Наказом Міністерства фінансів України від 29. 11. 2000 р. №302


НазваНаказом Міністерства фінансів України від 29. 11. 2000 р. №302
Сторінка1/6
Дата22.04.2013
Розмір0.56 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Фінанси > Документи
  1   2   3   4   5   6

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства фінансів України
від 29.11.2000 р. № 302
(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 28.10.2003 р. №602) 


КОДИ
Дата (рік, місяць, число)

2012

01

01

Підприємство ТОВ «КУА «Система плюс»

за ЄДРПОУ

35197650

Територія _________________________________________________________________

за КОАТУУ

8039100000

Орган державного управління _______________________________________________

за СПОДУ

240

Організаційно-правова форма господарювання _______________________________

за КОПФГ
Вид економічної діяльності _________________________________________________

за КВЕД

67.13.0

Середня кількість працівників __________________________7___________________

Контрольна сума
Одиниця виміру: тис. грн


ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

за 2011 рік

Форма № 5

Код за ДКУД

1801008

I. Нематеріальні активи

Групи нематеріальних активів

Код рядка

Залишок на початок року

Надій-шло за рік

Переоцінка
(дооцінка +, уцінка -)

Вибуло за рік

Нараховано амортизації за рік

Втрати від зменшення корисності за рік

Інші зміни за рік

Залишок на кінець року

первісної (переоці-неної) вартості

накопи-ченої аморти-зації

первісна (переоці-
нена) вартість

накопи-чена аморти-зація

первісної (переоці-неної) вартості

накопи-ченої аморти-
зації

первісна (переоці-нена) вартість

накопи-
чена аморти-зація

первісна (пере-
оцінена) вартість

накопи-чена аморти-зація

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Права користування природними ресурсами

010Права користування майном

020
Права на комерційні позначення

030
Права на об'єкти промислової власності

040
Авторське право та суміжні з ним права

050060
Інші нематеріальні активи

070
Разом

080
Гудвіл

090З рядка 080 графа 14

вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності

(081) ________вартість оформлених у заставу нематеріальних активів

(082) ________вартість створених підприємством нематеріальних активів

(083) ________

З рядка 080 графа 5

вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань

(084) ________

З рядка 080 графа 15

накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності

(085) ________

II. Основні засоби

Групи основних засобів

Код рядка

Залишок на початок року

Надій-шло за рік

Переоцінка (дооцінка +, уцінка -)

Вибуло за рік

Нарахо-вано аморти-зації за рік

Втрати від змен-шення корис-ності

Інші зміни за рік

Залишок на кінець року

у тому числі

одержані за фінансовою орендою

передані в оперативну оренду

первісна (переоці-нена) вартість

знос

первісної (переоці-неної) вартості

зносу

первісної (переоці-неної) вартості

зносу

первісна (переоці-нена) вартість

знос

первісна (переоці-нена) вартість

знос

первісна (переоці-нена) вартість

знос

первісна (переоці-нена) вартість

знос

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Земельні ділянки

100
Інвестиційна нерухомість

105
Капітальні витрати на поліпшення земель

110
Будинки, споруди та передавальні пристрої

120
Машини та обладнання

130

62


6

2

Транспортні засоби

140
Інструменти, прилади, інвентар (меблі)

150
Тварини

160
Багаторічні насадження

170
Інші основні засоби

180

11


1

1

Бібліотечні фонди

190
Малоцінні необоротні матеріальні активи

200

11

11

2

2


13

13

Тимчасові (нетитульні) споруди

210
Природні ресурси

220
Інвентарна тара

230
Предмети прокату

240
Інші необоротні матеріальні активи

250
Разом

260

18

11

2

5


20

16
З рядка 260 графа 14

вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності

(261) ___________вартість оформлених у заставу основних засобів

(262) ___________залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо)

(263) ___________первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів

(264) ____13___основні засоби орендованих цілісних майнових комплексів

(2641) __________

З рядка 260 графа 8

вартість основних засобів, призначених для продажу

(265) ___________
залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій

(2651) __________

З рядка 260 графа 5

вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування

(266) ___________
Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду

(267) ___________

З рядка 260 графа 15

знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності

(268) ___________

З рядка 105 графа 14

вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю

(269) ___________


  1   2   3   4   5   6

Схожі:

Наказом Міністерства фінансів України від 29. 11. 2000 р. №302

Наказом Міністерства фінансів України від 29. 11. 2000 р. №302

Наказом Міністерства фінансів України від 29 листопада 2000 р. N 302

Наказом Міністерства фінансів України від 29 листопада 2000 р. N 302

Наказом Міністерства фінансів України від 29 листопада 2000 р. №302

Наказом Міністерства фінансів України від 29 листопада 2000 р. №302

Наказом Міністерства фінансів України від 29 листопада 2000 р. N 302

Наказом Міністерства фінансів України від 29 листопада 2000 р. №302

Затверджено Наказом Міністерства фінансів України від 29 листопада 2000 р. N 302

Наказом Міністерства фінансів України від 29 листопада 2000 р. №302
Підприємство Товариство з обмеженою відповідальністю Компанія з управління активами
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка