Затверджено Наказ Міністерства фінансів України №302 від 29. 11. 2000 р


НазваЗатверджено Наказ Міністерства фінансів України №302 від 29. 11. 2000 р
Сторінка3/7
Дата26.08.2013
Розмір0.6 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Банк > Документи
1   2   3   4   5   6   7
З рядка 260 графа 14

вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності

(261)вартість оформлених у заставу основних засобів

(262)залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо)

(263)первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів

(264)

1
основні засоби орендованих цілісних майнових комплексів

(2641)
З рядка 260 графа 8

вартість основних засобів, призначених для продажу

(265)залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій

(2651)
З рядка 260 графа 5

вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування

(266)
Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду

(267)
З рядка 260 графа 15

знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності

(268)
З рядка 105 графа 14

вартість інвестиційної нерухомості, оціненою за справедливою вартістю

(269)

III. Капітальні інвестиції

Найменування показника

Код рядка

За рік

На кінець року

1

2

3

4

Капітальне будівництво

280Придбання (виготовлення) основних засобів

290Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів

300

1
Придбання (створення) нематеріальних активів

310Придбання (вирощування) довгострокових біологічних активів

320Інші

330Разом

340

1З рядка 340 графа 3

капітальні інвестиції в інвестиційну нерухомість

(341)
фінансові витрати, включені до капітальних інвестицій

(342)

IV. Фінансові інвестиції

Найменування показника

Код рядка

За рік

На кінець року

довгострокові

поточні

1

2

3

4

5

А. Фінансові інвестиції за методом участі в капіталі в асоційовані підприємства

350


дочірні підприємства

360


спільну діяльність

370


Б. Інші фінансові інвестиції в частки і паї у статутному капіталі інших підприємств

380


акції

390


облігації

400


інші

410


Разом (розд. А + розд.Б)

420

із рядка 045 гр.4 Балансу Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені:

за собівартістю

(421)
за справедливою вартістю

(422)
за амортизованою собівартістю

(423)
із рядка 220 гр.4 Балансу Поточні фінансові інвестиції відображені:

за собівартістю

(424)
за справедливою вартістю

(425)
за амортизованою собівартістю

(426)1   2   3   4   5   6   7

Схожі:

Затверджено Наказом Міністерства фінансів України від 29 листопада 2000 р. N 302

Затверджено Наказом Міністерства фінансів України від 29 листопада 2000 р. N 302
З змінами, передбаченими наказами від 14 жовтня 2008 р. N 1238, від 25 вересня 2009 р. N 1125
Інша допоміжна діяльність у сфері фінансових послуг,крім страхування та пенсійного забезпечення
Затверджено Наказом Міністерства фінансів України від 29 листопада 2000 р. N 302
Наказом Міністерства фінансів України від 29. 11. 2000 р. №302

Наказом Міністерства фінансів України від 29. 11. 2000 р. №302

Наказом Міністерства фінансів України від 29. 11. 2000 р. №302

Наказом Міністерства фінансів України від 29 листопада 2000 р. №302

Наказом Міністерства фінансів України від 29 листопада 2000 р. №302

Наказом Міністерства фінансів України від 29 листопада 2000 р. N 302

Наказом Міністерства фінансів України від 29 листопада 2000 р. N 302

Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка