З курсу „Теорії держави і права”


Скачати 36.72 Kb.
НазваЗ курсу „Теорії держави і права”
Дата15.03.2013
Розмір36.72 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Право > Документи
ЕКЗАМЕНАЦІЙНІ ПИТАННЯ

з курсу „Теорії держави і права”


 1. Предмет теорії держави i права, його особливості.

 2. Завдання і функції теорії держави i права.

 3. Методологія теорії держави і права.

 4. Структура методології теорії держави і права.

 5. Поняття держави: етапи розвитку та сучасний стан.

 6. Походження держави. Загальна характеристика теорій походження держави.

 7. Ознаки держави.

 8. Сутність та соціальне призначення держави.

 9. Поняття та класифікація функцій держави.

 10. Поняття історичного типу держави. Критерії типології держави.

 11. Поняття форми держави та її елементів.

 12. Форма державного правління та її види. Нетипові форми державного правління.

 13. Монархія як форма правління. Типи монархічних форм правління.

 14. Республіка як форма правління.

 15. Поняття форми державного устрою. Проста (унітарна) форма державного устрою.

 16. Складна форма державного устрою.

 17. Поняття та види політичного (державного) режиму.

 18. Поняття і структура політичної системи держави.

 19. Співвідношення держави та інших елементів політичної системи суспільства.

 20. Поняття та елементи механізму держави.

 21. Апарат держави: поняття та структура.

 22. Система і класифікація державних органів влади.

 23. Поняття і ознаки органу держави. Класифікація державних органів.

 24. Принципи організації та діяльності механізму держави.

 25. Поняття, основні принципи правової держави. Шляхи формування правової держави в Україні.

 26. Поняття, сутність і структура громадянського суспільства.

 27. Основні підходи до право розуміння.

 28. Визначення права. Сутнісні ознаки права.

 29. Сутність і соціальне призначення права.

 30. Загальна характеристика основних правових теорій та доктрин.

 31. Соціальне регулювання: поняття та особливості.

 32. Поняття соціальної норми: сутність, ознаки, класифікація, місце правових норм серед соціальних.

 33. Поняття та предмет механізму правового регулювання.

 34. Засоби, способи і типи правового регулювання.

 35. Елементи та стадії механізму правового регулювання.

 36. Функції права: поняття та система.

 37. Форми реалізації функцій права.

 38. Форми (джерела) права: поняття, види та співвідношення в сучасних системах права.

 39. Нормативний акт як джерело права: поняття та особливості використання в сучасних системах права.

 40. Дія нормативних актів у часі, просторі та за колом осіб.

 41. Закон: поняття, основні ознаки, види. Закони України. Конституція України – Основний Закон.

 42. Підзаконний нормативно-правовий акт: поняття, властивості, види.

 43. Поняття, ознаки та принципи правотворчості.

 44. Види правотворчості.

 45. Поняття і стадії правотворчого процесу.

 46. Норма права: поняття та ознаки.

 47. Структура норми права.

 48. Класифікація норм права.

 49. Норма права і нормативно-правовий акт, їх співвідношення.

 50. Поняття системи права.

 51. Загальна характеристика основних галузей права України.

 52. Правова система, система права і система законодавства: співвідношення понять.

 53. Поняття та види систематизації законодавства.

 54. Основні правові системи світу. Поняття правової сім’ї.

 55. Романо-германська правова сім’я.

 56. Англо-саксонська правова сім’я (система загального права).

 57. Система мусульманського права.

 58. Співвідношення національного та міжнародного права.

 59. Поняття та структура правовідносин.

 60. Класифікація правовідносин.

 61. Поняття та види суб’єктів правовідносин.

 62. Правоздатність та дієздатність фізичних і юридичних осіб.

 63. Об’єкти правовідносин: поняття та види.

 64. Юридичні факти як підстава виникнення, зміни і припинення правовідносин.

 65. Види юридичних фактів.

 66. Реалізація норм права: поняття та форми.

 67. Застосування норм права: поняття, структура, види, стадії.

 68. Прогалини в праві: поняття, види, методи встановлення, шляхи усунення.

 69. Умови реалізації права у формі застосування права.

 70. Акти застосування норм права: поняття, структура, види.

 71. Юридичні колізії та способи їх розв’язання.

 72. Поняття і значення тлумачення норм права.

 73. Тлумачення-з’ясування та тлумачення-роз’яснення правових норм: поняття, значення, види.

 74. Види і способи тлумачення правових норм.

 75. Роз’яснення норм права.

 76. Інтерпретаційно-правові акти: поняття, юридичні властивості, види.

 77. Правопорушення: поняття, причини, види.

 78. Юридичний склад правопорушення.

 79. Поняття та види вини.

 80. Юридична відповідальність: поняття, принципи та функції.

 81. Види юридичної відповідальності.

 82. Підстави юридичної відповідальності.

 83. Обставини, що виключають та звільняють від юридичної відповідальності.

 84. Законність: поняття та основні принципи. Шляхи зміцнення законності в Україні.

 85. Юридичні гарантії законності.

 86. Правопорядок: поняття та ознаки.

 87. Функція та структура правопорядку.

 88. Правосвідомість: поняття, структура, види.

 89. Правова культура: поняття, структура, види. Стан та шляхи підвищення в Україні.

 90. Правове виховання: поняття, функції, форми і методи.

Схожі:

1. Поняття, предмет і методи теорії держави та права 9 Тема Походження держави та права 11
П.І., Стрельник О. Л., Гончаров А. В. Навчально-методичні матеріали з курсу “Теорія держави та права” для студентів та курсантів...
КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ЗАЛІКУ (питання 1-80)
Поняття теорії права та держави як науки. Співвідношення теорії права та держави і енциклопедії права
Навчальна програма дисципліни для студентів спеціальності 030401...
Призначення курсу «Загальна історія держави та права». Предмет історії держави і права зарубіжних країн. Методологія науки та курсу....
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ МІЖНАРОДНИЙГУМАНІТАРНИЙУНІВЕРСИТЕТ...
Україні, а також виходячи з необхідності закріплення ідеї пріоритету права в юридичній діяльності вивчення навчальної дисципліни...
1. Вступ до курсу історії держави і права України Предмет і завдання...
Адже саме право є одним із найважливіших знарядь забезпечення справедливості прав і інтересів людини, це частина культури народу,...
План Вступ Теорія держави і права в системі суспільних та юридичних...
Теоретичне осмислення й усвідомлення цих проблем – необхідна умова наукового управління суспільними процесами. Саме життя висунуло...
ЕКЗАМЕНАЦІЙНІ ПИТАННЯ з курсу “Історія держави і права України”
Виникнення і розвиток Скіфо-Сарматської держави (суспільно-політичний лад; джерела та основні риси права)
Київський національний університет імені Тараса Шевченка юридичний...
Проблеми теорії та філософії права. Робоча навчальна програма / А. Д. Машков, Н. В. Теремцова. – Київ нац ун-т імені Тараса Шевченка...
Конспект з курсу “Теорія держави і права”. § Теорія права і держави в системі юридичних наук
У залежності від того, які з цих компонентів, підсистем, структур і функцій чи їхніх аспектів і рівнів вивчаються, і підрозділяються...
1 Основні права людини як загальносоціальне явище
Рабінович П. М. Основи загальної теорії права та держави. Видання 5-те, зі змінами. Навчальний посібник.— К.: Атіка.— 2001.— 176...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка