УРОК 14


Скачати 53.96 Kb.
НазваУРОК 14
Дата29.03.2013
Розмір53.96 Kb.
ТипУрок
bibl.com.ua > Туризм > Урок

УРОК 14. ОСНОВНІ КАТЕГОРІЇ ЗАПОВІДНИХ ОБ'ЄКТІВ. УЯВЛЕННЯ ПРО ЕКОМЕРЕЖІ

Цілі уроку: ознайомити учнів з основними категоріями запо­відних об'єктів, сформувати в них уявлення про екомережі; розвивати навички порівняльного аналізу; виховувати любов до рідного краю.

Обладнання й матеріали: таблиці або слайди презентації із зображенням

процесів природокористування, схеми біогеохі­мічних циклів.

ХІД УРОКУ

 1. Організаційний етап

 2. Актуалізація опорних знань і мотивація навчальної діяльності учнів
 1. Що таке біорізноманіття?

 2. Які причини деградації біорізноманіття?

 3. Чому треба зберігати біорізноманіття?

НІ. Вивчення нового матеріалу

Території та об'єкти природно-заповідного фонду України

Територія або об'єкт

природно-заповідного Характеристика

фонду

Державний заповідник Створюють для збереження в природному стані типових

або унікальних для певної ландшафтної зони природних комплексів з усією сукупністю їх компонентів, вивчен­ня природних процесів і явищ, що відбуваються в них, і для розробки наукових основ охорони природи

Державний природний на- Створюють для збереження природних комплексів, що
ціональний парк мають особливу екологічну, історичну та естетичну цін-

ність у зв'язку зі сприятливим поєднанням природних і культурних ландшафтів і використанням їх у рекреа­ційних, освітніх, наукових і культурних цілях

Державний заказник респу- Територія, виділена з метою збереження, відтворення
бліканського значення та відновлення окремих або кількох компонентів най-

більш цінних типових чи унікальних комплексів

Державний заказник місце- Територія, виділена з метою збереження, відтворення
вого значення та відновлення окремих або кількох цінних для регіону

компонентів природи

Державний пам'ятник Територія або окремий природний об'єкт, що мають

природи республіканського особливу цінність і є унікальними або типовими для
значення України. Беруть під охорону для збереження в природ-

ному стані в наукових, культурно-освітніх та естетич­них цілях

Державний пам'ятник при- Територія або окремий природний об'єкт, що мають
роди місцевого значення особливу цінність і є унікальними або типовими для

одного регіону

Державний ботанічний сад Створюють з метою збереження, вивчення та збагачення

у спеціально створених умовах різноманітних рослин для їх найбільш ефективного наукового, культурного й господарського використання

Державний дендрологічний Створюють з метою збереження, вивчення та збагачен-
парк ня у спеціально створених умовах різноманітних видів

дерев і чагарників для їх найефективнішого наукового, культурного й господарського використання

Територія або об'єкт

природно-заповідного Характеристика

фонду

Державний зоологічний Створюють з метою збереження та вивчення у спеціаль-

парк но створених умовах об'єктів дикої фауни для науково-

освітніх, пізнавальних і науково-дослідних цілей

Державний парк-пам'ятник Найвизначніші зразки паркового будівництва беруться садово-паркового мистецтва під охорону в естетичних, наукових, природоохоронних республіканського значення та оздоровчих цілях

Державний парк-пам'ятник Цінні зразки паркового будівництва беруться під
садово-паркового мистецтва охорону в естетичних, наукових, природоохоронних та
місцевого значення оздоровчих цілях

Державне заповідне урочище Лісові, степові та інші природні комплекси, що мають

велике наукове, природоохоронне й естетичне значення. Виділені для їх збереження в природному стані

Екомережа — це єдина територіальна система, яка утворюється з ме­тою поліпшення умов для формування та відновлення довкілля, підвищення природно-ресурсного потенціалу території України, збереження ландшафтного й біорізноманіття, місць оселення та зростання цінних видів тваринного й рос­линного світу, генетичного фонду, шляхів міграції тварин через поєднання те­риторій та об'єктів природно-заповідного фонду, а також інших територій, які мають особливу цінність для охорони навколишнього природного середовища і, відповідно до законів та міжнародних зобов'язань України, підлягають особ­ливій охороні.

IV. Практична робота

Тема роботи. Аналіз особливостей розвитку заповідної мережі України Мета роботи: провести аналіз особливостей розвитку заповідної мережі України.

Обладнання й матеріали: картки для практичної роботи з даними по запо­відній мережі України і робочий зошит.

Текст картки для практичної роботи

Станом на 01.01.2009 р. природно-заповідний фонд складається із 7 424 те­риторій та об'єктів 11 категорій, загальна площа його становить 3,04 млн га, або 5,04% від площі України.

Частка площ територій та об'єктів окремих категорій у природно-запо­відному фонді становить: природних заповідників — 5,3 %, біосферних запо­відників — 7,3 %, національних природних парків — 24,6 %, заказників — 38,2 %, пам'яток природи — 0,8 %, регіональних ландшафтних парків — 20,1 %, заповідних урочищ — 3,1 % , ботанічних садів — 0,1 %, зоологічних парків — 0,01 %, дендрологічних парків — 0,05 %, парків-пам'яток садово-паркового мистецтва — 0,44 %.

Хід роботи

 1. Використовуючи картку для практичної роботи, розглянути співвідношен­
  ня різних типів об'єктів природно-заповідного фонду й розташувати їх у по­
  рядку зменшення загальної площі.

 2. Зробити висновок, у якому пояснити, чому певні типи природоохоронних
  територій переважають у екомережі України.

V. Домашнє завдання

Схожі:

УРОК У «ДІЛОВА ГРА»
Мета ділової гри поглибити та розширити діапазон знань учнів, формувати діловий стиль спілкування у практично-професійній діяльності....
Урок по темі «Тварини. Охорона тварин»
Вч.: Сьогодні у нас незвичайний урок, тому що ми поєднаємо урок природознавства з уроком англійської мови. А щоб урок минув приємно,...
Сучасний урок: основні вимоги щодо підготовки та проведення
Вони стверджували: «Урок як форму організації навчання придумав Я. А. Коменський ще чотири століття тому. Отже, урок – це архаїка....
Урок це дзеркало загальної педагогічної культури вчителя, мірило...
Урок –це логічно закінчений цілісний, обмежений певними рамками відрізок навчально-виховного процесу
Урок № Тема
Сьогодні ми продовжуємо вивчати тему «Дихання», повторимо органи дихання і з’ясуємо будову та значення гортані. Але урок проведемо...
ЯКИЙ ВІН НЕТРАДИЦІЙНИЙ УРОК?
Що взагалі криється під терміном «нетрадиційний урок»? Мода, бажання бути оригінальним чи пошуки ефективних форм навчання? Пропонуємо...
Урок-подорож, урок-дослідження. 1
«Кримські сонети» Адама Міцкевича – ностальгія за батьківщиною; їх відлуння в українській та російській літературах
Урок у нас сьогодні незвичайний урок-дослідження
ТЕМА. ФІЛОСОФСЬКЕ ОСМИСЛЕННЯ КРАСИ ПРИРОДИ І ЛЮДИНИ В КІНОПОЕМІ О. ДОВЖЕНКА “ЗАЧАРОВАНА ДЕСНА”
Урок №41 Тема. Урок узагальнення та
Мета: повторити, узагальнити та систематизувати знання та вміння учнів, які вони дістали з теми «Многочлени»
Урок на тему «Обробка лускатої риби»
Відкритий урок є дзеркалом усієї роботи викладача, демонстрацією його можливостей, творчості, співробітництва з учнями
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка