Затверджено Наказ Міністерства фінансів України №302 від 29. 11. 2000 р


НазваЗатверджено Наказ Міністерства фінансів України №302 від 29. 11. 2000 р
Сторінка5/7
Дата26.08.2013
Розмір0.6 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Банк > Документи
1   2   3   4   5   6   7


VIII. Запаси

Найменування показника

Код рядка

Балансова вартість на кінець року

Переоцінка за рік

збільшення чистої вартості реалізації

уцінка

1

2

3

4

5

Сировина і матеріали

800


Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби

810


Паливо

820


Тара і тарні матеріали

830


Будівельні матеріали

840


Запасні частини

850


Матеріали сільськогосподарського призначення

860


Поточні біологічні активи

870


Малоцінні та швидкозношувані предмети

880


Незавершене виробництво

890


Готова продукція

900


Товари

910


Разом

920

Із рядка 920 графа 3 Балансова вартість запасів:

відображених за чистою вартістю реалізації

(921)
переданих у переробку

(922)
оформлених в заставу

(923)
переданих на комісію

(924)
Активи на відповідальному зберіганні (позабалансовий рахунок 02)

(925)
З рядка 275 графа 4 Балансупризначені для продажу

(926)
* визначається за п.28 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 "Запаси"

IX. Дебіторська заборгованість

Найменування показника

Код рядка

Всього на кінець року

у т.ч. за строками непогашення

до 12 місяців

від 12 до 18 місяців

від 18 до 36 місяців

1

2

3

4

5

6

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги

940

Інша поточна дебіторська заборгованість

950

1501

185


Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості

(951)
Із рядків 940 і 950 графа 3 заборгованість з пов'язаними сторонами

(952)

X. Нестачі і втрати від псування цінностей

Найменування показника

Код рядка

Сума

1

2

3

Виявлено (списано) за рік нестач і втрат

960
Визнано заборгованістю винних осіб у звітному році

970
Сума нестач і втрат, остаточне рішення щодо винуватців за якими на кінець року не прийнято (позабалансовий рахунок 072)

980

XI. Будівельні контракти

Найменування показника

Код рядка

Сума

1

2

3

Дохід за будівельними контрактами за звітний рік

1110
Заборгованість на кінець звітного року:валова замовників

1120
валова замовникам

1130
з авансів отриманих

1140
Сума затриманих коштів на кінець року

1150
Вартість виконаних субпідрядниками робіт за незавершеними будівельними контрактами

1160

XII. Податок на прибуток

Найменування показника

Код рядка

Сума

1

2

3

Поточний податок на прибуток

1210

2

Відстрочені податкові активи:на початок звітного року

1220
на кінець звітного року

1225
Відстрочені податкові зобов'язання:на початок звітного року

1230
на кінець звітного року

1235
Включено до Звіту про фінансові результати -усього, у тому числі:

1240

2

поточний податок на прибуток

1241

2

зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів

1242
збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань

1243
Відображено у складі власного капіталу - усього

1250
у тому числі:поточний податок на прибуток

1251
зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів

1252
збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань

12531   2   3   4   5   6   7

Схожі:

Затверджено Наказом Міністерства фінансів України від 29 листопада 2000 р. N 302

Затверджено Наказом Міністерства фінансів України від 29 листопада 2000 р. N 302
З змінами, передбаченими наказами від 14 жовтня 2008 р. N 1238, від 25 вересня 2009 р. N 1125
Інша допоміжна діяльність у сфері фінансових послуг,крім страхування та пенсійного забезпечення
Затверджено Наказом Міністерства фінансів України від 29 листопада 2000 р. N 302
Наказом Міністерства фінансів України від 29. 11. 2000 р. №302

Наказом Міністерства фінансів України від 29. 11. 2000 р. №302

Наказом Міністерства фінансів України від 29. 11. 2000 р. №302

Наказом Міністерства фінансів України від 29 листопада 2000 р. №302

Наказом Міністерства фінансів України від 29 листопада 2000 р. №302

Наказом Міністерства фінансів України від 29 листопада 2000 р. N 302

Наказом Міністерства фінансів України від 29 листопада 2000 р. N 302

Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка