часточок азотної кислоти з продуктами неповного згорання автомобільного палива. У загазованому, сухому, теплому повітрі з’являється синюватий прозорий туман, який має неприємний запах, викликає подразнення очей, горла, задишку, спричинює розвиток бронхіальної астми. Листя на деревах в’яне, стає плямистим, жовкне. Набагато прискорюється корозія металів, руйнування мармуру, фарб, швидко псується одяг. Фотохімічний смог найчастіше виникає в Лос-Анджелесі, Мехіко, Сан-Паулу, Анкарі.

У Лос-Анджелесі, де слабо розвинутий громадський транспорт, а головним засобом пересування є власне авто, в умовах посушливого клімату вихлопні гази спричинюють утворенню фотохімічного смогу. Американські астронавти не раз відмічали, що з космосу район цього міста бачиться у вигляді великої темної плями.

4 Ядерна ніч і ядерна зима.

Надзвичайно небезпечними є забруднення атмосфери радіонуклідами, яке трапляється під час аварій на АЕС та інших ядерних об’єктах і випробувань атомної зброї. Катастрофою для нашої планети була б ядерна війна, яка б призвела до загибелі не тільки людства, а й усього живого на Землі. Вчені розробили сценарій кліматичних наслідків ядерної катастрофи:

Радіонукліди течіями повітря швидко поширяться по всій земній кулі.

Внаслідок пожеж і руйнування нафтових і газових свердловин в атмосферу буде виділятися багато “парникових” газів, значна кількість пилу і сажі. Це призведе до збільшення температури на 4-5º, танення льодовиків та підвищення рівня води в Світовому океані, в результаті чого будуть затоплені величезні території суходолу.

У повітря здійметься понад 5 млрд.т найдрібнішого пилу. По земній кулі прокотяться вогняні смерчі. Пил, попіл, сажа чорною хмарою затягнуть небо над всією землею, прозорість атмосфери зменшиться в 200 разів. Настане ядерна ніч, що призведе до повної загибелі рослинного покриву біосфери.

Унаслідок сильного запорошення атмосфери приземний шар повітря охолоне на 15-30º, а в деяких районах температура знизиться на 40-50º . Настане “ядерна зима”, що триватиме кілька місяців.

За кілька місяців темряви й холоду пил і сажа поступово осядуть. Охолодження зміниться нагріванням атмосфери на 20-30º вище за норму, що породить повені й селі, які супроводжуватимуться буревіями та снігопадами, масовою загибеллю рослин, тварин, людей. Поширяться епідемії хвороб.

Таким чином, ці результати моделювання зайвий раз переконують у тому, що ядерна зброя має бути заборонена й знищена.

Шляхи рішення екологічних проблем атмосфери.

1. Організація на всіх промислових підприємствах ефективного очищення відхідних газових викидів:

- газо- і пилоочисні споруди;

- перехід до мало- та безвідходних технологічних процесів;

(Так, вловлювання пилу на металургійних підприємствах може додатково дати близько 11 млн. т металу в рік.)

- утилізація (корисне використання) газових і пилових викидів;

(Наприклад, Франція не маючи власних родовищ сірки, не тільки забезпечує свої потреби в цьому ресурсі, вловлюючи її з відхідних газів ТЕС, а й експортує сірку.)

2. Суворий контроль за тим, щоб концентрація шкідливих речовин в повітрі не перевищувала гранично допустимих норм.

3. Економічні методи боротьби із забрудненням повітря.

В економічно розвинутих країнах досить ефективно діє принцип: ”Хто забруднює, той і платить”. Фірми, які впроваджують безвідходні технології, сучасні системи очищення, мають істотні податкові пільги. Водночас підприємства, які забруднюють навколишнє середовище, змушені платити дуже великі податки та екологічні штрафи.

(Наприклад, для будь-якої фірми у Швейцарії дістати ярлик забруднювача природного середовища означає приректи себе до швидкого економічного краху – ніхто не купуватиме продукції “брудної” фірми.)

4. Ефективне фінансування природоохоронних заходів.

5. Перехід до альтернативних, екологічно чистих джерел енергії: енергія сонця, вітру, припливів, хвиль, геотермальна, енергія, термоядерна енергія, енергія водню, біопаливо.

6. Удосконалення транспортних засобів:

- регулювання двигунів внутрішнього згорання в автомобілях, встановлення на них каталізаторів, що нейтралізують чадний газ,

- заміна екологічно небезпечного етильованого бензину (який забруднює повітря свинцем) менш шкідливими паливом,

- перехід до “екологічно чистих” видів палива,

В даний час у ряді розвинутих країн (Японія й ін.) використання етильованого бензину заборонено.

Відповідно Європейській програмі “Чисте повітря” багато країн даного регіону вирішили до 2020р. поступово замінити бензин на інші види палива, зокрема на природний газ, що зменшить викиди в атмосферу небезпечних отруйних речовин.

Японська компанія Toyota Motor Corp. впроваджує моделі електромобіля масового попиту, двигун якого може працювати як на бензині, так й на електриці, що за думкою спеціалістів вдвічі зменшить шкідливі викиди.

Японська компанія Mazda підписала контракт на експорт у Норвегію перших водородомобілів, які будуть брати участь в унікальному проекті “водневої траси” (580 км) між містами Осло та Ставангер. У перспективі Норвегія планує перевести на альтернативне пальне міські й міжнародні пасажирські перевезення, а також таксі. В 2006 році в країні була відкрита перша воднева заправка.

Якщо ж визначати перспективи використання біопалива (кукурудза, просо, рапс), то тут є певні проблеми, що пов’язані із загостренням в світі продовольчої проблеми. Так, італійські вчені розрахували: щоб заповнити бак джипа етанолом, необхідно витратити стільки кукурудзи, що її вистачило б дорослій людині на рік. Одна третина таксі в Нью-Йорку їздять на кукурудзяному пальному.

В Австралії успішно виготовляють так звану “зелену” нафту – продукт переробки спеціальних мікроскопічних водоростей, які вирощують в штучних басейнах

В Австралії неодноразово організовували конкурси сонцемобілів.

7. Раціональне розміщення (правильне планування) житлових та промислових районів з урахуванням переважного напрямку вітрів у даній місцевості.

8. Удосконалення транспортних шляхів.

Автомобільні траси з напруженим рухом (особливо вантажівок) необхідно планувати в обхід житлових районів.

При збільшенні швидкості авто з 20 км/год до 60 км/год, кількість шкідливих викидів зменшується в 5 разів, при зупинці біля світлофора викиди збільшуються в 2 рази. 9. Озеленення території з метою очищення повітря.

Однорядна висадка дерев на ширині 4 м знижує рівень загазованості на 10-15%. 1 га лісу протягом однієї години вбирає 2 кг вуглекислого газу. У лісі пилу в 8-10 разів менш ніж у безлісій місцевості.

Висновок:

Забруднення атмосфери – явище глобального масштабу. Атмосфера не знає кордонів і тому для її охорона від забруднення вимагає мобілізації зусиль людей усього світу. Відносно важливості охорони атмосфери американський вчений і письменник Луїс Баттан пише: “Одне з двох: або люди зроблять так, що повітря стане менше, або його забруднення зробить так, що на Землі стане менше людей”.

Список літератури:
1. Батлук В.А. Основи екології, -К: Знання, 2007.

2. Білявський Г.О., Фурдуй Р.С., Костіков І.Ю. Основи екології. – К.: Либідь, 2005.

3. Гладкий Ю.Н., Лавров С.Б. Глобальная география. – М: Дрофа, 2008.

4. Запольський А.К., Салюк А.І. Основи екології. – К: Вища школа, 2005.

5. Клубов С.В., Прозоров Л.Л. Геоэкология: история, понятие, современное состояние. – М.: ВНИИ Зарубежгеология, 1993.

6. Новиков Ю.В. Эколгия, окружающая среда и человек. – М.: ФАИР, 1998.

7. Реймерс Н.Ф. Природопользование. – М: Мысль, 1990.

8. Реймерс Н.Ф. Экология. – М.: Россия, 1994.

9. Родзевич Н.Н. Геоэкология и природопользование. – М.: Наука, 2003.

10. Ясаманов Н.А. Основи геоэкологии. – М.: Академия, 2003.


Схожі:

Дитина самостійно справляється із завданням, дає розгорнені пояснення...
Матеріал: картинки із зображенням тваринних різних класів, а також із зображенням стадій зростання і розвитку кішки (риби, курчати),...
Коментарі до слайдів презентації «Методи добування металів»
У повітрі метали містяться в сполуках у вигляді часточок пилу, у воді – у розчинених в ній солях. У земній корі у самородному та...
Урок №39/6 СЛАЙД 1 Тема: Урок узагальнення знань з теми «Надклас Риби»
Обладнання: таблиці з теми «Риби», індивідуальні картки, комп’ютер, проектор, презентація, листки для контролю знань учнів
Ось вони
Людина, яка вміє плавати, почуває себе у воді  спокійно і впевнено. Але, на жаль, для декого відпочинок біля води закінчується трагедією....
Задачі обласної олімпіади з фізики ( 8 клас)
Швидкість катера в стоячій воді υк = 3  м/с. Визначите швидкість течії річки υр, якщо відомо, що середня швидкість руху катера дорівнює...
Діагностика уявлень про природу у дітей молодшого дошкільного віку Тварини
Матеріал: картинки із зображенням тваринних різних класів, а також із зображенням стадій зростання і розвитку кішки (риби, курчати),...
Технологічно – інструкційна карта Найменування страви: Суп із чорносливу
Чорнослив промивають, розмочують у теплій воді, видаляють кісточки, м'якоть розрізають на дрібні шматочки, заливають окропом, додають...
ЗАТВЕРДЖУЮ” Начальник Управління цивільного захисту ГУМНС України...
Військовий прилад хімічної розвідки (ВПХР) призначений для визначення в повітрі, на місцевості, озброєнні і військовій техніці зарину,...
ФІНАНСОВЕ ПЛАНУВАННЯ
«…Завтра завжди настає. Воно завжди різне, і навіть найсильніша компанія опиниться в скрутному становищі, якщо до цього вона не працювала...
Таблиця розчинності основ, кислот, амфотерних гідроксидів та солей...

Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка