Урок-дослідження. Хід уроку І етап створення відповідного емоційного настрою за допомогою музики та автотренінгу: Учитель. Вдумливо кілька разів повторіть слова: «Я гімназист. Я особистість. Я думаю. Я хочу знати»


Скачати 80.49 Kb.
НазваУрок-дослідження. Хід уроку І етап створення відповідного емоційного настрою за допомогою музики та автотренінгу: Учитель. Вдумливо кілька разів повторіть слова: «Я гімназист. Я особистість. Я думаю. Я хочу знати»
Дата22.09.2013
Розмір80.49 Kb.
ТипУрок
bibl.com.ua > Література > Урок


Перша міська гімназія

Асоційована школа ЮНЕСКО

Гафінова Л.В.,

відмінник освіти України

Г. С. Сковорода, загальна характеристика байкарської творчості. Особливості байок Сковороди. «Бджола та Шершень», «Собака і Вовк».

Розробка третього уроку.

Черкаси, 2012

ЗМІСТ


 1. Музика, автотренінг.

 2. Учительська презентація за змістом уроку.

 3. Бесіда за розвитком жанру байки в Україні, їх ознак і особливостей, ролі в історії української літератури.

 4. Заглиблення в текст байок “Бджола і Шершень”, “Собака і Вовк”.

 5. Емоційний відгук, оцінка, співпереживання учнів щодо тексту. Духовний зв’язок читача з автором і героями.

 6. “Оживлення тексту”. Драматична поставка байок.

 7. Виявлення історичних, часових загальнолюдських цінностей творів, причетності їх до вічності.

 8. Домашнє завдання.

 9. Використана література.


Тема уроку: Г. С. Сковорода, загальна характеристика байкарської творчості. Особливості байок Сковороди. «Бджола та Шершень», «Собака і Вовк».

Мета: дати загальну характеристику розвитку жанру байки в Україні, їх ознаки й особливості, роль в історії української літератури, проаналізувати байки “Бджола і Шершень”, “Собака і Вовк”; розвивати логічне і творче мислення, уяву, пам’ять, допитливість; виховувати доброту, прагнення до справедливості, повагу до надбань минулих поколінь, високі моральні якості.

Обладнання: портрет Г. Сковороди, книжкова виставка, презентація байкарської спадщини Г. Сковороди.

Тип уроку: урок-дослідження.
Хід уроку

І етап – створення відповідного емоційного настрою за допомогою музики та автотренінгу:

Учитель. 1. Вдумливо кілька разів повторіть слова:

«Я – гімназист. Я – особистість. Я думаю. Я хочу знати».

2. Повідомлення теми, мети і завдань уроку.

3. Мотивація навчальної діяльності.

В українську літературу байку як окремий жанр увів Григорій Сковорода. Його вважають основоположником української літературної байки.

ІІ етап – передкомунікативний – заглиблення у байкарську творчість Г.С. Сковороди. (Учительська презентація – 5-10 хв.).

ІІІ етап – комунікативний. І рівеньпізнавальна діяльність – осягнення філософсько-естетичних ідей байок Г.С. Сковороди через бесіду.

Учитель. 1. Скільки байок написав Григорій Савич Сковорода і які ви з них запам'ятали?

Г.С. Сковорода написав 30 байок.

2. Як називається збірка байок Г.С.Сковороди?

Збірка байок Г.С. Сковороди називається “Байки харківські”.

3. Хто є основоположником літературної (авторської) байки?

Основоположником літературної (авторської) байки вважають давньогрецького байкаря Езопа.

4. Хто розвинув віршову байку, а хто суттєво оновив жанр байки?

Віршову байку розвинув римлянин Федр, а суттєво оновив – Жан де Лафонтен, французький поет XVII ст.

5. Докажіть, що в Україні жанр байки також має давню й багату традицію.

У XVII-XVIII ст. у шкільних риториках та поетиках було чимало байок, що мали навчальне призначення. Використовували байки з метою «унаочнення» проповіді у своїх виступах Іоаникій Галятовський і Антоній Радивіловський. Г. Сковорода уклав збірку «Басни Харьковскія». Нові тенденції жанру запропонували у ХІХ ст. байкарі Л. Боровиковський, П. Гулак-Артемовський, Є. Гребінка, особливо Л. Глібов (з його творчістю пов'язують розквіт байки). До байки звертались І. Франко, Б. Грінченко, а в ХХ ст. – В. Блакитний, С. Пилипенко, М. Годованець, П. Глазовий та ін.

6. Перечисліть основні ознаки байки. Поясніть, що таке алегорія.

Основними ознаками байки є алегоричність; сюжетність; повчальність; малий обсяг; наявність двох композиційних частин – фабули (оповідної частини) та моралі (повчальної частини). Алегорія (від грец. аllegoria: від allios – інакший, agoreo – говорю) – один із видів інакомовлення, вираження абстрактного об'єкта (поняття) через конкретний образ.

7. Чому байки Г. Сковороди можна поділити на два види? І які їх будуть тоді особливості?

– “Сила” перших 15-ти байок складається з 1-2-х афористичних речень, а “сила“ інших 15-ти байок велика за обсягом, наближається до філософського трактату.

8. Які ви запам'ятали особливості байок Г.С. Сковороди?

Написані прозою; композиційно складаються з двох частин: фабули (сюжету) та сили (так автор називає мораль байки); у багатьох творах сила більша за фабулу і переростає у філософський трактат; фабула здебільшого побудована на діалогах; сюжети здебільшого оригінальні. Лише кілька байок написані на езопівські сюжети («Жайворонок»); підносять дружбу, любов, розум і позитивні людські риси; містять авторські афоризми, народні прислів'я і приказки.

ІІ рівень – естетичне усвідомлення.

1. Розіграйте діалог між Шершнем, який сміється над працелюбністю Бджоли, і Бджолою, яка отримує від праці задоволення, за байкою “Бджола та Шершень”.

Шершень. “Скажи мені, Бджоло, чого така дурна? Чи знаєш ти, що плоди твоєї праці не стільки тобі самій, як людям користь приносить, а тобі часто і шкодять, приносячи замість нагороди смерть. Одначе не перестаєш через дурість свою збирати мед. Багато у вас голів, але всі безмозкі”.

Бджола відповідає по-сковородинівськи стисло і мудро: “... нам незрівнянно більша радість збирати мед, аніж його споживати. До сього ми народжені і будемо такі, доки не помремо”.

2. Знайдіть у “силі” витлумачення алегоричного змісту образів байки.

– “Шершень – се образ людей, котрі живуть крадіжками чужого і народжені на те тільки, щоб їсти, пити і таке інше. А Бджола – се символ мудрої людини, яка у природженому ділі трудиться”.

3. Оскільки мораль байки значно більша, ніж фабула, то вона нагадує трактат. Перечитайте його про себе і поясність, як ви зрозуміли ідею “сродної” праці і назвіть провідні проблеми байки.

– “Немає більшої радості, аніж жити за покликанням. Солодка тут праця тілесна, терпіння тіла і сама смерть його тоді, бо, душа – володарка людини, втішається природженим ділом. Або так жити, або мусиш умерти”. На підтвердження цих думок Г. Сковорода наводить цікаві приклади, посилаючись на мисливську собаку, найвеселішу тоді, коли полює на зайця, на домашнього кота, який, вловивши мишу, не їсть її; нарешті, на замкнену в достатку Бджолу, яка вмирає з нудьги, бо не може літати по квіткових луках. Отже, людина має жити відповідно до своєї природи, займатися “сродною” (природною) працею.

Провідними проблемами байки є три: людина і суспільство; смисл життя людини та її покликання; праця і споживання.
ІІІ рівень – “оживлення тексту”.

Учитель. 1. А зараз ми надамо слово читцям і акторам. Прочитайте виразно байку “Собака і Вовк”, розігравши діалог у ролях.

2. Поки група акторів готується до розігрування байки Г. Сковороди в ролях, до дошки піде __________ і виокремить цитатами складники сюжету байки.

Експозиція: “У Тітира, пастуха, жили Левкон та Фірідам, два пси, у великій дружбі”.

Зав'язка: “Вовк… став набиватися до них у друзі”.

Кульмінація: “В одному лише не криюся, що маю хвіст лисячий, а погляд вовчий”.

Розв'язка: “Голосом і волосом ти справді на нас схожий, але серце твоє далеко стоїть”.

3. Сформулюйте чітко тему та ідею байки.

До теми дружби, товариських взаємин звертається у цій байці Г.С. Сковорода. Возвеличення дружби як найбільшої духовної цінності становить ідею байки.

IV етап – післякомунікативний (осмислення проблем байок та творчо-образна їх інтерпретація).

Учитель. 1. Чому мораль байки Г.С. Сковороди “Бджола та Шершень” нагадує трактат? Спробуйте дати відповідь одним реченням.

Мораль (сила) байки “Бджола та шершень” нагадує трактат, бо в ній чимало фактів із життя, біблійних висловів, посилання на Цицерона, Епікура.

2. Що приносить радість Бджолі, а що – Шершню?

3. На вашу думку, який (які) із запропонованих варіантів найбільш точно передає ідею байки “Бджола та Шершень”?

 • Праця є природною потребою гідної людини.

 • Спосіб життя – це вічна тема для суперечок.

 • Бути потрібним – справжня радість для людини.

 • Якщо від тебе немає користі іншим, то не вчи їх, як треба жити.

4. Яке життя Г. Сковорода вважає гідним поваги?

5. Вовк, набиваючись у друзі до Собак, хвалиться своїми “чеснотами”. Найдіть за текстом, якими саме.

Вовк хвалиться славними та багатими предками, вихованням, “модними науками” і додає найголовніший аргумент: “Я на обох вас схожий, а голосом і волосом – на пана Фірідама”, а різниця між ними лише в тому, що він мав “хвіст лисячий, а погляд вовчий”.

6. Як Собаки означили справжню сутність хижака? Знайдіть це за текстом і зачитайте.

– “Найбільше ж не подобається нам дзеркало душі твоєї – хитрий погляд твій, що скоса на баранця позирає, який онде ходить неподалік”.

7. Чому байки Г. Сковороди відіграли важливу роль в історії української літератури?

Байки Г. Сковороди стали основою для творчості байкарів наступного періоду – Петра Гулака-Артемовського, Леоніда Боровиковського, Євгена Гребінки, П. Білецького-Носенка, Леоніда Глібова.

Оцінювання
Учитель.

Урок доходить вже кінця.

Усі ви плідно працювали,

Знання всі чесно здобували,

І працювали краще, ніж могли.

Тепер роботи залишилось небагато:

Усім оцінку треба виставляти,

Загальну суму розділивши лиш на три.

(Виставлення оцінок)
Домашнє завдання


 • Підготуватись до тесту за творчістю Г.С. Сковороди:

а) перечитати матеріал підручника;

б) повторити напам'ять вивчені поезії Г.С. Сковороди;

в) переглянути записи зошита;

г) знати зміст байок Г. Сковороди “Бджола та Шершень”, “Зозуля і Дрізд”, “Олениця і Кабан”, “Собака і Вовк”.

Використана література


 1. О.М. Авраменко, Л.М. Скрипник. Книжка для вчителя. Українська література, 9 кл./Київ: «Грамота», 2010. – С. 74-84.

 2. О. Авраменко. Українська література. Хрестоматія для підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання / Київ: «Грамота», 2009. – С. 29-30.

 3. О.М. Авраменко, Л.Т. Коваленко. Українська мова та література. Довідник 1700 завдань у тестовій формі. Частина І. / Київ:«Грамота», 2012. – С. 283-287.

 4. Гафінова Л.В. «Філософія серця» у творчості Г.С. Сковороди // Рідна школа: Шкільна рада при УККУ і Централя Опікунів: Cooper Station, New York, N.Y., грудень, 2003, № 12. – С. 9-12.

 5. Гафінова Л.В. Християнські морально-етичні ідеали Г. Сковороди. // Рідна школа: Шкільна рада при УККУ і Централя Опікунів: Cooper Station, New York, N.Y., травень, 2005, № 5. – С. 17-19.

 6. Дутко С. Григорій Сковорода. Філософська та байкарська спадщина. Урок у 9-му класі // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2007. – №7. – С. 27-29.

 7. Сковорода Г. Байки Харківські. – К.: Прапор, 1990.

 8. Сковорода Г. Сад божественних пісень: Вибрані твори. – К., 1968.

 9. Сучасний словник літературознавчих термінів / Автор-уклад. М.Ф. Гетьманець. – Х.: Веста, 2003. – 160 с.Схожі:

Урок-дослідження. Хід уроку І етап створення відповідного емоційного...
Г. С. Сковорода, філософська та поетична спадщина. Афоризми філософа. «Всякому місту звичай і права» – зразок духовної лірики. «De...
Г. С. Сковорода, видатний український письменник, філософ
Створення відповідного емоційного настрою за допомогою музики та автотренінгу, мотивація навчальної діяльності
Урок формування мовної компетенції. Хід уроку
Мета: пояснити учням правила написання не з дієприкметниками; формувати вміння правильно писати слова з цією орфограмою; розвивати...
Урок-етюд. Хід уроку. УЧИТЕЛЬ
...
Складені задачі, які включають збільшення ( зменшення ) числа в кілька разів
Альбом коштує 7 грн, а книжка у 8 разів дорожча. Скільки гривень коштують альбом і книжка разом?
УРОК 14 Тема уроку
Мета уроку: Вивчення формул зведення, формування умінь учнів застосовувати вивчені формули для спрощення ви­разів та обчислень
Уроку: “Два вальси
Розробив: Дьомін Володимир Миколайович, учитель музики КЗ «Гуляйпільський колегіум «Лідер» Гуляйпільської районної ради
Тема. Художній етюд про природу. Підготовка до твору-опису природи за власними спостереженнями
Уяві за допомогою слова певні образи; проаналізувати образи й картини, створені митцями слова та інших жанрів; розвивати увагу, спостережливість,...
Пальчикова гімнастика
Діти простягають руки вперед, стискають і розтискають кулачки. Повторюють кілька разів
Урок. Хід уроку I. Перевірка домашнього завдання
Мета. Учити учнів розв'язувати задачі за допомогою рівнянь. Формувати в учнів на­вички розв'язувати задачі з елементами письмового...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка