Методичні рекомендації щодо змісту варіативної складової робочих навчальних планів з екології загальноосвітніх навчальних закладів області


Скачати 48.21 Kb.
НазваМетодичні рекомендації щодо змісту варіативної складової робочих навчальних планів з екології загальноосвітніх навчальних закладів області
Дата06.07.2013
Розмір48.21 Kb.
ТипМетодичні рекомендації
bibl.com.ua > Спорт > Методичні рекомендації
Методичні рекомендації

щодо змісту варіативної складової робочих навчальних планів з екології

загальноосвітніх навчальних закладів області

на 2013/2014 н.р.

Сучасна молодь вступає в життя в епоху не тільки бурхливого розвитку науки і техніки, а й негативних наслідків науково-технічної революції та демографічного вибуху, тому сьогодні особлива увага приділяється екологічній освіті.

Відповідно до рекомендацій Міністерства освіти і науки, молоді і спорту України передбачено напрямки диференціації освіти, які конкретизуються у формі поглибленого вивчення екології. Методичне забезпечення курсу екології розроблено Міністерством освіти і науки, молоді і спорту України Програма для кожного класу розрахована на 34, 17 годин. У робочому навчальному плані в рамках варіативної складової визначається кількість годин, яка реально фінансується (але не менше 17 годин на рік). За рішенням навчального закладу облік занять з курсів за вибором може здійснюватись на окремих сторінках класного журналу або в окремих журналах. Зміст пропонованих курсів за вибором і факультативів включено до рекомендованого Міністерством освіти і науки, молоді і спорту України (наказ МОН від 28.10.2010 №2021) збірника спецкурсів та навчальних програм для 11-річної школи «Географія», м. Київ, 2010р. Вчитель, якому доручається викладання курсу, має право вносити необхідні корективи до програми за умови збереження її цілісності та послідовності вивчення розділів та тем.

Рекомендований перелік окремих програм курсів за вибором та факультативів:

«Рідний край», 8-9 клас (17 год), Андрусяк Г.В, Гільберг Т.Г.;

«Всесвіт і ми», 9 клас (9год), СолодюкВ., ФрапчукІ., Даншьчук Н., Фурманчук Л., Охота І., Пашко М.;

«Подорож екзотичними островами», 8 клас (17 год), Бабич Н., Грабовська О., Мельник 3., Макстмчук В., Іващук В., Нестер В., Шведа Т., Янишена С.;

«Зелений пакет», 8-9 клас (34 год);

«В похід, юні туристи!», 8 клас (17 год) Сшриковська Г., Сидоренко С, Чорна Н.;

«Роз'язування географічних задач», 9 клас (17год), Пасічник А.;

«Здоров'я людини - основа здорового суспільства», 9 клас (17год), Гільберг Т., Мирна Л., Гварадзе Л.;

«Місто як урбоекосистема», 8 (9) клас (17год), Мирна Л., Віркун В., Калінська Н., Гварадзе Л, Бітюк М.;

«Екологія води», 8 клас (17год), Мирна Л.А., Віркун В. О., Калінська H.P.;

«Озеленення населених територій», 8(9) клас (17год);

«Основи зеленого дизайну», 8(9) (17 год), Арчишевська Л. П.,
О. М. Ліхньовська О. В.

Крім того факультативи та курси за вибором пропонується у збірниках навчальних програм курсів за вибором та факультативів з біології та хімії для до профільної підготовки та профільного навчання, рекомендованих для використання в загальноосвітніх навчальних закладах. – Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2009. – 288с., Тернопіль: Мандрівець 2010р.

«Світ кімнатних рослин» - курс для учнів 7-х, 8-х, 9-х класів загальноосвітніх шкіл (17 год), Випівська Г.П., Матущенко Т.А.;

«Аптека природи» (I частина) - курс для учнів 7-х класів загальноосвітніх шкіл (35 год, з них 2 год резервні), Шендрик О.В.;

«Охорона тварин» - для учнів 8-х (9-х) класів (35 год, з них 1 год резервна), Буца О.Й., Гнідець О.Є., Ковальчук Т.І., Новикова Н.І., Чувашко О.О., Щербань О.В., Шушкевич Н.Д., Юрович В.В.;

«Біологія і комп’ютер» - для учнів 7-го класу загальноосвітніх шкіл (35 год, з них 4 год резервні), Міронець Л.П.

«Екологія (аутекологія) рослин» - для учнів 8-х (9-х) класів загальноосвітніх шкіл (35 год, з них 1 год резервна), Драган Г.І.;

«Організм людини очима біофізика» - для учнів 10-х (11-х) класів (35 год), Яковлєва Є.В.;

«Методи наукових досліджень» - для учнів 9-х (10-х) класів (35 год), Коваленко С.О.;

«Математичне обґрунтування наукових досліджень» - для учнів 10-х (11-х) класів (17 год, з них 1 год резервна), Задорожний К.М.;

«Біохімічні основи життя» - для учнів 10-11-х класів (35 год), Яковлєва Є.В.;

«Лісознавство з основами лісівництва. Дендрологія» - учнів 10-11-х класів (70 год, з них 2 год резервні), Ковалюк В.Г., Боднарюк О.М.;

«Адаптаційна фізіологія людини і тварин» - для учнів 11-х класів (35 год, з них 4 год резервні), Ягенська Г.В.;

«Основи популяційної генетики людини» - для учнів 11-х (12-х) класів (17 год, з них 1 год резервна), Матяш Н.Ю., Сябро С.А.

«Безпека Харчування», курс за вибором (10 (11) класи), Г. Гупалешко;

«Хімія живих організмів», факультатив (курс 9 кл.), І. Стеценко вчит. хім. ЗОШ № 15 м. Черкаси

Також пропонуються факультативні курси, схвалені Вченою радою ІППОЧО:

„Основи екологічних знань” (5-9 кл.), Лазарєва С.В., Кучережко Ю.С., Програма розрахована на 34 год. на рік (2009 р.);

Авторська програма спецкурсу „Юний еколог – краєзнавець” (7-8 кл.), В.М. Дрогомирецька (2006р.);

Програма спецкурсу «Основи екології та охорони природи» Москалик Г.Г., Лазарєва С.В. (2009 р.)»;

Програма спецкурсу „Основні аспекти сталого розвитку” (9-10 кл.), С.В. Лазарєва, програма розрахована на 34 год. (2005р.);

Програма з основ сільського господарства, (8 кл.) З.І. Перчик (2007р.);

«Екологія та профілактика йодної недостатності» (1-4 кл.) Г.І. Андроник, Н.А. Денисик (2007р.), видано посібник.

Шкільний курс за вибором “Екологія” забезпечується посібником. В.М. Бровдій “Охорона природи” (8-9 кл.). – К.: Генеза, 1997р. та підручником автор Г.О. Білявський та ін. “Основи екологічних знань”(10-11кл.). – К.: Либідь, 1995, 2000 – однак кількість цієї навчальної літератури у фондах шкільних бібліотек є обмеженою. Суттєва інформація для вчителів розміщена у спецвипусках газети “Біологія, хімія” (“Шкільний світ”), де опубліковані творчі доробки Т.М. Руснак – передового вчителя біології нашої області та інших вчителів біології України.

Колонькова О.О. Екологія для дітей. Посібник для навчання та природоохоронної роботи. – К.: Центр екологічної освіти та інформації, 2004. – 156с.

Руденко С.С., Лазарєва С.В. Уроки екології. Урок перший: кислотні дощі. – Чернівці, 2004. – 24 с.

Руденко С.С., Лазарєва С.В. Уроки екології. Урок другий: парниковий ефект. – Чернівці, 2009. – 24 с.

Бурбело В., Сваткова Т., Соломарська О., Філіпоненко Н. Досвід впровадження в Україні міжнародних педагогічних проектів: роздуми та перспективи. Практична радіологічна культура в українських школах.

Пруцакова О.Л. Дім, в якому ти живеш. Метод посібник для вчителів. – К,: Б.в, – 2006–28с.

Пустовіт Н.А. Натисни на сміття! Навч. посібник для учнів 6-9 класів. – К.: «Імідж-прінт», 2005.–36с.

Пустовіт Н.А. Неперервна екологічна освіта в Україні (концептуальні засади) // Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді. – К.: Пед. думка. – с.64-71

Методист НМЦ природничо-математичних Чорна І.В.

дисциплін ІППОЧО

Схожі:

Методичні рекомендації щодо змісту варіативної складової робочих...
Головного управління освіти і науки облдержадміністрації від 07. 10. 2010 №462 «Про демократизацію в системі освіти області», від...
Методичні рекомендації щодо змісту варіативної складової робочих...
Біологічна грамотність стає соціально необхідною, а роль шкільного курсу біології в системі культури, виховання пошани і любові до...
Методичні рекомендації щодо змісту варіативної складової робочих...
Рекомендуємо виділити по 1 годині з варіативної складової навчального плану на такі спецкурси і факультативи
Варіативна складова робочих навчальних планів ЗНЗ реалізується для
Рекомендації щодо ефективного розподілу годин варіативної складової робочих навчальних планів
Л И С Т
України надсилає для практичного використання інструктивно-методичні рекомендації щодо вивчення в загальноосвітніх навчальних закладах...
Л И С Т
України надсилає для практичного використання інструктивно-методичні рекомендації щодо вивчення в загальноосвітніх навчальних закладах...
Відповідно до наказу Міністерства освіти України №131 від 03. 04....
На українознавство в початкових класах відводиться 1 година на тиждень за рахунок варіативної складової робочого навчального плану...
Методичні рекомендації щодо використання годин варіативної складової...
Методичні рекомендації щодо використання годин варіативної складової навчальних планів для історичної та суспільствознавчої освіти...
Методичні рекомендації щодо використання годин варіативної складової...
Методичні рекомендації щодо використання годин варіативної складової навчальних планів для історичної та суспільствознавчої освіти...
НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА ПРЕДМЕТА «ЗАХИСТ ВІТЧИЗНИ» (для 10-11 класів загальноосвітніх...
«Захист Вітчизни» викладається на підставі діючого законодавства та входить до інваріантної складової Типових навчальних планів загальноосвітніх...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка