Тема уроку: Католицька церква в V-XIII столітті. Мета уроку


Скачати 76.38 Kb.
НазваТема уроку: Католицька церква в V-XIII столітті. Мета уроку
Дата26.10.2013
Розмір76.38 Kb.
ТипУрок
bibl.com.ua > Історія > Урок
Тема уроку: Католицька церква в V-XIII столітті.

Мета уроку: активізувати знання учнів про релігію, її роль у житті людини;

розглянути процес християнізації Європи; охарактеризувати діяльність чернечих орденів; продовжувати формування умінь встановлювати причинно-наслідкові зв’язки; висловлювати судження на підставі отриманої інформації; удосконалення навичок роботи в групі; виховувати повагу до думок і позицій інших учнів.

Очікувані результати: після цього уроку учні зможуть: називати дату церковного розколу ; показувати на карті територію поширення православ’я та католицизму; називати католицькі чернечі ордени; пояснювати поняття чернечі ордени або жебрущі ордени; висловлювати судження щодо причин і наслідків християнізації Європи.

Обладнання: атлас, презентація, підручник.

Література: Бутромеев В.П. Всемирная история в лицах: Раннее средневековья. Энциклопедия для школьника. – М.: Олма-Пресс, 1999.-320с. Энциклопедия для детей. Т.1. Всемирная история.-М.: Аванта, 2000.- 688с.

Карліна О.М. Історія середніх віків. Підруч. Для 7 кл. серед. шк.. – К.: Генеза, 1998. - 399с. Крижанівський О.П., Хірна О.О. Історія середніх віків. Підруч. Для 7 кл. серед. шк.. – К.: Аквіліон-Плюс, 2001.-288с.

Основні поняття: єретик, інквізиція, чернечий орден.

Форма уроку: лабораторно-практичне заняття.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань.

Хід уроку

І. Підготовчий етап (до 5 хв.)

1. Організація робочого місця і роботи класу.

2. Актуалізація розумової діяльності школярів.

Фронтальна бесіда.

 • Що таке християнство?

 • Де з’явилося християнство?

 • Коли виникло християнство?

 • Як називається священна книга християн?

 • Які християнські цінності захоплювали людей?

 • Хто з римських імператорів дозволив відкрито сповідувати християнство?

ІІ. Основний етап (30 хв.).

 1. Оголошення теми; повідомлення завдань і очікуваних результатів(слайд № 1-2).

 2. Опрацювання нового матеріалу (слайд №3).

План уроку.

 1. Християнська церква в ранньому Середньовіччі.

 2. Християнізація Європи.

 3. Посилення папства.

 4. Виникнення християнства.

Робота з підручником.

Опрацювати текст підручника на сторінці 70-71.

Завдання до тексту. Назвіть причини могутності християнської церкви на світанку Середньовіччя (слайд №4-5).

Робота з ілюстрацією (слайд №6).

Завдання до ілюстрації.

 • Роздивіться символіку папства.

 • Спробуйте пояснити окремі елементи герба.

 • Знайдіть у підручнику, кому належали ключі, зображені на гербі.

 • Поясніть, чому на гербі Ватикану зображено два схрещених ключі апостола Петра.

Вчитель. Уважно прочитайте висловлювання Августина Блаженного (слайд №7).

Запитання до класу.

 • Прокоментуйте це висловлювання Августина Блаженного.

 • Що він ставив собі за мету?

Робота з картою (слайд №8).

 • Які народи прийняли християнство?

 • Пригадайте, яким чином відбувалося поширення християнства?

 • Як ви вважаєте, чи існували протиріччя між королями і папою римським?

Розповідь вчителя.Alpha

До початку XI століття більшість країн Європи були християнськими. Частина з них підпорядковувалася папі Римському, частина - візантійському патріарху. Від Візантії християнство прийняли багато народів Східної Європи та Балканського півострова (слайд № 8).
Папа Римський не бажав самостійності Візантійської церкви. Візантійська церква чинила опір втручанню папи у її справи.
У 1054 році внаслідок чергової суперечки папа Римський і візантійський патріарх прокляли один одного. Після поділу церкви стали повністю самостійними. Виникли католицька церква («всесвітня») і східна православна («правильно дякує Богові»).
Між церквами існували відмінності в обрядах і вченні (слайд №9).

Католицька церква

Православна церква

У догматах віри

Використання індульгенцій (звільнення від гріхів за плату).

Вчення проголовування папи і його непогрішимість не визнається православ’ям.
Проголошує існування чистилища (перехідний стан між пеклом і раєм).

Визнає існування лише пекла і раю.

В обрядах

Хрещення здійснюється обливанням.

Хрещення здійснюється зануренням у воду.
Стіни у церквах прикрашені живописом.

Стіни у церквах прикрашені іконами.

В управлінні церквою

Целібат(заборона одружуватися).

Чернецтво поділяється на біле (одружене) і чорне (неодружене).

У звичаях

Сидячі місця у церквах.

У церкві стоять.
Богослужіння здійснюється латинською мовою.

Богослужіння здійснюється грецькою або старослов’янською.


Alpha

Незважаючи на ряд розбіжностей у вченні і обрядах, православ'я і католицтво - дві гілки однієї християнської релігії.
Між церквами відбулося і територіальний поділ:православна церква встановила свій вплив над країнами Східної та Південно-Східної Європи, католицька церква – над країнами Західної та Центральної Європи.

Завдання для учнів(слайд №10).

 • Опишіть зовнішній вигляд Григорія VII, зверніть увагу на деталі його одягу.

 • Слідом за художником розкрийте риси характеру папи.

Розповідь учня про Григорія VII.

Завдання для учнів.

- Знайдіть у повідомленні підтвердження своїм міркуванням.

- Випишіть основні напрями реформ Григорія VII.

Робота з документом (підручник с.74 (слайд №11)).

Завдання для учнів.


 • Назвіть причини протистояння між Генріхом IV і Григорієм VII.

 • Спираючись на документ, поміркуйте, чому папа змусив Генріха IV так довго і принизливо чекати на прощення.

 • На яких умовах він погодився зняти церковне відлучення і про що це свідчило?

Робота в групах (слайд №12).

Самостійна робота з підручником с.75 (слайд №13).

Група 1.

Заповніть таблицю.
Францисканці


Мета створення
Особливості діяльності
Група 2.

Заповніть таблицю.
Домініканці


Мета створення
Особливості діяльності
Представники груп виступають із доповідями за підсумками проведених досліджень, учитель коментує результати їхньої роботи.

Діаграма Венна (слайд № 14).

Завдання для груп. Порівняйте францисканський та домініканський ордени.

Відмінне Спільне Відмінне

Представники груп виступають із доповідями за підсумками проведених досліджень, учитель коментує результати їхньої роботи.

 1. Узагальнення і систематизація знань, формування вмінь та навичок.

Проблемне питання.

Яку роль відігравали релігія та церква в житті середньовічної Європи?

Робота в парах.

Учні поділяються на 2 групи . 1 група впродовж 2 хвилин намагається знайти аргументи та факти, які говорять про негативну роль церкви, 2 групав цей час намагається знайти докази того, що релігія і церква зробили багато корисного для суспільства. Упродовж наступних 2 хвилин учні в парі обмінюються отриманою інформацією й роблять загальний висновок за питанням, що обговорюється

ІІІ. Заключний етап (10 хв.).

 1. Підбиття підсумків уроку.

Рефлексія.

Проводиться за методом «Мікрофон».

 • «Я» - як почував себе в кінці навчання, чи було мені комфортно, з яким настроєм працював, чи задоволений собою;

 • «Ми» - наскільки комфортно мені працювалося в групі, я допомагав товаришам, вони допомагали мені – чого було більше, які труднощі були у спілкуванні;

 • «Справа» - я досягнув мети навчання, мені цей матеріал потрібен для подальшого навчання….., в чому я мав труднощі, як мені подолати свої проблеми.

Кожна група повертає таблиці оцінювання.

Група

Кількість індивідуальних відповідей

Характеристика роботи групи

1

 

 

2

 

 
 1. Повідомлення та інструктаж домашнього завдання.

Обов’язкове. Опрацювати зміст параграфа. Знайти відповіді на запитання до нього.

Випереджальне завдання. Підготуватись до уроку захисту проектів, для цього клас ділиться на 4 групи, кожна група готує презентацію за відповідним планом.

Вибіркове. Прокоментуйте середньовічні прислів’я: «Стережіться кури, коли лис стає проповідником»; «У кого єпископ рідня, тому гарно живеться»; «Без грошей до церкви не йди».

Схожі:

Тема уроку. Зрізана піраміда. Мета уроку
Мета уроку: вивчення властивості площини, яка перетинає піраміду і паралельна основі; формування поняття зрізаної піраміди
Тема уроку. Вписані та описані призми і циліндри. Мета уроку
Мета уроку: формування понять вписана призма, дотична площина до циліндра, описана призма
Тема уроку. Об'єм циліндра. Мета уроку
Мета уроку: формування знань учнів про об'єм циліндра, а також умінь знаходити об'єми циліндрів
Тема уроку. Площа сфери. Мета уроку
Мета уроку: вивчення формули для площі сфери; формування вмінь застосовувати вивчену формулу до розв'язування задач
Уроку: «Вода знайома і загадкова» Мета уроку: Навчальна
Тема: Гідросфера Тема уроку: «Вода знайома і загадкова» Мета уроку: Навчальна: Продовжити формування системи знань про гідросферу...
Уроку Тема уроку: Пристрої введення-виведення інформації. 
Структура і тип уроку повністю відповідають меті і завданням уроку, тобто науковий рівень уроку відповідає сучасним вимогам
УРОКУ Тема уроку
Методична мета уроку: Інтерактивне навчання учнів графічного представлення даних електронних таблиць засобами мультимедіа з використанням...
Уроку; тема уроку не записується на дошці; мета уроку не узгоджується...
«загравання» з учнями, намагання сподобатись, невміння знайти правильний тон; вживання пестливих слів
Тема уроку. Піраміда. Мета уроку
Мета уроку: формування понять піраміда, основа, вершина, бічні ребра, висота піраміди, вмінь учнів знаходити елементи піраміди
Тема уроку. Перетворення подібності та його властивості. Мета уроку
Мета уроку: формування знань учнів про подібність просторових фігур, вивчення властивостей перетворення подібності та застосування...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка