КОМПЛЕКТ НАВЧАЛЬНИХ ПРОГРАМ


НазваКОМПЛЕКТ НАВЧАЛЬНИХ ПРОГРАМ
Сторінка1/16
Дата13.06.2013
Розмір2.15 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Спорт > Документи
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Глухівський національний педагогічний університет

імені Олександра Довженка


КОМПЛЕКТ НАВЧАЛЬНИХ ПРОГРАМ

курсів за вибором з освітньої галузі "Технологія"

для учнів 8-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів
НАВЧАЛЬНІ ПРОГРАМИ

Рекомендовано Міністерством освіти і науки,

молоді та спорту України

Глухів

2011

УДК 37.091.27:377

ББК 30.6+74.263

К-63
Друкується відповідно до рішення Вченої ради Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка.

Протокол №7 від 31 травня 2011 року.
Рекомендовано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України

для використання у загальноосвітніх навчальних закладах

(лист №1.4/18Г 384 від 20.06.2011р. )
Авторський колектив:

Воїтелєва Г.О., доцент кафедри педагогіки і методики технологічної освіти Глухівського національного педагогічного університету ім. О. Довженка;

Ігнатенко Г.В., доцент кафедри педагогіки і методики технологічної освіти Глухівського національного педагогічного університету ім. О. Довженка;

Білевич С. В., доцент кафедри педагогіки і методики технологічної освіти Глухівського національного педагогічний університет ім. О. Довженка;

Хоруженко Т.А. – старший викладач кафедри педагогіки і методики технологічної освіти Глухівського національного педагогічного університету ім. О. Довженка;

Грудіна Н.М., учитель вищої категорії Глухівської ЗОШ І-ІІІ ступенів №6;

Терещенко І.І., учитель трудового навчання Глухівської спеціалізованої школи-інтернату І-ІІІ ступенів ім. М.І. Жужоми;

Рекун Л.М., учитель трудового навчання Глухівської ЗОШ І - ІІ ступенів №4;

Борисенко Н.А., аспірантка кафедри педагогіки і методики технологічної освіти Глухівського національного педагогічного університету ім. О. Довженка

Рецензенти:

Приходько Л.І., методист відділу освіти Глухівської міської ради;

Зайцева О.М., кандидат педагогічних наук, доцент;

Решетняк В.Ф., кандидат педагогічних наук, доцент;

Харламенко В.Б., кандидат педагогічних наук, доцент;

Коломієць М.Б., кандидат педагогічних наук, старший викладач
Воїтелєва Г.О.

К-63 Комплект навчальних програм курсів за вибором з освітньої галузі "Технологія" для учнів 8-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів: навчальні програми / Г.О.Воїтелева, Г.В.Ігнатенко, С.В.Білевіч та ін.; за ред. Воїтелєвої Г.О. –
Навчальні програми комплекту розраховані на учнів 8-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів і можуть використовуватися у класах з поділом на групи хлопців та дівчат і без поділу.

Головним спрямуванням програм є ознайомлення учнів з традиційними і сучасним видами обробки різних матеріалів, різноманітними видами діяльності, що сприяє свідомому вибору напряму профільного навчання та майбутньої професійної діяльності.

Змістове наповнення програм підібрано з урахуванням наступності з трудовим навчанням 5-8 кл., технологіями 10-11 кл., технологічним напрямом профільного навчання та передбачає залучення учнів до проектно-технологічної діяльності.

УДК 37.091.27:377

ББК 30.6+74.263
МОДУЛЬНЕ ОРИГАМІ

8 клас
Автори: Грудіна Ніна Михайлівна – учитель вищої категорії загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №6, м. Глухів, Сумська обл.

Борисенко Надія Анатоліївна – аспірантка кафедри педагогіки і методики технологічної освіти Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка, м. Глухів , Сумська обл.
Пояснювальна записка

Оригамі – назва найдавнішого японського мистецтва складання різних фігур із паперу. Під час вивчення курсу «Модульне оригамі» учні мають ознайомитися з відомими творами декоративно-ужиткового мистецтва різних країн та епох, виготовити власні вироби.

Зміст курсу базується на знаннях і уміннях, що учні отримали в початковій школі, зокрема, виготовлення об’ємних фігур із аркуша паперу шляхом його згинання. Техніка модульного оригамі відрізняється від традиційного тим, що вироби складаються не з одного листа паперу, а з багатьох однакових частин – модулів. Отже, відбувається розширення знань учнів про дану техніку, розвиваються відповідні уміння та прийоми роботи з папером.

Для виготовлення виробів за технікою модульного оригамі потрібні недорогі та доступні матеріали – папір, клей ПВА та нескладні пристосування – канцелярський ніж, лезо, лінійка, олівець.

Курс за вибором доступний для класів, що не поділяються на групи хлопців і дівчат.

Мета курсу: здійснення допрофільної підготовки, оволодіння учнями технікою модульного оригамі, усебічний розвиток особистості школярів, конструкторська підготовка.

Завдання курсу:

 • ознайомлення з досвідом відомих майстрів, сучасних умільців оригамі;

 • ознайомлення з видами оригамі, технікою роботи з папером, професіями дизайнера, конструктора, художника;

 • формувати практичні навички художньо-творчих дій з модульного оригамі у процесі проектно-технологічної діяльності на основі розуміння нерозривного зв’язку образу й форми, уявлення про декоративно-ужиткове мистецтво;

 • виховувати естетичне ставлення до народного мистецтва, стимулювати творчий потенціал учнів, естетичне вдосконалення.

Учні повинні знати:

 • історичні відомості про техніку оригамі;

 • базові форми, умовні позначення на папері;

 • види паперу та його властивості;

 • матеріали, інструменти, що використовуються для виготовлення модульного оригамі;

 • розмір паперу для модулів;

 • способи з’єднання модулів;

 • технологію виготовлення виробів у техніці модульного оригамі;

 • санітарно-гігієнічні вимоги, правила безпечної праці та організації робочого місця під час виготовлення виробів технікою оригамі.

Учні повинні вміти:

 • підготувати матеріали для виготовлення модульного оригамі;

 • добирати інструменти та пристосування, конструкційні матеріали для оздоблення макетів виробів;

 • складати модулі;

 • виготовляти макети виробів за зразком та самостійно розроблені макети;

 • створювати та захищати творчий проект;

 • дотримуватися правил безпечної праці та санітарно-гігієнічних вимог.

Техніка оригамі розвиває увагу, логічне й образне мислення (учень роздивляється зразок, аналізує його структуру, прийоми виконання, моделює предмет), художні та естетичні смаки. Розширює уявлення школярів про навколишній світ, географічні та етнографічні аспекти орнаментики, про поняття «трикутник», «квадрат», «коло», «циліндр» тощо. Відбувається розвиток дрібної моторики пальців рук, мускулатури кисті руки, окоміру, гостроти зору, що, на нашу думку, є важливим для майбутньої професійної діяльності.

У процесі оволодіння даною технікою створюються умови для використання міжпредметних зв’язків, зокрема, з історією, народознавством, образотворчим мистецтвом, кресленням, математикою. Змістом програми передбачено ознайомлення учнів зі світом професій, таких як: дизайнер, конструктор, художник, що сприятиме свідомому вибору профілю навчання у старшій школі та майбутньої професійної діяльності.

Засвоєнню матеріалу даної програми сприятимуть різні форми роботи: теоретичні, практичні заняття, лабораторні роботи, дослідження, організація виставок, екскурсій, конкурсів.

Вироби, виготовлені учнями під час вивчення курсу за вибором, мають бути придатними до практичного застосування.

Виготовлення виробів технікою модульного оригамі реалізується через проектно-технологічну діяльність. Учні мають виконати творчий проект та захистити його. Можливими формами захисту творчого проекту можуть бути презентації, виставки-продажі, ярмарки.

Під час виконання робіт необхідно приділяти увагу правилам безпечної праці з колючими й ріжучими інструментами, правильно організовувати робоче місце, дотримуватися санітарно-гігієнічних вимог.

Рекомендації щодо роботи з програмою. Розподіл годин у навчальній програмі орієнтовний. Учитель може вносити зміни щодо розподілу годин, відведених програмою на вивчення окремих тем, змінювати послідовність викладення навчального матеріалу.

Учитель має право вирішувати, який вид виробу обрати для виготовлення.
ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАНз/п

Назва теми

К-сть

годин

1

Вступ. Загальні відомості про оригамі

1

2

Оригамі як вид декоративно-прикладного мистецтва і його види

1

3

Види паперу. Характеристика різних видів паперу. Його властивості

2

4

Базові форми. Основні й складні згини

3

5

Характеристика модульного оригамі

3

6

Складання виробу за зразком (квіти, тварини)

3

7

Проектування та виготовлення виробу технікою модульного оригамі

18

8

Презентація та оцінювання результатів проектної діяльності

1

9

Резерв часу

3
Усього

35

ПРОГРАМАз/п

К-сть год.

Назва теми та її зміст

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

1

1

Вступ. Загальні відомості про оригамі

Правила безпечної праці та санітарно-гігієнічні вимоги. Організація робочого місця.

 • Називає основні відомості про оригамі;

 • організовує робоче місце для роботи за технікою оригамі;

 • дотримується правил безпечної праці, санітарно-гігієнічних вимог

2

1

Оригамі як вид декоративно-прикладного мистецтва і його види

Історичні відомості про оригамі як вид декоративно-ужиткового мистецтва. Види оригамі. Досягнення майстрів Японії, Великобританії, Китаю у розвитку модульного оригамі. Інструменти та матеріали, необ-хідні для виготовлення оригамі. Допоміжні матеріали (фарби, бісер, стрічки тощо).

Символіка кольорів у мистецтві. Технологія виготовлення модуль-ного оригамі. Застосування виро-бів для прикрашання житлових та громадських приміщень.

 • Називає види оригамі, інструменти й матеріали, необхідні для виготовлення оригамі;

 • характеризує символічне значення кольорів у мистецтві
3

2

Види паперу. Характеристика різних видів паперу. Його властивості

Види паперу (папір двосторонній, журнальний, папір для заміток (стікери), офісний, папір для оригамі, кольоровий двосторонній папір для дитячої творчості), його властивості. Розмір паперу для модулів.

Лабораторна робота: Створення колекції паперу

 • Називає види паперу, його властивості;

 • добирає колекцію паперу;

 • розрізняє й добирає інструменти, необхідні для оригамі;

 • організовує робоче місце;

 • дотримується санітарно-гігієнічних вимог

4

3

Базові форми. Основні й складні згини

Умовні позначення на схемах оригамі (лінії, стрілки). Види ліній. Складні згини. Основи (трикутник, кусудама, трилисник). Розміри трикутників, квадратів.

Практична робота: Згинання паперу за основними формами

 • Називає умовні позначення на схемах оригамі;

 • розрізняє види ліній;

 • виконує складання й згинання паперу за основними формами;

 • організовує робоче місце;

 • дотримується санітарно-гігієнічних вимог

5

3

Характеристика модульного оригамі

Технологія виготовлення модулів: розрізування паперу на прямокутники; складання модулів. З’єднання модулів між собою. Оформлення виробів.

Практична робота: Виготовлення модулів (трилисник, кусудама)

 • Виконує з’єднання модулів між собою;

 • складає модулі;

 • з’єднує елементи виробу за схемами;

 • оформлює вироби;

 • організовує робоче місце;

 • дотримується санітарно-гігієнічних вимог, правил безпечної праці

6

3

Практична робота: Складання виробу за зразком (квіти, тварини)

 • Виконує складання виробу за зразком;

 • організовує робоче місце;

 • дотримується санітарно-гігієнічних вимог, правил безпечної праці

7

18

Проектування та виготовлення виробу технікою модульного оригамі

Вибір та обґрунтування проекту, формулювання проблеми та завдань проекту. Робота з інформаційними джерелами.

Кольоровий спектр, правила користування ним.

Добір виробу для виготовлення. Пошук виробів-аналогів. Формулювання технічного завдання. Добір матеріалів, інструментів, пристосувань, підготовка до роботи. Виготовлення модулів оригамі, з’єднання їх між собою. Контроль якості й оцінювання виробу. Оформлення виробу і його оздоблення. Економічне обґрунтування. Маркетингове дослідження. Реклама.

Практичні роботи:

 1. Збір інформації, створення банку ідей

 2. Виготовлення модулів оригамі

 3. Послідовність з’єднання модулів між собою

 4. Оформлення виробу і його оздоблення

 5. Контроль якості виробів

  • Обирає проект після збору інформації;

  • створює банк ідей;

  • обґрунтовує проект;

  • формулює проблему й завдання проекту;

  • користується кольоровим спектром;

  • виготовляє модулі;

  • з’єднує модулі між собою;

  • проводить контроль якості виробів;

  • здійснює економічне обґрунтування, маркетингове дослідження, рекламу;

  • організовує робоче місце;

  • дотримується санітарно-гігієнічних вимог, правил безпечної праці
8

1

Презентація та оцінювання результатів проектної діяльності

Захист творчих проектів

 • Захищає проект;

 • здійснює презентацію проекту;

 • здійснює оцінку виготов-лення виробу й процесу праці за загальними естетичними, художніми та функціональ-ними показниками.

9

3

Резерв часу

Орієнтовний перелік об’єктів праці

Птахи (лебідь, качка, півник, голуб, пташеня), тварини (ведмідь, заєць, кіт, собака), рослини (тюльпан, нарцис, пролісок, ялина), споруди (будинок, альтанка, вежі, фортеці), машини (літаки, потяги), іграшки (казкові персонажі, фігурки).

Інструменти та пристосування

Канцелярський ніж, лезо, лінійка, олівець.

Матеріали

Папір двосторонній, журнальний, папір для заміток (стікери), офісний папір для оригамі, кольоровий двосторонній папір для дитячої творчості, клей ПВА.

Література

 1. Афонькин С.Ю. Все об оригами / С.Ю. Афонькин, Е.Ю. Афонькина. – СПб. : ООО «СЗЭКО «Кристал», 2004. – 272 с.

 2. Оригами для всей семьи / [сост. Т.Майорская]. – Харьков, Белгород. : Изд-во Клуб семейного досуга, 2010. – 240 с.

 3. Проснякова Т.Н. Забавные фигурки. Модульное оригами / Татьяна Николаевна Проснякова. – М. : АСТ-ПРЕСС, 2010. – 105 с.

 4. Сунбоук Смит. Волшебный мир оригами: Схемы. Этапы. Изделия. Советы / Сунбоук Смит. – Харьков, Белгород. : Изд-во Клуб семейного досуга, 2007. – 102 с.

 5. Тарабарина Т. И. Оригами и развитие ребенка. Популярное пособие для родителей и педагогов / [художники : Г.В. Соколов, В.Н. Куров].– Ярославль : Академия развития, 1997. – 224 с. – (Серия : «Вместе учимся, играем»).

Інтернет-ресурси

1. Оригами. Поделки из бумаги своими руками: [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://all-origami.ru/

2. Страна мастеров. Популярные мастер-классы в технике Оригами модульное: [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://stranamasterov.ru/taxonomy/term/15

3. СветНик. Новогодние поделки из модульного оригами: [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://samodelki.com.ua/node/1556

4. Алина. Модульное оригами. Схемы сборки: [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://iz-bumagi.com/modulnoe-origami

5. Оригами в Украине. Сайт про древнее искусство складывания фигурок из бумаги: [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://origami.in.ua/

ТЕХНОЛОГІЯ ВИГОТОВЛЕННЯ ВІНКА ІЗ ШТУЧНИХ КВІТІВ

8 клас

Автор: Воїтелєва Галина Олександрівна – доцент кафедри педагогіки і методики технологічної освіти Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка, м. Глухів, Сумська обл.

Пояснювальна записка

Програма курсу за вибором «Технологія виготовлення вінка із штучних квітів» розроблена відповідно до державних стандартів освітньої галузі «Технологія» з урахуванням базової підготовки, яку учні отримують на заняттях трудового навчання у 5-7 класах.

Квіти як прикрасу на Україні почали використовувати дуже давно. Ними оздоблювали оселю, розмальовували ворота та ставні в українських хатах.

Одним із елементів українського вбрання дівчини є вінок. Вінок – сплетені в коло листя, квіти.

Український вінок – найкраща оздоба голови дівчини. У плетінні вінків українські дівчата досягали не меншого мистецтва, ніж у вишиванні, ткацтві та мереживі.

Залежно від індивідуальних уподобань дівчата так комбінували барви й форми квітів у вінку, що він ставав мистецьким твором і підкреслював красу дівочого обличчя. До різних свят дівчата плели різні вінки.

Український вінок – це своєрідний оберіг. У вінок вплітали різноманітні квіти, в одному вінку їх могло бути до 12 різних видів. Кожна квітка у вінку є символом.

Мета курсу: забезпечення допрофільного прикладного навчання, сприяння учням у виборі напряму профільного навчання у старшій школі. Знання й уміння, що учні набувають на заняттях даного курсу, пов’язані з формуванням уявлення про професії типу «людина – художній образ».

Завдання курсу:

- відродження українських національних традицій;

- формування початкових знань та вмінь із технології виготовлення штучних квітів з текстильних матеріалів, послідовності плетіння вінка як форми поєднання квітів;

- поглиблення знань про особливості кольорових сполучень та вмінь створення виробів, що відповідають законам кольорової гармонії.

В основу програми курсу за вибором «Технологія виготовлення вінка з штучних квітів» покладено проектно-технологічний підхід.

У процесі вивчення навчального матеріалу програми курсу за вибором в учнів поглиблюються знання про сутність проектно-технологічної діяльності, удосконалюються уміння з проектування нових виробів.

Учні повинні знати:

 • санітарно-гігієнічні вимоги, правила безпечної праці, яких необхідно дотримуватися в процесі виготовлення штучних квітів;

 • етапи створення композиції українського вінка;

 • особливості гармонійного поєднання кольорів;

 • вимоги до матеріалів та способів їх підготовки до роботи, поєднання текстильних матеріалів, з’єднання елементів квітки, плетіння вінка;

 • догляд за готовим виробом.

Учні повинні вміти:

 • користуватися інструментами та пристосуваннями для виготовлення штучних квітів із текстильних матеріалів;

 • готувати матеріали до роботи;

 • гармонійно поєднувати кольори;

 • створювати композицію виробу;

 • виготовляти деталі квітів;

 • з’єднувати квіти у вінку;

 • оздоблювати готовий виріб;

 • дотримуватися безпечних прийомів роботи з нагрівальними приладами, нагрітими інструментами, ручними швейними інструментами, що використовуються під час виготовлення квітів;

 • доглядати за готовим виробом.

Програма розрахована на 35 годин. Навчальний матеріал згруповано за темами, для засвоєння кожної з них передбачено вивчення теоретичного матеріалу та виконання практичних робіт. Навчально-виховні завдання на заняттях вирішуються головним чином у процесі практичного навчання. У цілому на практичне навчання відводиться не менше 75% загального навчального часу, на теоретичне - 25%.

Зміст теоретичних відомостей відповідає характеру практичних робіт.

Пропонується використовувати інструкційні карти, малюнки, схеми, у тому числі й розроблені учнями.

Результативність роботи визначається проведенням захисту творчого проекту.

Рекомендації щодо роботи з навчальною програмою. Розподіл годин у навчальній програмі орієнтовний. Учитель може вносити зміни до розподілу годин, відведених програмою на вивчення окремих тем, змінювати послідовність вивчених питань.

Дослідження можна проводити з використанням архівних матеріалів краєзнавчих музеїв, бібліотек, системи Internet.

Отримані знання, уміння можуть бути поглиблені учнями у 10 -11 кл. на заняттях профільного навчання «Основи дизайну» у розділі «Дизайн костюму» та «Дизайн середовища»; варіативного модуля «Технологія виготовлення штучних квітів» навчальної програми «Технології. 10-11 класи».

Згідно з даною програмою на вивчення предмету відводиться 1 година на тиждень у 8-му класі.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16

Схожі:

Перелік навчальних програм для факультативних занять і спецкурсів з біології
Збірник навчальних програм для допрофільної підготовки та профільного навчання. Курси за вибором
Про хід реалізації та перспективи впровадження обласних моніторингових програм
Вченою радою ОІППО розглянуто і схвалено ряд галузевих програм експериментальних моніторингових досліджень у навчальних закладах...
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ НАКА З
Про затвердження навчальних програм для загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня
Комплекс навчальних програм сімейного виховання для 8 9 класів (9,...
Сімейні цінності: комплекс навчальних програм сімейного виховання (9, 17, 35, 70 годин) [для 8 – 9 класів] / [О. В. Мельник (кер...
Про хід впровадження та результати обласних програм моніторингу якості...
Шегеди А. Ф. щодо ходу впровадження та результатів обласних програм моніторингу якості освіти дошкільних і загальноосвітніх навчальних...
Програмно-нормативні засади навчання фізики в загальноосвітніх навчальних закладів
Их навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів, які визначено в листах Міністерства освіти і науки від 05. 03. 10 №1/9-143...
Дотримування державних вимог
Протягом лютого — квітня 2005/06 н р та жовтня — листопада 2006/07 н р вивчався стан викладання етики, дотримання державних вимог...
ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО...
Адже, саме з 1 вересня в основній школі розпочнеться поступове впровадження нового Державного стандарту базової та повної загальної...
Створення консольних програм
Консольна програма не має інтерфейсу користувача. Такі програми використовуються для розробки системних програм, автоматизованих...
ТЕМА: Операційні системи Windows. Робота з вікнами програм та діалоговими вікнами
МЕТА: засвоїти основні методи роботи з типовими вікнами програм та діалоговими вікнами; набути навички переміщення вікон, зміни розміру...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка