ПРОЕКТ ПРОСВІТНИЦТВО. ПОРТРЕТ ДОБИ ОСНОВНІ МОТИВИ ВИБОРУ ЗАЗНАЧЕНОЇ ТЕМИ


Скачати 106.08 Kb.
НазваПРОЕКТ ПРОСВІТНИЦТВО. ПОРТРЕТ ДОБИ ОСНОВНІ МОТИВИ ВИБОРУ ЗАЗНАЧЕНОЇ ТЕМИ
Дата13.11.2013
Розмір106.08 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Література > Документи
ПРОЕКТ

ПРОСВІТНИЦТВО. ПОРТРЕТ ДОБИ

ОСНОВНІ МОТИВИ ВИБОРУ ЗАЗНАЧЕНОЇ ТЕМИ

1. ІДЕЙНО – ЕСТЕТИЧНЕ ТЛО ЕПОХИ .

2. СВІТОЧІ ДОБИ.

3. ПОРТРЕТ ДОБИ.

4. ПРОПАГАНДА КНИГ І ЗНАНЬ – ПРИКМЕТА ЕПОХИ, СТВОРЕННЯ ПЕРШИХ ЕНЦИКЛОПЕДІЙ.

5. ІДЕОЛОГИ І ВИКОНАВЦІ ГРАНДІОЗНОГО ПРОЕКТУ.

ПРОСВІТНИКИ – ЕНЦИКЛОПЕДИСТИ

6.ПРОВІДНІ ІДЕЇ ДОБИ ПРОСВІТНИЦТВА В ЛІТЕРАТУРІ.

7.РОЗМАЇТТЯ ПРОЯВІВ ЛІТЕРАТУРНОГО ЖИТТЯ.

ЛІТЕРАТУРНІ НАПРЯМИ ТА ЖАНРИ.

8.АТЕЇЗМ, АНТИКЛЕРИКАЛІЗМ, ДЕЇЗМ .

9.ОДА ФРІДРІХА ШИЛЛЕРА «ДО РАДОСТІ».

АЛГОРИТМ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛЯ ТА УЧНІВ ДО ПРЕЗЕНТАЦІЇ ПРОЕКТУ « ПРОСВІТНИЦТВО . ПОРТРЕТ ДОБИ.»

1.Визначити тему проекту «Просвітництво. Портрет доби.»

2.Визначити мету проекту: «Створити творчу презентацію

літературної епохи.»

3.Завдання учасникам проекту: творчо презентувати

літературну епоху.

4.Вибір учнями тем для проекту.

5.Визначення робочих груп, розподіл обов’язків між

члена групи

ВИМОГИ ДО ПРОЕКТУ

1. Дати загальну характеристику доби ПРОСВІТНИЦТВО.

2. Пояснити суть назви епохи.

3. Зазначити хронологічні рамки епохи.

4. Визначити, за якими напрямами розвивалася література

Просвітництва, які її характерні ознаки.

5. Яким є провідний настрій цієї доби.

6. Визначити комплекс проблем , які хвилювали Просвітників

в першу чергу.

7. Яку роль у розвитку просвітницьких ідей та ідеалів відіграли

енциклопедисти?

8. Ознайомитися з видатними представниками Просвітництва в

літературі.

9. Самостійна робота в групах.

10. Захист проекту.

11. Оцінювання реалізації мети та завдань проекту.

12. Зміст проекту.



ІДЕЙНО – ЕСТЕТИЧНЕ ТЛО ЕПОХИ

ПРОСВІТНИЦТВО – від фар.siecle des lumbered – ДОБА СВІТОЧІВ.

Сам корінь слова « просвітництво» ( від «світло», «світити») указує на одну із провідних тем доби.

Джон Локк – англійський філософ. Його робота «Дослід про людський розум» є початком доби просвітництва. Думка , що релігія («віра»), порівняно з наукою («розумом») втратила можливість бути першою в часи середньовіччя,

була важливою і сміливою.

Іммануїл Кант – німецький філософ. Його стаття «Що таке Просвітництво?», яка вийшла через

сто літ після початку доби, остаточно утвердила

термін ПРОСВІТНИЦТВО.

Слово «розум» в добу Просвітництва стає ключовим у назвах наукової роботи німця Г.Лейбніця «Нові досліди про людський розум», в роботі «Про розум» француза К. Гельвеція, в роботах «Критика практичного» розуму» і « Критика чистого розуму І. Канта, у назвах літературних творів О.Грибоєдова «Лихо з розуму» та творах європейських просвітників.

Недаремно , Доба Просвітництва має ще одну назву – «Доба Розуму». Отже, Доба Просвітництва - «Доба Розуму» , « Доба Світочів. Хто вони Світочі Доби Просвітництва?

СВІТОЧІ ДОБИ ПРОСВІТНИЦТВА

ВОЛЬТЕР – ПОЕТ, ПРОЗАЇК, ФІЛОСОФ, ДРАМАТУРГ,

ІСТОРИК, МАТЕМАТИК.

Й.В. ГЕТЕ– ПОЕТ, ПРОЗАЇК, ДИПЛОМАТ, МІНІСТР,

М.ЛОМОНОСОВ – ХІМІК, ФІЗИК, АСТРОНОМ, ФІЛОСОФ,

МОВОЗНАВЕЦЬ, ПОЕТ, ХУДОЖНИК.

Г. СКОВОРОДА - ФІЛОСОФ, ПОЕТ, ФОЛЬКЛОРИСТ,

СПІВАК, МУЗИКАНТ, ХУДОЖНИК.

А цей час в Україні…

З травня 1783 року, в розквіт доби Просвітництва з її гаслами свободи, рівності й братерства і засудження рабства, російська «просвічена монархиня» Катерина ІІ підписала указ про закріпачення українських селян.

Росія, покріпачена здавна, мовчала. А українське козацтво , яке могло захистити своїх земляків – селян, уже було знищено( у 1775 році відбулася руйнація Запорозької Січі ). І лише художня література виступила проти цього « прогресивного» нововведення

Російської «просвіченої монархині». Це була «Ода на рабство», написана українцем грецького походження, полтавцем Василем Капністом.

Приемлю лиру мной забвенну,

Отру лежащу пыль на ней:

Для песней жалобних настрою…

Отчизну моея любезной

Порабощенье воспою…

ПОРТРЕТ ДОБИ

1.ІМ’Я - ПРОСВІТНИЦТВО.

2.МІСЦЕ НАРОДЖЕННЯ – ПЕРЕВАЖНО ЗАХІДНА ЄВРОПА, А ТАКОЖ

США.

3.ЧАС ВИНЕКНЕННЯ – НАПРИКІНЦІ ХVІІ – НА ПОЧАТКУ

ХІХ ст.

4.ГОЛОВНІ ЗАВДАННЯ:

*БОРОТЬБА С ФЕОДАЛІЗМОМ, АБСОЛЮТИЗМОМ, ДУХОВЕНСТВОМ.

5.ГОЛОВНІ ГЕРОЇ ЕПОХИ – ЛЮДИ НАУКИ, МИСТЕЦТВА, ДЕРЖАВНІ ДІЯЧІ – РЕФОРМАТОРИ. ГЕРОЄМ У ТВОРАХ МИСТЕЦТВА СТАЄ ТАКОЖ І ЗВИЧАЙНА ЛЮДИНА, ЯКА ЗОБРАЖУЄТЬСЯ ІЗ СИМПАТІЄЮ І ЛЮБОВ’Ю.

6.ПРИКМЕТА ЕПОХИ

*ПРОПАГАНДА КНИГ І ЗНАНЬ;

*СТВОРЕННЯ ПЕРШИХ ЕНЦИКЛОПЕДІЙ;

*ПОЯВА ПЕРШИХ ЕНЦИКЛОПЕДИСТІВ.

7. ГОЛОВНА ІДЕЯ ЕПОХИ:

*ЗМІНИТИ ЦЕЙ НЕДОСКОНАЛИЙ СВІТ

ПРОПАГАНДА КНИГ І ЗНАНЬ – ПРИКМЕТА ЕПОХИ,

СТВОРЕННЯ ПЕРШИХ ЕНЦИКЛОПЕДІЙ.

Надзвичайною активністю , різноманітністю була

діяльність просвітників . Вони втілювали свої ідеї в

своїх літературних творах, започаткували журналістику,

створювали школи , відкривали приватні картинні

галереї систематизували й досліджували експозиції

своїх зібрань, тобто створювали праобраз сучасних музеїв

і арт – галерей, читали лекції, писали наукові праці,

розробляли проекти облаштування держав.

Цікаві факти:

існуючі нині мистецькі колекції паризького Лувру, мадридського Прадо та петербурзького Ермітажу були започатковані саме в добу Просвітництва. Але особливу роль грали в цьому французькі просвітники. Їх з повагою називали енциклопедистами. Хто ж вони такі?

Енциклопедисти – від давньогрецьких слів «навколо», «бачу, вивчаю,досліджую» і дослівно означає «навчання за всім колом знань». В добу Просвітництва енциклопедистами називали філософів, письменників, політиків, які брали участь у виданні «Енциклопедій».

ЕНЦИКЛОПЕДІЯабо тлумачний словник наук, мистецтв і ремесел видавався протягом 1751 – 1780 рр. і всього налічує 35 томів . ЕЦИКЛОПЕДІЯ вміщує матеріали , присвячені найрізноманітнішим галузям знань : історії, математиці , філософії , літературознавству тощо.

Хто вони ідеологи і виконавці грандіозного проекту?

ІДЕОЛОГИ І ВИКОНАВЦІ ГРАНДІОЗНОГО ПРОЕКТУ

ДЕНІ ДІДРО - головний редактор,

відомий французький

письменник

ЖАН ЛЕРОН ДАЛАМБЕР – французький математик,

механік і філософ –

політик.

ШАРЛЬ ЛУЇ МОТЕСК’Є – філософ , просвітник ,

правознавець.

ЖАН - ЖАК РУССО - французький письменник

музикант.

КЛОД АДРІАН ГЕЛЬВЕЦІЙ – французький філософ,

політик.

ПОЛЬ АНРІ ГОЛЬБАХ – французький філософ і

політик.

Вони об’єднали навколо себе найвидатніших учених і письменників того часу, налаштованих переважно антиклерикально, антимонархічно.

Найактивнішими у вирішенні цих питань були Д.Дідро і філософ Вольтер. Про роль у розвитку ідей Просвітництва свідчить той факт, що цю епоху ще називають « Добою Вольтера»

ПРОВІДНІ ІДЕЇ ДОБИ ПРОСВІТНИЦТВА

В ЛІТЕРАТУРІ

*Розвіювати темряву незнання й невігластва , просвічувати,

виховувати людину й людство.

*Віра в природжену чи потенційну розумність людини й

людства.

*Оспівування нестримного прагнення людства до пізнання.

І

Д *Ідея рівності від народження всіх без винятку людей.

Е *Ідея національної рівності.

*Ідея освіченого монарха.

*Ідея «природної» людини.

ЩО ТАКЕ ПРОСВІТНИЦТВО ?

ПРОСВІТНИЦТВО – це ідейно – політичний і естетичний рух (доба), важливий етап розвитку європейської ідеології та культури (зокрема, літератури ) наприкінці ХVІІ – на початку ХІХ ст.

ОТЖЕ, ПОНЯТТЯ ПРОСВІТНИЦТВО МАЄ КІЛЬКА ЗНАЧЕНЬ :

  1. Ідейно – політичний рух ;

  2. Ідейно – естетична доба;

  3. літературна – епоха.



РОЗМАЇТТЯ ПРОЯВІВ ЛІТЕРАТУРНОГО ЖИТТЯ

* ПРОСВІТНИЦЬКИЙ КЛАСИЦИЗМ – виховувати нову людину і

змінити світ на краще.

*ПРОСВІТНИЦЬКИЙ РЕАЛІЗМ - принцип наслідування

природи , її життя і законів.

*ПРОСВІТНИЦЬКИЙ СЕНТИМЕНТАЛІЗМ - відтворити світ

почуттів простої людини.

ЛІТЕРАТУРНІ ЖАНРИ

* ФІЛОСОФСЬКА ПОВІСТЬ.

*ПОДОРОЖНІ НОТАТКИ.

*ЕПІСТОЛЯРНИЙ РОМАН

(РОМАН ЛИСТУВАННЯ).

*МІЩАНСЬКА ДРАМА.

АТЕЇЗМ , АНТИКЛЕРИКАЛІЗМ , ДЕЇЗМ

Інколи можна почути ствердження, що просвітники були відвертими атеїстами . Але, щоб остаточно в цьому переконатися, треба спочатку визначитися, що таке атеїзм, антиклерикалізм, деїзм.

НЕОБХІДНО ЧІТКО РОЗРІЗНЯТИ ПОНЯТТЯ

АТЕЇЗМ – заперечення самої ідеї БОГА .

АНТИКЛЕРИКАЛІЗМ - критика релігійної догми , церкви , кліру.

ДЕЇЗМ - учення про те , що БОГ є, Всесвіт створений саме НИМ.

І все ж Іммануїла Канта особливо хвилювало небо і моральний закон його душі. Ісаака Ньютона називали «геніальним інтерпретатором божественного промислу» . Просвітники вірили в те , що СВІТ - велетенська загадка , таємниця для людського розуму і зрозуміти закони краси і гармонії КОСМОСУ просто неможливо.

ОДА ФРІДРІХА ШИЛЛЕРА « ДО РАДОСТІ»

РАДІСТЬ, ГАРНА ІСКРО БОЖА!

НЕСКАЗАННО ЛЮБО НАМ

УВІЙДИ, ЦАРИЦЕ ГОЖА,

В ТВІЙ ПРЕСВІТЛИЙ ДИВНИЙ

ХРАМ...

Переклад М.Лукаша

Моральні цінності епохи Просвітництва залишаються актуальними і дотепер. Поет давав наказ своїм співвітчизникам, але гаслом життя

він залишається і для нашого покоління.

..Будь твердим в лиху годину,

Поміч скривдженим давай

Всюди правду знай єдину

Зроду клятви не ламай

Не знижайсь перед потужним,

Коли треба - важ життям!

Шана й слава чесним, мужнім,

Згуба підлим брехунам!..

переклад М, Лукаша

До братерства, до миру, до злагоди кличуть мільйони людей всього світу його слова:

Обнімітесь, міліони,
Поцілуйтесь, мов брати!

Вічний образ доброти,

Дай нам ласки й охорони!

переклад М.Лукаша

Схожі:

ВСТУП
Розділ І. Духовний портрет Василя Симоненка на тлі тоталітарної доби с. 7 – 35
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
До речі, згадувана епоха, на відміну від попередніх, сама дала собі ім'я: термін "просвітництво" використовують ідеологи Просвітництва...
9. Психологія діяльності Зміст понять «дії», «діяльність», «мотиви...
Поняття про діяльність. Структура діяльності людини. Уміння. Навички. Звички. Дії, діяльність. Основні види діяльності. Професійні...
План-конспект уроку викладача Маріупольського професійного машинобудівного...
План-конспект уроку викладача Маріупольського професійного машинобудівного ліцею (Донецька область) Гакєєвої Наталі Олексіївни з...
Психічні властивості особистості. Основні поняття теми: 
Основні поняття теми: темперамент, холерик, сангвінік, флегматик, меланхолік, екстраверсія, інтроверсія, характер, акцентуація, риси...
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до лабораторних робіт з дисципліни «ЕЛЕКТРИФІКАЦІЯ...
Т, вказані основні теоретичні положення до кожної з практичної роботи містять основні матеріали з питань вибору, розрахунку та застосування...
Леся Українка. «Давня казка» Ідея вільної творчості, вільнолюбства...
З`ясувати погляди поетеси на призначення мистецтва і митця; розглянути проблему морального вибору людини та розуміння нею життєвих...
18. Культура Західної Європи ХVІ – першої половини ХVІІ ст.» зазначеної...
Нариси з історії пам’яток культури Західної Європи ХVІ – першої половини ХVІІ ст., обов’язкових для розпізнавання абітурієнтами
Уроку
Обладнання: портрет Ду Фу, ілюстрації до віршів, запис теми та ідеї на дошці, дитячі презентації про життя та творчість Ду Фу, музичне...
Уроку
Обладнання: портрет Ду Фу, ілюстрації до віршів, запис теми та ідеї на дошці, дитячі презентації про життя та творчість Ду Фу, музичне...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка