VІІ МІЖНАРОДНА МІЖДИСЦИПЛІНАРНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ


Скачати 114.86 Kb.
НазваVІІ МІЖНАРОДНА МІЖДИСЦИПЛІНАРНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ
Дата11.02.2014
Розмір114.86 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Психологія > Документи
Інститут соціальної та політичної психології НАПН України

Київський міський будинок учителя

Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця

Інститут мистецтв НПУ ім. М.П. Драгоманова

Інститут соціології, психології та управління

НПУ ім. М.П. Драгоманова

Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика

ГО «Центр психології руху та твор­чого самовираження»

VІІ МІЖНАРОДНА МІЖДИСЦИПЛІНАРНА

НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ

ПРОСТІР АРТ-ТЕРАПІЇ :

горизонти стосунків


12-14 березня 2010 року


Київ 2010

ДЕНЬ ПЕРШИЙ – 12.03.2010 р.

Київський міський будинок учителя, вул. Володимирська, 57,

10.00. Вітальне слово:

Чуприкова Анатолія Павловича, заслуженого діяча науки і техніки України, зав. каф. МАУП, НМАПО, академіка МКА, д. м. н., проф.;

Слюсаревського Миколи Миколайовича, чл.-кор. НАПН України, дирек­тора Інституту соціаль­ної та політичної психології НАПН України;

Євтуха Володимира Борисовича, заслуженого діяча науки та техніки України, директора Інс­титуту соціології, пси­хо­логії та управління НПУ ім. М.П.Драго­манова, доктора історичних наук, проф., чл.-кор. НАН України.

Пленарне засідання

10.30-13.00. Доповіді:

Єщенко Наталія Олександрівна, архітектор, художник, викл. навчального цен­т­ру «Метаформ», член правління ГО «Арт-терапевтична асоціація», Косенко Даніїл Юрійович, викл. факультету дизайну КНУТД, керівник навчального цен­т­ру «Метаформ» (Київ): Арт-те­рапія і соціальне мистецтво: гуманістична парадигма групової роботи;

Волкова Людмила Миколаївна, ст. викл. каф. образотворчого мистецтва і дизайну Київського Університету імені Бориса Грінченка, член ГО «Арт-терапе­вти­ч­на асоціація» (Київ):  Досвід викладання курсу «Арт-терапія» у вищому навчальному закладі;

Побережна Галина Іонівна, проф. каф. тео­­рії та історії музики Інституту мистецтв НПУ ім. М.П. Драгомано­ва, ке­рівник Київського центру арт-тера­пії і психодіагностики, д. н. з мистецтвознавства (Київ): Музично-діагностична психо-драма як інструмент особистісної психокорекції;

Малашевська Ірина Анатоліївна, к. пед. н., доц. каф. мистецьких дисциплін ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Григорія Сковороди», музикотерапевт (Переяслав-Хмельницький): Музична терапія як засіб гармонізації особистості;

Вознесенська Олена Леонідівна, к. психол. н., с. н. с. Інституту соціальної та по­лі­тичної психології НАПН України, президент ГО «Арт-терапевтична асоціація» (Київ): Драматерапія як метод дослідження колективного несвідомого;

Мова Людмила Вікторівна, к. психол. н., доц. каф. практичної пси­хо­логії та пси­хотерапії Інс­титуту соціології, пси­хо­логії та управління НПУ ім. М.П.Драго­манова, керівник Центру психології руху «Малюма і Такете», член правління ГО «Арт-терапевтична асоціація» (Київ): Спостерігаючи кожну мить, або В пошуках особистісної своєрідності;

Грудій (Костевич) Вероніка Сергіївна, магістр психології, танцювально-рухо­вий терапевт, спеціаліст Центру психології руху «Малюма і Такете», член ГО «Арт-терапевтична асоціація» (Київ): Контактна імпровізація – робота з відносинами;

Роговик Людмила Степанівна, к. психол. н., доц. каф. психології Київського національного лінгвістичного університету, керівник танцювального колективу «Острів», тренер Вищої соціально-психологічної школи Інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України (Київ): Рівні спілкування та їх корекція в танцювально-психомоторному тренінгу на основі теорії М.О.Бернштейна;

Верховенко Ольга Анатоліївна, викл. каф. хореографічного мистецтва Київського національного університету культури і мистецтв (Київ): Танець у мюзиклі: квінтесенція оптимізму;

Бреусенко-Кузнєцов Олександр Анатолійович, к. психол. н., доц. НТУУ «КПІ», доц. КНУ імені Тараса Шевченка, член правління ГО «Арт-терапе­втич­на асоціація» (Київ): Світи казок К І. Чуковського: феноменологічні обрії стосунків героїв;

Злочевська Людмила Степанівна, аспірантка Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих АПН України, практичний психолог, арт-терапевт, кінезіолог, член ГО «Арт-терапевтична асоціація» (Київ): Арт-технології: символи та їх застосування у професійному самовизначенні учнівської молоді;

Плетка Ольга Тарасівна, м. н. с. Інституту соціальної та по­лі­тичної психології НАПН України, член правління ГО «Арт-терапевтична асоціація» (Київ): Обряд колодки – стабілізація стосунків дорослої дочки та матері (фольклорна арт-терапія);

Шевченко Віра Георгіївна, арт-терапевт, керівник Школи арт-терапії (Київ): Метод мандали як експрес-діагностика у вивченні архетипічних складових особистості;

Пастернак Ольга Олександрівна, аспірант кафедри корекційної психопедагогіки НПУ ім. М.П.Драгоманова (Київ): Художньо-творча діяльність як напрямок корекції психічного розвитку підлітків з ДЦП;

Прейс Ірина Василівна, аспірантка Інституту соціальної та політичної психології НАПН України, член ГО «Арт-терапевтична асоціація» (Київ): Образ родини в бусах.
Доповіді тривалістю 10-12 хвилин.

13.00-15.00. Перерва
Увага! Майстер-класи відбуватимуться в приміщеннях різних

організацій. Зверніть увагу на адресу!

Місце проведення: Національний медичний університет

ім. О.О. Богомольця, вул. Пушкінська, 22.

15.00-17.00. Майстер-класи:

Буценко Наталія Дмитрівна, медичний психолог, майстер школи «Сакральна архітектура тіла» Наталі Дроен (Київ): Практика сакральної архітектури тіла. Зцілення та вивільнення по молитві – до 20 осіб (необхідні зручні одяг та взуття; килимки) – кімн. 202, ІІ поверх;

Галіцина Людмила Вікторівна, гол. ред. газети «Управління освітою» вид-ва «Шкільний світ», відмінник освіти України, член ГО «Арт-терапевтична асоціація» (Київ): Витинанка. Лялька – до 20 осіб – кімн. 201, ІІ поверх;

Любарець Оксана Василівна, гештальт-терапевт, супервізор, тренер Московського Гештальт-інсти­туту, лікар-психіатр, нарколог, член ГО «Арт-терапе­втич­на асоціація», Лобанов Сергій Олегович, гештальт-терапевт, супервізор, асоційований тренер Московського Гештальт-інсти­туту, медичний психолог, лікар-психіатр, співробітник відділу проблем наркології Інституту соціальної та судової психіатрії і наркології (Київ): Робота з іграшками у гештальт-підході – до 20 осіб – кімн. 305-306, ІІІ поверх;

Науменко Олена Миколаївна, практичний психолог ДНЗ № 111, керівник арт-терапевтичної майстерні «Чарівне рукоділля» дитячий психолог, психотерапевт, журналіст, член ПАДАП (Професійна асоціація дитячих аналітичних психологів), член ГО «Арт-терапевтична асоціація» (Київ): Мандрівка в живу казку (поєднання символдрами та арт-терапії в роботі психолога з дітьми та дорослими) – до 20 осіб – кімн. 301, ІІІ поверх.

17.10-19.00. Майстер-класи:

Бреусенко-Кузнєцов Олександр Анатолійович, к. психол. н., доц. НТУУ «КПІ», доц. КНУ імені Тараса Шевченка, член правління ГО «Арт-терапе­втич­на асоціація» (Київ): «Шлях Героя – вибір долі»: взаємостосунки з фатумом – до 20 осіб­ – 202, ІІ поверх;

Волкова Людмила Миколаївна, ст. викл. каф. образотворчого мистецтва і дизайну Київського університету імені Бориса Грінченка, член ГО «Арт-терапе­вти­ч­на асоціація», Єщенко Наталія Олександрівна, архітектор, художник, викл. навчального цен­т­ру «Метаформ», член правління ГО «Арт-терапевти­ч­на асоціація» (Київ): Квалітативне пластикування. Тема: «Чоловіче й жіноче» – до 15 осіб – кімн. 305-306, ІІІ поверх;

Самишкіна Олеся Володимирівна, психолог, член ГО «Арт-терапевтична асоціація» (Київ): Виготовлення російської народної ляльки «Крупенички» – до 15 осіб – кімн. 201, ІІ поверх;

Тамакова Тетяна Анатоліївна, викл. каф. психології та педагогіки Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця, співзасновник та член правління ГО «Арт-терапевтична асоціація» (Київ): Старі пісні про головне – до 15 осіб – кімн. 301, ІІІ поверх.

Місце проведення: Інститут мистецтв НПУ ім. М.П. Драгоманова, вул. Тургенівська, 11

15.00-17.00. Майстер-класи:

Побережна Галина Іонівна, проф. каф. тео­­рії та історії музики Інституту мистецтв НПУ ім. М.П. Драгомано­ва, ке­рівник Київського центру арт-тера­пії і психодіагностики, д. н. з мистецтвознавства (Київ): «Камінь спотикання» – до 20 осіб – кімн. 2.1;

Сидоркіна Марина Юріївна, аспірантка Інституту соціальної та політичної психології НАПН України, психолог БДТ Подільського району, член ГО «Арт-терапевтична асоціація» (Київ): Спільна художня творчість дітей та батьків як шлях до гармонізації сімейних стосунків: сімейна арт-терапевтична студія – до 20 осіб – кімн. 3.4.

17.15-19.15. Майстер-класи:

Овчарек Катерина Володимирівна, психотерапевт, коуч, член УСП, сертифікований тренер Міжнародної асоціації центрів позитивної психотерапії, член ради УІПП, керівник Київського філіалу УІПП (Київ), Ліщук Наталія Олександрівна, психолог-консультант, співавтор і тренер «Батьківської школи», соціально-психологічного проекту для підлітків «Життєтворчі компетенції, або Як бути успішним у власному житті» на базі Технічного ліцею НТУУ «КПІ» (Черкаси): Розвиток взаємодії клієнт-терапевт у кон­тексті позитивної психотерапії на прикладі роботи з малюнком – до 20 осіб – кімн. 3.4;

Роговик Людмила Степанівна, к. психол. н., доц. каф. психології Київського національного лінгвістичного університету, керівник танцювального колективу «Острів», тренер Вищої соціально-психологічної школи Інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України (Київ): Ритм як засіб адаптації до партнерського спілкування у групі – до 20 осіб – кімн. 2.1.

Місце проведення: Київський міський будинок учителя,

вул. Володимирська, 57

15.00-17.00. Майстер-класи:

Мовсесян Артем Аркадійович, директор з розвитку Центру практичної психології освіти, спеціаліст інтегративної та тілесно-орієнтованої психології, бізнес-тренер (Москва): Тіло, почуття, стосунки та інші радощі життя – до 30 осіб – молодіжна зала;

Савінов Володимир Вікторович, психолог, гештальт-терапевт, співробітник Інституту соціальної та політичної психології НАПН України, керівник Київського Playback-театру «Déjà vu plus» (Київ): Плейбек-конструювання нонфінальності стосунків – до 20 осіб – ауд. 115.

17.15-19.15. Майстер-класи:

Вознесенська Олена Леонідівна, к. психол. н., с. н. с. Інституту соціальної та по­лі­тичної психології НАПН України, президент ГО «Арт-терапевтична асоціація» (Київ): Красуня в полоні у чудовиська: можливості драматерапії – 20 осібкімн. 115;

Мова Людмила Вікторівна, к. психол. н., доц. каф. практичної пси­хо­логії та пси­хотерапії Інс­титуту соціології, пси­хо­логії та управління НПУ ім. М.П.Драго­манова, керівник Центру психології руху «Малюма і Такете», член правління ГО «Арт-терапевтична асоціація», Скнар Оксана Миколаївна, к. психол. н., с. н. с. Інституту соціальної та політичної психології НАПН України, член правління ГО «Арт-терапевтична асоціація» (Київ): Таємниці взуттєвої шафи, або В пошуках нових можливостей – 20 осіб молодіжна зала.

ДЕНЬ ДРУГИЙ – 13.03.2010 р.

Місце проведення: Київський міський Будинок учителя,

вул. Володимирська, 57

10.00-15.00. Лабораторії:

Пінчук Катерина Анатоліївна, арт-терапевт, викладач арт-майстерні для дітей та дорослих на Подолі (Київ): Писанковий світ великого посту – до 20 осіб лек­ційна зала № 1;

Плетка Ольга Тарасівна, м. н. с. Інституту соціаль­ної та політичної пси­хо­логії НАПН України, член правління ГО «Арт-терапевтична асоціація» (Київ): Зустріч на Ельбі – до 20 осіб Велика вітальня;

Протасова Світлана Григорівна, музикознавець, музикальний терапевт лікувально-педагогічного центру «Сонячне подвір’я» та центру раннього розвитку Всеукраїнської асоціації «Даун-синдром», співробітник ПНДЛ МЕ Національної музичної академії (Київ): Музична терапія, ґрунтована на антропології до 20 осіб – конференційна зала;

Шевченко Віра Георгіївна, арт-терапевт, керівник Школи арт-терапії (Київ): Театр з тіста до 20 осіб – ауд. 115.

Місце проведення: Центр дитячої та юнацької творчості Солом’ян­сь­кого району м. Києва, вул. Героїв Севастополя, 35, к. 40, Дитяча студія мультиплікації «Червоний со­бака» (їхати від м. «Політехнічний інститут» маршруткою № 442Д до зуп. «Вул. Героїв Севастополя», від м. «Лу­к’я­нів­ка» маршруткою № 14 до зуп. «Вул. Академіка Стражеска»).

Голубєва Олена Євгенівна, керівник ГО «Центр екології сім’ї», керівник дитячої студії мультиплікації «Червоний со­бака», викл. каф. кінорежисури та кіно-драматургії Національного уні­верситету театру кіно і телебачення ім. І.К. Кар­пенка-Карого, м. н. с. Інституту соціальної та політичної психології НАПН України (Київ): Анімація – родинний ресурс чи провокація – до 15 осіб.

ДЕНЬ ДРУГИЙ – 13.03.2010 р.

16.00-18.00. Заключне засідання учасників конференції

Місце проведення: Київський міський Будинок учителя,

Молодіжна зала

Підведення підсумків конференції

Перфоманс «Розмова на склі», ведуча Шевченко Віра Георгіївна.

Виставка творчих робіт учасників лабораторії «Писанковий світ великого посту», ведуча Пінчук Катерина Анатоліївна.

«Театр з тіста» під керівництвом Шевченко Віри Георгіївни.

Виступ учасників лабораторії «Музична терапія, ґрунтована на антропології», ведуча Протасова Світлана Григорівна.

Драматичний етюд лабораторії «Зустріч на Ельбі», ведуча Плетка Ольга Тарасівна.

Перегляд мультиплікаційного фільму, створеного учасниками лабораторії «Анімація – родинний ресурс чи провокація», ведуча Голубєва Олена Євге­нів­на.

Виступ Київського PLAY BACK театру “Déjà vu plus”.
ДЕНЬ ТРЕТІЙ – 14.03.2010 р.

Київський міський Будинок учителя, вул. Володимирська, 57

Додаткові лабораторії (зверніть увагу, що для участі в лабораторіях існують додаткові умови!)

ПОПЕРЕДНЯ РЕЄСТРАЦІЯ ОБОВ'ЯЗКОВА!

10.00–16.00. Творча лабораторія Буренкової Олени Валентинівни, канд. психол. н., доц. Пен­зенського державного педагогічного університету ім. В.Г. Бєлінського, танцювально-рухового психотерапевта, лялькотерапевта (м. Пенза, Росія): «ЛЯЛЬ­КА ЯК ВІДОБРАЖЕННЯ ОСОБИСТОГО СВІТУ» – до 20 осіб – вітальня;

Додаткові умови участі: оплата – 150 грн. та 120 грн. – для членів ГО «Арт-терапевтич­на асоціація»; +38(097)6973870, Veronika@maluma.com.ua – Вероніка

10.00–16.00. Творча лабораторія Бабенко Юлії Юріївни, дизайнера, майстра з фелтінгу (Київ): ТВОРИМО ВОВНЯНІ ПРИКРАСИ ВЛАСНОРУЧ – до 15 осіб – ауд. 115;

Додаткові умови участі: оплата – 150 грн. та 120 грн. – для членів ГО «Арт-терапевтич­на асоціація»; +38(097)7633437, +38(093)4988980, irina.preys@gmail.com – Ірина

ДЕНЬ ТРЕТІЙ – 14.03.2010 р.

10.00-16.00. Ексклюзивна лабораторія Екхарта Дьонгеса, викладача з евритмії, скульптури, вальдорфської педагогіки (Швейцарія): «ЦІЛЮЩА СИЛА ЕВРИТМІЇ» – до 30 осіб – лекційна зала № 1;

Додаткові умови участі: оплата – 150 грн. та 120 грн. – для членів ГО «Арт-терапевтич­на асоціація»; +38 (068) 905 31 05, notabenexp@ukr.net – Віктор.

Метою проведення конференції є створення інформацій­но­го поля для кон­струк-т­ив­но­го спіл­куван­ня фахів­ців з арт-тера­пії, сприян­ня підвищенню рівня теоретич­них знань, удоскона­лен­ню прак­тич­них умінь і навичок фахівців у сфері арт-терапії.

Конференція проводитиметься за адресами:

Київський міський Будинок учителя, вул. Володимирська, 57 (ст. м. «Театральна», пішки вгору по вул. Б. Хмельницького, до перехрестя з вул. Володимирською, ліворуч).

Інститут мистецтв НПУ ім. М.П. Драгоманова, вул. Тургенівська, 11 (від ст. м. «Університет» до пл. Перемоги, по вул. О. Гончара, до перехрестя з Тургенівською, ліворуч).

Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця, вул. Пушкінська, 22 (ст. м. «Театральна»).

За додат­ко­вою ін­фор­мацією звер­тайтеся за телефон­ами

8-(044)4327427; 8(044)4252408; 8-(067)4467626; 8-(093)788-4738.

Голова оргкомітетуА.П. Чуп­ри­­ков, заслужений діяч науки і тех­­ніки України, зав. каф. МАУП, НМАПО ім. П.Л. Шупика, д. м. н., проф.

Оргкомітет: дирек­тор Інституту соціаль­ної та політичної психології АПН України, чл.-кор. АПН України М.М. Слюсаревський, директор Київського міського будинку вчителя, заслужений працівник культури України Л.Ф. Мельник, проф., д. н. з мистецтвознавства Г.І. Побережна, к. пси­хол. н. Л.В. Мова, к. пси­хол. н., с. н. с. О.Л.­ Воз­не­се­н­сь­ка, к. пси­хол. н., доц. О.А. Бреусенко-Куз­­нє­цов, к. психол. н. О.М. Скнар, Ю.Д. Гундертайло, О.Т. Плетка, Т.А. Тамакова.

Інформація про діяльність ГО „Арт-терапевтична асоціація”

www.art-therapy.org.ua


Схожі:

IV Міжнародна науково-практична конференція
Пономаренко В. С. – ректор Харківського національного економічного університету, д е н., професор (Україна)
IX Міжнародна науково-практична конференція INFORMATIO-2012: Електронні...
Науково-технічна бiблiотека ім. Г.І. Денисенка Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут»
Четверта міжнародна науково-практична конференція
Теоретичні та методичні засади розвитку професійно-педагогічної освіти у контексті європейської інтеграції”
V Міжнародна науково – практична конференція УПРАВЛІННЯ В ОСВІТІ
Дослідницький Центр проблем якості підготовки спеціалістів МІСіС (м. Москва, Російська Федерація)
VII Міжнародна заочна науково-практична конференція «Наукова дискусія:...
Міжнародні та всеукраїнські наукові конференції, семінари, круглі столи для молодих науковців та студентів
V Міжнародна науково-практична конференція «Інновації у вищій освіті»
Запрошуємо Вас взяти участь у V Міжнародній науково-практичній конференції «Інновації у вищій освіті», яка відбудеться 10-11 жовтня...
УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЯХ ТА СЕМІНАРАХ
Україна. Чернігів. Чернігівський національний педагогічний університет ім. Т. Г. Шевченка. «Мови у відкритому суспільстві». Міжнародна...
Друга міжнародна науково-практична конференція
Саме такий трудовий потенціал є спроможним утриматися в умовах кризових тенденцій, які притаманні економічному розвитку, в період...
6 – 10 вересня 2010 р в м. Алушта, АР Крим, Україна відбулася VI...
Ників міністерств і відомств, науково-дослідних інститутів, виробничих і комунальних організацій, вузів, неурядових організацій з...
VI Міжнародна науково-практична конференція «Інформатизація освіти...
Саме тому, конференцію присвячено в тому числі пошуку й побудові потенційної моделі інтеграції бізнесу та університетів; задоволення...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка