Укладач: Сторожук А. В. · Самостійні роботи · Літературні диктанти · Контрольні роботи м. Кам’янець-Подільський 2013


НазваУкладач: Сторожук А. В. · Самостійні роботи · Літературні диктанти · Контрольні роботи м. Кам’янець-Подільський 2013
Сторінка1/6
Дата07.02.2014
Розмір0.6 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Література > Документи
  1   2   3   4   5   6


Міністерство освіти і науки України

Управління освіти і науки

Кам’янець-Подільської міської ради

Науково-методичний центр

Кам’янець-Подільська гімназія

УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА
Тестовий контроль знань

5 клас
Поточний, тематичний,
підсумковий контроль знань, умінь, навичок


Укладач:

Сторожук А.В.

· Самостійні роботи

· Літературні диктанти

· Контрольні роботи


м. Кам’янець-Подільський

2013

УДК 371.31

ББК 91.9

С82

Схвалено науково-методичною радою гімназії для використання в загальноосвітніх навчальних закладах (протокол №1 від 01.11.2013)

Р Е Ц Е Н З Е Н Т И:

Коваль С.О., заступник директора гімназії
з методичної роботи, учитель-методист;

Пазій О.В., заступник директора гімназії
з навчальної роботи, учитель-методист

С
С82
торожук А.В.


Українська література. Тестовий контроль знань. 5 клас: посібник. – Кам’янець-Поділь­ський, 2013. – 72 с.

Посібник складено згідно з чинною програмою Міністерства освіти і науки України. Він містить контрольні та самостійні роботи, літературні диктанти для перевірки навчальних досягнень учнів 5-х класів з української літератури. Контрольні та самостійні роботи складаються із завдань різних рівнів складності закритого і відкритого типу.

© Сторожук А.В., 2013

Передмова

На сучасному етапі розроблено різноманітні ефективні та надійні засоби оцінювання знань учнів. Завдання в тестовій формі залишаються ефективною формою перевірки, об’єктив­ного оцінювання рівня засвоєння учнями навчального матеріалу з української літератури.

Запропонований посібник «Українська література. Тестовий контроль знань. 5 клас» призначений для здійснення вчителем поточного, періодичного, підсумкового контролю навчальних досягнень учнів. Завдання в тестовій формі розроблено відповідно до нової програми «Українська література 5-9 класи», що затверджена Міністерством освіти і науки України.

Матеріали посібника можуть бути використані як для діагностичного (самостійні роботи, літературні диктанти до кожної теми), так і для підсумкового оцінювання (контрольні роботи за кожною темою).

Діагностування на основі виявлення знань учнів дає змогу максимально конкретизувати дії вчителя й учнів під час підсумкових занять.

Зміст усіх завдань спрямований на перевірку знань з історії та теорії літератури, розуміння змісту творів, а також на перевірку практичних навичок. Завдання укладені таким чином, щоб дати учневі можливість не тільки продемонструвати знання засвоєного матеріалу, а й показати вміння інтерпретувати його, застосовувати, виявляти розуміння взаємозв’язків між різними типами інформації, продемонструвати здатність творчо виявляти набуті знання, уміти давати власну оцінку поведінці героїв, обставинам тощо.
Самостійна робота №1

Світ фантазії, мудрості.
Міфи і легенди, перекази українців


Варіант 1

Завдання 1-3 мають по чотири варіанти відповідей, серед яких лише один правильний. Оберіть правильний варіант та позначте його.

1. Що означає слово фольклор у перекладі з англійської
мови? (1 бал)

А народні книги, перекази

Б народна мудрість, народні знання

В народні казки, легенди

Г міфи давніх народів

2. Зірки на небі (за легендою «Про зоряний віз») символізують
(1 бал)

А річки та озера, з яких люди брали воду

Б колодязі, у яких повисихала вода

В душі тих людей, що дівчина їм давала пити

Г сузір’я на карті зоряного неба

3. Кому належать ці слова (за твором «Берегиня»): «Я навчу вас, люди, як з конопель куделю робити, як нитку сукати, полотно ткати, як його вибілювати та вишивати»? (1 бал)

А Сварогові В Чорнобогу

Б Білобогу Г Берегині

У завданні 4 необхідно встановити відповідність інформації. До кожного рядка, позначеного цифрою, доберіть рядок, позначений буквою. Впишіть відповіді в таблицю.

4. Установіть відповідність між творами та персонажами й місцем події. (4 бали)

1 «Неопалима купина » А Сварог,Чорнобог; річка

2 «Про зоряний Віз» Рось, Вирій, Біла хата

3 «Берегиня » Б два королі, посланець;

4 «Чому пес живе місто Дорогобуж

коло людини?» В дівчина, яка всім давала

води із свого глечика;

де саме невідомо

Г господар, вітер; сама хата

Д вовк, ведмідь, лев,

людина, ліс

Завдання 5 потребує короткої відповіді.

5. Дайте визначення поняття. (1 бал)

Міф – це…

Завдання 6 потребує розгорнутої відповіді.

6. Які кольори переважають у легенді «Берегиня»? Що вони символізують? (4 бали)

(4 бали)

Самостійна робота №1

Світ фантазії, мудрості.

Міфи і легенди, перекази українців

Варіант 2

Завдання 1-3 мають по чотири варіанти відповідей, серед яких лише один правильний. Оберіть правильний варіант та позначте його.

1. Що означає вираз «неопалима купина»? (1 бал)

А прекрасне, величне

Б недосяжне, далеке

В найцінніше, вічне

Г гарне, незвичайне

2. Яким пес хотів бачити свого друга - товариша (за легендою «Чому пес коло людини?») (1 бал)

А найхитрішим з усіх

Б найстрашнішим з усіх

В найрозумнішим з усіх

Г найсильнішим з усіх

3. На переговори до Яреми Вишневецького (за переказом «Ой Морозе-Морозенку») їде (1 бал)

А Богдан Хмельницький

Б Нестор Морозенко

В Карпо Дніпровський

Г Князь Володимир

У завданні 4 необхідно встановити відповідність інформації. До кожного рядка, позначеного цифрою, доберіть рядок, позначений буквою. Впишіть відповіді в таблицю.

4. Установіть відповідність між героєм та його дією. (4 бали)

1 Карпо Дніпровський А із власної волі зрікся

2 Запорожці католицької віри, став

3 Морозенко полковником за битви звитяжні

4 Силун Б переміг Силуна-велетня, на

його честь названі гори

В випробовували хлопців із

Гетьманщини на витривалість

Г пригощав людей хлібом

Д добре розумівся на ґаздівстві,

мав безліч усякої худоби

Завдання 5 потребує короткої відповіді.

5. Дайте визначення поняття. (1 бал)

Переказ – це…

Завдання 6 потребує розгорнутої відповіді.

6. Що прославляє народ у переказі «Білгородський кисіль»? Чому переказ названо саме так? Поясніть. (4 бали)

Самостійна робота №2

Світ фантазії, мудрості.

Міфи і легенди, перекази українців

Варіант 1

1. Визначте, з чого починається словесне мистецтво. (1 бал)

А з фольклору

Б з настінного печерного живопису

В з художніх книжок

2. Продовжте речення. (1 бал)

Переказ – це…

3. Назвіть жанр твору «Як виникли Карпати».
(1 бал)

4. Дайте відповідь на питання «Чому в морі є перли і мушлі?»
(1 бал)

5. Поясніть на прикладі поняття «образне слово».
(2 бали)

6. Визначте, що прославляє народ у переказі «Білгородський кисіль?» (2 бали)

7. Напишіть твір-мініатюру «Мій улюблений міф або легенда».
(4 бали)

Самостійна робота №2

Світ фантазії, мудрості.

Міфи і легенди, перекази українців

Варіант 2

1. Визначте, які книжки були першими: (1 бал)

А літописи

Б підручники

В пригодницькі романи

2. Продовжте речення. (1 бал)

Легенда – це …

3. Дайте відповідь на питання «Чому пес живе коло
людини?» (1 бал)

4. Назвіть жанр твору «Прийом у запорожців».
(1 бал)

5. Поясніть, чим міф відрізняється від легенди.
(2 бала)

6. Визначте, які риси характеру козаків прославляються у творі «Ой Морозе-Морозенку»
(2 бала)

7. Напишіть твір-мініатюру «Мій улюблений переказ або легенда». (4 бала)
Літературний диктант №1

Народні казки

Варіант 1

Завдання мають по три варіанти відповідей, серед яких лише один правильний. Оберіть правильний варіант та позначте його.

1. Дядько з небожем у казці «Про правду і кривду» посперечалися за

А землю

Б худобу

В пару коней

2. Із проханням дати напитися води небіж звернувся до

А бабусі

Б молодої дівчини

В пана

3. З якою метою небіж із казки «Про правду і кривду» гатив греблю, наділяв водою, лікував?

А щоб отримати нагороду

Б щоб довести дядькові свою правоту

В щоб жити правдою

4. Слово гребінка з казки «Мудра дівчина» - це

А високий дерев’яний стояк із зубцями, що на них насаджується пряжа за ручного прядіння

Б дерев’яна пластина із зубцями для розчісування пряжі

В ґанок

5. Сто ліктів полотна, на вимогу пана, Маруся повинна була виткати зі стеблинки

А проса

Б ячменю

В льону

6. Марусі не була властива така риса характеру, як

А винахідливість

Б зарозумілість

В мудрість

7. Чим був винагороджений хлопець із казки «Ох» за роботу в лісового царя?

А великими грошима

Б одруженням із царівною

В власним маєтком

8. У казці «Ох» батько віддавав сина почергово на навчання до

А кравця, шевця, коваля, Оха

Б Оха, кравця, шевця, коваля

В коваля, Оха, кравця, шевця

9. Казка «Ох» закінчується такою фразою:

А «І стали вони жить-поживать, добра наживать»

Б «Ось вам казка, а мені бубликів в’язка»

В «І я там був, мед-вино пив, хоч у роті не було, а по бороді текло – тим вона в мене й побіліла!»

10. Що велів цар із казки «Летючий корабель» роздобути дурникові ?

А живущої і цілющої води

Б шкапові чоботи

В шапку-неведимку

11. Що робить дурень у казці «Летючий корабель»?

А з’їдає за обідом шість пар волів жарених

Б будує летючий корабель та летить до царя

В випиває сорок кухлів води

12. Що наказав цар дурневі з казки «Летючий корабель» зробити перед весіллям?

А насадити квітів

Б сходити в лазню

В побудувати палац
Літературний диктант №1

Народні казки

Варіант 2

Завдання мають по три варіанти відповідей, серед яких лише один правильний. Оберіть правильний варіант та позначте його.

1. Бідний брат у казці «Про правду і кривду» був упевнений, що жити краще

А правдою

Б по закону

В кривдою

2. У винагороду за вилікувану дочку король із казки «Про правду і кривду» пообіцяв чоловікові

А нагородити грішми і усяким добром

Б дати сто карбованців і пару коней

В нагородити так, що не буде багатшого від нього, ще й дочку за нього віддати

3. Як дядько відреагував на подарунки небожа?

А дуже зрадів

Б повірив, що правдою краще жити

В його стала мучити заздрість

4. Що багач назвав прудкішим над усе у світі (казка «Мудра дівчина»)?

А думку

Б хортів пана

В промінь сонця

5. Як пан у казці «Мудра дівчина» розв’язав питання братів?

А не схотів ув’язуватися в родинні сварки

Б вирішив справу на користь багатого брата

В загадав три загадки

6. У якому зі значень ужито в казці «Мудра дівчина» слово «рундук»?

А ґанок

Б скриня

В прилавок для роздрібної торгівлі

7. Батьки з казки «Ох» віддавали свого сина вчитися на всіх майстрів, ОКРІМ

А кравця

Б шевця

В стельмаха

8. Батько з казки «Ох» повинен був упізнати свого сина в усіх наведених образах, ОКРІМ

А голуба

Б хорта

В яструба

9. У казці «Ох» батьки бідкалися через те, що їх сине був

А потворним

Б лінивим

В хворим

10. Чим допомагає Слухало дурневі в казці «Летючий корабель»?

А перетворив в’язку дров на полк військ

Б припадав до землі вухом, чув усе, що говорить цар, і переказував

В подарував летючий корабель

11. Чому цар не погодився віддати дочку заміж за дурника в казці «Летючий корабель»?

А у дурника була свиточка - латка на латці

Б у дурника було багато друзів

В дурник не вмів писати листи

12. Що привабило в дурникові царівну

А зраділа, який у неї буде гарний чоловік

Б зраділа, який у неї буде розумний чоловік

В зраділа, що її чоловік матиме багато друзів

Контрольна робота №1

Світ фантазії, мудрості. Міфи, легенди, перекази українців. Народні казки

Варіант 1

Завдання 1-6 мають по три варіанти відповідей, серед яких лише один правильний. Оберіть правильний варіант та позначте його (правильна відповідь 0,5 б.)
  1   2   3   4   5   6

Схожі:

Кам'янець-Подільський по праву вважається Меккою туристичної України....
Кам'янець-Подільський по праву вважається Меккою туристичної України. Навколо міста багато об'єктів, які як і Кам'янець також являються...
КАМ’ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ РАЙОН

Mykola Pavlovych Kovalevs'kyi, b. Dec. 28, 1918, at Kholodna Hora...
Отак батько переїхав у Кам'янець—Подільський, біля Кам'янець— Подільського —кілометрів, не далеко містечка Смотрич, там я ріс. Закінчив...
1. Загальна характеристика
Якщо студент постійно відвідував заняття, успішно виконав усі контрольні завдання впродовж семестру, має позитивну атестацію на підставі...
Навчально-виховний комплекс №3 Т. В. Пілець Веселкове різнобарв '...
Бондарчук О. М., вчитель початкових класів, спеціаліст вищої категорії, вчитель-методист
Шепетівський навчально-виховний комплекс №1 Хмельницької області...
...
«З доров’я наше найбільше багатство» Попереджувальні, пояснювальні, коментовані, міні диктанти
Попереджувальні, пояснювальні, коментовані, міні – диктанти, диктанти по пам'яті, «Перевір себе», контрольні диктанти, самодиктанти...
«Числівник» ( «У світі цікавого»)
Тематичні попереджувальні, пояснювальні, коментовані, міні – диктанти, контрольні диктанти, самодиктанти в 5 – 9 класах на тему
МЕТОДИЧНИЙ КАБІНЕТ КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ОСВІТИ ЛІЦЕЮ
В збірник включено самостійні (на два варіанта), графічні та різнорівневі контрольні роботи (два варіанти)
АЛГЕБРА
Самостійні і контрольні роботи складені за посібником “А. Капіносов. Дидактичні матеріали. Алгебра, 8 клас”, рекомендованим Міністерством...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка