Друга міжнародна науково-практична конференція


Скачати 53.07 Kb.
НазваДруга міжнародна науково-практична конференція
Дата28.03.2013
Розмір53.07 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Економіка > Документи
Друга міжнародна науково-практична конференція

Інноваційні технології професійного навчання і

підвищення кваліфікації фахівців”
Сучасні ринкові відносини в Україні зумовлюють наявність висококваліфікованих, конкурентоспроможних фахівців у всіх галузях економіки. Саме такий трудовий потенціал є спроможним утриматися в умовах кризових тенденцій, які притаманні економічному розвитку, в період глибоких якісних трансформацій, спричинених переходом від командно-адміністративної до ринкової системи господарювання.

Відповідно, система професійної підготовки та підвищення кваліфікації фахівців має ґрунтуватись на впровадженні інноваційних технологій професійного навчання, максимальному наближенні його до умов виробництва, які динамічно оновлюються. Поряд з цим зростає необхідність у формуванні у майбутніх фахівців не лише конкретних знань, умінь, навичок, але й особистісних якостей, які дозволять їм в трудовій діяльності достатньо скоро засвоювати нову техніку, виробничі технології, а в разі необхідності оволодівати новою професію.

Саме ці проблеми були в центрі уваги Другої міжнародної науково-практичної конференції “Інноваційні технології професійного навчання і підвищення кваліфікації фахівців”, яка відбулася 19-21 травня у м. Ізмаїл на базі Навчального центру ВАТ “Українське Дунайське пароплавство”.

Відкрила конференцію завідувач відділу дидактики професійної освіти Інституту педагогіки і психології професійної освіти АПН України, кандидат педагогічних наук, член-кореспондент АПН України В.О.Радкевич. Вона відзначила важливість інноваційних технологій професійного навчання і підвищення кваліфікації фахівців, теоретичного обґрунтування та розробки теоретичних і методичних засад інноваційної діяльності в системі професійної освіти.

У доповіді доктора економічних наук, професора Київського національного економічного університету В. А.Савченка розкрито сучасні підходи до вдосконалення системи професійного навчання персоналу на виробництві.

Сучасні концептуальні підходи до професійного навчання фахівців обґрунтовано доктором педагогічних наук, професором В.В.Ягуповим.

Про методологію організації процесу професійної підготовки майбутніх фахівців доповів доктор педагогічних наук, професор І.М.Старікова.

Приєднання України до Болонської угоди вимагає від теоретиків і практиків особливої концентрації зусиль на розробці державних стандартів з робітничих професій. Цю проблему було порушено у виступі директора Науково-методичного центру МОН України В.В.Паржницького.

Основними принципами здійснення професійного навчання і підвищення кваліфікації фахівців є доступність і модульність. Доступність включає в себе невисоку вартість навчання, навчання за місцем проживання, доступність технічних засобів, підтримка малозабезпечених. Модульність – це можливість уніфікації та стандартизації навчальних програм, необмежена можливість кількісного та якісного оновлення навчальних курсів, необмежена можливість формування банку навчальних програм. Якісно новий аспект цих питань було порушено національним експертом Міжнародної організації праці В.М.Аніщенко, який організував жваве обговорення модульної системи МОП як принципово нового явища у професійній підготовці персоналу.

Особливою проблемою у професійній освіті є проблема навчання малозабезпечених та безробітних. Вони часто тому і є малозабезпеченими та безробітними, що не мають професійної освіти. Визначення дидактичних аспектів професійного навчання безробітного населення дасть можливість ліквідувати суперечність між постійно зростаючими вимогами роботодавців до рівня професійної компетентності працівників та відсутністю науково обґрунтованої системи організації професійного навчання безробітних у ПТНЗ. З аналізом цього питання виступила перед учасниками конференції завідувач науково-дослідною лабораторією з професійного навчання та профорієнтації незайнятого населення Інституту підвищення кваліфікації Державної служби зайнятості України В.Є.Скульська.

Перепідготовка робітничих кадрів є складовою освіти дорослого населення, саме ця система розширює та поглиблює раніше здобуті професійні знання, вміння та навички за раніше набутою професією відповідно до рівня вимог виробництва та сфери послуг. Основна мета перепідготовки робітничих кадрів – професійний розвиток особистості. пристосування робітника, його адаптація до умов конкретного виробництва. Ці та інші аспекти звучали у виступі кандидата політичних наук, доцента, старшого наукового співробітника Інституту педагогіки і психології професійної освіти АПН України Н.Ф.Ржевської.

Актуальні проблеми розвитку професійної освіти підіймалися викладачами та науковцями Ізмаїльського державного гуманітарного університету. Зокрема, звернувся до обґрунтування Роль комп’ютерно-комунікаційних технологій у підготовці кваліфікованих робітників для сучасного виробництва було обґрунтовано доцентом кафедри математики та інформатики Ю.Г.Якусевичем.

Питання особливостей професійної підготовки робітників морських спеціальностей та формування кваліфікованого кадрового потенціалу пароплавства в умовах міжнародної конкуренції на ринку праці порушувалися працівниками Навчального центру ВАТ “Українське Дунайське пароплавство”. Змістовними були доповіді начальника галузевого тренажерного центру ДП “Дельта-лоцман” Є.І. Гончарова, начальника Навчального центру ВАТ “Українське Дунайське пароплавство” М.С. Чернцова, а також – його заступника кандидата педагогічних наук, доцента Л.Д.Герганова, які представили концепцію професійної підготовки робітників морських спеціальностей в умовах навчально-тренажерного центру.

На конференції порушувалися питання щодо професійного навчання майбутніх фахівців поліграфічного профілю в умовах навчально-виробничого центру. Це прозвучало в доповіді заступника директора Дніпропетровського НВЦ-2 Н.В.Шевченко.

Учасниками конференції було прийнято рекомендації:

  1. Порушити клопотання перед Міністерством праці і соціальної політики України щодо оновлення ряду нормативно-правових документів, що регламентують професійне навчання на виробництві, зокрема “Положення про професійне навчання на виробництві”.

  2. Рекомендувати професійно-технічним навчальним закладам активніше впроваджувати інноваційні педагогічні технології, зокрема: інформаційні, відкриті, модульні, дистанційні тощо.

  3. Вийти з клопотанням до Міністерства освіти і науки України щодо прискорення розробки державних стандартів з робітничих професій, а також переліку професій з урахуванням динаміки змін на виробництві; залучити до розробки стандартів з професій морського профілю Навчальний центр ВАТ “Українське Дунайське пароплавство” та тренажерний центр Державне підприємство “Дельта-лоцман”.

  4. Посилити професійну спрямованість гуманітарної підготовки педагогів професійних навчальних закладів, які готують кадри на виробництві.

  5. Вийти з клопотанням до АПН України щодо відкриття науково-дослідної лабораторії з проблем професійного навчання на виробництві на базі Навчального центру ВАТ „Українське Дунайське пароплавство”.

  6. Започаткувати дисертаційні дослідження з проблем підготовки, перепідготовки та підвищення фахівців на виробництві.

  7. За підсумками конференції видати збірник наукових праць “Професійне навчання на виробництві (другий випуск).

  8. Висвітлити результати конференції в засобах масової інформації.

Таким чином, Друга міжнародна науково-практична конференція “Інноваційні технології професійного навчання і підвищення кваліфікації фахівців” засвідчила актуальність розробки та впровадження інноваційних підходів до підготовки робітничих кадрів на виробництві. Вирішення даної проблеми зумовлено вимогами сучасного ринку праці, динамічним розвитком виробництва, які потребують якісної професійної освіти.

Інформацію підготувала:

Ніна Ржевська,

кандидат політичних наук, доцент,

старший науковий співробітник

відділу дидактики професійної освіти

ІПППО АПН України

Схожі:

IV Міжнародна науково-практична конференція
Пономаренко В. С. – ректор Харківського національного економічного університету, д е н., професор (Україна)
IX Міжнародна науково-практична конференція INFORMATIO-2012: Електронні...
Науково-технічна бiблiотека ім. Г.І. Денисенка Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут»
Четверта міжнародна науково-практична конференція
Теоретичні та методичні засади розвитку професійно-педагогічної освіти у контексті європейської інтеграції”
V Міжнародна науково – практична конференція УПРАВЛІННЯ В ОСВІТІ
Дослідницький Центр проблем якості підготовки спеціалістів МІСіС (м. Москва, Російська Федерація)
VІІ МІЖНАРОДНА МІЖДИСЦИПЛІНАРНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ
Чуприкова Анатолія Павловича, заслуженого діяча науки і техніки України, зав каф. МАУП, НМАПО, академіка МКА, д м н., проф
VII Міжнародна заочна науково-практична конференція «Наукова дискусія:...
Міжнародні та всеукраїнські наукові конференції, семінари, круглі столи для молодих науковців та студентів
V Міжнародна науково-практична конференція «Інновації у вищій освіті»
Запрошуємо Вас взяти участь у V Міжнародній науково-практичній конференції «Інновації у вищій освіті», яка відбудеться 10-11 жовтня...
УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЯХ ТА СЕМІНАРАХ
Україна. Чернігів. Чернігівський національний педагогічний університет ім. Т. Г. Шевченка. «Мови у відкритому суспільстві». Міжнародна...
6 – 10 вересня 2010 р в м. Алушта, АР Крим, Україна відбулася VI...
Ників міністерств і відомств, науково-дослідних інститутів, виробничих і комунальних організацій, вузів, неурядових організацій з...
VI Міжнародна науково-практична конференція «Інформатизація освіти...
Саме тому, конференцію присвячено в тому числі пошуку й побудові потенційної моделі інтеграції бізнесу та університетів; задоволення...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка