Редакційно-видавничий відділ Луцького державного технічного університету Луцьк 2007


НазваРедакційно-видавничий відділ Луцького державного технічного університету Луцьк 2007
Сторінка4/4
Дата03.04.2013
Розмір0.5 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Право > Документи
1   2   3   4

Задача 2

Громадянин В. проходив по вулиці. Порівнявшись з громадянкою А., він посковзнувся на льоду і впав. Під час падіння збив з ніг громадянку А., яка також упала і вдарилась головою об бруківку. Через 2 дні вона померла в лікарні.

Чи є у діях громадянина В. склад злочину?
Задача 3

Громадяни П. і К. на даху 5-поверхового будинку розпивали спиртні напої. П., перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, побачив біля під’їзду цього будинку свого брата. Заявивши, що зараз налякає свого брата, викинув тому під ноги пляшку з-під горілки. В цей час брат П., який стояв, рушив до під’їзду і пляшка, кинута П., попала йому в голову. В результаті дій П. Його брат загинув.

Визначте форму вини П. щодо смерті брата.
Задача 4

Громадянин Павлик систематично пиячив, вчиняв сварки з дружиною, наносив їй побої. Перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, він схопив дружину за коси, затягнув її у кімнату і, поваливши на підлогу, почав бити ногами, погрожуючи, що заріже. Він протягнув руку за ножем, але дружина встигла першою схопити ніж і нанесла ним Павлику поранення, від яких він помер.

Чи підлягає дружина Павлика кримінальній відповідальності?

Сімейне право
Задача 1
Громадяни Грицюк та Петрова подали заяву про реєстрацію шлюбу в орган РАЦС. Як виявилось, Петрова була усиновлена Грицюком в 1972 році.

Як має вчинити орган РАЦС?

Задача 2
Громадянка Троцюк звернулась до суду з позовом про стягнення аліментів з доньки Антонюк на своє утримання. В ході судового розгляду виявився факт, що Троцюк була позбавлена батьківських прав на свою доньку у 1971 році. Яке рішення має винести суд? Розкрийте правові наслідки позбавлення батьківських прав.

V. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ЕКЗАМЕНУ 1. Загальна характеристика держави. Державний суверенітет.

 2. Поняття і риси правової держави.

 3. Форми держави.

 4. Загальна характеристика права. Поняття норм права.

 5. Джерела права. Нормативно-правовий акт і його види.

 6. Система права. Предмет і метод правового регулювання.

 7. Конституція України - основний закон держави.

 8. Державне право України. Апарат держави як система державних органів.

 9. Верховна Рада України - орган законодавчої влади в Україні.

 10. Правовий статус народного депутата України.

 11. Правове положення Президента України та Кабінету Міністрів України.

 12. Органи місцевого самоврядування в Україні.

 13. Поняття адміністративного права. Адміністративно-правові норми. Адміністративні правовідносини.

 14. Державне управління. Суб’єкти адміністративного права.

 15. Адміністративне правопорушення як підстава юридичної відповідальності: ознаки і елементи.

 16. Суть і види адміністративних стягнень.

 17. Порядок притягнення особи до адміністративної відповідальності.

 18. Органи, посадові особи, уповноважені розглядати справи про адміністративні правопорушення.

 19. Цивільне право як галузь права. Предмет і метод правового регулювання.

 20. Зміст цивільно-правових відносин. Правосуб’єктність сторін.

 21. Поняття і види угод (правочинів).

 22. Форми угод (правочинів).

 23. Поняття та строки позовної давності.

 24. Право власності.

 25. Захист права власності. Поняття віндикаційного та негаторного позовів.

 26. Поняття зобов'язального права. Суб'єкти зобов'язань. Способи забезпечення виконання зобов’язань.

 27. Цивільно-правовий договір.

 28. Система та види цивільно-правових договорів.

 29. Недоговірні зобов'язання, що виникають внаслідок заподіяння шкоди.

 30. Поняття та підстави спадкоємства. Час і місце відкриття спадщини.

 31. Поняття та порядок спадкування за законом.

 32. Поняття та порядок спадкування за заповітом.

 33. Поняття трудового права. Трудові правовідносини. Суб’єкти трудових правовідносин.

 34. Поняття, види та порядок укладання трудового договору.

 35. Контракт як особлива форма трудового договору.

 36. Випробування при прийнятті на роботу.

 37. Підстави припинення трудового договору.

 38. Порядок розірвання трудового договору з ініціативи працівника.

 39. Підстави та порядок розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу.

 40. Поняття, види та тривалість робочого часу.

 41. Порядок встановлення та обмеження щодо нічних та надурочних робіт.

 42. Правове регулювання часу відпочинку: перерви, вихідні, святкові, неробочі дні.

 43. Поняття, види та тривалість відпусток.

 44. Правове регулювання оплати праці.

 45. Матеріальна відповідальність працівників.

 46. Трудова дисципліна, порядок застосування заохочень і стягнень.

 47. Особливості правового регулювання праці жінок.

 48. Особливості правового регулювання праці молоді.

 49. Розгляд трудових спорів комісією по трудових спорах.

 50. Розгляд трудових спорів судами.

 51. Забезпечення зайнятості вивільнюваних працівників. Переважне право на залишення на роботі при скороченні чисельності або штату працюючих.

 52. Поняття кримінального права. Предмет і метод правового регулювання. Дія кримінального закону в часі і просторі.

 53. Поняття, ознаки і елементи злочину.

 54. Форми вини в кримінальному праві. Види умислу і необережності.

 55. Обставини, що виключають злочинну діяльність. Необхідна оборона, крайня необхідність.

 56. Поняття і види стадій вчинення навмисного злочину.

 57. Поняття і форми співучасті. Види співучасників.

 58. Обставини, що пом'якшують та обтяжують відповідальність за вчинення злочину.

 59. Поняття і мета покарань. Система і види покарань за кримінальним законодавством.

 60. Сімейне право. Загальні положення про шлюб і сім’ю.

 61. Порядок укладання шлюбу.

 62. Порядок розірвання шлюбу.

 63. Права і обов’язки подружжя дітей та інших членів сім'ї.

 64. Позбавлення батьківських прав.

 65. Шлюбний договір.

 66. Аліментні обов'язки батьків і дітей.

 67. Усиновлення (удочеріння).

 68. Опіка і піклування.

 69. Загальна характеристика земельного права. Земельний кодекс України.

 70. Види земель та їх правовий режим.

 71. Набуття права на землю громадянами та юридичними особами.

 72. Форми власності на землю. Право користування землею.

 73. Оренда землі.

 74. Охорона земель.

 75. Вирішення земельних спорів.

 76. Житлове право України: загальна характеристика. Житловий кодекс України.

 77. Право громадян на житло і форми його реалізації.

 78. Приватизація державного житлового фонду.VI. Короткий словник юридичних термінів
Держава – це політико-територіальна організація соціально-неоднорідного суспільства, яка має спеціальний апарат управління і примусу, надає своїм рішенням загальнообов’язкової сили і є засобом управління справами цього суспільства.

Суверенітет це верховенство державної влади над усіма іншими владами, що існують у суспільстві, а також незалежність державної влади як всередині держави, так і за її межами.

Правова держава – це держава, в якій панує право, де діяльність держави, її органів та посадових осіб здійснюється на основі та в межах, визначених правом, де не тільки особа відповідає за свої дії перед державою, а й держава несе реальну відповідальність перед особою за свою діяльність та її наслідки.

Форма державного правління відображає, як побудовані та утворюються органи державної влади.

Монархія – це форма державного правління, при якій вища державна влада повністю або частково належить одноосібному главі держави і, як правило, передається у спадок.

Республіка - це форма державного правління, у якій вища державна влада здійснюється виборним колегіальним органом, що обирається на певний строк.

Форма державного устрою – відображає адміністративно – територіальний устрій держави, співвідношення центральних і місцевих органів державної влади.

Унітарна держава – це держава, складові якої не мають суверенітету та інших ознак державності.

Федерація – це союзна держава, яка складається з утворень (суб’єктів федерації), які мають певні ознаки державності: систему органів, законодавство, право виходу з федерації тощо.

Конфедерація – союз суверенних держав, який створюється для досягнення конкретної спільної мети.

Державний (політичний) режим – система способів та методів здійснення державної влади.

Право – це сукупність встановлених державою загальнообов’язкових норм (правил поведінки), котрі виражають волю народу держави і гарантовані державою, встановлюють загальні правила поведінки, закріплюють права та обов’язки учасників суспільних відносин.

Норма права – це загальнообов’язкове правило поведінки, яке встановлюється державою і охороняється методами державного примусу.

Гіпотеза – частина норми права, яка містить умови і обставини, за яких ця норма буде здійснюватись.

Диспозиція – частина норми, в якій міститься саме правило поведінки, права чи обов’язки суб’єктів.

Санкція – частина норми, яка містить заходи державного примусу, що застосовуються у випадку порушення диспозиції.

Джерела права – це офіційно-документальні форми відображення і закріплення норм права, які виходять від держави і яким держава надає загальнообов’язкового юридичного значення.

Правовий звичай історично складені звичаї та традиції, яким держава надала загальнообов’язкового значення і дотримання якого гарантувала державним примусом (стародавні, середньовічні, релігійно – традиційні правові системи).

Правовий прецедент – судове чи адміністративне рішення по конкретній юридичній справі, якому держава надала загальнообов’язкового юридичного значення і таке рішення є зразком для вирішення аналогічних справ (англо-саксонська правова система).

Нормативно-правовий акт – офіційний документ компетентних органів держави, який складається з юридичних норм, виходить від строго певних правотворчих органів, має встановлену форму, реквізити, порядок вступу в силу і сферу дії.

Закон – це нормативно-правовий акт вищого представницького органу державної влади (Верховної Ради) або безпосередньо самого народу (референдум), що встановлює основні, первинні юридичні норми, має вищу юридичну силу і приймається з дотриманням особливої законодавчої процедури.

Підзаконний акт – нормативно-правовий акт органів державної влади і управління, який приймається на основі закону, для його виконання, повинен відповідати вимогам закону і не може йому суперечити.

Система права – це структура права, створена зв’язком норм, інститутів, галузей, розділів, що забезпечує цілісність і регулятивні властивості права.

Галузь права – це сукупність правових норм, які регулюють певну сферу суспільних відносин.

Інститут права – це частина галузі права, що складається з норм, які регулюють певний вид однорідних суспільних відносин.

Предмет правового регулювання – це суспільні відносини, що регулюються правом.

Метод правового регулювання – це сукупність прийомів і способів регулювання людської діяльності.

Імперативний (владний) метод – передбачає правове положення суб’єктів, побудоване на субординації, підпорядкованості;точні приписи підвладному суб’єкту та штрафні каральні санкції.

Диспозитивний метод – передбачає рівноправність сторін – суб’єктів правовідносин, юридичним фактом, як правило, виступає договір, в якому суб’єкти самі встановлюють взаємні права і обов’язки, за порушення яких наступають майнові поновлювальні санкції.


VII. СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ


 1. Основи держави і права України / За ред. М.Костицького, М.Настюка. - Львів. 1993.

 2. Конституція України.

 3. Декларація про державний суверенітет. 16.07.90р.

 4. Акт проголошення незалежності України. 24.08.91р.

 5. Основи конституційного права України. - К., 1997.

 6. Правознавство. Навчальний посібник. -К., 1999.

 7. Правознавство. За ред. М.Настюка. - Львів, 1995.

 8. Основи держави і права України / За ред. І.Усенко. - К., 1993.

 9. Основи держави і права. О.Михайленко. - Київ, 1995.

 10. Правознавство. Навчальний посібник. / За ред. П. Пилипенка - Львів, 2003.

 11. Закон України „Про місцеве самоврядування” від 27.05.1997 р.

 12. Закон України „Про вибори Президента України” від 05.03.1999 р.

 13. Закон України „Про статус народного депутата” від 22.03.2001.

 14. Основи правознавства. Для студента та абітурієнта / За ред. Бармак М., Бармак О., Тернопіль, 1999.

 15. Біленчук П.Д., Кравченко В.В., Підмогильний М.В. Місцеве самоврядування. Муніципальне право. - К., 2000.

 16. Державна служба в Україні. - К., 2002.

 17. Кельман М.С., Мурашин О.Г. Загальна теорія права. - К., 2000.

 18. Конституційне право України /За ред. Погорілка В.Ф. - К., 1999.

 19. Конституційне право України /За ред. В.Я.Тація, В.Ф.Погорілка, Ю.М.Тодики. - К., 1999.

 20. Закон України „Про місцеве самоврядування” від 27.05.1997 р.

 21. Закон України „Про вибори Президента України” від 05.03.1999 р.

 22. Колпаков В.К. Адміністративне право України. - К., 1999.

 23. Коваль Л. Адміністративне право. - К., 1994.

 24. Кодекс про адміністративні правопорушення.

 25. Адміністративне право / За ред. Битяк Ю.П. - Х., 2000.

 26. Бандурка О.М., Тищенко М.М., Адміністративний процес. Підручник. - К., 2001.

 27. Васильєв А.С. Административное право Украины. - Х., 2001.

 28. Голосніченко І.П. Адміністративне право України (основні категорії і поняття). -К., 1998.

 29. Забарний Г.Г. Калюжний Р.А. Терещук О.В., Шкарупа В.К. Адміністративне право України. - К., 2001.

 30. Гончарук С.Т. Суб’єкти адміністративного права України. Навчальний посібник. - К., 1998.

 31. Цивільний Кодекс України (набрав чинності з 01.01.2004 року)

 32. Цивільний процесуальний кодекс України

 33. Закон України "Про власність" від 07.02.1991р. зі змінами і доповненнями.

 34. Емельянов В.П. Гражданское право Украины. Практическое пособие. Изд. 4-е, - Х., 2000.

 35. Шевченко Я.М. Цивільне право України. Академічний курс. - К., 2004.

 36. Заїка Ю.О., Співак В.М. Право власності і спадкове право: Навч. посіб. - К., 2000.

 37. Зобов’язальне право. Теорія і практика. Навчальний посібник За ред. О.В. Дзери. - К., 1998.

 38. Бойко М.Д., Співак В.М., Хазін М.А. Цивільно-правові документи. - К., 1996.

 39. Прокопенко В.І. Трудове право України: Підручник. - Х., 2000.

 40. Пилипенко П.Д. Трудове право України. Академічний курс. - К., 2004.

 41. Кодекс законів про працю України.

 42. Закон України "Про охорону праці" від 14.10.1992р. зі змінами та доповненнями.

 43. Закон України "Про оплату праці" від 24.03.1995р. зі змінами та доповненнями.

 44. Закон України "Про відпустки" від 15.11.96 р. зі змінами та доповненнями.

 45. Закон України "Про зайнятість населення" від 1.03.1991р. зі змінами та доповненнями.

 46. Бущенко П.А. Пєтухова І.А. Трудове право України. Вид 2-ге, випр. та доп. - Х., 2002.

 47. Карпенко Д.О. Трудове право України. - К., 1999.

 48. Практикум з трудового права України: Навч. посіб. - Х., 1999.

 49. Розвиток цивільного і трудового законодавства в Україні. - Х., 1999.

 50. Н.В.Чернишов, М.В.Володько, М.А.Хазін. Кримінальне право України. -К., 1995.

 51. Кримінальний кодекс України.

 52. Кримінально-процесуальний кодекс України.

 53. Закон України „Про оперативно-розшукову діяльність” від 18.02.1992 р. зі змінами та доповненнями.

 54. Брич Л.П., Навроцький В.О. Кримінальне право України: загальна частина: Підручник. - К., 2000.

 55. Кримінальне право України. Особлива частина: Підручник За ред. М.І. Бажанова, В.В. Сташиса, В.Я. Тація. - К., - Х., 2001.

 56. Матишевський П.С. Кримінальне право України. - К., 2001.

 57. Сімейний кодекс України.

 58. Рабінович П.М. Права людини і громадянина у Конституції України (до інтерпретації вихідних конституційних положень) - Х., 1997.

 59. Житловий кодекс України зі змінами та доповненнями.

 60. Закон „Про приватизацію державного житлового фонду”

від 19.06.1992 р. зі змінами та доповненнями.

 1. Земельний кодекс України.

 2. Закон України „Про плату за землю” від 19.09.1996 р. зі змінами та доповненнями.

 3. Закон України „Про оренду землі” від 06.10.1998 р. зі змінами та доповненнями.

 4. Коваленко Г.І., Галянтич М.К. Житлове право України. - К., 2002.

 5. Законодавство України про землю: Збірник нормативних актів. - К., 2001.

Навчально-методичне видання
Правознавство. Програма курсу, тематичне планування семінарських занять, методичні поради, ситуаційні завдання для студентів усіх спеціальностей денної форми навчання.


Комп’ютерний набір та верстка:

Редактор: Л.Тиха


Підписано до друку_______________. Формат 60х84/16. Папір офс. Гарн Таймс. Ум. друк. арк.27. Тираж 100 прим. Зам. 3342

Редакційно-видавничий відділ

Луцького державного технічного університету

43018 м. Луцьк, вул. Львівська, 75.

Друк - РВВ ЛДТУ


1   2   3   4

Схожі:

РЕДАКЦІЙНО-ВИДАВНИЧИЙ ВІДДІЛ ЛУЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ЛУЦЬК 2012
Економічна теорія. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи для студентів технічних спеціальностей денної та заочної форм...
РЕДАКЦІЙНО-ВИДАВНИЧИЙ ВІДДІЛ
Економічна теорія. Конспект лекцій для студентів технічних спеціальностей денної та заочної форми навчання – Луцьк: ЛНТУ, 2011. –...
Монографії (з 2008 р.)
Бистрова О. О. Слово – образ – символ в художньому тексті: (моногр.). – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ, 2008. – 201...
НАГЛЯДОВА ДІЯЛЬНІСТЬ
ТзОВ «Кромберг енд Шуберт», Луцького підприємства електротранспорту, Волинського управління ЗАТ «Електро», Луцького національного...
Про педагогічну практику з 10. 10. 2007 по 18. 11. 2007
ПТЕФН Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського Іщук Олесі
Перший проректор Луцького національного технічного університету,...
Ректор Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, доктор экономических наук, профессор
Асистент кафедри комп’ютерних технологій професійного навчання Луцького...
В статті розглядається питання соціальної інтеграції інвалідів зору в сучасному інформаційному суспільстві, проаналізовані особливості...
1. Україна під час Другої світової війни
Навчально-методичний посібник. – Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів с. Маяки Луцького району, – Луцьк 2013. – 63 с
КА ЛЮДИНОЗНАВЧI СТУДII ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ ДДПУ ВИПУСК ДВАДЦЯТЬ...
Збірник наукових праць ДДПУ ім. Івана Франка “Людинознавчі студії” є фаховим виданням з педагогіки (перереєстровано і затверджено...
Н. І. Ройко, вчитель географії Луцького навчально-реабілітаційного центру (м. Луцьк)
Анотація. В статті розглядається виховне значення мистецтва для розвитку особистості слабозорих школярів
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка