Задачі обласної олімпіади з фізики ( 8 клас)


Скачати 61.37 Kb.
НазваЗадачі обласної олімпіади з фізики ( 8 клас)
Дата28.04.2013
Розмір61.37 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Астрономія > Документи
Задачі обласної олімпіади з фізики ( 8 клас).
1. Катер, рухаючись без зупинок, піднявся вгору по ріці на деяку відстань, а потім розвернувся і повернувся в пункт відправлення. Швидкість катера в стоячій воді υк = 3  м/с. Визначите швидкість течії річки υр, якщо відомо, що середня швидкість руху катера дорівнює 15/16 від його швидкості в стоячій воді.

2. Дротяний резистор намотаний виток до витка на циліндричний каркас і має n=10 витків. Опір резистора 5 Ом. Після того, як в одному місці порушилась ізоляція дроту опір резистора зменшився до 4,75 Ом. Чому рівний опір, який виник в місці порушення ізоляції ?

3. На дні кубічної ями з ребром 1 м лежить циліндр з дерева (вісь його вертикальна). Діаметр циліндра рівний його висоті і трохи менший 1 метра. Проміжки між циліндром і ямою повністю заповнені льодом. Після того, як увесь лід розтанув циліндр став плавати у воді, що утворилась, виступаючи на висоту ho = 86 мм над рівнем ями . Чому рівна густина матеріалу циліндра? Густина води рівна ρ0 =103 кг/м3, льоду ρЛ = 900 кг/м3. Вся вода, що утворилась в результаті танення льоду залишилась у ямі.

4. За допомогою маленького нагрівача потужністю Р = 250 Вт воду у відрі вдалося довести до максимальної температури 40°С. Який об'єм води у відрі, якщо після відключення нагрівача температура понизилася на 1°С за 2 хвилини? Теплоємністю нагрівача і відра знехтувати.

5. Яке співвідношення між масами m1 і m2 тягарців, якщо відомо, що система зображена на рисунку знаходиться у рівновазі? Довжина стержнів AD, BC, CH, DT і довжина плеча ОО1 у два рази більші довжини стержнів AE, EB, TS, SH і довжини плеча КО відповідно. Силою тяжіння, що діє на стержні і важиль можна знехтувати.
( 2008 р.)
Задачі обласної олімпіади з фізики ( 9 клас ).
1.. Тіло падало з деякої висоти і останні 196 м пройшло за 4 с. Скільки часу і з якої висоти падало тіло?

2. . Брусок масою m зі стану спокою під дією сили F, спрямованої уздовж горизонтального стола, починає рухатися по його поверхні. Через час ∆t1 дія сили F припиняється, і через час t2 після цього брусок зупиняється. Чому дорівнює сила тертя, що діяла на брусок під час руху? На яку відстань брусок перемістився за весь час руху?

3. Опір електроплитки не залежить від температури. При її включенні в електромережу з напругою U1 = 55 В вона нагрілась до температури t1 = 55°С. При включенні її в електромережу з напругою U2 = 110 В, вона нагрівається до температури t2 = 110°С. До якої температури нагріється плитка, якщо її включити в електромережу з напругою U3 = 220 В? Температуру зовнішнього середовища вважати постійною.

4.  На дні кубічної ями з ребром 1 м лежить циліндр з дерева (вісь його вертикальна). Діаметр циліндра рівний його висоті і трохи менший 1 метра. Проміжки між циліндром і ямою повністю заповнені льодом. Після того, як увесь лід розтанув циліндр став плавати у воді, що утворилась, виступаючи на висоту ho = 86 мм над рівнем ями . Чому рівна густина матеріалу циліндра? Густина води рівна ρ0 =103 кг/м3, льоду ρЛ = 900 кг/м3. Вся вода, що утворилась в результаті танення льоду залишилась у ямі.

5. Дві кульки масами m і 2m зв’язані легкою ниткою, яка перекинута через нерухомий блок. Менша кулька занурена в посудину з рідиною, і вся система представлена сама собі. З якою постійною швидкістю будуть рухатись кульки, якщо відомо, що в тій же рідині стала швидкість падіння одної кульки рівна V? Силу опору руху вважати пропорційною швидкості. Густини рідини і матеріалу кульок рівні відповідно і .
(2008)

Задачі обласної олімпіади з фізики ( 10 клас ).
1. Температура у кімнаті підвищилась з 150С до 270С. На скільки відсотків змінилась кількість молекул у кімнаті ?

2.  Дві заряджені кульки однакового розміру віддалені на дуже велику відстань одна від одної. Поле першої кульки має енергію W1 =1,6 мДж, а поле другої – енергію W2 = 3,6 мДж. Яка кількість теплоти виділиться при з’єднані цих кульок дротом?

3. В середині труби заповненої повітрям і закритої з обох кінців, може ковзати без тертя поршень масою 4 кг, який щільно прилягає до внутрішніх стінок труби. При горизонтальному розташуванні труби поршень займає середнє положення, а тиск повітря в ній рівний 1,25 кПа. Площа поршня 200 см2. Визначте відношення об’ємів повітря по обидва боки від поршня у трубі, яка ковзає по похилій площині з кутом при основі 60 0, якщо коефіцієнт тертя між трубою і похилою площиною рівний 0,25, а температура повітря постійна.

4. Метеорит, який летить на планету масою М (по прямій, яка проходить через центр планети) попадає в автоматичну космічну станцію, яка оберталася навколо планети по коловій орбіті радіуса . Маса станції в 10 разів більша за масу метеориту. В результаті зіткнення метеорит застрягає в станції, яка переходить на нову орбіту з мінімальною відстанню до планети . Визначте швидкість u метеорита перед зіткненням.

5. На чотири ртутні кульки, які лежать на горизонтальній площині обережно кладуть квадратну пластинку. Радіус кульок = 1 мм, маса пластинки m = 80 г. Змочування відсутнє. Визначте (зазор) відстань d між площиною і пластинкою.

(2008 р.)

Задачі обласної олімпіади з фізики ( 11 клас).
1. Лінза дає збільшення k=3, предмета, який знаходиться на відстані a=10 см від неї. Знайдіть фокусну відстань лінзи.

2.  В середині труби заповненої повітрям і закритої з обох кінців, може ковзати без тертя поршень масою 4 кг, який щільно прилягає до внутрішніх стінок труби. При горизонтальному розташуванні труби поршень займає середнє положення, а тиск повітря в ній рівний 1,25 кПа. Площа поршня 200 см2. Визначте відношення об’ємів повітря по обидва боки від поршня у трубі, яка ковзає по похилій площині з кутом при основі 60 0, якщо коефіцієнт тертя між трубою і похилою площиною рівний 0,25, а температура повітря постійна.

3. Метеорит, який летить на планету масою М (по прямій, яка проходить через центр планети) попадає в автоматичну космічну станцію, яка оберталася навколо планети по коловій орбіті радіуса . Маса станції в 10 разів більша за масу метеориту. В результаті зіткнення метеорит застрягає в станції, яка переходить на нову орбіту з мінімальною відстанню до планети . Визначте швидкість u метеорита перед зіткненням.

4.  Конденсатор ємністю С1 заряджений до напруги U1 , а конденсатор ємністю С2 не заряджений. Яким буде максимальне значення сили струму Іm в котушці з індуктивністю L після замикання ключа? Конденсатори і котушку вважати ідеальними.

5.  Довгі санки з вантажем, які їдуть по льоду, попадають на ділянку посипану піском, і зупиняються не пройшовши і половини своєї довжини. Після цього їм різким поштовхом надають початкову швидкість. Знайдіть відношення шляхів і часів гальмування.
(2008 р.)

Експериментальний тур. (11 клас)
Визначте у скільки разів втрати тепла у калориметрі з кожухом менші, ніж в калориметрі без кожуха.

Прилади і матеріали: Калориметр шкільний, термометр, реостат, джерело струму (в ньому можна регулювати вихідну напругу), з’єднувальні провідники, амперметр, посудина з водою об’ємом 200 мл, нагрівна спіраль на колодці.
( Провести мислений експеримент і описати послідовність дій та вимірювань при його проведенні. Пояснити як за допомогою отриманих з експерименту даних обчислити потрібну величину).

(2008 р.)

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Експериментальний тур. (10 клас)
Визначте у скільки разів втрати тепла у калориметрі з кожухом менші, ніж в калориметрі без кожуха.

Прилади і матеріали: Калориметр шкільний, термометр, реостат, джерело струму (в ньому можна регулювати вихідну напругу), з’єднувальні провідники, амперметр, посудина з водою об’ємом 200 мл, нагрівна спіраль на колодці.
( Провести мислений експеримент і описати послідовність дій та вимірювань при його проведенні. Пояснити як за допомогою отриманих з експерименту даних обчислити потрібну величину).

(2008 р.)

--------------------------------------------------------------------------------------------
Експериментальний тур. (9 клас)
Визначте густину кухонної солі (NaCl).

Прилади і матеріали: Терези без важків, два стакани, посудина з водою, мензурка, сіль.
( Провести мислений експеримент і описати послідовність дій та вимірювань при його проведенні. Пояснити як за допомогою отриманих з експерименту даних обчислити потрібну величину).

(2008 р.)

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Експериментальний тур. (8 клас)
Визначте густину кухонної солі (NaCl).

Прилади і матеріали: Терези без важків, два стакани, посудина з водою, мензурка, сіль.
( Провести мислений експеримент і описати послідовність дій та вимірювань при його проведенні. Пояснити як за допомогою отриманих з експерименту даних обчислити потрібну величину).

(2008 р.)

Схожі:

Задачі обласної олімпіади з фізики ( 8 клас)
Наші герої звернули увагу на те, що головні вагони електричок порівнялися один з одним якраз навпроти них. Чебурашка здивувався,...
Мета і задачі виробничої практики
Використовувати та поглиблювати знання х фізики, методики викладання фізики в середній загальноосвітній школі, педагогіки та психології...
УКРАЇНА БОГОРОДЧАНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ...
«Про проведення ІІ етапу обласної учнівської олімпіади з образотворчого мистецтва у 2012 році» та з метою пошуку, підтримки і розвитку...
ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з педагогіки і психології
Департаменту освіти і науки, молоді та спорту Чернівецької обласної державної адміністрації від 10. 09. 2012 р. №78 ІІ етап Всеукраїнської...
М. А. Новосельський, методист фізики Черкаського обласного інституту...

Теоретичний тур обласного етапу Всеукраїнської олімпіади з трудового...

Інтелектуальна гра
Лоза Ольга Володимирівна. Вчитель фізики і математики. Генічеська санаторна загальноосвітня школа – інтернат І-ІІІ ступенів Херсонська...
Завдання III етапу Всеукраїнської олімпіади юних правознавців ( 10 клас )
Вкажіть, яка наведена нижче не належить до ознак республіканської форми правління
Дипломної педагогіческої освіти. Математична логіка
Матеріал розбито на теми. Важливими темами є: «Подільність чисел», «Комбінаторні задачі», «Задачі – забави», «Задачі – казки», «Принцип...
Завдання III етапу Всеукраїнської олімпіади юних правознавців ( 9 клас )
Політичною партією і громадською організацією. Правами і обов'язками. Безпосередньою та представницькою демократією
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка