Коментарі до слайдів презентації «Методи добування металів»


Скачати 51.98 Kb.
НазваКоментарі до слайдів презентації «Методи добування металів»
Дата29.03.2013
Розмір51.98 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Туризм > Документи
Коментарі до слайдів презентації «Методи добування металів»

Слайд 2

Метали відрізняються активністю, що спричиняє відмінності в їх поширенні у природі.У повітрі метали містяться в сполуках у вигляді часточок пилу, у воді – у розчинених в ній солях. У земній корі у самородному та зв’язаному вигляді. Вміст елементів –металів у земній корі можна проаналізувати з діаграми.

Найбільший відсоток припадає на Алюміній – 8,4%, а далі по низхідній: Феруму – 5,0%, Кальцію – 3,6%, Натрію – 2,8%, Калію – 2,6%, Магнію – 2,1%.

Слайд 3

Першими металами , які люди почали використовувати були золото, срібло і мідь. Їх знаходили в природі, а тому і називали самородними. Золото і платина зустрічаються майже винятково в самородному виді, срібло і мідь - почасти в самородному виді; іноді трапляються також самородні ртуть, олово і деякі інші метали. Вони хімічно пасивні і стійкі до дії навколишнього середовища.

Активних металів у природі у вільному стані не існує. Їх добувають із природної сировини за допомогою хімічних реакцій.

Слайд 4

Добування золота і платини відбувається за допомогою механічного відділення їх від тієї породи, у якій вони закладені, наприклад промиванням води, чи шляхом витягу їх з породи різними реагентами з наступним виділенням металу з розчину.

Мінерали і гірські породи, що містять сполуки металів і придатні для промислового добування цих металів заводським шляхом, називаються рудами.

Слайд 5

Металічні руди класифікують у різні способи. Ось два зних: за водом металу, що входить до складу руди: за класифікацією М.А.Биховера, 1967

1. Руди чорних і легуючих металів (руди заліза, марганцю, хрому, титану, ванадію, нікелю, кобальту, вольфраму, молібдену, цирконію, танталу, ніобію).

2. Руди кольорових металів (руди міді, свинцю, цинку, олова, ртуті, сурми, миш'яку і ін.).

3. Руди легких металів (руди алюмінію, магнію, літію, берилію).

4. Руди благородних металів (золото, срібло, платина).

5. Руди рідкісних і розсіяних металів (руди індію, кадмію, селену, телуру, галію, талію, скандію, цезію, германію, гафнію, рубідію і ін.).

6. Руди радіоактивних металів (руди радію, торію, урану).

Класифікують і за типом металовмісних сполук, що входять до складу руди:

оксидні, сульфідні і карбонатні.

Слайд 6

Існують ще й поліметалічні руди. Поліметалічні руди – природні мінеральні утворення, в яких основними цінними компонентами є свинець і цинк, попутними – мідь, срібло, золото, олово, стибій, бісмут, іноді індій, ґалій та ін. Вміст цінних компонентів від дек. % до 10%. Основні мінерали поліметалічних руд: галеніт, сфалерит, халькопірит, пірит, каситерит. Поліметалічна руда є сировиною для виробництва кількох металів.

Слайд 7

Видобуті руди металів спочатку проходять процес збагачення (відокремлення від руди пустої породи). Найпоширенішим способом збагачення є флотація. Руда подрібнюється на частинки менші за 15 мм, та змішується із водою. В пульпу вводять спеціальні піноутворювачі (соснове масло, деревну чи кам’яновугільну смолу тощо) які формують стійку флотаційну піну. Частинки руди прилипають до піноутворювача і за допомогою повітряних бульок випливають на поверхню. А частинки пустої породи осідають на дно і видаляються. Рудна частина мінералів виймається із розчину. Це є концентрат, який йде на виплавку металу.

Іншим способом збагачення руд є метод важких суспензій. Він базується на використанні важких рідин і різниці ваги пустої породи і мінералів, що містять метал. У ванну із важкою рідиною занурюють подрібнену руду. Пуста порода випливає на поверхню, а мінерали, що містять метал – осідають на дно ванни.

Інколи використовують і хімічні методи збагачення руд.

Концентрати металів у переважаючій більшості є з’єднаннями із сіркою. Для зменшення вмісту сірки концентрати піддаються обпаленню у печах киплячого шару (із днища печі подається повітря і концентрат обгорає у підвішеному стані на повітряній подушці, немов би кипить).

Слайд 8

Галузь промисловості, основою якої є добування металів, називають металургією. Розрізняють чорну і кольорову металургію. Сферою чорної – є виробництво чавуну, сталі, сплавів на основі заліза. 94% усіх виплавлених металів належить чорній металургії. Кольорової – добування кольорових та інших металів.

Слайд 9

Металічні елементи мають у сполуках позитивні ступені окиснення. Щоб добути зі сполуки метал потрібно здійснити відновлення металічного елемента:

Ме+n + ne- → Me0

В залежності від умов за яких відбувається відновлення розрізняють галузі металургії: пірометалургію (сукупність металургійних процесів, що протікають при високих температурах 500-1200°С), гідрометалургію (видобування металів з руд, концентратів і відходів виробництва за допомогою водних розчинів певних речовин), електрометалургію (область металургії, що охоплює промислові способи отримання металів і сплавів за допомогою електричного струму).

Слайд 10

Металотермія – відновлення коксом або активними металами.

Порошкова металургія – відновлення Карбон(ІІ) оксидом і воднем

Слайд 11

Гідрометалургія – відновниками є більш активні метали. Гідрометалургійні процеси – у водних середовищах при температурах не вище 300°С. Будь-який гідрометалургійний процес складається з трьох основних стадій: вилужування, очищення розчинів від домішок і осадження металу з розчину.

Вилужування – процес переводу вилучених металів у розчин (розчинення) при впливі розчинника на перероблюваний матеріал (руду, концентрат, напівпродукти металургійного виробництва і т.п.) часто при газовому реагенті – кисні, водні та інших.

У результаті вилужування одержують два продукти: розчин вилученого металу, звичайно

забрудненого домішками, і нерозчинений залишок, що складається в основному з порожньої

породи.

Очищення розчинів від домішок проводять із метою запобігання їх потрапляння у вилучений метал при наступному його осадженні. Для очищення розчинів вилужування від домішок використовують методи хімічного осадження неорганічними або органічними реагентами, гідроліз, кристалізацію або цементацію. В основі останнього процесу лежить принцип витіснення з розчину одного металу іншим, більш електровід’ємним.

Осадження металів з очищених розчинів від вилужування проводять електролізом водяних розчинів, цементацією або відновленням газоподібними відновлювачами під тиском.

Слайд 12

Електрометалургійні процеси можуть бути як піро-, так і гідрометалургійними. Відмінною рисою цих процесів є використання електроенергії як рушійної енергетичної сили для їх перебігу.

Слайд 13

Чорна металургія є фундаментом індустріального розвитку багатьох країн світу. Від чорної металургії в першу чергу залежить розвиток важкої промисловості. Без металургії як виробника конструкційних матеріалів неможливий розвиток машинобудування, а в зв’язку з цим і розвиток науково-технічного прогресу. Її продукція є основою розвитку будівництва, усіх видів транспорту, особливо залізничного і трубопровідного. Вона має велике значення для оснащення необхідною технікою сільського господарства.

В умовах науково-технічного прогресу значення кольорової металургії зростає, оскільки їй належить значна роль у створенні конструкційних матеріалів високої якості. Провідними галузями кольорової металургії України є алюмінієва, цинкова, магнієва, титанова, ртутна, феронікелева.

http://tcdc.com.ua/blog/2009-04-21-69

krugosvet.ru

http://studentam.net.ua

uk.wikipedia.org; Попель П.П. “Хімія 10” 2010р.

Схожі:

Коментарі до слайдів презентації «Твердість води»
На виробництві, у домашньому господарстві використовують прісну воду. У ній містяться невеликі кількості катіонів Са2+ та Мg2+
Коментарі до слайдів презентації «Колообіг речовин та елементів»
Здійснення функцій живої речовини пов’язано з міграцією атомів у процесі колообігу речовин у біосфері
Коментарі до слайдів презентації «Парниковий ефект»
Удосконалюючи техніку і технології, людство зробило багато наукових відкриттів. З одного боку, це привело до підвищення благоустрою...
Коментарі до слайдів презентації «Поживні добавки для рослин – добрива»
Живлення це основа життя будь-якого живого організму, у тому числі й рослин. Поза харчуванням не можна зрозуміти сутність процесів...
Тема по програмі
Тема уроку:  Створення слайдів презентації. Робота зі слайдами презентації. Редагування та демонстрація презентації
Хімічні властивості кислот. Поняття про ряд активності металів
Методи: пояснювально-ілюстративні (розповідь, бесіда), наочні (демонстрація, відео дослід, комп’ютерні презентації), практичні (проведення...
Комп’ютерні презентації
Дана практична робота дасть змогу учням самостійно створити найпростішу презентацію з кількох слайдів, використати фон, вводити в...
Урок №5 Тема: Остап і Андрій
Створення 1-2 слайдів фрагменту презентації по темі: «Втілення в образі Тараса Бульби кращих рис запорозького козака»
Цієї презентації – Електродинаміка Медико біологічних систем. Створював...
Я, Лесюк Анастасія Юріївна приймала активну участь у класному і позакласному житті Українського медичного ліцею 11-В класу. Писала...
Уроку. «Правда про війну в оповіданні Г. Белля «Подорожній, коли ти прийдеш у Спа…»
Містить характеристику предметного світу оповідання, дає можливість дослідити значення образів – символів та увиразнити провідну...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка