Питання на іспит предмету Історія правових і політичних вчень


Скачати 51.16 Kb.
НазваПитання на іспит предмету Історія правових і політичних вчень
Дата06.04.2013
Розмір51.16 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Право > Документи
Питання на іспит предмету

Історія правових і політичних вчень


 1. Історія політичних і правових вчень як самостійна юридична навчальна дисципліна. (Завдання та актуальність вивчення курсу. Юридичний характер.)

 2. Загальна характеристика політико-правової ідеології епохи Відродження і Реформації.

 3. Вчення про державу і право Івана Франка.

 4. Поняття і загальна характеристика структури і змісту політико-правового вчення,

 5. Політична доктрина Ніколо Макіавеллі (Італія).

 6. Державно-правові погляди Лесі Українки (Лариси Косач).

 7. Методологія історії політичних і правових вчень.

 8. Політичні і правові ідеї Реформації (Мартін Лютер, Томас Мюнцер (Німеччина), Жан Кальвін (Швейцарія).

 9. Загальна характеристика міфологічних та релігійних уявлень про політику, державу та право.

 10. Погляди на державу та право вчених-юристів Київського, Харківського та ін. університетів України (К.А. Неволін, Н.Д. Іванішев, М.Ф. Владимирський-Буданов, О.Ф.Кістяківський та ін.)

 11. Політико-правова ідеологія Стародавньої Індії /брахманізм, ранній буддизм, школа/

 12. Вчення Жана Бодена (Франція) про державу.

 13. Політико-правова ідеологія в Стародавньому Китаї. Даосизм. Етико-політичні погляди Конфуція.

 14. Політико-правова ідеологія раннього європейського соціалізму /Томас Мор (Англія), Томазо Кампанелла (Італія)/.

 15. Погляди на державу і право Михайла Грушевського.

 16. Загальна характеристика політико-правової ідеології у Стародавній Греції.

 17. Політичні і правові вчення в період абсолютизму у Росії /Симеон Полоцький, Юрій Крижаніч, Феофан Прокопович, Василь Татищев, Іван Посошков/.

 18. Погляди на державу і право Володимира Винниченка.

 19. Загальна характеристика розвитку російської політико-правової думки. Характеристика основних етапів розвитку. Спрямованість і зміст.

 20. Загальна характеристика головних напрямків політичних і правових вчень ХХ ст.

 21. Погляди софістів на державу та право.

 22. Вчення Гуго Гроція про право і державу.

 23. Політико-правові концепції національної української держави у ХХ ст.

 24. Сократ про державу та право.

 25. Загальна характеристика політико-правової думки у Росії першої половини ХIX сторіччя /Михайло Сперанський/. Політичні програми декабристів. Слов’янофіли і західники.

 26. Сучасна політико-правова ідеологія незалежної України.

 27. Платон про державу та право.

 28. Політичне і правове вчення Бенедикта Спінози.

 29. Загальна характеристика політико-правової думки у Росії другої половини ХІХ сторіччя (реформаторська течія; російський соціалізм; анархізм; ліберальне і революційне народництво; лібералізм; консерватизм).

 30. Аристотель про державу та право.

 31. Основні напрямки англійської політико-правової думки в період буржуазної революції ХVII сторіччя

 32. Політико-правові погляди російських філософів і правознавців першої половини ХХ ст. (Габріель Шершеневич, Сергій Котляревський).

 33. Епікур про державу та право.

 34. Політико-правова ідеологія левеллерів /Джон Лілберн/

 35. Політико-правова ідеологія російського марксизму (Георгій Плеханов, Володимир Ленін)

 36. Стоїки про державу та право.

 37. Політико-правова доктрина Томаса Гоббса.

 38. Праворозуміння радянського періоду (С.Кечекьян, В.Нерсесянц та ін).

 39. Полібій про розвиток політичних явищ.

 40. Політико-правове вчення Джона Локка.

 41. Політико-правова доктрина солідаризму /Леон Дюгі (Франція)/

 42. Загальна характеристика основних напрямків політичної і правової думки в Древньому Римі.

 43. Загальна характеристика політико-правової ідеології епохи Просвітництва /кінець XVII - XVIII cт./.

 44. Вчення Цицерона про державу і право.

 45. Природно-правові вчення в Німеччині XVII-XVIII cт. /Самуїл Пуфендорф/.

 46. Сучасний позитивізм: аналітична юриспруденція Герберт Харт (Англія);

 47. Політико-правові погляди римських стоїків / Марк Аврелій Антонін/.

 48. Політико-правова думка в Італії. XVII - XVIII ст. Правова теорія Чезаре Беккаріа.

 49. Позитивістський нормативізм Ганса Кельзена (Австрія).

 50. Політико-правові ідеї римських юристів /Гай, Папініан, Ульпіан, Павло/.

 51. Політико-правова доктрина Шарля-Луї Монтеск’є.

 52. Політико-правова ідеологія раннього християнства.

 53. Політико-правові погляди Аврелія Августина.

 54. Загальна характеристика політико-правової думки середньовічного суспільства.

 55. Політико-правова доктрина Жан Жака Руссо.

 56. Політико-правове вчення Фоми Аквінського

 57. Французький соціалізм епохи Просвітництва (Ж. Мол’є, Мореллі, Габріель де Маблі) .

 58. Політико-правове вчення Марсілія Падуанського.

 59. Політико-правова ідеологія Великої французької революції (конституціоналісти, жирондісти, якобінство, Марат, Робесп’єр і Гракх Бабеф).

 60. Загальна характеристика і основні напрямки американської політико-правової ідеології XVII - XIX ст.

 61. Формування і розвиток мусульманської політико-правової думки. Коран як джерело мусульманського права.

 62. Вчення Іммануїла Канта про державу і право.

 63. Соціологічна юриспруденція: Євген Ерліх (Австрія).

 64. Політичні і правові ідеї Київської Русі.

 65. Слово «Про Закон і Благодать» митрополита київського Іларіона.

 66. Вчення Г.В.Ф. Гегеля про державу і право.

 67. Школа «реального права» / Джером Френк, К. Ллевеллін (США) та концепція соціального права» Г. Гурвича.

 68. Політична програма Володимира Мономаха.

 69. Історична школа права ( Густав Гуго, Фрідріх Карл Савін’ї, Георг Пухта)/.

 70. Психологічна теорія права Лева Петражицького.

 71. Політико-правова ідеологія лібералізму /Джеремі Бентам, Джон Стюарт Мілль (Англія), Вільгельм Гумбольдт, Лоренц Штейн (Німеччина)/.

 72. Фашистська політико-правова ідеологія /Т.Гаєринг, В.Шмідт, К.Шмітт, А.Розенберг/.

 73. Політичні погляди Івана Вишенського.

 74. Політико-правове вчення Огюста Конта (Франція).

 75. Юридичний позитивізм /Джон Остін (Англія)/

 76. Політико-правова думка в Українській козацькій державі і Гетьманщині. Погляди Богдана Хмельницького.

 77. Політико-правова ідеологія анархізму П’єр Жозеф Прудон (Франція), Макс Штірнер (Каспар Шмідт) (Німеччина).

 78. Вічні проблеми історії політичних і правових вчень.

 79. Ідеї природного права в Україні епохи Просвітництва.

 80. Політико-правова ідеологія соціалізму /Клод Анрі де Сен-Симон, Шарль Фур’є (Франція), Роберт Оуен (Англія).

 81. Політико-правові погляди Григорія Сковороди.

 82. Політико-правове вчення Карла Маркса і Фрідріха Енгельса (марксизм).

 83. Класифікація політичних і правових вчень - основні підходи, підстави. Причини і наслідки різноманітності вчень, напрямків, шкіл та тенденцій у політико-правовій ідеології.

 84. Яков Козельський про суспільний договір.

 85. Юридичний позитивізм другої половини XIX сторіччя /Карл Бергбом і Пауль Лабанд (Німеччина), ліберальний позитивізм Адемара Есмена (Франція)/.

 86. Характеристика релігійно-міфологічних уявлень про політику, державу і право в країнах Стародавнього Сходу в II - I тис. до н. е.

 87. Загальна характеристика розвитку політико-правових ідей в Україні у XIX ст.

 88. Соціологічне праворозуміння другої половини XIX сторіччя /Рудольф Ієрінг (Німеччина).

 89. Політико правовий зміст творчості Гомера («Іліада» та «Одисея») та Гесіода – поеми («Теогонія» та «Турботи і дні»).

 90. Тарас Шевченко про незалежну демократичну Українську державу.

 91. Вчення про державу і право Михайла Драгоманова.

Політико-правова доктрина Фрідріха Ніцше (Німеччина).

Схожі:

Шульженко Ф. П., Андрусяк Т. Г. К.: Юрінком Інтер, 1999. Історія політичних і правових вчень
Розділ І. Виникнення та розвиток поглядів на державу і право у країнах стародавнього світу
Тарас Андрусяк ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНИХ ТА ПРАВОВИХ ВЧЕНЬ
АНТИЧНОГО РИМУ 35 ПОЛІТИЧНІ ТА ПРАВОВІ ІДЕЇ ХРИСТИЯНСТВА 43 ПОЛІТИЧНІ ТА ПРАВОВІ ВЧЕННЯ СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ 50 ПОЛІТИЧНІ ТА ПРАВОВІ ВЧЕННЯ...
Історія політичних і правових вчень як самостійна юридична навчальна...
Цей матеріал повинен послужити формуванню власного юридичного світогляду кожного майбутнього юриста. Світогляду, базовим в якому...
Питання до заліку з дисципліни «Історія економіки та економічних вчень»
Предмет, методологічні підходи та методи «Історії економіки та економічної думки»
1 Предмет і завдання курсу "Історія економічних учень"
Предмет іст ек вчень – це процес виникнення розвитку боротьби і зміни системи ек. Поглядів на шляху розвитку сучасного сус-ва. Це...
АНОТАЦІЯ ДИСЦИПЛІНИ
Навчально-методичний комплекс вивчення курсу «ІСТОРІЯ ВЧЕНЬ ПРО ДЕРЖАВУ І ПРАВО»
1. Дайте визначення предмету "Історія України", вкажіть на основні...
Ого поселення, а також історію його предків, від найдавніших ча­сів до сьогодення. Це історія українських земель, історія території,...
Загальна характеристика
Перше питання: відповідь студента (до 20 хвилин) на два запропонованих теоретичних питання вивченого матеріалу з предмету
Контрольні питання, які виносяться на іспит

Г.І. Трофанчук ІСТОРІЯ ВЧЕНЬ ПРО ДЕРЖАВУ ТА ПРАВО
Рецензенти: В. К. Гіжевський, к ю наук, професор; O. I. Коваленко, к ю наук, професор
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка