Розглянуто та схвалено методичною радою Українського державного центру туризму і краєзнавства учнівської молоді (протокол від 13. 05. 2013 №1) та


НазваРозглянуто та схвалено методичною радою Українського державного центру туризму і краєзнавства учнівської молоді (протокол від 13. 05. 2013 №1) та
Сторінка1/6
Дата06.03.2016
Розмір0.61 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Туризм > Документи
  1   2   3   4   5   6


Розглянуто та схвалено методичною радою Українського державного центру туризму і краєзнавства учнівської молоді (протокол від 13.05.2013 №1) та Науково-методичною комісією з позашкільної освіти Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України (протокол від 19.06.2013 №2)).

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА ГУРТКА

«ВЕЛОТУРИЗМ»
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Одним з найпопулярніших напрямів позашкільної роботи нині є туристсько-краєзнавчий. Серед туристсько-краєзнавчих гуртків чільне місце посідають об’єднання туристсько-спортивного профілю.

Цей напрям діяльності сприяє формуванню здорового способу життя, фізичному загартуванню вихованців, зміцненню їх здоров’я, самоствердження, вихованню лідерських якостей. Водночас під час походів та змагань вихованці пізнають історію рідного краю, витоки національної культури, свій родовід, знайомляться з пам’ятками природи. Можливість вирішення цих нагальних для сучасної української освіти питань в процесі діяльності гуртків з видів спортивного туризму визначає актуальність створення даної програми.

Гуртки з різних видів спортивного туризму є найбільш поширених серед туристсько-краєзнавчих гуртків. Це обумовлює необхідність створення програм для таких гуртків, які нині працюють за застарілими або створеними на місцях програмами. В багатьох випадках існуючі прграми не забезпечують належного рівня підготовки вихованців.

Програми призначені для роботи з гуртками відповідного профілю позашкільних та загальноосвітніх навчальних закладів України.

Навчальна програма реалізується в туристсько-спортивних гуртках туристсько-краєзнавчого напряму позашкільної освіти та спрямована на дітей віком від 13 до 17 років. Як правило, у гуртки повинні прийматися, вихованці, які попередньо пройшли навчання за програмою «Юні туристи-краєзнавці» початкового рівня.

Навчальні програми створені на основі Типових навчальних планів для організації навчально-виховного процесу в позашкільних навчальних закладах, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 22.07.2008 №676.

Метою програми є виховання всебічно розвиненої особистості засобами спортивного туризму.

Завданнями програми є:

- виховувати в гуртківців почуття патріотизму, любові до Батьківщини, поваги до історичних, культурних та природних пам’яток рідної землі;

- навчити вихованців долати природні та штучні перешкоди, орієнтуватися на місцевості, організовувати бівуак та побут в польових умовах, надавати долікарську допомогу, обслуговувати та ремонтувати велосипед в умовах спортивно-туристського походу;

- сформувати у вихованців високі моральні якості, самодисципліну, вміння визначати мету та досягати її, працювати в колективі (команді), аналізувати власні дії та дії товаришів.

- сприяти підвищенню рівня туристсько-спортивної майстерності вихованців, підготувати їх до участі в спортивних туристських походах та змаганнях з відповідного виду спортивного туризму відповідного рівня складності.

Навчальна програма передбачає 3 роки навчання:

  • 1-й рік – основний рівень – 216 год. на рік, 6 год. на тиждень;

  • 2-й рік – основний рівень – 216 год. на рік, 6 год. на тиждень;

  • 3-й рік – основний рівень – 216 год. на рік, 6 год. на тиждень.

Програму побудовано на основі блочного принципу. Програма гуртка з певного виду спортивного туризму формується шляхом включення до неї блоків, частина з яких є загальним для всіх видів туризму (вступ, фізична підготовка, загальнотуристська підготовка, підготовка та участь в туристсько-краєзнавчих заходах, підсумки), інші (краєзнавство та спеціальна туристська підготовка) обираються керівником відповідно до обраного виду туризму та напряму краєзнавчої роботи.

Включення до програми краєзнавчого матеріалу передбачає можливість обрання керівником гуртка одного з варіантів краєзнавчого розділу програми (історичного, географічного, етнографічного краєзнавства) з числа пропонованих. При цьому можливе як використання блоків одного з видів краєзнавства протягом двох років навчання з поступовим поглибленням знань, так і оволодіння кожного року початковими відомостями з іншого виду краєзнавства.

Програма, сфрмована керівником гуртка з використанням блоків навчального матеріалу, вміщених в цій збірці, не потребує додаткового затвердження органами управління освітою та/або навчальними закладами.

Керівник гуртка має право самостійно коригувати кількість годин, виділених на вивчення окремих тем, перерозподіляти навчальний час в залежності від місцевих умов, рівня підготовки вихованців, запланованих походів та масових заходів тощо.

Спортивний туризм, як будь-який вид спорту, вимагає постійних тренувань для підтримки необхідного рівня загальної та спеціальної фізичної підготовки. Загальна фізична підготовка повинна розвивати витривалість, силу, координацію рухів, гостроту реакції. Спеціальна фізична підготовка розвиває ті ж якості, але додатково, направлена на формування та розвиток якостей, притаманних для конкретного, обраного керівником виду туризму. Так, у водному туризмі здійснюється робота по відпрацюванню прийомів веслування та іншої роботи веслом, для чого необхідна значна частина тренувань має проходити на воді.

Під час першого року навчання основну увагу на теоретичних та практичних заняттях варто приділяти оволодінню загальнотуристськими навичками, методам орієнтування, бівуачним роботами тощо, одночасно розпочинаючи освоєння основ обраного виду туризму. На другому році навчання збільшується кількість занять, присвячених оволодінню специфічними прийомами, характерними для обраного виду туризму. Практичні заняття варто проводити на різноманітних формах рельєфу, враховуючи специфіку обраного виду туризму..

Програма передбачає проведення занять у формі лекцій, вікторин, навчально-тренувальних занять тощо. Доцільним є використання активних та інтерактивних форм навчання, технічних засобів, інформаційно-комунікаційних технологій навчання, наочності тощо.

Обов’язковою складовою навчального процесу є участь вихованців у одно-триденних туристських походах, а також участь в багатоденному заліковому спортивному поході. Програма передбачає участь вихованців у змаганнях, зльотах, інших масових заходах (в якості як учасників, так і суддів, організаторів). Можливе проведення екскурсій та/або експедицій з активними способами пересування.

При проведенні одно-триденних походів та участі в масових заходах рекомендується для одноденного походу використовувати 8 годин навчального часу, дводенного походу чи масового заходу - 14 годин, триденного – 22 години.

Обов’язковим елементом навчального процесу туристсько-спортивного гуртка є проведення залікового багатоденного туристського походу відповідного рівня складності, який проводиться в період канікул поза межами сітки годин.

При визначенні району, рівня складності та інших характеристик залікового походу необхідно враховувати специфіку виду туризму. Проведення велосипедних походів з використанням доріг загального користування можливе лише з вихованцями, які досягли 14 років.

Особливої уваги керівника потребує контроль за дотриманням правил техніки безпеки, збереження життя та здоров’я вихованців. Для цього необхідно забезпечити безумовне дотримання правил техніки безпеки, контроль за якістю та належним станом спеціального, зокрема страхувального спорядження. Керівникам гуртків велосипедного та мотоциклетного туризму необхідно суворо дотримуватись вимог діючих Правил дорожнього руху, зокрема щодо віку велосипедистів та мотоциклістів, які беруть участь в дорожньому русі. В гуртках велосипедного туризму з вихованцями, які не досягли 14-ти річного віку практичні заняття та змагання потрібно проводити виключно на спеціально обладнаних майданчиках, дорогах з перекритим на час змагань автомобільним рухом та в інших місцях, на які не розповсюджується дія Правил дорожнього руху

Визначення рівня досягнення прогнозованих результатів здійснюється шляхом участі вихованців у походах та змаганнях відповідного рівня складності, а також на підставі виконання ними та присвоєння у встановленому порядку спортивних розрядів зі спортивного туризму.
Навчально-тематичний план

Перший рік навчання


Назва розділу, теми

Кількість годин

Теоретичні

заняття

Практичні

заняття

Всього

Вступ

4

0

4

Розділ 1. Загальнотуристська підготовка

30

22

52

1.1. Актуалізація знань попереднього року навчання

2

0

2

1.2. Історія розвитку та сучасний стан туризму

2

0

2

1.3. Правила проведення туристських подорожей з учнівською та студентською молоддю України

2

0

2

1.4. Єдина спортивна класифікація України

2

0

2

1.5. Топографічна підготовка. Орієнтування на місцевості

8

8

16

1.6. Загальнотуристське спорядження

4

4

8

1.7. Організація бівуака. Харчування в поході

4

4

8

1.8. Пересування в поході. Загальні вимоги щодо безпеки в туристських походах. Страховка

2

4

6

1.9. Правила санітарії та гігієни. Перша долікарська допомога

4

2

6

Розділ 2. Спеціальна туристська підготовка

18

22

40

Розділ 3. Фізична підготовка

0

48

48

Розділ 4. Краєзнавство

6

8

14

Розділ 5. Підготовка та участь в туристсько-краєзнавчих заходах (1 - 3-денні походи, змагання тощо)

0

56

56

Підсумок

2

0

2

216

Багатоденна туристсько-краєзнавча подорож

Поза сіткою годин


Другий рік навчання


Назва розділу, теми

Кількість годин
Теоретичні

Заняття

Практичні

заняття

Всього

Вступ

4

0

4

Розділ 1. Загальнотуристська підготовка

24

22

46

1.1. Актуалізація знань попереднього року навчання

2

0

2

1.2. Історія розвитку та сучасний стан туризму

2

0

2

1.3. Правила проведення туристських подорожей з учнівською та студентською молоддю України

4

0

4

1.5 Топографічна підготовка. Орієнтування на місцевості

4

8

12

1.6. Туристське спорядження

4

4

8

1.7. Організація бівуаку. Харчування в поході

4

6

10

1.8. Правила санітарії та гігієни. Перша долікарська допомога

4

4

8

Розділ 2. Спеціальна туристська підготовка

24

30

54

Розділ 3. Фізична підготовка

0

44

44

Розділ 4. Краєзнавство

10

4

14

Розділ 5. Підготовка та участь в туристсько-краєзнавчих заходах (1 - 3-денні походи, змагання тощо)

0

52

52

Підсумок

2

0

2


РАЗОМ216

Багатоденна туристсько-краєзнавча подорож

Поза сіткою годин


Третій рік навчання


Назва розділу, теми

Кількість годин
Теоретичні

заняття

Практичні

заняття

Всього

Вступ

4

0

4

Розділ 1.. Загальнотуристська підготовка

18

14

32

1.1. Актуалізація знань попереднього року навчання

2

0

2

1.2. Історія розвитку та сучасний стан туризму

2

0

2

1.3. Правила проведення туристських подорожей з учнівською та студентською молоддю України

4

0

4

1.5 Топографічна підготовка. Орієнтування на місцевості

2

6

8

1.6. Загальнотуристське спорядження

2

0

2

1.7. Харчування в поході

4

2

6

1.8. Правила санітарії та гігієни. Перша долікарська допомога

2

6

8

Розділ 2. Спеціальна туристська підготовка

18

44

62

Розділ 3. Фізична підготовка

0

56

56

Розділ 5. Підготовка та участь в туристсько-краєзнавчих заходах (1 - 3-денні походи, змагання тощо)

0

60

60

Підсумок

2

0

2

РАЗОМ


Багатоденна туристсько-краєзнавча подорож

Поза сіткою годинБлоки загального характеру

Перший рік навчання
  1   2   3   4   5   6

Схожі:

Розглянуто та схвалено методичною радою Українського державного центру...
Розглянуто та схвалено методичною радою Українського державного центру туризму і краєзнавства учнівської молоді (протокол від 13....
НАКАЗ «29» травня 2013 р. №52  А м. Київ Про підсумки ІІІ туру Всеукраїнської
України” (лист Міністерства освіти і науки від 24. 03. 06. №1/9-177), листа Українського державного центру туризму та краєзнавства...
НАКАЗ
Відповідно до Плану роботи Українського державного центру туризму та краєзнавства учнівської молоді на 2013 рік у період з 29 січня...
Програма гуртка «Юні журналісти-краєзнавці» Г. М. Запорожченко, методист...
Затверджено Вченою радою Миколаївського обласного Інститут післядипломної педагогічної освіти, протокол №4 від 25. 11. 2010
ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР ТУРИЗМУ, КРАЄЗНАВСТВА ТА ЕКСКУРСІЙ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ
Зльоту, що буде проводитись на базі Миколаївського обласного Центру туризму, краєзнавства та екскурсій учнівської молоді (м. Миколаїв,...
ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР ТУРИЗМУ, КРАЄЗНАВСТВА ТА ЕКСКУРСІЙ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ
Згідно з річним планом роботи Центру туризму, краєзнавства та екскурсій учнівської молоді та з метою пропаганди здорового способу...
ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР ТУРИЗМУ, КРАЄЗНАВСТВА ТА ЕКСКУРСІЙ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ
Миколаївському обласному Центрі туризму, краєзнавства та екскурсій учнівської молоді було проведено обласний фінал конкурсу екскурсоводів...
ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР ТУРИЗМУ, КРАЄЗНАВСТВА ТА ЕКСКУРСІЙ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ
Миколаївський обласний Центр туризму, краєзнавства та екскурсій учнівської молоді 25 квітня 2012 року об 11. 00 проводить фінал обласного...
Укладач: Сторожук А. В. · Самостійні роботи · Літературні диктанти...
...
Розглянуто і схвалено навчально-методичною радою НМЦ ПТО в Донецькій...
При проведенні уроку майстер в /н постійно приділяє увагу на недопущення помилок в роботі, на проблемні ситуації, а при їх виникненні...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка