ТЕМА: Операційні системи Windows. Робота з вікнами програм та діалоговими вікнами


Скачати 92.87 Kb.
НазваТЕМА: Операційні системи Windows. Робота з вікнами програм та діалоговими вікнами
Дата27.03.2013
Розмір92.87 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Інформатика > Документи
Лабораторна робота 2
ТЕМА: Операційні системи Windows. Робота з вікнами програм та діалоговими вікнами
МЕТА: засвоїти основні методи роботи з типовими вікнами програм та діалоговими вікнами; набути навички переміщення вікон, зміни розміру типових вікон програм; вивчити основні елементи управління діалогових вікон та вікон програм.
ХІД РОБОТИ
У зошиті для лабораторних робіт запишіть тему і мету роботи, складіть звіт про виконання лабораторної роботи.
ЗАВДАННЯ 1. Вивчіть складові та елементи управління типового вікна програм
Відкрийте папку Мои документы.

 1. Вивчіть складові й кнопки управління смуги заголовка.

 2. Розгляньте Головне меню вікна і склад команд окремих меню.

 3. Проаналізуйте склад кнопок стандартної панелі інстру­ментів та панелі адреса.

 4. З’ясуйте, які є елементи управління вертикальної та го­ризонтальної смуг прокрутки (якщо вони присутні у вікні).

 5. Вивчіть вміст робочої області вікна.

 6. Розгляньте рядок стану вікна.

 7. Відкрийте меню Вид і вивчіть способи відображення об’єктів у робочій області вікна. Запишіть у звіт. Застосуйте по черзі кожний з цих способів для вікна Мои документы. Засто­суйте різні способи відображення об’єктів.

 8. Відкрийте контекстне меню робочої області вікна (клац­ніть правою кнопкою на вільному місці робочої області) і ви­вчіть склад команд. Запишіть у звіт.

 9. Впорядкуйте значки об’єктів робочої області за розміром. Виділіть перший файл (не папку) і в рядку стану з’ясуйте його розмір. Виділіть останній файл і з’ясуйте його розмір. Зробіть висновки.

У процесі виконання завдання використайте подану на рис. 2.1 ін­формацію про структурні елементи типового вікна.

Якщо рядок стану не відображається, то потрібно активізу­вати меню Вид і клацнути на команді Строка состояния – злі­ва від цієї команди з’явиться прапорець – ознака відображен­ня рядка стану у вікні.
ЗАВДАННЯ 2. Вивчіть засоби виконання переміщення типового вікна програм


 1. Відкрийте папку Мой компьютер.

 2. Перемістіть покажчик миші всередину області заголовка вікна Мой компьютер. Натисніть і утримуйте ліву кнопку миші. Рухайте мишу поверхнею килимка. В процесі цього вікно буде переміщуватись на Робочому столі комп’ютера.
Рис. 2.1. Структурні елементи типового вікна:

 1. – смуга заголовка;

 2. – головне меню вікна;

 3. – панель інструментів вікна;

 4. – панель адрес;

 5. – робоча область вікна;

 6. – рядок стану вікна

 1. Розташуйте вікно в правій частині Робочого столу.

 2. Відкрийте Системне меню вікна (клацніть на кнопці у лівому куті заголовка вікна). Виберіть команду Переместить (клацніть на ній). За допомогою групи стрілок клавіатури виконайте переміщення вікна у напрямах стрілок, натисніть на кнопці миші.

 1. Відкрийте контекстне меню заголовка вікна і клацніть на команді Переместить. За допомогою групи стрілок клавіа­тури виконайте переміщення вікна у напрямах стрілок, натис­ніть на кнопці миші.

 2. Закрийте вікно.


ЗАВДАННЯ 3. Вивчіть засоби зміни розмірів типового вікна програм


 1. Відкрийте папку Мой компьютер.

 2. Перемістіть покажчик миші на вушко вікна для зміни розміру (в процесі цього покажчик набуде вигляду двонапрямленої стрілки) і переміщуйте його по діагоналі вікна. Підберіть роз­мір вікна так, щоб у вікні було видно всі об’єкти папки.

 3. Перемістіть покажчик миші по черзі до лівої та правої меж вікна і, коли покажчик набуде вигляду двонапрямленої стрілки, перемістить його в напрямах стрілки.

 4. Перемістіть покажчик миші до межі лівого нижнього кута вікна і, коли покажчик набуде вигляду двонапрямленої стрілки, перемістіть його в напрямах стрілки.

 5. Відкрийте Системне меню вікна (клацніть на кнопці у лівому куті заголовка вікна). Виберіть команду Размер (клац­ніть на ній). За допомогою групи стрілок клавіатури виконайте зміну розміру вікна у напрямах стрілок. Клацніть лівою кноп­кою, щоб припинити зміну розміру вікна.

 6. Клацніть на кнопці Свернуть вікна Мой компьютер. У процесі цього вікно згорнеться і на Панелі задач з’явиться у згор­нутому вигляді, у вигляді кнопки.

 7. Клацніть на кнопці Мой компьютер на Панелі задач. Вікно знову з’явиться на Робочому столі.

 8. Клацніть на кнопці Развернуть. Вікно розгорнеться на весь екран монітора. Кнопка Развернуть перетвориться в процесі цього на кнопку Восстановить.

9. Клацніть на кнопці Восстановить вікна Мой компьютер. Вікно набуде початкового розміру.

10. Двічі клацніть на рядку Заголовка вікна Мой компью­тер. Воно розгорнеться на весь екран.

 1. Двічі клацніть на кнопці Системного меню вікна – вік­но закриється. Знову відкрийте вікно об’єкта Мой компьютер. Клацніть на кнопці Развернуть.

 2. Двічі клацніть на Заголовку розгорнутого на весь екран вікна. Вікно набуде попереднього розміру.

 3. Клацніть на кнопці Мой компьютер на Панелі задач, щоб згорнути відкрите вікно в кнопку. Знову клацніть на цій кнопці на Панелі задач – вікно знову розгорнеться.

 4. Клацніть на кнопці Закрыть для завершення роботи з вікном Мой компьютер.

У процесі закриття вікна його кнопка зникає з Панелі задач. Це означає, що воно зникає і з оперативної пам’яті комп’ютера.
ЗАВДАННЯ 4. Вивчіть засоби впорядкування типових вікон програм на Робочому столі
Виділіть на Робочому столі такі об’єкти: Мой компьютер, Мои документы, Сетевое окружение.

1. Відкрийте їх контекстне меню і виберіть команду Открыть.

У процесі цього відкриються відразу три вікна.

2. Розташуйте вікна спочатку Каскадом, потім Сверху вниз, а потім Слева направо.

Для цього відкрийте контекстне меню Панелі задач (під­ведіть покажчик миші до вільного місця Панелі задач, натис­ніть і відпустить праву кнопку миші). Зі списку команд ви­беріть (клацніть на відповідній команді): Окна каскадом, Окна сверху вниз, Окна слева направо.

 1. По черзі зробіть активним кожне з відкритих вікон. Для цього наявні три способи: перший – клацнути на будь-якому місці потрібного вікна на Робочому столі; другий – клацнути на його кнопці на Панелі задач; третій – утримуючи натиснутою клавішу Alt, натискати клавішу Tab, доки не буде виділе­ний потрібний об’єкт, після чого слід відпустити всі клавіші.

 2. Щоб згорнути всі вікна скористайтесь кнопкою Свернуть все окна панелі Быстрый запуск.


ЗАВДАННЯ 5. Вивчіть елементи управління діалогових вікон та порядок роботи з діалоговими вікнами
Діалогові вікна слугують для встановлення параметрів функ­ціонування операційної системи чи програми.

Діалогове вікно може мати такі основні елементи управлін­ня: вкладки, текстові поля, кнопки, командні кнопки, вікна-списки, перемикачі, бігунки, комбіновані списки.

Вкладка – це сторінка діалогового вікна . Кожна вкладка діалогового вікна має відповідне ім’я, яке розкриває її суть. Для вибору певної вкладки достатньо клацнути на ній:Текстове поле. У текстовому полі діалогового вікна треба клацнути кнопкою миші, щоб з’явився І-подібний курсор, і ввести потрібний текст. Кнопки бувають двох різновидів – праворуч від тексту або чисел у вигляді або праворуч від чисел у вигляді двох кнопок .

Якщо кнопка виглядає як ( або ), то натискання на неї лівою кнопкою миші розкриває список можливих дій, з якого можна вибрати потрібну.

Якщо кнопка виглядає як – це дві кнопки, наприклад, . Натискуючи одну з них, можна збільшити (верхня кнопка) або зменшити (нижня кнопка) число у вікні.

Командні кнопки застосовують для негайного подання команд. Наприклад: ОК, Сохранить, Отмена тощо.
Перемикачі. За допомогою перемикачів можна задавати різні параметри функціонування програми. Параметр може бути або заданий (увімкнений) або незаданий (вимкнений).

Параметри можуть бути незалежними (тобто діяти незалежно один від одного, доповнюючи тим самим можливості програми) або залежними (альтернативними). Незалежні параметри однієї групи можуть бути ввімкнені одночасно за допомогою індикаторних перемикачів (прапорців), залежні – тільки по одному з групи за допомогою альтернативних перемикачів.

Приклад незалежних параметрів і їх включення. Переми­кач індикаторний (прапорець) виглядає так: де встановлені прапорці – ті параметри роботи програми активовані, а де не­має прапорця – ті не активовані:

Приклад залежних параметрів і їх включення. Так вигля­дає перемикач альтернативний: активний той режим роботи програми, де стоїть жирна крапка (режим Вставить):


Віконця прапорців мають прямокутну форму, а віконця альтернативних перемикачів – круглу.

На рис. 2.2 подано приклад діалогового вікна з індикатор­ними та альтернативними перемикачами.

Бігунки дають змогу встановити значення параметрів від мінімального до максимального переміщенням бігунка за до­помогою лівої кнопки миші: розташувати покажчик миші над бігунком, натиснути і утримувати ліву кнопку миші, перетягнути бігунок вліво чи вправо від його початкового положення. Наприклад, за допомогою бігунка встановлюють роздільну здатність екрана монітора:

Багато діалогових вікон мають кнопку допомоги "Что это?", на якій зображено символ "?". Вона розміщена у право­му верхньому куті вікна поруч із кнопкою закриття.

На рис. 2.3 наведено приклад такого діалогового вікна.

Якщо клацнути на кнопці із зображенням знака запитання на смузі заголовка вікна, то поруч із покажчиком миші з’явиться знак запитання. Якщо після цього підвести покажчик миші до потрібного об’єкта діалогового вікна і клацнути на ньому – на екрані з’явиться довідкова інформація.
Рис. 2.2. Діалогове вікно Плай: Опції, вкладка Переклад. Встановлення параметрів та режиму роботи програми

Рис. 2.3. Діалогове вікно Свойства: Экран, вкладка Темы
Комбіновані списки є комбінацією текстового поля і спис­ку. Потрібна інформація задається або введенням тексту з клавіатури, або вибирається зі списку, який відкривається в процесі натискання кнопки справа у текстовому полі. Наприклад:

Переміщення між елементами діалогового вікна можна здійснювати як за допомогою миші, так і за допомогою клавіші Tab.

Переміщення діалогових вікон. Розмір діалогового вікна змінити в більшості випадків не можна. Але як і вікна програм, діалогові вікна мають заголовки і їх можна переміщувати, встановлюючи покажчик миші в області заголовка на вільно­му (не зайнятому кнопками) місці і, натиснувши ліву кнопку миші, перетягувати в потрібному напрямі (рухаючи мишу по килимку). Потреба переміщення діалогового вікна часто вини­кає у зв’язку з тим, що діалогове вікно може закривати потріб­ну інформацію на екрані.

Робота з управляючими елементами діалогового вікна.

 1. Відкрийте контекстне меню Робочого столу і клацніть на команді Свойства.

 2. У діалоговому вікні Свойства: Экран на вкладці Пара­метры (рис. 2.4) перегляньте і вивчіть доступні елементи упра­вління.

З’ясуйте і запишіть у звіт величину роздільної здатності монітора і кількість кольорів, які він може відображати. Спро­буйте змінити значення цих характеристик монітора. Натис­ніть командну кнопку Дополнительно, у діалоговому вікні пе­рейдіть на вкладку Монітор і з’ясуйте частоту, на якій працює монітор на Вашому робочому місці. Запишіть у звіт. З’ясуйте величину максимальної частоти, на якій може працювати Ваш монітор.

Рис. 2.4. Діалогове вікно Свойства: Экран на вкладці Пара­метры
ЗАВДАННЯ 6. Захистіть виконану роботу
Запитання до захисту лабораторної роботи:

 1. Які дії з діалоговими вікнами та типовими вікнами прог­рам виконуються однаково?

 2. Назвіть елементи управління в діалогових вікнах. Яке призначення діалогових вікон?

 3. Перелічіть елементи управління, які існують у вікнах програм.

 4. Скільки і які способи переміщення наявні для вікон програм?

 5. Як виділити поодинокі об’єкти робочої області типового вікна, суміжні об’єкти, несуміжні об’єкти, всі об’єкти?

 6. Чи можна розташувати на екрані монітора декілька від­критих вікон? Яким чином?

 7. Скільки вікон можуть бути активними одночасно?

 8. Як зробити активним певне відкрите вікно програми? Які способи Ви знаєте?

 9. Назвіть способи зміни розміру вікна.

 1. Що відображається в рядку стану вікна папки?

 2. Які є способи впорядкування значків у робочій області вікна папки?

 3. Назвіть способи відображення об’єктів у робочій області вікна папки.

 4. За якого способу відображення об’єктів можна отримати найбільш повну інформацію про об’єкти?

 5. Як можна з’ясувати розмір найбільшого (найменшого файла у папці)? Наведіть декілька способів.

 6. Назвіть перелік команд контекстного меню робочої об­ласті вікна папки.

Схожі:

Тема: Робота із стандартними програмами ОС Windows. Конфігурування ОС Windows
Проводник; формування практичних навичок по роботі з основними об’єктами Windows – вікнами, файлами, папками, ярликами; ознайомлення...
Тема: Робота з вікнами та аркушами книг. Введення та редагування даних
Мета: навчити учнів працювати з вікнами та аркушами книг, а також основними прийомами введення та редагування даних
Тема. Робота з об'єктами на робочому столі: виділення, переміщення,...
Багатозадачна операційна система з графічним інтерфейсом, в якій основна робота проводиться з різноманітними об’єктами (ярлики, папки,...
ТЕМА: Операційні системи Windows. Технологія роботи з файловою системою. Програма
Сформувати навички виконання основних операцій: перегляду, копіювання, перейменування, створення папок і документів, переміщення,...
ТЕМА: Операційні системи сімейства Windows. Вивчення об’єктів Робочого столу
МЕТА: вивчити об’єкти Робочого столу та їх властивості, набути навички застосування технології Drag & Drop для виконання різноманітних...
ТЕМА УРОКУ
Навчальна: Навчитись працювати з вікнами та аркушами книг, основними прийомами введення та редагування даних
Робота з вікнами та аркушами книг. Введення та редагування даних
«Разметка страницы» і у групі «Параметры страницы» виберіть «Подложка». В діалозі, що з'явився, виберіть файл, малюнок подложки,...
Тема: Типи файлів та програм. Практична робота №3. Робота з об’єктами файлової системи Мета
Розвивати практичні навички роботи з ПК, увагу, зосередженість, логічне мислення, пам’ять
Тема уроку: "Знайомство з програмою MS Excel"
Повторити основні елементи програм, призначених для роботи з OS Windows 2000/ХР
Тема. Виклик довідкової інформації. Пошук потрібної інформації. Запуск...

Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка