ПОЛОЖЕННЯ про громадську раду при Ульяновській районній державній адміністрації


Скачати 116.57 Kb.
НазваПОЛОЖЕННЯ про громадську раду при Ульяновській районній державній адміністрації
Дата23.03.2013
Розмір116.57 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Право > Документи

від “

11лютого

2011 року


63
м. Ульяновка

Про затвердження Положення та складу громадської ради при Ульяновській

районній державній адміністрації

Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 21 листопада 2007 року № 1035-р “Про схвалення Концепції сприяння органами виконавчої влади розвитку громадянського суспільства” та на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 року № 996 “Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики”:
1. Затвердити Положення про громадську раду при Ульяновській районній державній адміністрації (додається) та її склад за результатами установчих зборів згідно з додатком.
2. Керівникам структурних підрозділів райдержадміністрації сприяти діяльності громадської ради при Ульяновській районній державній адміністрації та у разі необхідності брати участь у її засіданнях.
3. Визнати такими, що втратили чинність, розпорядження голови районної державної адміністрації від 18 липня 2005 року № 354-р “Про створення громадської колегії при голові районної державної адміністрації” та від 11 липня 2008 року № 456-р “Про затвердження нового складу громадської ради при районній державній адміністрації”.
4. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступника голови районної державної адміністрації Вербецьку Л.І.


Голова районної

державної адміністрації І. КУЧЕР

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядженням голови Ульяновської

районної державної адміністрації

від “11 ” лютого 2011 року № 63-р

ПОЛОЖЕННЯ

про громадську раду при Ульяновській районній державній адміністрації

1. Громадська рада при райдержадміністрації (далі - громадська рада) є постійно діючим колегіальним виборним консультативно-дорадчим органом, утвореним для забезпечення участі громадян в управлінні державними справами, здійснення громадського контролю за діяльністю органів виконавчої влади, налагодження ефективної взаємодії зазначених органів з громадськістю, врахування громадської думки під час формування та реалізації державної політики.
2. У своїй діяльності громадська рада керується Конституцією та законами України, указами Президента України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, а також цим Положенням.
3. Основними завданнями громадської ради є:
створення умов для реалізації громадянами конституційного права на участь в управлінні державними справами;
здійснення громадського контролю за діяльністю органів виконавчої влади;
сприяння врахуванню органом виконавчої влади громадської думки під час формування та реалізації державної політики.
4. Громадська рада відповідно до покладених на неї завдань:
1) готує та подає пропозиції до орієнтовного плану проведення консультацій з громадськістю, а також щодо проведення консультацій, не передбачених таким планом;
2) готує та подає пропозиції щодо організації консультацій з громадськістю;
3) подає голові районної державної адміністрації обов’язкові для розгляду пропозиції щодо підготовки проектів нормативно-правових актів з питань формування та реалізації державної політики у відповідній сфері, удосконалення роботи органу виконавчої влади;
4) проводить відповідно до законодавства громадську експертизу та громадську антикорупційну експертизу проектів нормативно-правових актів;
5) здійснює громадський контроль за врахуванням пропозицій та зауважень громадськості, а також дотриманням ним нормативно-правових актів, спрямованих на запобігання та протидію корупції;
6) інформує в обов’язковому порядку громадськість про свою діяльність, прийняті рішення та їх виконання на офіційному веб-сайті райдержадміністрації та в інший прийнятний спосіб;
2
7) збирає, узагальнює та подає голові районної державної адміністрації інформацію про пропозиції громадських організацій щодо вирішення питань, які мають важливе суспільне значення;
8) організовує публічні заходи для обговорення актуальних питань розвитку галузі чи адміністративно-територіальної одиниці;
9) готує та оприлюднює щорічний звіт про свою діяльність.
5. Громадська рада має право:
1) утворювати постійні та тимчасові робочі органи (правління, секретаріат, комітети, комісії, експертні групи тощо);
2) залучати до роботи ради працівників органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, представників вітчизняних та міжнародних експертних і наукових організацій, підприємств, установ та організацій (за згодою їх керівників), а також окремих фахівців;
3) організовувати і проводити семінари, конференції, засідання за круглим столом та інші заходи;
4) отримувати в установленому порядку від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для забезпечення діяльності ради;
5) отримувати від органу проекти нормативно-правових актів з питань, що потребують проведення консультацій з громадськістю.
6. До складу громадської ради можуть бути обрані представники громадських, релігійних, благодійних організацій, професійних спілок та їх об’єднань, творчих спілок, асоціацій, організацій роботодавців, недержавних засобів масової інформації та інших непідприємницьких товариств і установ, легалізованих відповідно до законодавства України (далі - інститути громадянського суспільства).
7. Склад громадської ради формується на установчих зборах шляхом рейтингового голосування за кандидатури, які добровільно заявили про бажання брати участь у роботі громадської ради та внесені інститутами громадянського суспільства.
Кількісний склад громадської ради визначається установчими зборами.
Строк повноважень складу громадської ради - два роки.
До складу громадської ради може бути обрано не більше ніж по одному представнику від кожного інституту громадянського суспільства.
Членство в громадській раді є індивідуальним.
8. Для формування складу громадської ради орган утворює ініціативну групу з підготовки установчих зборів за участю інститутів громадянського суспільства.
Якщо при органі вже утворена громадська рада, то не пізніше ніж за 60 календарних днів до закінчення її повноважень вона утворює ініціативну робочу групу з підготовки установчих зборів для формування нового складу ради.

3
До складу ініціативної групи з підготовки установчих зборів входять представники інститутів громадянського суспільства, в тому числі ті, які є членами діючої громадської ради, та органу, при якому утворюється громадська рада.
Не пізніше ніж за 30 календарних днів до проведення установчих зборів орган в обов’язковому порядку оприлюднює на своєму офіційному веб - сайті та в інший прийнятний спосіб підготовлене ініціативною групою повідомлення про дату, час, місце, порядок проведення установчих зборів, порядок подання заяв для участі в установчих зборах, відомості про склад ініціативної групи та прізвище, ім’я, електронну адресу та номер телефону відповідальної особи.
Для участі в установчих зборах до ініціативної групи подається заява у довільній формі, підписана уповноваженою особою керівного органу інституту громадянського суспільства.
До заяви додаються:
рішення керівника інституту громадянського суспільства, якщо інше не передбачено його установчими документами, про делегування представника для участі в установчих зборах, посвідчене печаткою (у разі наявності);
біографічна довідка делегованого представника інституту громадянського суспільства;
копії документів, що підтверджують легалізацію інституту громадянського суспільства;
інформація про результати діяльності інституту громадянського суспільства протягом останніх двох років.
За 10 календарних днів до проведення установчих зборів приймання заяв для участі у них припиняється. На підставі поданих заяв ініціативна група складає список учасників установчих зборів, кандидатур до нового складу громадської ради та у разі потреби уточнює місце проведення установчих зборів, про що орган повідомляє на своєму офіційному веб-сайті та в інший прийнятний спосіб.
Під час проведення установчих зборів з числа їх учасників обирається голова зборів, секретар, лічильна комісія, заслуховується інформація про результати діяльності громадської ради, що діяла при органі виконавчої влади до проведення установчих зборів, якщо така була утворена.
Протокол установчих зборів, відомості про склад громадської ради орган оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті та в інший прийнятний спосіб.
9. Голова районної державної адміністрації затверджує склад громадської ради на підставі протоколу установчих зборів.
10. Членство в громадській раді припиняється на підставі рішення громадської ради у разі:
систематичної відсутності члена громадської ради на її засіданнях без поважних причин (більше ніж два рази);


4
повідомлення керівника інституту громадянського суспільства, якщо інше не передбачено його установчими документами, про відкликання свого представника та припинення його членства в громадській раді;
скасування державної реєстрації інституту громадянського суспільства, представника якого обрано до складу громадської ради;
неможливості члена громадської ради брати участь у роботі громадської ради за станом здоров’я, визнання у судовому порядку члена громадської ради недієздатним або обмежено дієздатним;
подання членом громадської ради відповідної заяви.
11. Громадську раду очолює голова, який обирається з числа членів ради на її першому засіданні шляхом рейтингового голосування.
Голова громадської ради має заступників, які обираються з числа членів ради шляхом рейтингового голосування.
Головою громадської ради не може бути обрано посадову або службову особу органу державної влади.
Повноваження голови громадської ради можуть бути припинені за рішенням громадської ради у разі припинення його членства у раді, а також виникнення підстав, передбачених Положенням про громадську раду.
12. Голова громадської ради:
організовує діяльність громадської ради;
скликає та організовує підготовку та проведення її засідань;
підписує документи від імені громадської ради;
представляє громадську раду у відносинах з Кабінетом Міністрів України, центральними і місцевими органами виконавчої влади, об’єднаннями громадян, органами місцевого самоврядування, засобами масової інформації;
може брати участь у засіданнях колегії райдержадміністрації.
13. Функції секретаря громадської ради може виконувати працівник структурного підрозділу у зв’язках з громадськістю органу, який не є членом громадської ради.
14. Основною формою роботи громадської ради є засідання, що проводяться у разі потреби, але не рідше ніж один раз на квартал. Позачергові засідання громадської ради можуть скликатися за ініціативою однієї третини загального складу її членів.
Засідання громадської ради є правомочним, якщо на ньому присутні не менш як половина її членів.
Засідання громадської ради проводяться відкрито.
У засіданнях громадської ради бере участь з правом дорадчого голосу уповноважений представник органу.

5
За запрошенням голови громадської ради у її засіданнях можуть брати участь інші особи.
15. Рішення громадської ради приймається відкритим голосуванням простою більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.
Рішення громадської ради мають рекомендаційний характер і є обов’язковими для розгляду органом.
Рішення органу, прийняте за результатами розгляду пропозицій громадської ради, не пізніше ніж у десятиденний строк після його прийняття в обов’язковому порядку доводиться до відома членів громадської ради та громадськості шляхом його оприлюднення на офіційному веб-сайті органу та в інший прийнятний спосіб. Інформація про прийняте рішення має містити відомості про врахування пропозицій громадської ради або причини їх відхилення.
16. Громадська рада інформує орган та громадськість про свою роботу шляхом розміщення в обов’язковому порядку в спеціально створеній рубриці “Громадська рада” на офіційному веб-сайті органу та оприлюднення в інший прийнятний спосіб матеріалів про установчі документи, план роботи, керівний склад, прийняті рішення, протоколи засідань, щорічні звіти про її роботу.
17. Забезпечення секретаріату громадської ради приміщенням, засобами зв’язку, створення умов для роботи ради та проведення її засідань здійснює орган виконавчої влади, при якому вона створена.
18. Громадська рада має бланк із своїм найменуванням.
_____________________

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядженням голови Ульяновської

районної державної адміністрації

від “11” лютого 2011 року № 63-р
СКЛАД

громадської ради при Ульяновській районній державній адміністрації

Голова громадської ради
ІЛЬЧЕНКО


Вячеслав Григорович

голова Ульяновського районного благодійного фонду “Ветеран”

Заступник голови громадської ради
ЧИРКА

Андрій Андрійович


голова Асоціації “Союз - Чорнобиль “Оберіг” Ульяновського району

Секретар громадської ради
ГОЛОВКО

Надія Василівна

завідувач сектору внутрішньої політики, зв’язків з громадськістю та у справах преси

і інформації апарату районної державної адміністрації
Члени громадської ради:

ДВОРНІЦЬКИЙ

Сергій Юрійович

голова Ульяновської районної громадської організації “Ульяновський курінь “Чорноморського округу “Козацтво Запорізьке”


КОСЄВИЧ

Михайло Петрович

голова Ульяновської районної організації воїнів інтернаціоналістів всіх поколінь


КУСТРІЧ

Марія Володимирівна

голова Ульяновської районної ради організації ветеранів України


МАКАРЮК

Світлана Олександрівна

голова Ульяновської районної організації профспілки працівників охорони здоров’я


ОХРІМЕНКО

Оксана Олександрівна

заступник голови Ульяновської районної організації профспілки працівників освіти


ПОПОВИЧ

Людмила Василівна

член Ульяновської районної організації Спілки юристів України


СЬОМІНА

Валентина Василівна

голова Ульяновської районної організації Товариства Червоного Хреста України


ТРИБУЦЬКИЙ

Анатолій Михайлович

голова Ульяновської районної організації профспілки працівників агропромислового комплексу


ЩУКІН

Олександр Валерійович

член ініціативної групи громади рибалок

м. Ульяновка


______________

Схожі:

3 РЕГЛАМЕНТ
Регламент громадської ради при Ульяновській районній державній адміністрації (далі – регламент) регулює організаційні та процедурні...
ПОВІДОМЛЕННЯ ініціативної групи з підготовки установчих зборів громадської...
Установчі збори з формування нового складу громадської ради при Ульяновській районній державній адміністрації на 2013-2014 роки відбудуться...
Про громадську раду при виконавчому комітеті Шепетівської міської ради
ВР ) та законами України, указами Президента України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції (...
Склад громадської ради при Уляновській районній державній адміністрації...

ПОЛОЖЕННЯ про Громадську раду при Тернопільській міській раді
Тернополя, забезпечення відкритості, публічності та прозорості діяльності органів місцевого самоврядування перед територіальною громадою...
СХВАЛЕНО
Крим, обласній, Київській та Севастопольській міській, районній, районній у м. Києві та Севастополі державній адміністрації, затвердженого...
Про затвердження Календарного плану
Всеукраїнського конкурсу «Кращий державний службовець», розпорядження голови районної державної адміністрації від 14 березня 2011...
РОЗПОРЯДЖЕННЯ голови районної державної адміністрації
Відповідно до ст. 22 Закону України «Про звернення громадян» та з метою забезпечення належної організації особистого прийому громадян...
КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики, відповідно до протоколу зборів за участю інститутів...
РАЙОННА ПРОГРАМА сприяння розвитку громадянського суспільства "Свідома...
...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка