УРОК 42 Тема: Розв'язування вправ. Самостійна робота №11


Скачати 73.72 Kb.
НазваУРОК 42 Тема: Розв'язування вправ. Самостійна робота №11
Дата13.04.2013
Розмір73.72 Kb.
ТипУрок
bibl.com.ua > Астрономія > Урок

II. ГЕОМЕТРИЧНІ ФІГУРИ І ВЕЛИЧИНИ ТЕМА 4. ТОЧКА. ПРЯМА. ВІДРІЗОК. ПРОМІНЬ. ЛАМАНА. КУТ

УРОК 42

Тема: Розв'язування вправ. Самостійна робота №11.

Мета: Формування навичок розв'язування геометричних задач; розвиток логічного мислення учнів; аналіз ре­зультатів засвоєння матеріалу шляхом проведення самостійної роботи.

План уроку

 1. Актуалізація опорних знань

 2. Розв'язування вправ

 3. Самостійна робота № 11

 4. Підсумок уроку

 5. Домашнє завдання

Хід уроку

І. Актуалізація опорних знань

Учитель роздає зошити з результатами математичного диктанту, що був проведений на попередньому уроці, відповідає на запитання учнів, виставляє оцінки в журнал.

Фронтальне опитування

Учитель роздає аркуші паперу з пронумерованими рядками для відповідей (від 1 до 23 або до 25; рядок № 9 має бути ширшим за інші; рядки № 22—25 резервні).

Спочатку учитель читає казку за книжкою В. Левшина «Магистр рассеянных наук» (М.: Дет. лит., 1970). У зазначених у тексті міс­цях учитель має зупинятися, доки учні впишуть у відповідні рядки (від № 1 до № 8) своїх аркушів пропущені слова. У круглих дужках надані цифри, відповідні номерам рядків, де учням слід писати відповідь; у квадратних дужках наведені правильні відповіді для учителя. Відповіді учнів за текстом можуть бути також усними.
Слова учителя:

Подорож Точки по країні Геометрії

Жила собі Точка. Вона була дуже допитлива й хотіла все знати. Побачить незнайому лінію — і неодмінно запитає:

- Як ця лінія називається? Довга вона чи коротка?

І подумала одного разу Точка: «Як же я зможу про все дізнатися, коли завжди житиму на одному місці? Вирушу я у подорож!»

Сказано — зроблено. Вийшла Точка на Пряму лінію і пішла по ній. Йшла та йшла по Прямій. Довго йшла. Стомилася. Зупинилася і говорить:

- Чи довго мені ще йти? Чи скоро кінець Прямої?

Засміялася Пряма:

- Ех ти, Точко! Адже ти ніколи не дійдеш до мого кінця. Хіба ти не знаєш, що в Прямої немає ________________ (1) [кінця]?

- Тоді я поверну назад, — сказала Точка.— Я, напевне, пішла не в той бік.

- І в другий бік не буде ____________ (2) [кінця]. У Прямої лінії зовсім немає ____________________ (3) [кінців].

Засмутилася Точка:

- Як же мені бути? Що ж, мені так і доведеться йти, йти і йти без кінця?!

- Коли ти не хочеш йти по Прямій без кінця, давай покличемо на допомогу Ножиці.

- Давай покличемо! — зраділа Точка — ...А для чого нам Но­жиці?

- Зараз побачиш,— відповіла Пряма.

Тут звідкілясь з'явилися Ножиці, клацнули перед самим Точчиним носом і розрізали Пряму. (Учитель проектує малюнок, наведений нижче, на екран або показує плакат.)- Ура! — закричала Точка.— Ось і кінець вийшов! От так Но­жиці! А тепер. Ножиці, зробіть, будь ласка, кінець з іншого боку.

- Можна й з іншого,— слухняно клацнули Ножиці.

(Учитель проектує малюнок, наведений нижче, на екран або показує плакат.)- Як цікаво! — вигукнула Точка.— Що ж це з моєї Прямої вийшло? З одного боку кінець і з другого боку кінець. Як це нази­вається?

- Це ______________ (4) [відрізок],— відповіли Ножиці.— Тепер ти — Точка на Відрізку Прямої.

- Відрізок Прямої! Відрізок Прямої! — задоволено повторюва­ла Точка, просуваючись по Відрізку з одного кінця в інший. — Я запам'ятаю цю назву. Мені подобається на Відрізку. Тут я влаштую свій дім. Але Пряма мені теж подобалася. Жаль, що її не стало. Адже тепер замість Прямої є мій Відрізок і ще два оцих... не знаю, як їх назвати. Теж Відрізки?

- Ні,— відповіли Ножиці.— Адже в них кінець тільки з одного боку.. А в другий бік немає кінця. їх називають інакше.

- А як?

- Це ______________(5) [промінь] і це ________________ (6) [промінь].

- А я знаю, чому вони так називаються! — радісно сказала Точка.— Вони схожі на сонячні промені!

- Так,— відповіли Ножиці.— Сонячні промені ідуть від Сонця без кінця, якщо тільки не зустрінуть що-небудь на своєму шляху, наприклад Землю, Місяць або супутник.

- Отже, з прямої ось що вийшло: мій _______________ (7) [відрізок] і ще два ______________ (8) [промені].
Далі учитель задає такі питання. Учнями заповнюються рядки № 9—21 в аркуші для відповідей (нагадуємо, що рядки № 22—25 — резервні). Поруч із нумерацією питань у дужках надані цифри, відповідні номерам рядків, де учням слід писати відповіді.

 1. (9) Які б вийшли геометричні фігури, якби у казці Ножиці клацнули не два, а три рази? Накресліть ці фігури, позначте їх і підпишіть.

 2. (10) Закінчіть речення: Початком променя МК є точка ___________ .

 1. (11—14) (Для цього питання вико­ристовується плакат (або кодоплівка) з рисунком і написаними варіан­тами відповідей. У своїх аркушах
  учні послідовно записують номери правильних відповідей. На аркуші мають бути заповненими рядки № 11–14 — на розсуд учителя ця інформація може бути підказкою для учнів.)Виберіть правильні варіанти відповіді. На рисунку прямі MN і BR перетинають трикутник ABC. Унаслідок цього ми маємо:

1) 2 чотирикутники; 6) 8 променів;

2) 16 відрізків; 7) 6 трикутників;

3) 12 променів: 8) 4 промені;

4) 5 трикутників; 9) 3 чотирикутники;

5) 10 відрізків; 10) 4 чотирикутники.

 1. (15, 16) Розгляньте рисунок, що був використаний для попе­реднього питання, і випишіть: 1) усі відрізки; 2) усі промені.

 2. (17) Відстань від точки М до точки L дорівнює 6 см. Скільки відрізків, що дорівнюють ML, можна відкласти на прямій МС від точки М?

 3. (18) Запишіть точки А(7), В(10), С(4), D(l), К(14), О(0) у по­рядку зростання їх координат.

 4. (19) (Для цього питання використовується плакат з рисунком або кодоплівка.)

Визначте, на якому з наведених рисунків правильно позначена точка А(6).8. (20) Закінчіть речення. Нескінченна шкала на промені нази­вається _____.

9. (21) Назвіть три або більше приладів, на яких є шкали.

Взаємоперевірка здійснюється в парах (перевірку можна роз­бити на три етапи: І — казка; II — питання № 2-5; III — питання № 6-10).

Учитель звертає увагу на важкі для сприйняття окремими учнями моменти. Підводяться підсумки. Максимальна оцінка — 11 балів. Оцінка виставляється в журнал за бажанням учнів.
ІІ. Розв'язування вправ

 1. Відстань між точками А і В дорівнює 5 см. Знайдіть на пря­мій АВ всі точки, сума відстаней від кожної з яких до точок А і В дорівнює 7 см.

 2. Довжина одиничного відрізка на числовому промені дорівнює 25 мм. Точка N має координату 4, точка S — координату 9. Знайдіть довжину відрізка NS у міліметрах.


ІІІ. Самостійна робота № 11

Варіант 1

1°. Накресліть ламану ABCDE так, що АВ = 30 мм, ВС = 2 см 4 мм, CD = 19 мм, DE = 5 см. Знайдіть довжину ламаної. Порівняйте її з довжиною відрізка АЕ, попередньо вимірявши його.

2°. Запишіть координати точок, зображених на рисуніку.3°. Накресліть координатний (числовий) промінь, узявши за оди­ничний відрізок довжину однієї клітинки зошита. Позначте на цьому промені точки М(5), К(3), N(14), Е(9), А(12), С(7), Р(0).

4. Запишіть натуральні числа, що лежать на числовому промені між числами 1117 і 1121.

5*. На відрізку MN узято дві точки С і D так, що точка С лежить між точками N і D. Знайдіть довжину відрізка MN, якщо дов­жина відрізка DC дорівнює 2 см, DN — 6 см, МС — 5 см.
Варіант 2

1°. Накресліть ламану PQRST так, що PQ = 43 мм, QR = 12 мм, RS = 1 см 8 мм, ST = 4 см. Знайдіть довжину ламаної. Порів­няйте її з довжиною відрізка РТ, попередньо вимірявши його.

2°. Запишіть координати точок, зображених на рисунку.3°. Накресліть координатний (числовий) промінь, узявши за оди­ничний відрізок довжину однієї клітинки зошита. Позначте на цьому промені точки А(8), М(13), S(l), Q(4), F(15), R(5), B(0).

4. Запишіть натуральні числа, що лежать на числовому промені між числами 1999 і 2002.

5*. На відрізку AD взято дві точки СІВ, причому точка С ле­жить між точками А і В. Знайдіть довжину відрізка AD, якщо довжина відрізка АС дорівнює 15 см, довжина відрізка СВ на 8 см більша, ніж довжина відрізка АС, а довжина відріз­ка BD у 2 рази більша, ніж довжина АВ.
Варіант З

1°. Накресліть ламану KMNOP так, що KM = 2 см 3 мм, MN = 40 мм, NO = 4 см 2 мм, ОР = 6 см. Знайдіть довжину ламаної. Порів­няйте її з довжиною відрізка КР, попередньо вимірявши його.

2°. Запишіть координати точок, зображених на рисунку.3°. Накресліть координатний (числовий) промінь, узявши за оди­ничний відрізок довжину однієї клітинки зошита. Позначте на цьому промені точки F(9), С(0), R(16), W(8), М(12), L(3), Х(7).

4. Запишіть натуральні числа, що лежать на числовому промені між числами 1292 і 1295.

5*. На відрізку XY узято дві точки А і В так, що точка А лежить між точками Y і В. Знайдіть довжину відрізка XY, якщо дов­жина відрізка АВ дорівнює 6 м, BY — 18 м, а АХ — 15 м.
Варіант 4

1°. Накресліть ламану ZYLOT так, що ZY = 28 мм, YХ = 5 см 3 мм, LO = 3 см, ОТ = 1 см 8 мм. Знайдіть довжину ламаної. Порівняйте її з довжиною відрізка ZT, попередньо виміряв­ши його.

2°. Запишіть координати точок, зображених на рисунку.3°. Накресліть координатний (числовий) промінь, узявши за одиничний відрізок довжину однієї клітинки зошита. Поз­начте на цьому промені точки L(l), А(11), В(4), Х(6), Z(15), О(0), T(10).

4. Запишіть натуральні числа, що лежать на числовому промені між числами 100 099 і 100 102.

5*. На відрізку PQ взято дві точки К і S так, що точка S лежить між точками К і Q. Знайдіть довжину відрізка PQ, якщо дов­жина відрізка KS дорівнює 5 см, SQ — 21 см, а довжина відріз­ка PS у 3 рази менша, ніж довжина відрізка SQ.
IV. Підсумок уроку

Учитель підводить підсумок вивченому і звертає увагу учнів на те, що існує безліч фігур, і наголошує, що на наступний урок учням слід принести з собою два інструменти — транспортир і косинець (учитель демонструє їх).
V. Домашнє завдання

[1]: № 82—85, 78.

[2]: посібник [5]: с. 19, завдання 1 — 7 (на окремих аркушах).
Л.Г.Стадник. Математика 5 клас

Схожі:

УРОК 114. РОЗВ'ЯЗУВАННЯ ВПРАВ. САМОСТІЙНА РОБОТА Мета
Тема Ділення десяткових дробів. Дії з десятковими дробами. Середнє арифметичне
Конспекти уроків Тема. Перпендикулярність прямої і площини. Розв’язування задач
Методи уроку: розв’язування задач в гетерогрупах, в моногрупах, самостійна робота
УРОК №30 Тема уроку. Розв'язування вправ
Мета уроку: формування вмінь учнів використовувати рівняння прямої до розв'язування задач
Урок 5 Тема уроку. Розв'язування задач
...
УРОК 120 Тема: Розв'язування задач на відсоткові розрахунки. Самостійна робота №25
ЗВИЧАЙНІ ДРОБИ. ДЕСЯТКОВІ ДРОБИ ТЕМА 10. МАСШТАБ. ВІДСОТКИ. СЕРЕДНЄ АРИФМЕТИЧНЕ КІЛЬКОХ ЧИСЕЛ. МІКРОКАЛЬКУЛЯТОР
УРОК 2 Тема. Перпендикулярність прямих у просторі. Розв’язування вправ
Мета: формувати в учнів уміння й навички за­стосовувати теореми 1 і 2 під час розв'язування задач; розвивати просторову уяву, логічне...
УРОК 5 Тема. Комбінаторні задачі. Самостійна робота
Мета: формувати вміння і навички використовувати формули комбінаторики для перетворення найпростіших виразів і розв'язування задач;...
Урок №16 Тема. Зведення дробів до НСЗ. Порівняння дробів Мета: відпрацювати...
Розв'язання домашніх вправ учитель заздалегідь записує на відкид­ній дошці. На цьому уроці учні, працюючи у парах, перевіряють пра­вильність...
КОНСПЕКТ УРОКУ В 6 КЛАСІ тема: РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ І ВПРАВ НА ВСІ...
Подано розв’язання домашніх вправ, в яких допущені помилки; учні шукають їх і виправляють
УРОК 9 Тема. Розв'язування задач. Самостійна робота
Мета: формувати в учнів навички і вміння обчислювати довжини перпендикуляра і похилої до площини, знаходити кут між похилою і площиною,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка