Уменьшаете шрифт до 5 и распечатываете. Вмещается на 1 стр А4 и читаемо = успехов!


Скачати 69.53 Kb.
НазваУменьшаете шрифт до 5 и распечатываете. Вмещается на 1 стр А4 и читаемо = успехов!
Дата22.04.2013
Розмір69.53 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Право > Документи
Уменьшаете шрифт до 5 и распечатываете. Вмещается на 1 стр А4 и читаемо =) успехов!
Кам. Вік.: Палеоліт(дав.-кам., стоянки) Мезоліт(сер-Кам) Неоліт(мідно-кам)

Дріопітек – австралопітек – приждатрапоек – гомогабіліз

Енеоліт – брон. Вік. Кимирійці – перший нар. України.

Скіфи, Сармати, Готи, Гуни. Слов’яни – Вінеди. Київ – 5 ст.

Олег (882-912), Хазари, Константинопольська угода. 882 р. – об’єднання північних та південних руських земель;

Ігор (912-945) Візантія

Ольга (945-964) християнство, податки,

Святослав, розгромив хазарів, Болгарію.

Володимир Великий (917-1015). Хрещення Русі, десятиний податок.

Ярослав Мудрий (1019-1054) розгромив Печенігів, перша бібліотека, книжні майстерні, К-П лавра, тесть Європи.

Ярославичі (1054-1113) З’їзди: 1097 р. – Любецький з’їзд князів. 1072 – «Правда Ярославичів».

Володимир Мономах (1113-1125) «Повчання дітям»

Мстислав Володимирович (1125-1132) останній.

1187 р. – перша згадка назви «Україна» в писемних джерелах;

Ярослав Осмомисл (1153-1187)

1199 р. – утворення Галицько-Волинської держави;

Данила Романовича (1238 – 1264 рр.)

1240 р. – захоплення Києва монголами.1037 рр. – спорудження Софійського собору; 1056 – 1057 рр. – створення Остромирового Євангелія; 1113 р. – укладення першої редакції «Повісті минулих літ»; 1187 р. – створення «Слова о полку Ігоревім».__________

Ольгерт захопив Київ 1362. Р. Синя Вода розгромив Татар.

Куликовська битва (Дмитро Данской) – 1380 1387 – Польша захопила Галичину. 1359 – Молдавія захопила Буковину.

1.Кревська унія (1385) – об’єднання Польщі та Литви

1410 – Грюнвельска битва (розгром теф. Ордену)

2.Горадельска унія (1413) 3.Люблінська унія (1569)( Річ Посполита )4.Берестейська унія (уніацька) (1596) (церковна)

1471 р. – остаточна ліквідація Київського князівства__________

Козацтво. Термін – 1240. З’являються з 14 ст. (11 січей)

1489 р. – перша згадка про козаків у писемних джерелах. 1556 р. – заснування о. Мала Хортиця перша Січ; 1572 - Сіїзмунд 2й – 300 козаків за реєстром.

З 14 ст. Кримське ханство. Столиця – Кирим. 1й хан – Хаджи Девлет Герей. 1573 – 3й Литовський статут 1588 – юр. Оформлення кріпосного права.

З 1339 Магдебурзьке право. (Львів, Кам-Под, Луцьк, Житомир, Київ. 1468 – судебник великого князя Казимира.

1621р.– Хотинська війна; 1625– козацько-польський збройний конфлікт; 1630- козацьке повстання під проводом Тараса Федоровича (Трясила) 1637–1638рр–повстання під проводом Павла Павлюка, Якова Острянина, Дмитра Гуні; 1632 р. – утворення Києво-Могилянської колегіуму. Братсва – нац. рел. гром. орган. православ. Міщян. 1580 – Острозька школа. Перша друк книга укр. у Римі (Юрій Дрогобич-Котермак). 1573 – Іван Федоров перша друкарня м. Львів

Б. Хмельницький (1595-1647)

1648р. – Жовтоводська, Корсунська та Пилявецька битви;

1649р. – Зборівська битва. Укладення Зборівського договору (40 тис реєс.); три воєводства: Києв Брацслав Черніг.

1651р.–Берестецька битва. Укладення Білоцерківського договору (реєстер 20 т); 1652 р. – Батозька битва.

1653 – Жванецька битва. (до умов збор. Договору)

Полководці: Іван Богун, Іван Золоторенко, Максим Кривоніс.

8 січня 1654 – переяславська угода. Березневі статті, реєстер – 60 тис. 1657 – смерть Хмельницького

Гетьмани: Іван Виговський (1657-1659). Червень 1659 – Конотопська битва (між моск. і укр.-татар. – розгром моск.)

Юрій Хмельницький (1659-1662) переяславські статті.

Павло Тетеря (1663-1665). Жовтень 1663 – Чорна Рада в Ніжині Ів. Брюховецький (1663-1665, право бер.) моск.статті.

Січень 1667 – Андрусівський договір (москва +ліво бер + київ + польша + право бер. )

Петро Дорошенко (1665-1676) право бер. (був гет. 2х берегів )

Дем’ян Многогрішний (1668-1672) ліво бере. Глухівські статті(1669) Ів. Самійлович (1672-1687)право бере. 1681 р.Бахчисарайський мирний договір між Москов. та Тур.(ліво бере. + запор. До москв.)

Ів. Сірко – кошовий отаман (15 раз, 55 битв-54 поб)

1686 р – Вічний мир (москва та Польща, укр. На 2 частини)

Москва – до анти-турецької «Свящ. Ліги»

Ів. Мазепа (1687-1709) 1700-1721 – війна москви проти швец.

27 червня 1709 – Полтавська битва . 1710 – конят. П. Орлика.

Ів. Скоропацький (1708-1722)

П. Полуботок. (1722-1724) 1й наказний отаман. Д. Апостол (1727-1734). Кирило Розумовський (1750-1764) – останній гетьман. П. Калнишевський – останній кош. Отоман

1781 – утворено генерал-гебернатество. 1764 р. – остаточна ліквідація гетьманства. 1768 р. – Коліївщина(М. Залізняк, Ів. Гонта) причини:1.Хаос в Р.П. 2.Посилення соціального гніту3.Національно – релігійна дискримінація 4.Здирництво та свавілля поляків;

1783 р. – царський указ про закріпачення селян Лівобережної та Слобідської України.

1768-1774 –Російсько-турецька війна

1774р.-Кючук-кайнарджицький договір (між Росією і Туреччиною)Вихід до Чорного моря (землі між Дніпром і Пд.Бугом-до Росії)

1783-крим до росії

1787-1791- Російсько-турецька війна -- ясський мирний договір (крим, фортеця Очаків, землі від Під. Бугу до дністра)

1806-1812 – рос.-тур. Війна Бухареський мир договір (росія + бессарабія). Адріанопольский мир договір (Росія + гирло Дунаю)

1812- Рос-Фран війна

1817-1819 – Масонські ложі (рел. Кул. Об; братерство, рівність)Одеса, Полтава, Харків, Київ.1822-заборона мас. Лож. Олександром 1м

1823-тов. об. Слов’ян.(Борисови, Люблінський)

1798 р. – вихід друком «Енеїди» Івана Котляревського;

грудень 1825 – січень 1826 рр. – повстання Чернігівського полку;

1846 -1847 рр. – діяльність Кирило-Мефодіївського товариства.

1833 – 1837 рр. – діяльність «Руської трійці»;

1848 р. – скасування панщини в Галичині.

1805 р. – відкриття університету у Харкові;

1834 р. – відкриття університету в Києві.

1853 – 1856 рр. – Кримська війна;

1863 рр. – Валуєвський циркуляр;

1876 р. – Емський указ.

1868 р. – створення у Львові товариства «Просвіта»;

1873 р. – створення у Львові Літературного товариства ім. Т. Шевченка (від 1892 р. – Наукового товариства ім. Т. Шевченка);

1890 р. – створення Русько-української радикальної партії.

1899 – створення УНДП.

1865 р. – відкриття Новоросійського університету.

1900 р. – утворення РУП, першої політичної партії Наддніпрянської України.

Серпень 1914 р. – утворення Головної української ради, формування легіону Українських січових стрільців, створення Союзу визволення України.

січень (лютий) 1918 р. – Брестський мир між УНР та державами Четверного союзу;

березень 1918 р. – відновлення влади УЦР в умовах окупації;

29 квітня 1918 р. – державний переворот і прихід до влади П. Скоропадського;

14 листопада 1918 р. – утворення Директорії;

листопад 1918 р. – проголошення ЗУНР;

22 січня 1919 р. – Акт злуки.

1921 – 1923 рр. – голод в Україні;

1923-1933 рр. – політика «українізації»;

1925 р. – завершення відбудови промисловості, курс на індустріалізацію;

1927 р. – завершення відбудови сільського господарства, курс на колективізацію;

1928 р. – «Шахтинська справа»;

1929 р. – «Спілка визволення України»;

1930 р. – процес над «Спілкою визволення України».

1929 – 1938 рр. – період радянської модернізації в Україні;

1932 – 1933 рр. – Голодомор в Україні;

1934 р. – перенесення столиці України з Харкова до Києва;

1937 р. – завершення колективізації в Україні.

1929 р. – утворення ОУН;

1930 р. – польська «пацифікація» у Східній Галичині;

15 березня 1939 р. – проголошення незалежності Карпатської України.

17 вересня 1939 р. – Червона армія перейшла польський кордон;

15 листопада 1939 р. – Західну Україну включено до складу УРСР;

2 серпня 1940 р. – Бессарабію та Північну Буковину включено до складу УРСР;

30 червня 1941 р. – проголошення Акта про відновлення Української Держави;

1943-1944 рр. – основні військові операції на території України (Корсунь- Шевченківська, Львівсько-Сандимирська);

6 листопада 1943 р. – визволення Києва;

9 травня 1945 р. – День Перемоги, завершення Великої Вітчизняної війни.

квітень 1945 р. – Україна стає співзасновницею ООН;

1946 – 1947 рр. – голод в Україні;

квітень – липень 1947 р. – операція «Вісла».

лютий 1954 р. – входження Кримської області до складу УРСР;

1956 р. – ХХ з’їзд КПРС

1976 р. – утворення Української Гельсінської групи.

квітень 1985 р. – початок «перебудови»;

26 квітня 1986 р. – вибух на Чорнобильської АЕС;

вересень 1989 р. – виникнення Народного Руху України (Народний рух України за перебудову);

16 липня 1990 р. – прийняття Верховною Радою ;

24 серпня 1991 р. – прийняття Верховною Радою Акта проголошення незалежності України;

1 грудня 1991 р. – всеукраїнський референдум і вибори Президента України.

6 грудня 1991 р. – заснування Збройних Сил України;

липень 1994 р. – обрання Л. Кучми Президентом України;

1995 р. – Україна стає членом Ради Європи;

28 червня 1996 р. – прийняття Конституції України;

грудень 2004 р. – обрання Президентом України В.Ющенка;

2006 р. – прийняття Верховної Радою України Закону «Про Голодомор 1932 – 1933 років в Україні».


Харьков -1654, суми-1652

«Слово про закон і благодать» (1050) – Іларіон.

«Повчання дітям» (1123) – Володимир Мономах

«Слово о полку Ігореві» - невідомий

«Житіє Феода Печерського» - невідомий

«Найдавніша правда»- Ярослав Мудрий

«Повість минулих літ» - Нестор

«Граматика Славянська» - Мелетій Смотрицький

«Апостол» та «Азбука» - перші книги

Пересопницького Євангелія – 1556-1561


Березень 1917-1919–УЦР(Ген.Секрт.) Грушевський. УНР

29 квітня-листопад 1918–Укр.Держ. (Гетьманат) Скоропадський

14грудня-квітень 1919–Директорія (Ген. Секрт) Винниченко УНР

Листопад 1918-липень 1919–УНР(Нац. Секрт) Левицький ЗУНР

Квітень 1917–Всеукраїнський Національний конгрес;
Малоросійське таємно товариство – В.Лукашевич

Кирило-Мефодіївське братство – М.Костомаров

Стара Київська Рада – В. Антонович

Народна Рада – Ю.Романчук

Г. Левицький-Нос –гравюра

І. Пінзель -скульптура

І. Григорович-Барський-архітектура

Д. Бортнянський - музика

Д. Апостол-повернення запор. Заснування Нової Січі

П. Полуботок-Подання російському царю Коломацьких чолобитних
Червень 1917 р. – Перший Універсал Центральної Ради;

Липень 1917 р. – Другий Універсал Центральної Ради, збройний виступ самостійників;

Листопад 1917 р. – Третій Універсал Центральної Ради, проголошення УНР;

Січень 1918 р. – Четвертий Універсал Центральної Ради.

Схожі:

Уменьшаете шрифт до 5 и распечатываете. Вмещается на 1 стр А4 и читаемо = успехов!

“ The Importance of Welding ” стр. 3- 4
Тема: “ Welding definitions “ (continued) – стр. 28- 29 лаб работа 5 – стр. 16- 19
Лекція: Оформлення тексту. Шрифт: версія для друку і PDA Лекція присвячена...
Шрифт. Звернена увага на можливості установки розрядки і ущільнення тексту, у тому числі з використанням кернінгу. Показані можливості...
Питання теоритичної роботи
Наведіть психологічну характеристику кольорів: червоного, зеленого, жовтого, блакитного. (стр. 103)
“Образование”- Урок 1, стр. 16-19
Поняття, що використовуються : ОБ- отримані бали- сума балів, що іх студент реально отримав за поточний період
Вимоги до заліку з дисципліни “Перекладацький аналіз газетно-публіцистичного...
Пiнська О. В. Читаемо пресу англiйською мовою (навчальний посiбник). К.:”Знание”, КОО, 1998
Вимоги до заліку з дисципліни “Перекладацький аналіз газетно-публіцистичного...
Пiнська О. В. Читаемо пресу англiйською мовою (навчальний посiбник). К.:”Знание”, КОО, 1998
«Портрет професіонала» стр. 3-12
КДНЗ №23 (ясла-садок) загального типу гуманітарно-естетичного спрямування управління освіти виконавчого комітету Орджонікідзевської...
Правила оформлення головної сторінки курсу
При оформленні тексту повинен використовуватися шрифт за замовчанням «Trebuchet»
Вимоги до оформлення тез
Обсяг 1 сторінка формату А4, шрифт: Times New Roman, кегель 14, інтервал 1 Формат Microsoft Word (файл doc). Всі поля – 20 мм
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка