Тема уроку. Перетворення подібності та його властивості. Мета уроку


Скачати 37.05 Kb.
НазваТема уроку. Перетворення подібності та його властивості. Мета уроку
Дата26.10.2013
Розмір37.05 Kb.
ТипУрок
bibl.com.ua > Математика > Урок


Тема уроку. Перетворення подібності та його властивості.

Мета уроку: формування знань учнів про подібність просторових фігур, вивчення властивостей перетворення подібності та застосування їх до розв'язування задач.

Обладнання: моделі куба і тетраедра.

Хід уроку

І. Перевірка домашнього завдання


1. Колективне обговорення контрольних запитань № 9—11 та розв'я­зування задач № 23—25 (1).

2. Математичний диктант.

При паралельному перенесенні точка А переходить у точку В:

варіант 1 — А (6; 7; 8), В (8; 2; 6); варіант 2 — A(2; 1; 3), В(1; 0; 7). Запишіть:

1) формули паралельного перенесення;

2) координати точки С, яка утворилася в результаті цього паралельно­го перенесення точки О (0; 0; 0);

3) координати точки D, яка утворилася в результаті цього паралель­ного перенесення точки С;

4) координати точки F, в яку перейшла точка M (1; 1; 1) в результаті цього паралельного перенесення;

5) формули паралельного перенесення, при якому точка В перейде в точку А.

Відповідь. Варіант 1. 1) х1 = х + 2, у1 = у – 5, z1 = z – 2; 2) С(2; -5; -2);

3) D(4; -10; -4); 4) F(-1; 6; 3); 5) x1 = х - 2, у1 = у + 5, z1 = z + 2 .

Варіант 2.1) x1 = х – 1, y1 = y –1, z1 = z + 4 ; 2) C(-1; -1; 4);

3) D(-2; -2, -8); 4) F(2; 2; -3); 5) x1 = x + 1, y1 = y + 1, z1 = z - 4 .

II. Сприйняття й усвідомлення нового матеріалу

Перетворення подібності в просторі


Перетворення фігури F в фігуру F1 називається перетворенням подібності, якщо будь-які довільні точки Х і Y фігури F переходять у точки X1, і Y1 фігури F1 такі, що Х1Y1 = k XY .

Перетворення подібності в просторі, як і на площині, переводить прямі у прямі, півпрямі у півпрямі, відрізки у відрізки і зберігає кути між півпрямими.

Дві фігури в просторі називаються подібними, якщо вони пе­реводяться одна в одну перетворенням подібності.

Найпростішим перетворенням подібності в просторі є гомотетія.

Гомотетія відносно центра О з коефіцієнтом k — це перетво­рення, яке переводить довільну точку Х у точку X1 променя ОХ таку, що ОХ1 = k OX . (рис. 270).

Далі формулюється теорема:

Перетворення гомотетії у просторі переводить довільну площину, яка не проходить через центр гомотетії, у пара­лельну площину (або в себе, коли k = 1).

Доведення проводиться так, як це зроблено в підручнику.

Розв'язування задач

1. Що являє собою фігура, подібна до куба з коефіцієнтом подібності:

а) k = 2; б) k = ; в) k = 1?

2. Побудуйте фігуру, гомотетичну даному тетраедру ABCD відносно точки S (рис. 271) з коефіцієнтом гомотетії: а) k = 2; б) k = ; в) k = 1.

3. В яку фігуру переходить площина при гомотетії, якщо ця площина проходить через центр гомотетії?

4. Побудуйте фігуру, в яку перейде куб при гомотетії відносно точки S (рис. 272) з коефіцієнтом гомотетії:

5. Трикутник АВС гомотетичний трикутнику А1В1С1 відносно початку координат з коефіцієнтом гомотетії k = 2. Знайдіть координати вер­шин трикутника А1В1С1, якщо А (1; 0; 0), В (0; 3; 0), С (0; 0; - 3).

6. Задача № 29 із підручника (с. 56).

III. Домашнє завдання

§ 4, п. 30; контрольні запитання № 12—13; задача № 28 (с. 56).
IV. Підведення підсумку уроку
Запитання до класу

1) Що таке перетворення подібності? Перелічіть його властивості.

2) Яке перетворення називається гомотетією з центром О і коефіцієнтом А?

3) У трикутній піраміді SABC проведено переріз MNK так, що SM = 2MA, SK = 2KC, SN = 2NB (рис. 273). Укажіть, які з поданих тверджень правильні, а які — неправильні:

а) при гомотетії з центром S і коефіцієнтом точка М переходить у точку А;

б) при гомотетії з центром S і коефіцієнтом площина АВС переходить у площину MNK;

в) AB = MN;

г) при гомотетії з центром S і коефіцієнтом — піраміда SABC пе­реходить у піраміду SMNK;

4) У кубі ABCDA1B1C1D1 проведено перерізи BDC1 і MNK, де точки М, N, К — середини ребер СС1, ВС, DC (рис. 234). Укажіть, які з поданих тверджень правильні, а які — неправильні:

а) при гомотетії з центром С і коефіцієнтом 0,5 точка М переходить у точку C1;

б) при гомотетії з центром С і коефіцієнтом 2 площина MNK переходить у площину BDC1;

в) BD = 2NK ;

г) площа перерізу BDC1 у 4 рази більша пло­щі перерізу MNK.Роганін геометрія 10 клас, урок 51

Схожі:

УРОК №29 Тема уроку
Мета уроку: формувати вміння учнів використовувати під час розв'язування задач означення подібних трикутників, ознаки подібності...
Тема уроку. Зрізана піраміда. Мета уроку
Мета уроку: вивчення властивості площини, яка перетинає піраміду і паралельна основі; формування поняття зрізаної піраміди
УРОК №8 Тема уроку
Мета уроку: дати означення ромба, ознайомити учнів з його властивостями та ознаками; навчити розпізнавати ромб серед чотирикутників...
Урок 21 Тема уроку
Тема уроку. Паралельне проектування та його властивості, Зображення просторових фігур на площині
УРОК №4 Тема уроку
Мета уроку: навчити учнів чітко формулювати властивості та ознаки парале­лограма; розв'язувати задачі, які передбачають застосування...
УРОК 33 Тема уроку
Тема уроку: Корінь п-го степеня. Арифметичний корінь п-го сте­пеня і його властивості
УРОК №53 Тема уроку
Мета уроку: формувати вміння учнів застосовувати властивості перпен­дикуляра та похилої під час розв'язування задач
УРОК №52 Тема уроку
Мета уроку: увести та закріпити поняття похилої та її проекції, довести властивості похилих, проведених з однієї точки до прямої,...
ПЛАН-КОНСПЕКТ УРОКУ ІНФОРМАТИКИ В 10 КЛАСІ Тема. Об’єкти сторінки та їхні властивості Мета уроку
Навчальна: ознайомити учнів із призначенням текстових процесорів, способами запуску процесора MS WORD, елементами віконного інтерфейсу...
УРОК 32 Тема уроку
Мета уроку: Перевірити навчальні досягнення учнів з теми «Інтег­рал та його застосування»
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка