8. Законодавче забезпечення прав дитини в Україні щодо епідемії ВІЛ/СНІДу. Права. Обов'язки. Відповідальність


Назва8. Законодавче забезпечення прав дитини в Україні щодо епідемії ВІЛ/СНІДу. Права. Обов'язки. Відповідальність
Сторінка1/6
Дата03.11.2013
Розмір0.62 Mb.
ТипЗакон
bibl.com.ua > Біологія > Закон
  1   2   3   4   5   6
Відділ освіти

Переяслав – Хмельницької райдержадміністрації

Районний методичний кабінет

СНІД: учора, сьогодні, завтра

( Навчально – дослідницький проект)


Переяслав-Хмельницький 2010 рік

СНІД: учора, сьогодні, завтра

Навчально -дослідницький проект

Керівник Л.І.Товмач - Переяслав-Хмельницький.-2010. – 42 с.

Проект містить різнобічну інформацію щодо ВІЛ/СНІДу, а саме:

1. Аналіз ситуації з ВІЛ/СНІДу в Україні

2. Гіпотези щодо виникнення і поширення інфекції

3. Будова ВІЛ та його властивості

4. Вплив ВІЛ на імунну систему людини

5. Неґативний вплив ВІЛ/СНІДу на репродуктивне здоров'я

6. Основні шляхи передачі ВІЛ-інфекції

7. Методи діагностики ВІЛ-інфекції. Лікування СНІДу

8. Законодавче забезпечення прав дитини в Україні щодо

епідемії ВІЛ/СНІДу. Права. Обов'язки. Відповідальність

9. Здоровий спосіб життя як основа профілактики

ВІЛ-інфекції.

Матеріали, запропоновані в проекті, допоможуть класним керівникам ефективно здійснювати профілактичну роботу щодо

епідемії ВІЛ/СНІДу.

Для педагогічних та соціальних працівників, практичних психологів, студентів.

Відповідальна за випуск; Кудінова В.І., завідуюча районним методичним кабінетом.

Рекомендовано радою методичної комісії відділу освіти Переяслав -

Хмельницької районної державної адміністрації

(Рішення методичної ради від 2010р., протокол № ) Автори проекту : учні школи

Тип проекту: навчально - дослідницький.

Характер проекту: дослідницький.

Жанр проекту: реферат

Термін роботи над проектом: короткостроковий

Термін реалізації : 01. 10. 2009р. – 01.03.2010р.

1 . Актуальність проекту полягає в тому, що наявність пра­вильних знань відносно ВІЛ/СНІДу є важливою складовою поведінки, яка знижує ризик передачі ВІЛ, а отже, позитивно впливає на динаміку епідемії ВІЛ/СНІД.

ВІЛ вражає переважно молодь - майбутнє нашого сус­пільства, його репродуктивний, працездатний, обороноспро­можний потенціал. Хвороба й рання смерть молодих людей - це осиротілі діти та сім'ї, залишені без догляду старі батьки, що теж додатковий тягар на плечі держави.

Участь у проекті забезпечує високий рівень пізнавальної активності учнів.

Нові знання здобуваються шляхом пошуку матеріалів з подальшим аналізом. Формується варіативне мислення .

Робота над проектом сприяє формуванню креативної компетенції учнів, створює оптимальні умови для самореалізації особистості, здатної до продуктивної творчої діяльності.
2. Мета проекту:

Навчальна мета:

ознайомити учнів з історією виникнення вірусу ВІЛ, небезпекою, яку він створює для здоров'я і життя людини та з профілактичними засобами щодо цього інфекційного захворювання.

 • підвищити рівень поінформованості підлітків з про­блем ВІЛ/СНІДу та засоби захисту від ВІЛ-інфікування

 • охарактеризувати основні положення законодавства України щодо ВІЛ/СНІДу

Виховна мета:

виховувати в учнів дбайливе ставлення до свого здо­ров'я, уміння контролювати свої вчинки;

сприяти формуванню особистісної та соціальної компетент­ності молоді, для зниження ризику інфікування ВІЛ та формування толерантного ставлення до людей з ВІЛ;

формувати вміння, навички, які сприятимуть усвідомленню ви­бору правильних варіантів поведінки підлітків щодо здорового спо­собу життя;

розвивати установки на усвідомлення потреб і мотивів визначення життєвих цінностей і моральних принципів особистості.
3. Завдання проекту

1.Привернути увагу учнів до проблеми ВІЛ/СНІДу.

2. Встановити показник знань учнівської молоді з питань ВІЛ-інфекції.

3. Надати переконливу інформацію про ступінь ризику.

4. Дослідити сутність профілактики та її місце в подоланні епідемії ВІЛ/СНІД.

5. Визначити найважливіші проблеми в подоланні епідемії ВІЛ/СНІДу.

6. Висунути аргументи на користь безпечної поведінки.

7. Створити ситуацію психологічного комфорту й захищеності.

8. Сформувати толерантне ставлення до людей, що живуть із ВІЛ/СНІДом.

9. Дослідити вимоги до профілактичних програм з питань ВІЛ/СНІДу.

10. Зробити висновки, що здоров’я – одна з найвищих цінностей життя.

4. Методи дослідження:

-теоретичні - вивчення та аналіз відповідної наукової літератури;

- вивчення офіційних статистичнії даних щодо розвитку епідемії ВІЛ/СНІД;

- практичні - оволодіння методикою опитування резидентів;

- оволодіння методикою підрахунку відповідних показників (відсоток учнівської молоді школи, які правильно вказали шляхи профілактики передачі ВІЛ .

5. Практичне значення роботи: визначення показника знань учнівської молоді школи з питань ВІЛ-інфекції дає змогу оцінити ефективність виконання завдань щодо поінформованості учнів про передачу ВІЛ-інфекції та вчасно внести зміни в діяльність школи щодо покращення ефективності профілактичної роботи серед учнівської молоді.

6. Механізм реалізації проекту

Постановка проблеми.

Визначення теми та мети проекту.

Ознайомлення учнів із суттю проекту та основними етапами його реалізації.

Робота з інформаційними джерелами.

Звіти творчих груп.

7.Структура організації проекту.

Постановка проблеми.

Вибір теми.

Об'єднання учнів у групи.

Істортки. -

1. Дізнатися про СНІД якомога більше.

2. Дослідити як цю проблему розглядають сьогодні?

3. Проаналізувати ситуацію з ВІЛ/СНІДу в світі та Україні.

4. З'ясувати шляхи профілактиктичної роботи з поширення ВІЛ-інфекції/СНІДу серед учнівської молоді.

5.З’ясувати чи несе відповідальність людина, яка, знаючи, що ВІЛ-інфікована, веде такий спосіб життя, за якого навмисне заражає інших людей?

Біологи. 1. Дізнатися про будову ВІЛ та його властивості. 2. З'ясувати, чому в одних людей СНІД проявляється відразу, а в інших ні?

Лікарі. 1. Дослідити вплив ВІЛ на імунну систему та репродуктивне здоров'я. 2. З’ясувати методи діагностики ВІЛ-інфекції та лікування СНІДу. 3. Дізнатися де можна отримати консультації та поради з проблеми ВІЛ-інфекції.

Соціологи.

1. Дослідити рівень обізнаності учнів з питань поширення та профілактики ВІЛ – інфекції. Провести анкетування.

2. Розкрити проблему - ВІЛ-позитивні і сьогодення.

3. Результати роботи узагальнити у формі доповіді.

Правознавці

1. Ознайомитись із законодавчою базою з питань профілактики ВІЛ/СНІДу в Україні.

2. Проаналізувати законодавче забезпечення прав дитини в Україні щодо епідемії ВІЛ/СНІДу та нормативно-правове забезпечення з питань профілактики ВІЛ/СНІДу в Україні.

3. Дізнатися про права, обов'язки, відповідальність громадян з питань ВІЛ/СНІДу.

Дослідники.

1. Ознайомитись з гіпотезами щодо виникнення і поширення ВІЛ-інфекції.

2. Простежити за епідеміологічною ситуацією щодо СНІДу в Україні.

3. Проаналізувати які фактори впливають на розвиток ВІЛ-інфекції/СНІДу в Україні.

4. Дослідити прогнози фахівців на майбутнє щодо наслідків поширення ВІЛ-інфекції.

5. З’ясувати яке значення має здоровий спосіб життя для профілактики ВІЛ-інфекції.

Фотографи.

 1. Опрацювати додаткову літературу про ВІЛ, створити фото.

Основні питання:

Ключове питання: Предметом дослідження є рівень знань учнівської молоді щодо профілактики ВІЛ.

Тематичне питання: Первинна профілактика ВІЛ-інфекції серед учнівської молоді - невід'ємна складова подолання епідемії ВіЛ/СНІД в Україні.

8. Орієнтовні напрямки реалізації проекту:

1. Об'єднання учнів у групи.

2. Визначення напрямку дослідження.

3. Анкетування із проблем ВІЛ/СНІДу.

4. Інформаційне повідомлення "ВІЛ та його профілактика".

 • Основні поняття ВІЛ та СНІД.

 • Шляхи передачі ВІЛ-інфекції.

 • Епідемічна ситуація в Україні.

 • Заходи профілактики.

 • Правові аспекти проблеми ВІЛ/СНІДу.

9. Очікувані результати.

Реалізація проекту дасть змогу поліпшити знання учнів про епідемічну ситуацію в країні, кількість осіб, які постраждали внаслідок ВІЛ-інфікування, допоможе знизити со­ціальну напругу, зумовлену поширенням ВІЛ-інфекції/СНІДу, забезпе­чить знаннями про захист прав ВІЛ-інфікованих осіб. А також сприятиме:

-активізації пізнавальної діяльності учнів;

-підвищенню інтересу до вивчення даної теми;

- формуванню навичок самостійної роботи з додатковими джерелами інформації;

-виробленню вмінь систематизувати матеріал, робити висновки.
10. Оцінювання проекту

Анкета заповнюється під час захисту присутніми учнями, вчителями.

 • Оцінка етапів

 • Оцінка роботи

Оцінка захисту

За сумою балів: 180—140 балів — «відмінно»; 139—100 балів — «добре»; 99-65 балів — «задовільно».

Критерії оцінювання

Бали

Актуальність теми і рішень, їхня склад­ність

5,10,20

Обсяг розробок і кількість рішень

5,10, 20

Практична цінність

5,10,20

Рівень самостійності учасників

5,10,20

Якість оформлення записів, наочності тощо

5,10,20

Рівень творчості, оригінальність роз­криття теми

5, 10, 20

Вступ

За оцінками Всесвітньої організації охорони здоров'я. кількість ВІЛ-інфікованих в Україні досягає 500 тис. осіб, тобто І % всього населен­ня. За даними представництва ООН, в Україні до 2010 року кількість ВІЛ-інфікованих та хворих на ВІЛ/СНІД може; досягти І ,5 млн осіб.

ВІЛ/СНІД є реальною загрозою для здоров'я КОЖНОГО і, передусім, молоді. Хвороба уражає переважно молоде покоління найбільш актив­ну в репродуктивному і працездатному відношенні верству населення.

Урядом нашої держави серед пріоритетних напрямів у профілак­тиці ВІЛ/СНІДу визначена інформаційно-просвітницька робота з дітьми і молоддю. Головну увагу в цій роботі школа і вчитель мають зосеред­жувати на формуванні в молодого покоління здорового способу життя, системи високих життєвих цінностей, забезпечити реалізацію статево­го виховання як одного з пріоритетних напрямків виховної роботи школи у відповідності до концепції національного виховання.

Уберегти майбутнє нації від лиха, що насувається, - обов'язок не лише медиків, а й найближчого оточення дітей та підлітків: школи, сім'ї. Сім'я є основним середовищем, у якому формуються життєві цінності, моральні настанови, світогляд дитини. Для проведення у школі профілактичної роботи, пов'язаної із формуванням уявлень про стате­ве життя, необхідна не лише згода батьків учнів, а й їхня активна підтримка, гармонійне поєднання виховного впливу сім'ї та школи. Сприятлива атмосфера в родині, у школі - там, де дитина проводить більшу частину свого часу, є необхідною умовою для відвертого та до­вірливого спілкування. Створення такої атмосфери сприятиме тому, що у складних життєвих ситуаціях дитина шукатиме захисту там, де її зрозуміють і допоможуть. Життєві безлади нерідко ускладнюють взаємини між членами родини. Саме в такі періоди підлітки віддаля­ються від батьків. Вони намагаються знайти відповіді на свої запитан­ня і, не одержавши їх у родині, йдуть на вулицю.

Щоб батьки мали змогу компетентно та авторитетно обговорювати зі своїми дітьми таку складну, але нагальну проблему, як профілактикаВІЛ-інфекції, потрібно озброїти їх необхідними знаннями та вміннями як безпосередньо із зазначеної проблеми, так і загальними психолого педагогічними знаннями. . Робота повинна будуватися у таких напрямах:

 • інформування;

 • просвіта та навчання;

 • спільна діяльність сім'ї та школи.

Аби налагодити успішну спільну роботу родини і школи з питань профілактики ВІЛ-інфекції, потрібно вивчити запити батьків на основі анкетування, тестування, бесід. Робота з батьками ґрунтується на потребі в обміні інформацією, педагогічними знаннями.

Батьки мають володіти знаннями про ВІЛ-інфекцію, знати способи захисту від неї, інформувати дитину і нагадувати їй про запобіжні заходи.

14-16 років для підлітків - період самоствердження. Саме в цей період виникає межа між батьками і дітьми. Підлітки прагнуть' до автономії, мають власні таємниці. Але в цей період навколишнє ото­чення може підштовхнути їх до сексуальних стосунків, вживання ал­коголю, наркотиків. У цей період батьки не повинні відігравати роль суворих суддів. Доцільно інформувати дітей відповідно до умов конк­ретної ситуації.

Необхідно взяти до уваги такі поради:

 • всі заходи, з метою профілактики ВІЛ/СНІДу, повинні мати обґрунтування, які базуються на дослідженнях ризику у зв'язку з ВІЛ і способів впливу на учнів­ську молодь;

 • забезпечувати комплексний і систематичний виклад усіх знань щодо активізації боротьби зі СНІДом і профілактики цього інфекційного захворювання;

 • забезпечувати масовий, ефективний і превентивний вплив на учнівську молодь;

 • необхідно враховувати психологічні особливості підліткового віку:

 • прагнення до самостійності і самоствердження;

 • бажання бути дорослим і мати власний життєвий досвід;

 • прагнення до самоосвіти і виховання;

 • виховувати сильну особистість, яка не піддається підступ­ним спокусам.

Метою профілактичної роботи в школі слід вважати:

 • привернення уваги учнівської молоді до власного здоров'я та розвиток умінь і навичок його збереження;

 • зміцнення морального і фізичного здоров'я школярів;

- пропаганда принципів здорового способу життя як основи профілактики ВІЛ-інфекції.

Завдання - привернути увагу учнів до проблеми СНІДу, надати переконливу інформацію про ступінь ризику, висунути аргументи на користь безпечної поведінки, створити ситуацію психоло­гічного комфорту й захищеності, сформувати толерантне ставлення до людей, що живуть із ВІЛ/СНІДом.

Для вирішення цих завдань по­трібно використовувати як традиційні, так і нові форми профілактичної роботи.

Один із видів такої роботи - це створення проектів та їх захист.
Основна частина

Історики

Один мудрець сказав: "Якщо ти не знаєш ні себе, ні супро­тивника - ти програєш. Якщо ти знаєш тільки себе - можливо, ти виграєш. Якщо знаєш і себе, і супротивника - перемога буде на твоєму боці".

Під супротивником ми маємо на увазі СНІД, і мета нашого проекту - дізнатися про свого супротивника якомога більше.

Людське здоров'я та життя - найбільші життєві цінності, вартість яких важко переоцінити. Відповідальне ставлення до їх збереження та якісного поліпшення - найбільше, що людина може зробити для себе та довколишніх.

Ніколи не забувай дбати про своє здоров'я. Бо лише при здо­ров'ї можна здолати будь-які випробування, знайти гідне місце в житті.

У 80-ті роки минулого сторіччя на шпальтах газети "Ком­сомольська правда" під рубрикою "За рубежем" було надруковане невелике повідомлення про те, що серед молоді СІЛА останнім ча­сом з'явилася нова, не вивчена лікарями, хвороба. Через неї до шпиталю потрапило 32 особи, а за останній тиждень п'ятеро з них пішло з життя. Лікарі відмітили те, що люди молоді і, на перший погляд, дужі, але "їхній організм зовсім не бореться з будь-якими інфекціями". Та це було вчора. А як цю проблему розглядають сьогодні? На сьогодні ця хвороба відома всім, від малого до старого, і на всіх континентах. А от що буде завтра - залежить від кожного з нас, держави, світу. Отже,
  1   2   3   4   5   6

Схожі:

Година спілкування (5 клас). Права та обов ’ язки дитини. Поняття гідності. Мета
Мета: поглибити знання учнів про основні права дитини, ознайомити з деякими нормативно-правовими актами щодо прав людини (Конституцією...
РЕЗОЛЮЦІЯ Національної науково-практичної конференції з питань ВІЛ-інфекції/СНІДу...
Національна науково-практична конференції з питань ВІЛ-інфекції/СНІДу з міжнародною участю «За кожне життя разом» відбулася 17–19...
Обґрунтування доцільності затвердження районної цільової соціальної...
Продовження розвитку епідемії ВІЛ-інфекції/СНІДу в Україні, які негативно впливають на економічний розвиток області, демографічну...
Урок з основ здоров’я в 2 класі Тема. Права та обов’язки дитини Мета
Вчити відрізняти права від обов’язків, закріпити їх в пам’яті учнів. Навчати дітей вмінню захищати себе при порушенні прав дитини....
Профілактика ВІЛ-інфекції/СНІДу
ВІЛ впливає на роботу організму, розглянути гіпотези походження вірусу, психологічний та юридичний супровід проблеми СНІДу, розглянути...
І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ Стаття Сфера дії Податкового кодексу України
Україні, та порядок їх адміністрування, платників податків та зборів, їх права та обов’язки, компетенцію контролюючих органів, повноваження...
„Соціально-економічні проблеми ВІЛ/СНІДу, наркоманії та алкоголізму...
Опис досвіду „Організація роботи з питань профілактики ВІЛ /СНІДу в навчальному закладі”
Паспорт Районної цільової соціальної програми протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2015-2018 роки
ВІЛ-інфекції/СНІДу серед осіб віком 12-24 років з метою підвищення рівня їх обізнаності щодо безпечної статевої поведінки, що дасть...
Змістовий модуль 10
ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ГРОМАДЯН, ПІДПРИЄМСТВ, УСТАНОВ І ОРГАНІЗАЦІЙ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ САНІТАРНОГО ТА ЕПІДЕМІЧНОГО БЛАГОПОЛУЧЧЯ
Районна цільова соціальна програма протидії ВІЛ -інфекції /СНІДу...
ВІЛ-інфекції/СНІДу серед осіб віком 12-24 років з метою підвищення рівня їх обізнаності щодо безпечної статевої поведінки, що дасть...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка