«Портрет професіонала» стр. 3-12


Назва«Портрет професіонала» стр. 3-12
Сторінка1/15
Дата09.10.2013
Розмір1.8 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Психологія > Документи
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15
« Формування креативності учасників освітнього процесу в сучасному ДНЗ»

( матеріали з досвіду роботи практичного психолога КДНЗ №23 (ясла-садок) загального типу гуманітарно-естетичного спрямування управління освіти виконавчого комітету Орджонікідзевської міської ради

КРИВЕНКО Любові Володимирівни)

1.Зміст стр.1-2
2. Матеріали до психолого-педагогічної наради КДНЗ №23

на тему : « Портрет професіонала» стр.3-12

3. Матеріали до роботи клубу молодого педагога «Перші кроки

до майстерності» на тему : «Психолого-педагогічні умови

розвитку творчої уяви у старших дошкільників» стр.13-24
4. Матеріали до міського психолого-педагогічного семінару з

проблеми «Використання інноваційних технологій для формування

креативності учасників освітнього процесу ДНЗ» на тему :

«Розвиток креативності в дошкільному віці

(психологічне обґрунтування)». стр.25-31
5. Матеріали до семінару-практикуму ММО завідуючих та

вихователів-методистів КДНЗ УО Орджонікідзевської міської

ради на тему :«Розвиток креативності та дитяча обдарованість» стр.32-36

6. Матеріали до міського психолого-педагогічного семінару з

проблеми «Використання інноваційних технологій для формування

креативності учасників освітнього процесу ДНЗ» на тему:

«Розвиток творчих здібностей дітей засобами ТРВЗ та ППП

(психологічний практикум)». стр.37-40
7.Матеріали до міського психолого-педагогічного семінару з

проблеми «Використання інноваційних технологій для формування

креативності учасників освітнього процесу ДНЗ» на тему:

«Розвиток уяви дитини-умова її продуктивного учіння» стр.41-45


8.Матеріали до міського психолого-педагогічного семінару з

проблеми «Використання інноваційних технологій для формування

креативності учасників освітнього процесу в ДНЗ» на тему:

«Дорога до успіху (розвиток емоційного інтелекту особистості)» стр.46-49

9. Банк діагностичного інструментарію,впроваджений в

діяльність психолого-педагогічної служби КДНЗ №23 під

час роботи над обласною науково-методичною проблемою

«Педагогічні стратегії розвитку інноваційної особистості»

та під час роботи над реалізацією 1-го та П-го етапу обласного

науково-методичного проекту «Креативна освіта для розвитку

інноваційної особистості» стр. 50-94
10. Банк діагностичного інструментарію для визначення

рівня розвитку творчого потенціалу дітей старшого

дошкільного віку стр.95-113

Управління освіти Орджонікідзевської міської ради

Матеріали психолого-педагогічної

наради на тему:

« Портрет професіонала»
Мета: Сприяти розвитку самоактуалізації та самореалізації педагогів; усвідомленню власних життєвих цінностей і переконань (особистісних і професійних), виявленню ефективних дій у професійній діяльності та перспектив професійного росту, розвиток співробітництва, взаємної підтримки та інтеграції педагогічного колективу.

План проведення:


 1. Теоретична частина «Усвідомлення педагогом себе і своєї діяльності в системі освіти як шлях до особистісного і професійного зростання

(лекторій).

 1. Ділова гра з педагогічним колективом «Портрет професіонала».

 2. Анкетування педагогів. Анкета «Чинники, що сприяють саморозвитку педагога» (аналіз результатів).


У сучасній системі освіти досі визначають два основних підходи до навчальної та виховної роботи – традиційний і гуманістичний. За ними стоять принципово відмінні педагогічні парадигми: навчально-дисциплінуюча і особистісно спрямована.

Давайте стисло нагадаємо особливості традиційної педагогіки і детально розглянемо особливості гуманістичної педагогіки.
В традиційній педагогіці :


 1. Панує культ виконання навчальної програми і нав’язаних нею темпів оволодіння знаннями. Основний наголос робиться на освоєнні дітьми «правильної» інформації,заданої раз і назавжди. Перенесення знань з однієї сфери в іншу практично відсутнє.

 2. Навчання спрямоване на освоєння знань про зовнішній світ та умінь підкорювати його.

 3. Домінують формально-логічне, аналітичне мислення ( лівопівкульні стратегії мозку). Інтуїтивний спосіб пізнання, багатозначне, метафоричне мислення не заохочуються.

 4. Учасники педагогічного процесу звикають пізнавати себе за допомогою механізмів пізнання зовнішнього світу, сприймати та оцінювати себе як об’єкти маніпулювання. Світ бачиться у контексті морально-виховної полярності, жорстокого протистояння, ділиться на «своїх» і «чужих».

 5. Реальна співпраця учасників педагогічного процесу неможлива, вона підмінюється демонстраціями ритуальних зовнішніх форм, позбавленими сутнісних психологічних характеристик.

 6. Дисципліна є результатом зовнішнього тиску і контролю, вона формальна і гігієнічно-умотивована, насамперед страхом покарання.

 7. Педагогічна рефлексія, осмислення педагогами своєї діяльності має епізодичний характер. У прийнятті педагогічних рішень домінує емпіричний принцип «спроб та помилок», зорієнтованість на формальне використання методичних рекомендацій, без чого реальне професійне зростання

неможливе. Підвищення професійної кваліфікації здійснюється за рахунок зовнішньої мотивації.

 1. Особистісне пізнання та розвиток мають епізодичний, стихійний характер.

 2. Учасники навчально-виховного процесу перебувають у стані змагання, суперництва, що спричиняє заздрощі, амбіційність, формування неадекватної оцінки.

 3. Учасникам педагогічного процесу властиві такі типові негативні психоемоційні стани: як тривожність, страх та агресія.


Зупинимося на особливостях гуманістичної педагогіки через розгляд теорій особистості гуманістичної психології. Найбільш відомі представники цього напрямку є американські психологи А. Маслоу та К.Роджерс.

Основна потреба людини, за гуманістичними теоріями особистості, це само актуалізація, прагнення до самовдосконалення й самовираження. Визнання головної ролі само актуалізації споріднює між собою всіх представників гуманістичного підходу.

Опишемо психологічні характеристики особистості, що само

актуалізується :

 • активне сприйняття дійсності й здатність добре орієнтуватися в ній;

 • прийняття себе та інших людей такими, як вони є;

 • безпосередність у вчинках і спонтанність у виявленні своїх почуттів та думок;

 • зосередженість уваги на тому, що відбувається зовні, на відміну від орієнтації тільки на внутрішній світ;

 • почуття гумору;

 • розвинені творчі здібності;

 • неприйняття умовностей, але без показного їх ігнорування;

 • стурбованість благополуччям інших людей, а не забезпечення тільки власного щастя;

 • здатність глибоко розуміти життя;

 • встановлення (хоч і не зі всіма) доброзичливих особистих взаємин;

 • здатність дивитися на життя «розплющеними очима», оцінювати його неупереджено, об’єктивно;

 • безпосередня включеність у життя з повним зануренням у нього так, як роблять діти;

 • перевага надається новим, неходженим і часто небезпечним шляхам;

 • вміння покладатися на свій досвід, розум і почуття, а не на думку інших людей, традиції та умовності, позиції авторитетів;

 • відкрита й чесна поведінка у всіх ситуаціях;

 • готовність стати непопулярним, не визнаним більшістю людей за нетрадиційні погляди;

 • здатність брати на себе відповідальність, а не уникати її;

 • докладання максимуму зусиль для досягнення поставлених цілей.


Люди, що само актуалізуються, всі без винятку включені у якусь справу…Вони вірні цій справі, вона є для них чимось цінним – це свого роду покликання». Ці люди прагнуть до реалізації вищих цінностей, які, як правило, можуть бути зведені до чогось ще більш високого. Цінності ( серед них – добро, істина, порядність, краса, справедливість, досконалість тощо) є для них життєво важливими потребами. Життя для особистості, що само актуалізується та само реалізується, постає як процес постійного вибору, як вічне вирішення гамлетівської проблеми «Бути чи не бути». В кожен момент життя в особистості є вибір : рух вперед, подолання перешкод, що неминуче виникають на шляху до високої мети, чи відступ, відмова від боротьби та здача позицій. Особистість, що само актуалізується, завжди обирає рух вперед, подолання перешкод.

Само актуалізація – це прагнення людини до якомога більш повного виявлення і розвитку своїх можливостей. Само актуалізація - це бажання стати всім, чим можливо;потреба в самовдосконаленні, в реалізації свого потенціалу; здійснення свого плану, ідеї тощо, які індивід ставить перед собою. Це складний шлях, пов’язаний із переживанням страху невідомого та відповідальності, але це шлях до повноцінного, внутрішнього багатого життя.

Само актуалізація передбачає опору на власні сили, наявність у людини самостійної, незалежної думки з основних життєвих питань. Це процес постійного розвитку і практичної реалізації своїх можливостей; «праця заради того, щоб зробити добре те, що людина хоче зробити»; це «відмова від ілюзій, позбавлення невірних уявлень про себе».

Зробимо висновок, що базовими уявленнями особистісно-орієнтованої педагогіки є особистість, індивідуальність, співпраця, групова взаємодія, творчість, духовність, поняття «Я» і «Ти».

Пропоную вам прийняти участь у діловій грі «Портрет професіонала» .
Завдання гри:


 • вербалізація, візуалізація ціннісних пріоритетів педагогів

 • усвідомлення і вербалізація провідної професійної спрямованості педагога,ресурсів і професійних деформацій педагогів, що склалися відповідно до стилю робити, ділового співробітництва і взаємодії з адміністрацієюХід гри :

Вступ до гри (5хв.)
Ведучий . Кожний з нас колись був дитиною, відвідував д/с і навчався у школі. У кожного в пам’яті збереглися імена улюблених, а може і неприємних педагогів. Однак з великою теплотою ми все-таки згадуємо імена улюблених наставників – тих, чиї слова підтримки, уваги, турботи ми пам’ятаємо дотепер бо найважливіше залишається в серці назавжди.

Дозволимо собі згадати приклад такого наставництва з історії. Філіп (батько Олександра Македонського) не наважувався цілком довірити навчання і виховання сина вчителям музики й інших наук, вважаючи, що справа це надзвичайно складна.

Тому цар покликав Арістотеля, найвідомішого з грецьких філософів. Для занять і бесід він відвів Арістотелю й Олександру один з гаїв, присвячений німфам, де сиділи на

Як відомо, навчання пішло на користь, і Олександр, схильний до наук і книг, не тільки засвоїв чи мало знань, але й захоплювався своїм вчителем Арістотелем і, як він сам визнав, любив вчителя не менше, ніж батька. Мовляв, Філіпу він зобов’язаний життям,а Аристотелю - тим, що живе гідно ( або ж: що батькові він зобов’язаний життям, а Аристотелю – усім тим, заради чого варто жити).

Схоже, це одне з найвищих визнань величезного впливу педагога на цінності і життєву мету людини. Сьогодні ми спробуємо розібратися, що складає цінності і пріоритети теперішнього педагога, які ваші професійні орієнтири і завдання, чи співпадають вони з пріоритетами гуманістичної педагогіки.

Іншими словами, спробуємо намалювати портрет професіонала. Починаємо гру і переходимо до розминки.

Розминка(7 хв.)
Індивідуальна робота з бланками відповідей. Виділення професійно важливих рис педагога і керівника в рамках особистісно орієнтованого навчання. Самооцінка-ідентифікація з виділеними рисами. Перевірка зробленого вибору.

(Із запропонованого списку ділових і особистісних рис людини виберіть 10 найважливіших, на ваш погляд, для педагога.

Потім з обраного відзначте ті, якими повною мірою володієте ви самі.

Співвіднесіть свій вибір із професійно важливими рисами, виділеними експертами, що розробили професіограму педагога і визначте характеристики, що повинні складати комунікативне ядро педагога.)
Розподіл на групи (7 хв.)
Ідентифікація педагогів з одним із запропонованих афоризмів як девізом професійної діяльності, що передає суть особистого професійного кредо педагога. Приєднання до групи колег, що зробили такий самий вибір.
Принципи роботи під час гри:


 1. Принцип активності.

 2. Принцип дослідницької творчої позиції.

 3. Принцип щирості.

 4. Принцип волі.

 5. Принцип конфіденційності.

 6. Принцип рівноправності.Робота в групах (20 хв.)
Обговорення і поглиблення розуміння афоризму як девізу професійної діяльності. Колективне обговорення і вибір образу-метафори професійного стилю діяльності, що відбиває пріоритети і цінності професійної діяльності. Створення малюнка, що відображає образ-метафору. Створення монологу – само презентації образу.

Презентація результатів групової роботи (25 хв.)
«Захист» образів-концепцій професійної діяльності педагогів. Можливість обміну запитаннями, що проясняють суть, мету, особливості запропонованих концепцій.

Рефлексія гри (10 хв.)
Аналіз презентацій членами експертної групи. Обмін враженнями, відчуттями, що виникли під час гри.
Аналіз результатів анкетування педагогів «Чинники,що сприяють саморозвитку педагогів».
Притча «Изменение мира».


Професійна спрямованість педагогівТип структури особистості

Основні пріоритети і сильні сторони

Головні риси

Професійні деформації

Комунікатор

Реалізується через пошук механізмів сумісності з учнем,через неформальне спілкування.

Сильні сторони-комунікативна функція.

Товариськість,доброта,зовнішня привабливість,емоційність,пластичність поведінки,висока моральність,екстровертованість,низька конфліктність, спрямованість на взаємодію

Зайва товариськість, балакучість, скорочення дистанції з партнером, поблажливість, інфантилізація партнера, прагнення до приватних розмов

предметник

Реалізується в навчальній місії, виховує засобами досліджуваного предмета, шляхом зміни сприйняття учня наукової картини світу, поглиблення знань про предмет.

Сильні сторони – конструктивна, методична, навчальна, орієнтована функції

Спостережливість,раціоналізм,професійна компетентність,переконаність в необхідності і значимості знань, прагнення до творчості, самореалізація, спрямованість на себе, на завдання

Теоретичність міркувань, надлишкова раціональність, категоричність

організатор

Реалізується в позакласній діяльності, у сфері ділового співробітництва, колективної зацікавленості, дисципліни.

Сильні сторони – виконавча, мобілізаційна, організаторська функції

Вимогливість,сильна воля,енергійність,самодисципліна,лідерство,

авторитетність, спрямованість на завдання, взаємодію

Надлишкова активність,прагнення повчати, пригнічувати волю інших, домінувати у формальних і неформальних стосунках

Інтелігент

Реалізується у високоінтелектуаль ній діяльності, що розвиває місію популяризації науки, мистецтва, культури.

Сильні сторони – гностична, виховна, інформаційна, пропагандистська, розвивальна, дослідницька функції

Високий інтелект, висока загальна культура, висока моральність, принциповість, духовність, пріоритети волі і саморозвитку, спрямованість на себе, на завдання, просвітительство

Філосування,мудру вання, споглядальна позиція, відхід у себе або «моралізування»


Завдання 1. Із запропонованого списку ділових і особистісних рис людини виберіть 10 найважливіших на ваш погляд , необхідних педагогові.
Потім відзначте ті, якими повною мірою володієте самі.


Р И С И

Професійно важливі риси педагога

Риси моєї особистості

РетельністьОб’єктивність,точність сприйняттяПрагнення до успіхуВідмова від погроз та авторитарностіНезалежністьПочуття новогоЕмоційна стійкістьСамостійністьВисокий рівень інтелекту і загальної культуриДіловитістьСамокритичністьПринциповістьЕмпатія(здатність до співпереживання і розуміння)ЕнтузіазмЖиттєрадісністьВисокий самоконтрольЕкспресивність(володіння мовою,жестами,мімікою)АвторитетністьПовага до прав і свобод особистості
Завдання 2. Виберіть і підкресліть із запропонованих афоризмів один,який найповніше відбиває ваше професійне кредо:

голубий

Крапля довбає камінь не силою, а частотою

Дайте дитинству дозріти в дитинстві

Розуміння-початок згоди

жовтий

Що більше в мене роботи, то більше я вчуся

Краще вивчити зайве,ніж нічого

Роби свою справу і пізнай самого себе

зелений

Один алмаз полірує інший

Йти до мети через досвід і вчитися на помилках

Година роботи навчить більшому, ніж день пояснень

коричневий

Не думкам потрібно учити, а мисленню

Даруй світло,темрява зникне сама

Наша особистість – це сад, а наша воля – його садівник
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

Схожі:

“ The Importance of Welding ” стр. 3- 4
Тема: “ Welding definitions “ (continued) – стр. 28- 29 лаб работа 5 – стр. 16- 19
Уменьшаете шрифт до 5 и распечатываете. Вмещается на 1 стр А4 и читаемо = успехов!

Уменьшаете шрифт до 5 и распечатываете. Вмещается на 1 стр А4 и читаемо = успехов!

ПРОЕКТ ПРОСВІТНИЦТВО. ПОРТРЕТ ДОБИ ОСНОВНІ МОТИВИ ВИБОРУ ЗАЗНАЧЕНОЇ ТЕМИ
АЛГОРИТМ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛЯ ТА УЧНІВ ДО ПРЕЗЕНТАЦІЇ ПРОЕКТУ «ПРОСВІТНИЦТВО. ПОРТРЕТ ДОБИ.»
Питання теоритичної роботи
Наведіть психологічну характеристику кольорів: червоного, зеленого, жовтого, блакитного. (стр. 103)
“Образование”- Урок 1, стр. 16-19
Поняття, що використовуються : ОБ- отримані бали- сума балів, що іх студент реально отримав за поточний період
Літературно-музична композиція до 100-річчя з дня народження Андрія Малишка
Обладнання: портрет А. Малишка, виставка збірок та публікацій А. Малишка, кадри з кінофільму «Літа молодії», портрет поета-пісняра...
Уроку з використанням мультимедійних технологій на тему «Остап і Андрій: два брати, дві долі»
«Цитатна характеристика і висловлювання братів», інтерактивні сенкани «Остап», «Андрій», таблиця «Порівняльна характеристика Остапа...
Книжки. На стіні великий портрет А. Олія. Під ним на секретері маленьке погруддя Толстого
Книжки. На стіні — великий портрет А. Олія. Під ним на секретері маленьке погруддя Толстого. Величезний письмовий стіл, захаращений...
ВСТУП
Розділ І. Духовний портрет Василя Симоненка на тлі тоталітарної доби с. 7 – 35
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка