“Образование”- Урок 1, стр. 16-19


Скачати 54.35 Kb.
Назва“Образование”- Урок 1, стр. 16-19
Дата24.05.2013
Розмір54.35 Kb.
ТипУрок
bibl.com.ua > Фізика > Урок

Вимоги до заліку з дисципліни “Іноземна мова (англійська)” для студентів груп МО, МТ, МЧ, БСВ 1 семестр

 1. Загальна характеристика:


Факультет : Металургійний, Зварювальний

Кафедра іноземних мов та перекладу

Дисципліна: Англійська мова

Індекс групи : МО МТ МЧ Бсв

Семестр : 1

Заключна форма контролю : залік

Кількість модулів: 1

Викладач: Автономова О.Б.

Укладач електронної версії: Автономова О.Б.
 1. Питання до заліку :


Лексика.

 1. Тема “Образование”- Урок 1, стр. 16-19

 2. Тема “История Образования”- Урок 2, стр.44-47

 3. Тема “Городской транспорт”- Урок 3, стр.68-71

 4. Тема “Учёные”- Урок 4, стр.91-94

 5. Тема “Изобретатели и их изобретения”- Урок 5, стр. 117-120

 6. Тема Современные города”- Урок 6, стр. 142-145

 

Грамматика.

 

Урок 1. Глагол to be. Глагол to have.

Оборот there + to be.

Степени сравнения прилагательных и наречий.

Времена группы Indefinite Active

Суффиксы: - ion; - tion; - er/ or.

 

Урок 2. Времена группы Indefinite Passive

Модальные глаголы can, may, must и их эквиваленты.

Суффиксы: - ly; - ic; - ment

 

Урок 3. Времена группы Continuous Active and Passive.

Усилительная конструкция it is (was) … who (that).

Числительные.

Суффиксы: - (i)ty; - ive; -al

 

Урок 4. Времена группы Perfect Active и Passive. Префиксы: un-;

Ir -; il-; im-; in-.

Суффиксы: - able; - ible; - ure; - ture.

 

Урок 5. Согласование времен. Неопределенные местоимения

some, any и их производные. Отрицательное местоимение

no. Суффиксы: - ous; - ance/ - ence; - ant/ - ent; - ness.

 

Урок 6. Причастия ô и ôô. Независимый причастный аборот.

Суффиксы: - ing; - ful; - less.

Префикс: re-.

 

 

 1. Рекомендовані навчальні джерела :

  1. Обовязкова література


Учебник: “Английский язык для инженеров”. Т.Ю. Полякова.

 1. Відео, аудіо та електронні засоби


Електронна версія вимог до заліку з англійської мови спец. Бсв, МО, МТ, МЧ.
 1. Урахування рейтингу :


 1. Пропонується наступна схема видів поточних контролів:

 1. Відвідування занять- 10%

 2. Письмові види КСРС – 40%

 3. Усні види КСРС -40%

 4. Заохочувальні бали за сумлінність, творчість, науковість - 10%


Поняття, що використовуються : ОБ- отримані бали- сума балів, що іх студент реально отримав за поточний період

М- максимально можлива сума балів за поточний період
Наприклад, при навчальному навантаженні 18 годин на семестр викладач може вивести бали за такою схемою:

 1. Відвідування занять- 10%- ОБ1 (отримані бали № 1)
100%

1,8 бала

Прогнозований залік- автомат

90-80%

1,4

Прогнозований залік- автомат

79-60%

1 бал

пропонується провести ретельне опитування студента за питаннями, наведеними у п. 4 “Завдання для самостійного опрацювання”.


69-50%

0,6 - 0 балів

Прогнозований незалік


Таким чином, якщо студент Ф. пропустив 8 годин аудиторних занять, то він отримає (18 - 8) : 18 Х 100%= 55%

Тобто, студент відвідав 55 % пракичних аудиторних занять, що згідно із таблицею складає 0,2 бали. Це- ОБ1

Тепер викладач має поділити Отриманий бал № 1 на М № 1(1,8) ОБ1:М1= 0,2 : 1,8 = 0,1


 1. Письмові види КСРС – 40% - ОБ2 (отримані бали № 2)

Припустимо, що студени виконали дві письмові КСРС, кожна з яких максимально оцінювалась 5. Тож, 5+5= 10 М2 дорівнює 7,8 балів. Студент Ф. Отримав оцінки 3 та 4 3+4=7 =ОБ2 Коефіцієнт дорівнює 7,8. Це складає (7:10)* 7,8=5,8 ОБ2:М2 * 7.8100%

1,8 бала

Прогнозований залік- автомат

90-80%

1,4

Прогнозований залік- автомат

79-60%

1 бал

пропонується провести опитування студента за питаннями, наведеними у п. 2 “Питання до заліку”.


69-50%

0,6 - 0 балів

Прогнозований незалік
 1. Усні види КСРС -40%ОБ3 (отримані бали № 3)

Припустимо, що студени виконали три усні КСРС, кожна з яких максимально оцінювалась 5. Тож, 5+5+5 = М3 дорівнює 7,8 балів. Студент Ф. Отримав оцінки 3 , 2 та 4= ОБ3 Це складає (9:15)* 7,8=4,7 ОБ3: М3* 7,8100%

1,8 бала

Прогнозований залік- автомат

90-80%

1,4

Прогнозований залік- автомат

79-60%

1 бал

пропонується провести опитування студента за питаннями, наведеними у п. 2 “Питання до заліку”.


69-50%

0,6 - 0 балів

Прогнозований незалік 1. Заохочувальні бали за сумлінність, творчість, науковість - 10%ОБ4 (отримані бали № 4)

Припустимо, даний студент прийняв участь у науково- практичній конференції . За творчість та науковість викладач хоче додати певну кількість балів. Критерієм у такому разі можуть стати: постійний прояв цих якостей- 1,8 бала (відмінно) прояв однієї з цих якостей- 1,4 (добре) одноразовий - 1 бал (задовільно) ці якості виявляються рідко або ніколи- 0,6 - 0 балів (незадовільно). Таким чином, студент Ф. має 1 бал

Тепер викладач має поділити ОБ4 на М4(1,8) ОБ:М=0,55

постійний прояв

1,8 бала

Прогнозований залік- автомат

прояв однієї з цих якостей

1,4

Прогнозований залік- автомат

одноразовий

1 бал

пропонується провести ретельне опитування студента за питаннями, наведеними у п. 4 “Завдання для самостійного опрацювання”


ці якості виявляються рідко або ніколи

0,6 - 0 балів

Прогнозований незалік


Всього студент набрав 1+ 5,8+4,7+1=12,5 бали з максимально можливих 18.

ОБ1+ ОБ2+ ОБ3+ ОБ4=ОБ

М1+ М2+ М3+ М4= М

Його рейтинг складе (ОБ: М)*5 = рейтинг (12,5:18)*5=3,47


 1. Якщо рейтинг складає від 3,7 балів до 4,6 бали, то пропонується виставити залік- автомат.

Якщо рейтинг складає від 0 балів до 2 балів то пропонується виставити „незалік”.

Якщо рейтинг складає від 2,1 бала до 3, 6 бала, то пропонується провести опитування студента за питаннями, наведеними у п. 2 “Питання до заліку”.


 1. За спрощеною схемою студент може приблизно визначити рейтингову оцінку , що прогнозується , таким чином:

Сума оцінок за всі види КСРС поділена на кількість КСРС .

Наприклад: за 6 годин, що були вівідені на КСРС було виконано 6 КСРС різних типів. Студент набрав 4+3+3+5+2+4=21 24:6=3,5 бали Рейтинг студента складає 3.5 бали. Викладач може окремо врахувати пропуски занять і зняти від 0,1 до0,5 бали, або додати заохочувальні бали від 0,1 до 0,5 і згідно з отриманим підсумковим рейтингом визначити екзаменаційну оцінку.
Примітка :

Рекомендації грунтуються на наступних нормативних документах:

Положення про організацію та контроль самостійної роботи у ПДТУ від 04.03.2002

Положення про визначення рейтингу студентів у навчальному процесі у ПДТУ від 20.03.2003.

Рекомендації щодо впровадження системи рейтингової оцінки знань на кафедрі іноземних мов та перекладу (протокол № 14 от 14.04.2003)

Схожі:

“ The Importance of Welding ” стр. 3- 4
Тема: “ Welding definitions “ (continued) – стр. 28- 29 лаб работа 5 – стр. 16- 19
ЛЕКЦІЯ Тема: Методика здійснення профільного навчання в старшій школі
Егоров О. Профильное образование: проблемы и перспективы // Народное образование. – 2006. – № – С. 32-36
Уменьшаете шрифт до 5 и распечатываете. Вмещается на 1 стр А4 и читаемо = успехов!

Уменьшаете шрифт до 5 и распечатываете. Вмещается на 1 стр А4 и читаемо = успехов!

Питання теоритичної роботи
Наведіть психологічну характеристику кольорів: червоного, зеленого, жовтого, блакитного. (стр. 103)
«Портрет професіонала» стр. 3-12
КДНЗ №23 (ясла-садок) загального типу гуманітарно-естетичного спрямування управління освіти виконавчого комітету Орджонікідзевської...
И нформационно-аналитический Еженедельник «Наука и образование»
Таврического университета. Разработал систематику отряда хищных птиц и семейства вьюрков. Палеонтологические работы посвящены истории...
Рабочая программа по учебному предмету «Крымскотатарский язык и литература»...
Рабочая программа по крымскотатарскому языку разработана на основе Государственного Федерального компонента государственного стандартного...
УРОК У «ДІЛОВА ГРА»
Мета ділової гри поглибити та розширити діапазон знань учнів, формувати діловий стиль спілкування у практично-професійній діяльності....
Практична реалізація технології автоматизації тестування на основі понятійно-тезисної моделі
Образование и виртуальность – 2006. Сборник научных трудов 10-й Международной конференции Украинской ассоциации дистанционного образования...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка