А. А. Радько // Теория и практика экономики и предпринимательства / Матеріалі Х Международной научно практической конференции. Гурзуф, 25-28 апреля 2013 года. Саки: ЧП «Предприятие Феникс», 2013. 160с. С. 144


Скачати 45.15 Kb.
НазваА. А. Радько // Теория и практика экономики и предпринимательства / Матеріалі Х Международной научно практической конференции. Гурзуф, 25-28 апреля 2013 года. Саки: ЧП «Предприятие Феникс», 2013. 160с. С. 144
Дата20.11.2013
Розмір45.15 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Економіка > Документи
Шляхи гармонізації національної та інтернаціональної складової у макроекономічній політиці / А.А. Радько // Теория и практика экономики и предпринимательства / Матеріалі Х Международной научно – практической конференции. Гурзуф, 25-28 апреля 2013 года. – Саки: ЧП «Предприятие Феникс», 2013. – 160с. С.144 – 145. 0.3 п. л.

УДК 330.338.02

Радько А. А., к.е.н., доцент

Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського

ШЛЯХИ ГАРМОНІЗАЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ТА ІНТЕРНАЦІОНАЛЬНОЇ СКЛАДОВОЇ У МАКРОЕКОНОМІЧНІЙ ПОЛІТИЦІ ДЕРЖАВИ
Реалії розвитку сучасної економіки значною мірою визначає процес участі будь – якої країни у світових економічних процесах. Залежність економіки від зовнішніх чинників містить у собі значні ризики, аналіз яких дозволить зменшити негативну складову впливу процесу світової глобалізації на економічний розвиток країни. Дана проблема актуальна для України з її високим рівнем відкритості економіки. Цей факт обумовлює потребу в дослідженнях, пов’язаних з пошуком шляхів гармонізації національної та інтернаціональної складової у макроекономічній політиці держави.

Поява та становлення глобалізованих ринків зумовлює зростаючу залежність розвитку економік країн світу від зовнішніх чинників. За даними експертів, зазначена залежність для розвинених країн становить у середньому 30%, а для ринків, що розвиваються до 60 %. Слід зазначити, що згадані закономірності розвитку глобалізації ринкових процесів у світі відбуваються нерівномірно на різних видах ринків та в різних регіонах. До прикладу, глобалізація фінансової системи, або інформаційна глобалізація перебувають на значно вищій стадії розвитку та взаємопроникнення, ніж, наприклад, глобалізація ринку праці. З іншого боку, рівень інтеграційної співпраці європейського або північноамериканського регіонів значно вищий за рівень взаємозалежності економік азійського чи африканського регіонів. Відповідно завдання та проблеми макроекономічного регулювання економіки та її гармонізації до зовнішнього середовища є різними для різних держав та економік світу.

Для найбільш розвинутих та високо інтегрованих європейських країн сучасна ситуація характеризується недостатнім рівнем синхронізації макрополітики. Йдеться про те, що митна та монетарна політика в рамках угод ЄС винесена на наднаціональний рівень, тоді, як фіскальні та регулюючі механізми державного управління залишені у компетенції національних урядів. Цей факт значною мірою спровокував ті кризові явища, які останнім часом навіть поставили під сумнів існування зони спільної європейської валюти. Отже, вихід з кризової ситуації країни Євросоюзу шукають у стратегії, спрямованої на подальше зближення та узгодження функціонування національних економік.

Для економік, що розвиваються, загалом і для України зокрема, процес глобалізації зумовлює високий рівень залучення у світові економічні процеси, що призводить до збільшення ризиковості функціонування національних економік. Особливо яскраво цей процес проявляється під час економічної кризи. Так, для України в ситуації, коли рівень експортної складової ВВП за перші два квартали 2012 року досяг значення у 53,4%, й 40% всього експорту становить продукція металургійної промисловості, зменшення світового попиту на метал за минулий рік зумовило втрати металургійних комбінатів на суму в 9 млрд. дол. США [1]. Це - сума, що практично дорівнює значенню виплат за зовнішнім боргом країни, які мають бути сплачені протягом 2013 року. Отже, традиційна для нашої країни структура експорту, що базується на вивезенні товарів низького рівня переробки, обумовлює певне покращення ситуації за високого рівня світового попиту на сировинних ринках,

обертається значним негативом за зміни ситуації. Зазначені процеси потребують зваженої макрополітики, яка могла би спираючись на довготермінові прогнози та експертні оцінки економічних явищ всередині країни та за кордоном формувати , а за потребою корегувати напрями та пріоритети економічного розвитку

Щодо макрополітики нашої країни, спрямованої на зменшення негативної складової глобалізаційних ризиків, то, на жаль, доводиться констатувати відсутність будь – якої стратегії, яка передбачала би довготермінові структурні зміни національної економіки з врахуванням можливих, прогнозованих ризиків впливу процесу глобалізації на макропоказники. Ми так довго намагалися стати членом ВТО, а після отримання бажаного результату виявилося, що вступ до організації був підготовлений таким чином, що у жовтні минулого року Україна звернулася у ВТО з інформацією про намір підвищити мита на 371 товарну позицію. Це вочевидь викликало занепокоєність та нерозуміння з боку торговельних партнерів України в ЄС та США. В уряді часто згадують про необхідність впровадження програми імпортозаміщення. Минулого року навіть відповідну програму було розроблено, але вже майже рік, як ця програма залишається лише проголошенням про наміри через відсутність конкретних визначених механізмів її реалізації та недостатність політичної волі її здійснення. Те саме значною мірою стосується впровадження інфраструктурних змін, спрямованих на зменшення енергозалежності української економіки, адже дефіцит торговельного балансу в мінус 14,4 млрд. дол. США (8% ВВП країни) у 2012 році значною мірою сформований саме закупівлею дорогого російського газу [2]. Певні позитивні зрушення у цьому напрямі з’явилися, але вони повинні набути форму цілеспрямованої стратегії. Непродумані інтеграційні заходи, відсутність довгострокової стратегії економічного розвитку зумовлюють щорічні втрати України від світової торгівлі у розмірі 14 – 15 млрд. дол.

Подолання зазначеної ситуації можливо лише тоді, коли макроекономічна політика уряду буде спрямована не на реалізацію економічних інтересів конкретних лобістських угруповань у певній заданій ситуації, а керуватиметься довгостроковими інтересами загальнодержавного розвитку. Зазначена стратегія повинна забезпечити поступове зменшення надмірної залежності національної економіки від міжнародних чинників до прийнятного рівня, який дозволив би мінімізувати негативні ризики економічного розвитку країни, зумовлені закономірностями прояву процесу світової глобалізації. Саме пріоритет реалізації національних інтересів держави має визначати кроки, спрямовані на поглиблення міжнародної економічної співпраці в Україні

1. Пасховер А. Так загибалась сталь / А. Пасховер // Кореспондент. – 2012. - 28 декабря.- С.32.

2. Украина потеряла баланс [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://finance.eizvestia.com/full/ukraina-poteryala-balans

Схожі:

ЕРЫВНОГО ОБУЧЕНИЯ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА ЕВРОПЕЙСКИЕ МОДУЛИ ЖАНА МОНЕ...
Интеграционные приоритеты Украины в современном геоэкономическом пространстве: материалы научно-практической конференции «Интеграционные...
ПРОГРАММА Международной научно-практической конференции «УГОЛОВНОЕ...
«УГОЛОВНОЕ ПРОИЗВОДСТВО: НОВАЦИИ ПРОЦЕССУАЛЬНОЙ ТЕОРИИ И КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ»
Тезисы докладов (приложение Б). В строке «subject»
Организационный комитет приглашает Вас принять участие в VI Международной научно-технической конференции памяти Александра Григорьевича...
Міжнарод науково-практ конф., (15-16 березня 2013 р.) Сімферополь/...
Міжнарод науково-практ конф., (15-16 березня 2013 р.) – Сімферополь/ За заг ред. П. А. Кравченко. Саки: ПП «підприємство Фенікс»,2013....
Швець І. Ю., Швець Ю. Ю. Формування системи інфраструктури ринку...
Ш 45 Швець І. Ю., Швець Ю. Ю. Формування системи інфраструктури ринку / І. Ю. Швець, Ю. Ю. Швець. – Сімферополь: «ЧП Предприятие...
Швець І. Ю., Швець Ю. Ю. Забезпечення безпеки країни в економічній...
Ш 45 Швець І. Ю., Швець Ю. Ю. Забезпечення безпеки країни в економічній сфері / І. Ю. Швець, Ю. Ю. Швець. – Сімферополь: «ЧП Предприятие...
Сикорский Н. М. Теория и практика редактирования. М.: Высш шк., 1980....
Григораш Д. С. Теорія і практика редагування газети. Львів: Вид-во Львів, ун-ту, 1966. С. 11-12, 17-19
А. А. Радько // Управління економічним розвитком: проблеми теорії...
А. А. Радько // Управління економічним розвитком: проблеми теорії і практики: матеріали І Міжнародної науково – практичної конференції...
Тарас Шевченко Гайдамаки поема Василию Ивановичу Григоровичу на память 22 апреля 1838 года
«Не відтіля, каже, сходить, Та не так і світить; Отак, каже, було б треба»
Подготовка и составление отчетности за 1 полугодие 2013 года с учетом...

Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка