Обґрунтування доцільності затвердження районної цільової соціальної програми протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2015-2018 роки Аналіз проблеми та обґрунтування необхідності її розв'язання


Скачати 60.03 Kb.
НазваОбґрунтування доцільності затвердження районної цільової соціальної програми протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2015-2018 роки Аналіз проблеми та обґрунтування необхідності її розв'язання
Дата21.02.2016
Розмір60.03 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Право > Документи
Обґрунтування доцільності затвердження районної цільової соціальної програми протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2015-2018 роки

Аналіз проблеми та обґрунтування необхідності її розв'язання

Продовження розвитку епідемії ВІЛ-інфекції/СНІДу в Україні, які негативно впливають на економічний розвиток області, демографічну ситуацію та приводять до генетичного виродження населення області.

Світовий досвід свідчить, що поширення ВІЛ-інфекції/СНІДу приводить до зменшення тривалості життя, зростання потреби в медичних послугах, збільшення навантаження на бюджет держави, загострюють проблему бідності, соціальної нерівності та сирітства.

За даними статистики на 01.01.2014 року серед громадян України зареєстровано 245216 ВІЛ позитивних осіб, 65733 хворих на СНІД та 31999 померлих від захворювань, зумовлених СНІДом.

Щороку збільшується кількість осіб, які перебувають під медичним наглядом у закладах охорони здоров'я служби профілактики та боротьби зі СНІДом.

На 01.01.2014 року в даних закладах на обліку знаходиться 132658 ВІЛ- позитивних громадян України.

В області станом на 01.10.2014 року офіційно на обліку знаходиться 800 хворих на ВІЛ-інфекцію (57.8 на 100 тис. нас.), з них в стадії СНІДу -298 хворих (21.5 на 100 тис. нас.) .Згідно критеріїв Об'єднаної програми ООН з ВІЛ/СНІ Ду та Всесвітньої організації охорони здоров'я стан поширеності ВІЛ-інфекції/СНІДу в Україні класифікується як концентрована епідемія. Основною причиною поширення ВІЛ-інфекції залишаються представники груп ризикованої поведінки, які живуть ризикованою поведінкою.

В Коломийському районі станом на 25.03.2015 на «Д» обліку знаходиться 58 ВІЛ-інфікованих осіб, із них 38 -ВІЛ-інфікованих, 20-хворих на СНІД. Всього на обліку міських жителів -33, з них 21 -ВІЛ-інфікованих, 12 - хворих на СНІД. Всього на обліку сільських жителів -25, з них ВІЛ-інфікованих -17, хворих на СНІД -8. Жінок на обліку -24, чоловіків -34. Також на «Д» обліку знаходиться 2 дитини.

В зв'язку з тим, що переважна більшість ВІЛ-інфікованих в районі є особами працездатного та репродуктивного віку, епідемія негативно впливає на соціально-економічний розвиток в районі. Досвід Європейських держав свідчить, що усунення проблем, пов'язаних з ВІЛ-інфекцією/СНІДом можна реалізувати лише з допомогою відповідної політики держави у сфері профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки інфікованих і хворих шляхом об'єднання зусиль органів державної влади та громадськості. Актуальність розроблення Програми є необхідність створення ефективності системи дієвих заходів щодо запобігання поширенню ВІЛ-інфекції/СНІДу.

Мета програми

Метою програми є стабілізація епідемічної ситуації, зниження рівня захворюваності та смертності від ВІЛ-інфекції/СНІДу, шляхом реалізації державної політики щодо забезпечення населення до широкомасштабних профілактичних заходів, послуг з лікування, догляду та підтримки ВІЛ- інфікованих та хворих на СНІД, включаючи забезпечення усіма стерильними медичними засобами одноразового використання.
Шляхи та способи розв'язання проблем

Для досягнення визначеної програмою мети слід забезпечити здійснення профілактичних, лікувальних та організаційних заходів, а також заходів з догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих та хворих на СШД.
Профілактичними заходами є:

- забезпечення масштабної первинної профілактики поширення ВІЛ-інфекції серед населення, передусім серед молоді, через проведення освітньої та роз'яснювальної роботи із залученням засобів масової інформації з пропаганди здорового способу життя та формування духовних, морально-етичних, культурних цінностей та відповідальної поведінки.
Покращення профілактичних заходів серед представників груп ризику:

- дотримання вимог щодо інфекційної безпеки лікувально-діагностичного процесу в медичних закладах шляхом повного переходу до використання медичних виробів одноразового використання;

- посилення безпеки донорства щодо запобігання випадкам передачі ВІЛ- інфекції через кров та її компоненти, сперму та матеріали, які використовують для трансплантації;

- удосконалення механізму запобігання передачі ВІЛ-інфекцІЇ від матері до дитини;

- забезпечення вільного доступу до консультування та безоплатного тестування на ВІЛ-інфекцію населення, передусім молоді та представників груп ризику;

- систематичне створення радіо і телепередач з висвітлення проблем пов'язаних з ВІЛ/СНІДом;

- розширення доступу споживачів ін'єкційних наркотиків до програм замісної підтримувальної терапії та реабілітації.
Лікувальні заходи :

- забезпечення хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД антиретровірусною терапією та препаратами для лікування опортуністичних та інших захворювань, затвердженими МОЗ України.
Заходи для догляду та підтримки :

- організація паліативної допомоги ВІЛ-інфікованим та хворим на СН1Д;

- надання правової допомоги, соціальних послуг, та забезпечення соціально-психологічної підтримки та немедичного догляду за ВІЛ - інфікованими та хворими на СНІД.

Організаційними заходами є:

- забезпечення діяльності та поетапного розвитку спеціалізованих служб і закладів, що поєднують медичні та соціальні послуги ВІЛ-інфікованим та хворим з груп ризику;

- удосконалення системи епідеміологічного нагляду за поширенням ВІЛ- інфекції;

- затвердження стандартів соціальних послуг, що надаються представникам груп ризику;

- покращення механізму залучення громадських організацій до надання допомоги ВІЛ-інфікованим хворим СНІДом та до профілактичних заходів;

- утворення обласного центру інтегративної допомоги.

Очікувані результати :

Виконання програми за умови забезпечення її повного та своєчасного фінансування дасть можливості досягнути наступних результатів :

- наблизити до нуля кількість нових випадків інфікування ВІЛ серед населення, яке дотримується здорового способу життя, та зменшити до 50% кількість нових випадків інфікування на ВІЛ серед груп підвищеного ризику;

- знизити до 2% кількість випадків передачі ВІЛ-інфекції від матері до дитини;

- забезпечити доступ до профілактичних програм для всіх груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ;

- охопити 100% школярів та студентської молоді заходами програми профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу та формування здорового високоморального способу життя у навчальних закладах;

- охопити медико-соцІальними послугами з догляду та підтримки 100% ВІЛ-інфікованих осіб, які перебувають під медичним наглядом у закладах охорони здоров'я;

- забезпечити доступ до безперервного високоякісного лікування антиретровірусною терапією для 100% хворих, які вимагають даного лікування;

- зменшити на 50% смертність від туберкульозу серед хворих ВІЛ- інфекцією/СНІД/туберкульоз;

- охопити безперервними програмами замісної підтримувальної терапії (ЗПТ) мінімум 35% споживачів опіоїдних ін'єкційних наркотиків;

- сформувати толерантне ставлення до людей, які живуть з ВІЛ та представників груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ і знизити на 50% рівень стигми та дискримінації до цих людей;

- залучення громадських організацій до надання послуг представниками груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ і людям, які живуть з ВІЛ, в тому числі на засадах соціального замовлення.

Фінансово-економічне обґрунтування

Фінансування програми передбачається здійснювати за рахунок коштів державного, обласного, районних і міських бюджетів а також інших джерел незаборонених чинним законодавством.

Для реалізації заходів програми будуть залучені державні та міжнародні джерела інформаційної, технічної та фінансової допомоги.

Фінансування програми здійснюється у межах видатків, передбачених в місцевих бюджетах.

Перелік заходів, обсяги фінансування програми додаються.
Замовник програми

Коломийська центральна районна лікарня І. Садов'як

Керівник програми

Заступник голови

райдержадміністрації Л.Михайлишин

Схожі:

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
Про проект районної цільової соціальної програми протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2015-2018 роки
Паспорт Районної цільової соціальної програми протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2015-2018 роки
ВІЛ-інфекції/СНІДу серед осіб віком 12-24 років з метою підвищення рівня їх обізнаності щодо безпечної статевої поведінки, що дасть...
Районної цільової соціальної програми протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2014 -2015
Районної цільової соціальної програми протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2014-2015 роки
Програми протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2015-2018 роки Перелік заходів,...
Перелік заходів, обсяги та джерела фінансування цільової соціальної програми протидії В1Л-інфекції/СН1Ду
Районна цільова соціальна програма протидії ВІЛ -інфекції /СНІДу...
ВІЛ-інфекції/СНІДу серед осіб віком 12-24 років з метою підвищення рівня їх обізнаності щодо безпечної статевої поведінки, що дасть...
Програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства...
Склад проблеми та обґрунтування необхідності її розв’язання шляхом розроблення і виконання програми
Програма розвитку малого підприємництва в місті Синельниковому на 2011 2020 роки
Склад проблеми та обґрунтування необхідності її розв’язання шляхом розроблення і виконання Програми
Програма розвитку малого підприємництва в місті Синельниковому на 2011 2020 роки
Склад проблеми та обґрунтування необхідності її розв’язання шляхом розроблення і виконання Програми
Профілактики правопорушень на 2011 – 2015 роки Розділ Склад проблеми...
Кризові процеси, що відбуваються в соціально-економічній сфері, призвели до ускладнення криміногенної ситуації та зумовили виникнення...
Програма захисту прав дітей та розвитку сімейних форм виховання у...
Склад проблеми та обґрунтування необхідності її розв'язання шляхом розроблення і виконання Програми
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка