Методичні рекомендації методистів науково-методичного центру природничо-математичних дисциплін ІППОЧО щодо підготовки та проведення Всеукраїнських учнівських олімпіад з математики,


НазваМетодичні рекомендації методистів науково-методичного центру природничо-математичних дисциплін ІППОЧО щодо підготовки та проведення Всеукраїнських учнівських олімпіад з математики,
Сторінка1/4
Дата22.02.2016
Розмір0.53 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
bibl.com.ua > Спорт > Методичні рекомендації
  1   2   3   4
Методичні рекомендації

методистів науково-методичного центру природничо-математичних дисциплін ІППОЧО щодо підготовки та проведення Всеукраїнських учнівських олімпіад з математики, географії та економіки, фізики та астрономії, біології та екології, хімії, інформатики та трудового навчання у 2011/2012 н.р.

Щороку в жовтні у загальноосвітніх навчальних закладах України розпочинаються предметні олімпіади. Традиція їх проведення існує в Україні з 60-х років минулого століття. І майже півстоліття поспіль олімпіади залишаються однією з найпоширеніших і наймасовіших позакласних і позашкільних форм організації освіти.

Метою Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін є виявлення та розвиток здібних і обдарованих учнів з того чи іншого предмета; формування інтересу до його поглибленого вивчення, навичок дослідницької роботи; пропаганда досягнень науки і техніки; активізація всіх форм позакласної та позашкільної роботи з учнями; підвищення рівня фахової підготовки вчителів; залучення професорсько-викладацького складу, аспірантів, студентів вищих навчальних закладів, працівників наукових установ, кращих вчителів математики області до активної допомоги загальноосвітнім навчальним закладам у справі поліпшення вивчення предмета та підвищення рівня навчальних досягнень учнів.

Документом, що визначає завдання, структуру, технологію проведення Всеукраїнських олімпіад, є:

- Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади з базових дисциплін, турніри, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт та конкурси фахової майстерності (наказ Міністерства освіти України № 305 від 18.08.98 р.);

- Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади з базових дисциплін (Наказ Головного управління освіти і науки Чернівецької облдержадміністрації № 384 від 02.08.11р.).

Учні мають право брати участь у кількох предметних олімпіадах. До участі в наступному етапі допускаються тільки учні, які стали переможцями попереднього етапу відповідної олімпіади.

У І етапі олімпіад беруть участь усі бажаючі учні школи. Перелік дисциплін, з яких проводиться олімпіада, та класів, які беруть участь у змаганнях, визначається відповідним оргкомітетом закладу освіти.

У ІІ етапі олімпіад беруть участь ті учні загальноосвітніх навчальних закладів, які стали переможцями І етапу олімпіад.

Оргкомітети олімпіад.

Оргкомітети створюються із числа керівників установ і організацій, що проводять олімпіади, працівників методичних установ.

Очолює оргкомітет голова, який має заступників і секретаря. Голова оргкомітету здійснює розподіл доручень між його членами та керує роботою з організації проведення відповідної олімпіади.

Оргкомітети проводять:

  • організаційну роботу з підготовки і проведення олімпіад;

  • визначають і забезпечують порядок проведення олімпіад;

  • створюють комісію, яка проводить реєстрацію учасників олімпіад, перевіряє відповідність складів команд до зазначених у поданих заявках, наявність і правильність оформлення документів;

- готують документацію для проведення олімпіад (бланки протоколів, звіти тощо);
- визначають персональний склад учасників для участі у наступному етапі олімпіад;
- складають звіти про проведення олімпіад.

З метою здійснення високоякісного відбору учнів для участі у ІІІ та ІV етапах Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін у цьому навчальному році Головним управлінням освіти і науки та Інститутом післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області рекомендовано апробувати нову модель проведення І-ІІІ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад з використанням тестових технологій. Олімпіади в цьому навчальному році проводитимуться відповідно до потреб предмета: у два (три, чотири) тури. Перший тур передбачає розв’язання завдань у тестовій формі (за можливістю у режимі on-line), другий – письмове розв’язання задач, третій тур включає експеремент (для природничих предметів: біологія, хімія, фізика), четвертий – для фізики – демонстраційний тур. Отже, кожна предметна олімпіада має свою модель.

Методисти НМЦ природничо-математичних дисциплін пропонують вчителям, тренерам, методистам РМК/ММК методичні рекомендації з 10 предметів: математики, географії та економіки, фізики та астрономії, біології та екології, хімії, інформатики та трудового навчання.

Методичні рекомендації щодо підготовки та проведення Всеукраїнських учнівських олімпіад з математики у 2011/2012 н.р.

О.Я. Біляніна, завідувач НМЦ

природничо-математичних дисциплін

ІППО Чернівецької областіОрієнтовний план підготовки до Всеукраїнських учнівських олімпіад

з математики

З метою підвищення рівня виступу учасників Всеукраїнських олімпіад з математики, рекомендуємо при проведенні тренувальних зборів зосередити увагу на такі теми:

1. Класифікація натуральних чисел (прості і складені числа, взаємно прості числа, дільники і кратні чисел, парність чисел, використання властивостей подільності та методу остач, принципу Діріхлє під час розв’язування вправ).

2. Методи розв’язування Діофантових рівнянь та деякі нестандартні методи розв’язування рівнянь (алгебраїчних, тригонометричних, показникових, логарифмічних). Функціональні рівняння.

3. Застосування властивостей квадратного тричлена під час доведення тотожностей, найменшого або найбільшого значення функції тощо. Теорема Вієта в практичних задачах для квадратного та кубічного рівнянь. Розкладання многочленів на множники та його застосування під час розв’язування степеневих рівнянь (зауважуємо, що це посильно навіть семикласникам). Теорема Безу.

4. Застосування методу математичної індукції та його модифікацій під час різних доведень. Способи доведення нерівностей. Розмальовування фігур під час розв’язування логічних задач.

5. Використання кола та зв’язаних з ним співвідношень під час розв’язування геометричних задач. Цікаві лінії та точки в трикутнику. Площі фігур, перерозподіл площ. Геометричні нерівності.

6. Геометричні інваріанти. Реалізація методу координат та векторного методу під час розв’язування окремого типу геометричних задач.

Зосереджуємо увагу тренерів та організаторів з підготовки до Всеукраїнських олімпіад, що надзвичайно важливу роль у знаннях учасників відіграє система в організації навчання. Тому рекомендуємо зазделегідь скласти план-програму проведення підготовки до олімпіади у відповідності до кожного класу, а далі – її виконувати, за потреби вносячи корективи.

Вище зазначені теми є одними з основних, на яких будуються олімпіадні задачі, але вони не вичерпують можливостей підвищення рівня підготовки до олімпіад. Учитель може добирати матеріал для підготовки самостійно, дотримуючись цілей щодо формування майбутнього учасника олімпіади: зміцнити його знання, уміння, навички з програмового матеріалу для загальноосвітніх навчальних закладів, добитися засвоєння матеріалу підсиленого, профільного та поглибленого вивчення, розвинути його логічне та нестандартне мислення. Різна ступінь складності тих чи інших тем практично включається в етапи олімпіадних задач. Також зазначаємо, що для якісної підготовки учасників олімпіади до будь-якого етапу варто здійснювати психологічний супровід та ефективно організовувати зворотний зв’язок через різний вид контролю. Для отримання успіху в підготовці до олімпіади вимагається прикласти чималі зусилля для систематизації та узагальнення деяких тем, оскільки окремого такого джерела чи літератури немає, окрім того, окремі опорні результати чи обґрунтування пропонується виконати самостійно.
Структура проведення Всеукраїнських учнівських олімпіад

з математики
Рекомендуємо проведення Всеукраїнської учнівської олімпіади з математики у цьому навчальному році проводити у два тури: перший (45 хв.) – тестування, другий (120/180 хв.) – письмове розв’язування задач. У випадку проведення першого туру олімпіади в режимі онлайн між турами можна робити 5-10-хвилинну перерву. У разі неможливості використання комп’ютерів під час проведення першого туру олімпіади, рекомендуємо виконання завдань у тестовій формі здійснювати ПИСЬМОВО, без перерви.

Рішення про проведення другого туру І і ІІ етапів Всеукраїнської учнівської олімпіади з використанням комп’ютерів приймають директори ЗНЗ, управління/відділи освіти міських/районних державних адміністрацій.

Перший тур ІІ етапу олімпіади проводиться для переможців І етапу олімпіади. Перший тур олімпіади включає 7 тестових завдань закритої форми:

      • 5 завдань – з вибором правильної відповіді,

      • 2 завдання – записати правильну відповідь.

Другий тур включає 3 завдання розгорнутої форми.

У другому турі ІІ етапу олімпіади можуть брати участь не всі учасники першого туру, однак їх кількість повинна бути не меншою 50% усіх учасників першого туру.

Визначення переможців, розподіл призових місць та нагородження дипломами І, ІІ чи ІІІ ступенів здійснюється в залежності від результатів учасників за загальною кількістю набраних балів за два тури олімпіади разом.

Учасник, який набрав не менше 30 % від максимальної кількості балів за результатами першого туру і не з’явився на другий тур автоматично отримує загальне рейтингове місце у ІІ чи ІІІ етапах олімпіади.
Орієнтовний зміст до Всеукраїнських учнівських олімпіад
  1   2   3   4

Схожі:

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ щодо підготовки та проведення І-ІІ етапів...
Україні, основними цілями яких є виявлення обдарованих та здібних учнів. Тобто, більше як півстоліття поспіль олімпіади залишаються...
Методичні рекомендації щодо проведення державної підсумкової атестації...
О. Я. Біляніна, завідувач науково-методичним центром природничо-математичних дисциплін ІППОЧО
Методичні рекомендації щодо підготовки і проведення І-ІІІ етапів...
Всеукраїнських учнівських олімпіад із суспільно-гуманітарних дисциплін у 2011/2012 навчальному році
Методичні рекомендації щодо підготовки та проведення І-ІІ етапів...

Методичні рекомендації щодо підготовки та проведення І-ІІ етапів...

ГРАФІК проведення он-лайн консультування щодо підготовки до І-ІІ...
Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін у 2012/2013 н р з 8 жовтня
НАКАЗ
Всеукраїнських учнівських олімпіад та фінальних етапів турнірів у 2012/2013 навчальному році та з метою підтримки, розвитку творчого...
НАКАЗ
Всеукраїнських учнівських олімпіад та фінальних етапів турнірів у 2012/2013 навчальному році та з метою підтримки, розвитку творчого...
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ щодо підготовки до І-ІІ етапів Всеукраїнських...
України до активної допомоги навчальним закладам у справі поліпшення стану викладання іноземних мов і підвищення рівня знань, умінь...
НАКА З
«Про затвердження графіка проведення IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад на 2012-2014 роки» та від 14 серпня 2012 року №916...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка