Абрамова Г. С. Психологическое консультирование: Теория и опыт


Скачати 98.22 Kb.
НазваАбрамова Г. С. Психологическое консультирование: Теория и опыт
Дата10.04.2013
Розмір98.22 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Психологія > ДокументиМЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ ДЛЯ СЕМІНАРСЬКИХ І ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ


з дисципліни “ОСНОВИ ПСИХОЛОГІЧНОГО КОНСУЛЬТУВАННЯ”

(для студентів спеціальності 6.030102 – психологія, бакалавр,

денної та заочної форми навчання)
1. Семінарське заняття до теми 1: “Загальна проблематика психологічного консультування як рівня психологічної допомоги”.

 1. Теоретичні аспекти психологічної допомоги: зміст, специфіка, проблеми.

 2. Cфери застосування психологічного консультування.

 3. Основні завдання психологічного консультування.

 4. Види і напрями психологічного консультування.

 5. Етика психологічного консультування.Література:

 1. Абрамова Г. С. Психологическое консультирование: Теория и опыт. – М.: Академия, 2000. – 240с.

 2. Алешина А. Е. Индивидуальное и семейное психологическое консультирование. – М.: Класс, 2000. – 208с.

 3. Бондаренко А. Ф. Психологическая помощь: теория и практика. – М.: Класс, 2001. – 336с.

 4. Бурлачук Л. Ф. и др. Основы психотерапии: Учебное пособие для студентов ВУЗов. – К.: Ника-центр, 2001. – 320с.,

 5. Горностай П. П., Васьковская С. В. Теория и практика психологического консультирования. – К.: Наукова думка, 1995.

 6. Колесникова Г. И. Психологические виды помощи: психопрофилактика, психокоррекция, консультирование. – Ростов н/Д: Феникс, 2006. – 350с.

 7. Кондрашенко В.Т., Донской Д.И., Игумнов С.А. Общая психотерапия. – М., 2001. – 464с.

 8. Кочюнас Р. Основы психологического консультирования: Пер. с лит. – М.: Академический проспект, 1999. – 240с.
 1. Семінарське заняття до теми 2: Загальна характеристика методології психологічного консультування”.

  1. Методологічні засади психологічного консультування.

  2. Парадигматика психологічного консультування.

  3. Аналіз існуючих моделей психологічного консультування.

  4. Цілі психологічного консультування з точки зору існуючих теоретичних концепцій.

  5. Проблема професійної компетентності психолога-консультанта.Література:

 1. Абрамова Г. С. Психологическое консультирование: Теория и опыт. – М.: Академия, 2000. – 240с.

 2. Алешина А. Е. Индивидуальное и семейное психологическое консультирование. – М.: Класс, 2000. – 208с.

 3. Бондаренко А. Ф. Психологическая помощь: теория и практика. – М.: Класс, 2001. – 336с.

 4. Бурлачук Л. Ф. и др. Основы психотерапии: Учебное пособие для студентов ВУЗов. – К.: Ника-центр, 2001. – 320с.,

 5. Горностай П. П., Васьковская С. В. Теория и практика психологического консультирования. – К.: Наукова думка, 1995.

 6. Колесникова Г. И. Психологические виды помощи: психопрофилактика, психокоррекция, консультирование. – Ростов н/Д: Феникс, 2006. – 350с.

 7. Кочюнас Р. Основы психологического консультирования: Пер. с лит. – М.: Академический проспект, 1999. – 240с.

 8. Мадди С. Теории личности. Сравнительный анализ. – СПб., 2002.

 9. Мэй Р. Искусство психологического консультирования. – М.: Эксмо, 2001. – 256с.
 1. Семінарське заняття до теми 3: “Психоаналітична концепція З. Фрейда”.

 1. Загальна характеристика фрейдистської моделі психологічного консультування.

 2. Природа тривоги та види тривожності в концепції З. Фрейда.

 3. Механізми психологічного захисту та їх характеристика в концепції З. Фрейда.

 4. Етапи психоаналітичного консультування.

 5. Перенос і контрперенос в процесі психоаналітичного консультування.

 6. Методи і техніки психоаналітичного консультування.

 7. “Мова” сновидіння у психоаналітичній теорії З. Фрейда.Література:

 1. Абрамова Г. С. Психологическое консультирование: Теория и опыт. – М.: Академия, 2000. – 240с.

 2. Бондаренко А. Ф. Психологическая помощь: теория и практика. – М.: Класс, 2001. – 336с.

 3. Бурлачук Л. Ф. и др. Основы психотерапии: Учебное пособие для студентов ВУЗов. – К.: Ника-центр, 2001. – 320с.,

 4. Горностай П. П., Васьковская С. В. Теория и практика психологического консультирования. – К.: Наукова думка, 1995.

 5. Колесникова Г. И. Психологические виды помощи: психопрофилактика, психокоррекция, консультирование. – Ростов н/Д: Феникс, 2006. – 350с.

 6. Кондрашенко В.Т., Донской Д.И., Игумнов С.А. Общая психотерапия. – М., 2001. – 464с.

 7. Мадди С. Теории личности. Сравнительный анализ. – СПб., 2002.

 8. Хьелл Л., Зиглер Д. Теории личности. – СПб.: Питер, 1997. – 634с.


4. Семінарське заняття до теми 4: Аналітична психологія К. Г. Юнга.

 1. Основні теоретичні положення і поняття аналітичної психології.

 2. Інтелектуальні попередники К. Юнга.

 3. Загальна характеристика юнгіанської моделі психологічного консультування.

 4. Концепція архетипів К. Юнга.

 5. Сутність процесу індивідуації за К. Юнгом.

 6. Етапи і техніки процесу аналітичного консультування.

 7. Порівняльний аналіз концепцій З. Фрейда і К. Юнга.Література:

 1. Абрамова Г. С. Психологическое консультирование: Теория и опыт. – М.: Академия, 2000. – 240с.

 2. Анциферова Л. И. Архетипическая теория развития личности К.Г.Юнга. // Психологический журнал. – 2000. – №3.

 3. Бондаренко А. Ф. Психологическая помощь: теория и практика. – М.: Класс, 2001. – 336с.

 4. Бурлачук Л. Ф. и др. Основы психотерапии: Учебное пособие для студентов ВУЗов. – К.: Ника-центр, 2001. – 320с.,

 5. Горностай П. П., Васьковская С. В. Теория и практика психологического консультирования. – К.: Наукова думка, 1995.

 6. Колесникова Г. И. Психологические виды помощи: психопрофилактика, психокоррекция, консультирование. – Ростов н/Д: Феникс, 2006. – 350с.

 7. Кондрашенко В.Т., Донской Д.И., Игумнов С.А. Общая психотерапия. – М., 2001. – 464с.

 8. Мадди С. Теории личности. Сравнительный анализ. – СПб., 2002.

 9. Хьелл Л., Зиглер Д. Теории личности. – СПб.: Питер, 1997. – 634с.5. Семінарське заняття до теми 5: Індивідуальна психологія А. Адлера”.

 1. Загальна характеристика адлеріанської моделі психологічного консультування.

 2. Основні поняття концепції А. Адлера: почуття неповноцінності, компенсація, прагнення до вищості.

 3. Почуття неповноцінності та його компенсація в індивідуальній психології А. Адлера.

 4. Соціальний интерес як показник психічного здоровя особистості за А. Адлером.

 5. Порядок народження в теорії А. Адлера.

 6. Техніки адлеріанського консультування.

 7. Порівняльний аналіз концепцій З.Фрейда, К.Юнга і А.Адлера.Література:

 1. Адлер А. О невротическом характере. – СПб.: АСТ, 1997. – 388с.

 2. Абрамова Г. С. Психологическое консультирование: Теория и опыт. – М.: Академия, 2000. – 240с.

 3. Бондаренко А. Ф. Психологическая помощь: теория и практика. – М.: Класс, 2001. – 336с.

 4. Бурлачук Л. Ф. и др. Основы психотерапии: Учебное пособие для студентов ВУЗов. – К.: Ника-центр, 2001. – 320с.,

 5. Горностай П. П., Васьковская С. В. Теория и практика психологического консультирования. – К.: Наукова думка, 1995.

 6. Колесникова Г. И. Психологические виды помощи: психопрофилактика, психокоррекция, консультирование. – Ростов н/Д: Феникс, 2006. – 350с.

 7. Кондрашенко В.Т., Донской Д.И., Игумнов С.А. Общая психотерапия. – М., 2001. – 464с.

 8. Мадди С. Теории личности. Сравнительный анализ. – СПб., 2002.

 9. Сидоренко Е.В. Терапия и тренинг по Альфреду Адлеру. – СПб.: ООО Изд-во «Речь», 2000. – 352 с.

 10. Хьелл Л., Зиглер Д. Теории личности. – СПб.: Питер, 1997. – 634с.


6. Семінарське заняття до теми 6: Біхевіоральний напрям у психологічному консультуванні.

 1. Інтелектуальні попередники біхевіоризму.

 2. Загальна характеристика теорії та практики поведінкового консультування.

 3. Базові поняття біхевіористичного підходу.

 4. Особистість з точки зору біхевіористського напряму.

 5. Поняття “реактивне обумовлювання”, “оперантне обумовлювання” у концепції Б. Скіннера.

 6. Контроль поведінки за допомогою аверсивних стимулів в оперантному біхевіоризмі Б. Скіннера.

 7. Техніки і методи поведінкового консультування.


Література:

 1. Абрамова Г. С. Психологическое консультирование: Теория и опыт. – М.: Академия, 2000. – 240с.

 2. Бондаренко А. Ф. Психологическая помощь: теория и практика. – М.: Класс, 2001. – 336с.

 3. Бурлачук Л. Ф. и др. Основы психотерапии: Учебное пособие для студентов ВУЗов. – К.: Ника-центр, 2001. – 320с.,

 4. Горностай П. П., Васьковская С. В. Теория и практика психологического консультирования. – К.: Наукова думка, 1995.

 5. Колесникова Г. И. Психологические виды помощи: психопрофилактика, психокоррекция, консультирование. – Ростов н/Д: Феникс, 2006. – 350с.

 6. Кондрашенко В.Т., Донской Д.И., Игумнов С.А. Общая психотерапия. – М., 2001. – 464с.

 7. Мадди С. Теории личности. Сравнительный анализ. – СПб., 2002.

 8. Хьелл Л., Зиглер Д. Теории личности. – СПб.: Питер, 1997. – 634с.


7. Семінарське заняття до теми 7: “Когнітивний напрям у психологічному консультуванні”.

 1. Загальна характеристика когнітивного підходу.

 2. Базові поняття когнітивної психології.

 3. Патогенез психічних розладів у когнітивному підході.

 4. Когнітивні моделі депресії, тривожних розладів, суїцидальної поведінки, фобій.

 5. Показання для проведення когнітивного консультування за А. Еллісом, А. Беком, У. Глассером.

 6. Методи і техніки когнітивного консультування.

 7. Порівняльний аналіз концепцій А. Елліса, А. Бека. У. Глассера.


Література:

 1. Абрамова Г. С. Психологическое консультирование: Теория и опыт. – М.: Академия, 2000. – 240с.

 2. Бондаренко А. Ф. Психологическая помощь: теория и практика. – М.: Класс, 2001. – 336с.

 3. Бурлачук Л. Ф. и др. Основы психотерапии: Учебное пособие для студентов ВУЗов. – К.: Ника-центр, 2001. – 320с.,

 4. Горностай П. П., Васьковская С. В. Теория и практика психологического консультирования. – К.: Наукова думка, 1995.

 5. Колесникова Г. И. Психологические виды помощи: психопрофилактика, психокоррекция, консультирование. – Ростов н/Д: Феникс, 2006. – 350с.

 6. Кондрашенко В.Т., Донской Д.И., Игумнов С.А. Общая психотерапия. – М., 2001. – 464с.

 7. Мадди С. Теории личности. Сравнительный анализ. – СПб., 2002.

 8. Хьелл Л., Зиглер Д. Теории личности. – СПб.: Питер, 1997. – 634с.
 1. Семінарське заняття до теми 8: Екзистенційний напрям у психологічному консультуванні”.

 1. Інтелектуальні попередники екзистенційної психології.

 2. Фундаментальні поняття і положення екзистенційного підходу.

 3. Екзистенційний підхід І. Ялома.

 4. Dasein-аналіз Л. Бінсвангера.

 5. Етапи консультування за Р. Меєм: читання характеру, встановлення раппорту, сповідь, інтерпретація, трансформація особистості.

 6. Основні поняття екзистенційної концепції В. Франкла: воля до сенсу, екзистенційна фрустрація, екзистенційний невроз, ноогенний невроз, свобода, відповідальність.

 7. Вплив особистісної історії В. Франкла на розробку екзистенційної теорії.


Література:

 1. Абрамова Г. С. Психологическое консультирование: Теория и опыт. – М.: Академия, 2000. – 240с.

 2. Бондаренко А. Ф. Психологическая помощь: теория и практика. – М.: Класс, 2001. – 336с.

 3. Бурлачук Л. Ф. и др. Основы психотерапии: Учебное пособие для студентов ВУЗов. – К.: Ника-центр, 2001. – 320с.,

 4. Горностай П. П., Васьковская С. В. Теория и практика психологического консультирования. – К.: Наукова думка, 1995.

 5. Колесникова Г. И. Психологические виды помощи: психопрофилактика, психокоррекция, консультирование. – Ростов н/Д: Феникс, 2006. – 350с.

 6. Кондрашенко В.Т., Донской Д.И., Игумнов С.А. Общая психотерапия. – М., 2001. – 464с.

 7. Мадди С. Теории личности. Сравнительный анализ. – СПб., 2002.

 8. Франкл В. Доктор и душа. – М., 2000.

 9. Хьелл Л., Зиглер Д. Теории личности. – СПб.: Питер, 1997. – 634с.

 10. Экзистенциальная психология. / Под ред. Р. Мэя и др. – М.: Эксмо, 2001. – 624с.
 1. Семінарське заняття до теми 9: Гуманістичний напрям у психологічному консультуванні”.

 1. Загальна характеристика гуманістично орієнтованого консультування.

 2. Гуманістична концепція А. Маслоу.

 3. Тенденція самоактуалізації особистості як керівний мотив у житті за теорією К. Роджерса.

 4. Стадії та принципи клієнт-центрованого консультування К. Роджерса.

 5. Терапевтичні умови для змінення особистості у клієнт-центрованому консультуванні К. Роджерса.

 6. Поняття, положення, мета і сфера застосування гештальт-консультування Ф. Перлса.

 7. Теорія і практика трансактного аналізу Е. Берна.


Література:

 1. Абрамова Г. С. Психологическое консультирование: Теория и опыт. – М.: Академия, 2000. – 240с.

 2. Берн Э. Игры, в которые играют люди. Люди, которые играют в игры. – М.: ФАИР-ПРЕСС, 1999. – 480с.

 3. Бондаренко А. Ф. Психологическая помощь: теория и практика. – М.: Класс, 2001. – 336с.

 4. Бурлачук Л. Ф. и др. Основы психотерапии: Учебное пособие для студентов ВУЗов. – К.: Ника-центр, 2001. – 320с.,

 5. Горностай П. П., Васьковская С. В. Теория и практика психологического консультирования. – К.: Наукова думка, 1995.

 6. Кондрашенко В.Т., Донской Д.И., Игумнов С.А. Общая психотерапия. – М., 2001. – 464с.

 7. Мадди С. Теории личности. Сравнительный анализ. – СПб., 2002.

 8. Маслоу А. Новые рубежи человеческой природы. – М.: Смысл, 1999. – 425с.

 9. Роджерс К. Р. Становление личности. Взгляд на психотерапию. – М.: Эксмо, 2001. – 416с.

 10. Хьелл Л., Зиглер Д. Теории личности. – СПб.: Питер, 1997. – 634с.

Схожі:

КРЕСЛЕННЯ
В статье изложен опыт применения интерактивных технологий на занятиях по черчению
Практическая работа (18 часов) ПРОВЕДЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО АУДИТА ОБЪЕКТОВ...
Цель: получить практический опыт (навык) осуществления экологического аудита в соответствии с требованиями и стандартами ISO 14000...
Абрамова Г. С. Введение в практическую психологию. М., 1995. Богословский В. В. Общая психология
Немов Р. С. Психология: Учеб для студ высш пед учеб заведений. – М.: Гуманит изд центр «ВЛАДОС», 2003
Абрамова Г. С. Введение в практическую психологию. М., 1995. Богословский В. В. Общая психология
Немов Р. С. Психология: Учеб для студ высш пед учеб заведений. – М.: Гуманит изд центр «ВЛАДОС», 2003
Проект на тему: Використана література
Ашмарін В. А. Теория и методика физического воспитания. М. Просвещение, 1990. с. 270-272
А. А. Радько // Теория и практика экономики и предпринимательства...
А. А. Радько // Теория и практика экономики и предпринимательства / Матеріалі Х Международной научно – практической конференции....
Баканов М. И., Шеремет А. Д. Теория экономического анализа: Учеб пособие
Мета – охарактеризувати поняття інформаційного забезпечення економічного аналізу, розкрити його види та аналітичні можливості фінансової...
Гальскова Н. Д. Гез Н. И. Теория обучения иностранным языкам: Лингводидактика...
Тема: Мета і зміст навчання фонетики, лексики і граматики на різних ступенях середньої школи
Сикорский Н. М. Теория и практика редактирования. М.: Высш шк., 1980....
Григораш Д. С. Теорія і практика редагування газети. Львів: Вид-во Львів, ун-ту, 1966. С. 11-12, 17-19
Личность в системе социальных связей
Очевидно, что это крайние точки зрения на процесс формирования личности. Конечно же, в анализе необходимо учитывать как биологические...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка