V Міжнародна науково-практична конференція «Інновації у вищій освіті»


Скачати 40.78 Kb.
НазваV Міжнародна науково-практична конференція «Інновації у вищій освіті»
Дата05.05.2013
Розмір40.78 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Література > Документи
Міністерство освіти та науки, молоді та спорту України

Інститут педагогічної освіти та освіти дорослих НАПН України

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя

 

V Міжнародна науково-практична конференція «Інновації у вищій освіті»

10-11 жовтня 2013 року

 

Шановні колеги!

Запрошуємо Вас взяти участь у V Міжнародній науково-практичній конференції «Інновації у вищій освіті», яка відбудеться 10-11 жовтня 2013 року в Ніжинському державному університеті імені Миколи Гоголя за адресою: м. Ніжин, вул. Крапив’янського, 2

 

Напрями роботи конференції:

1.     Актуальні проблеми філософії вищої школи

2.     Проблема ступеневої підготовки у вузі в контексті Болонського процесу

3.     Інноваційні технології у вузівській дидактиці

4.     Моніторинг якості вищої освіти

5.     Проблеми професійного становлення фахівців у вузі

6.     Зарубіжний і вітчизняний досвід підготовки фахівців у вузі

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.

 

Матеріали та заявки на участь у конференції приймаються до 20 червня 2013 року

Вимоги до оформлення матеріалів.

1)    Подана до друку літературно опрацьована стаття повинна відповідати сучасному стану науки, включати такі елементи: постановка проблеми, її зв’язок з важливими завданнями, загальний аналіз останніх досліджень і публікацій з проблеми із зазначенням нерозв’язаних питань або аспектів, мету даної публікації, виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів, а наприкінці публікації – висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок із даного напрямку. Автор відповідає за наукову достовірність і вірогідність змісту статті; виклад наукової інформації; дефініцій, понять, цитування джерел і посилання на них.   

2)    Приймаються рукописи – українською, російською, англійською мовою.

3)    Електронна версія рукопису подається у вигляді документа Word (редактор Microsoft Word 2003 for Windows чи пізніших версій). До електронної версії додається підписана автором роздруківка тексту на стандартних аркушах ( текст друкується з одного боку аркуша), заявка на участь у конференції, квитанція про перерахування організаційного внеску.

4)    Текст набирається гарнітурою Times New Roman (кегль 14). Допускається виділення символів (фрагменту тексту) напівжирним шрифтом та курсивом. Назву статті не слід набирати з підкресленням.

5)    Параметри сторінки: формат А-4 (210х297 мм); поля: вгорі, знизу – 20мм, зліва 30мм, справа – 10мм, відступ абзацу – 10мм. Інтервал – 1,5.

6)    Орієнтовний обсяг матеріалів публікацій становить 8-12 сторінок.

7)    Матеріал рукопису на диску повинен бути ідентичний роздруківці.

8)    Матеріал розташовується у такій послідовності:

- УДК;

- Назва статті (напівжирний шрифт, окремий абзац без відступів першого рядка із вирівнюванням по центру);

- Ім’я та прізвище автора;

- анотація (5-6 речень) і ключові слова (українською та російською мовами);

- текст статті (із вирівнюванням по ширині);

- список використаної літератури, який подається згідно з прийнятим державним ГОСТом  України. Список починається підзаголовком «Література» (із вирівнюванням по центру);

- нНазва статті, прізвище та ініціали автора, анотація і ключові слова англійською мовою (у разі публікації статті англійською мовою – все це подати українською або російською мовою);

9)    Диск повинен містити тільки такі файли:

- файл із текстом статті (назва файлу згідно прізвища автора);

- файл із відомостями про автора (авторів), що включає: прізвище, ім’я, по батькові автора (авторів) повністю; -  вчене звання, науковий ступінь, посада; - місце роботи, назва установи (повна), населеного пункту (якщо його назва не  входить до складу назви установи, назва країни для іноземних авторів; контактні телефони). Для осіб без наукового ступеня – рецензія і витяг з протоколу з рекомендацією до друку. Квитанція (копія) про оплату оргвнеску і за друкування статті.

 

Матеріали наукової конференції планується видати у фаховому науковому збірнику з педагогіки «Наукові записки НДУ: Серія: Психолого-педагогічні науки». Оргвнесок для участі у конференції становить 120 гривень, для учасників країн далекого зарубіжжя – 50$ (на оргвитрати). Вартість публікації матеріалів конференції – 20 грн. за 1 стандартну сторінку.

Контактні телефони:

8 (04631)2-23-53 – науковий відділ НДУ.

096-239-73-97 – завідувач кафедри педагогіки, проф. Коваленко Євгенія Іванівна.

068-598-64-14 – Микитуха Роксолана Юріївна, старший лаборант кафедри педагогіки.

e-mail: nizhyn.kaf_ped@mail.ru

 

Матеріали (заявка на участь, диск і текст статті, квитанція (копія!) про сплату оргвнеску і за публікацію статті, два конверти автора із зворотною адресою) надсилати за адресою:

Новгородській Юлії Григорівні

вул. Крапив’янського, 2

Кафедра педагогіки

Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя,

місто Ніжин Чернігівської області

16602

 

Оргвнесок надсилати на адресу:

Микитусі Роксолані Юріївні

вул. Крапив’янського, 2

Кафедра педагогіки

Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя,

місто Ніжин Чернігівської області

16602

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАЯВКА

на участь у V  Міжнародній науково-практичній

конференції «Інновації у вищій освіті»

10-11 жовтня 2013 року

(надсилати на адресу оргкомітету)

 

Відомості про учасника конференції:

Прізвище

Ім’я

По батькові

Місце роботи

 

Посада

Науковий ступінь

Вчене звання

Контактний телефон/факс

Адреса для листування

Необхідність у бронюванні місця проживання

 

Назва доповіді (повідомлення)

Секція (орієнтовний вибір)

 

Дата

Підпис

Схожі:

V Міжнародна науково – практична конференція УПРАВЛІННЯ В ОСВІТІ
Дослідницький Центр проблем якості підготовки спеціалістів МІСіС (м. Москва, Російська Федерація)
IV Міжнародна науково-практична конференція
Пономаренко В. С. – ректор Харківського національного економічного університету, д е н., професор (Україна)
IX Міжнародна науково-практична конференція INFORMATIO-2012: Електронні...
Науково-технічна бiблiотека ім. Г.І. Денисенка Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут»
Четверта міжнародна науково-практична конференція
Теоретичні та методичні засади розвитку професійно-педагогічної освіти у контексті європейської інтеграції”
І Всеукраїнської науково-практичної
З 8 до 18 квітня 2013 р відповідно до плану роботи Інституту післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області відбувалася...
VІІ МІЖНАРОДНА МІЖДИСЦИПЛІНАРНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ
Чуприкова Анатолія Павловича, заслуженого діяча науки і техніки України, зав каф. МАУП, НМАПО, академіка МКА, д м н., проф
VII Міжнародна заочна науково-практична конференція «Наукова дискусія:...
Міжнародні та всеукраїнські наукові конференції, семінари, круглі столи для молодих науковців та студентів
УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЯХ ТА СЕМІНАРАХ
Україна. Чернігів. Чернігівський національний педагогічний університет ім. Т. Г. Шевченка. «Мови у відкритому суспільстві». Міжнародна...
Друга міжнародна науково-практична конференція
Саме такий трудовий потенціал є спроможним утриматися в умовах кризових тенденцій, які притаманні економічному розвитку, в період...
6 – 10 вересня 2010 р в м. Алушта, АР Крим, Україна відбулася VI...
Ників міністерств і відомств, науково-дослідних інститутів, виробничих і комунальних організацій, вузів, неурядових організацій з...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка