Редакційно-видавничий відділ Луцького державного технічного університету Луцьк 2007


НазваРедакційно-видавничий відділ Луцького державного технічного університету Луцьк 2007
Сторінка3/4
Дата03.04.2013
Розмір0.5 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Право > Документи
1   2   3   4
ТЕМА 8. ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО. ЖИТЛОВЕ ПРАВО (2 год.)
План

 1. Загальна характеристика земельного права. Земельний кодекс України.

 2. Види земель та їх правовий режим.

 3. Набуття права на землю громадянами та юридичними особами.

 4. Форми власності на землю. Право користування землею.

 5. Оренда землі. Охорона земель.

 6. Вирішення земельних спорів.

 7. Житлове право України: загальна характеристика. Житловий кодекс України.

 8. Право громадян на житло і форми його реалізації.

 9. Приватизація державного житлового фонду.


Теми рефератів:

 1. Загальна характеристика Земельного кодексу України.

 2. Загальна характеристика Закону України „Про плату за землю”.

 3. Правовий статус землевласників і землекористувачів.

 4. Правове регулювання охорони земель.

 5. Захист прав громадян та юридичних осіб на землю.

 6. Поняття та види житлового фонду України.

 7. Реалізація права на житло через членство у житлово-будівельних кооперативах.

 8. Надання житла в будинках державного та громадського житлового фонду.

 9. Загальна характеристика Житлового кодексу України.

 10. Набуття права на землю громадянами та юридичними особами. Форми власності на землю. Право користування землею.

 11. Право громадян на житло і форми його реалізації.Питання для самоконтролю

 1. Що є джерелами земельного права?

 2. Що таке правовий режим земель?

 3. У якому випадку громадянам можуть бути передані земельні ділянки у власність безоплатно?

 4. Які існують форми права власності на землю?

 5. Що означає право користування землею?

 6. Які правові заходи охорони земель існують в Україні?

 7. Яким чином здійснюється захист прав громадян та юридичних осіб на землю?

 8. Які нормативно-правові акти регулюють житлові відносини в Україні?

 9. Який порядок надання громадянам житла в будинках державного та громадського житлового фонду?

 10. Що є підставою договору житлового найму?

 11. Які документи пред’являються при одержанні ордера?

 12. Який порядок приватизації державного житлового фонду?

Методичні рекомендації

В першому питанні слід розкрити суть земельного права як галузі права, предмету і методу правового регулювання земельного права, принципи та джерела, а також охарактеризувати чинний Земельний кодекс України.

У другому питанні потрібно знати основні категорії земель та охарактеризувати кожну категорію.

В наступному питанні необхідно вказати на способи і підстави набуття права на землю, охарактеризувати їх та розкрити суть права власності і права постійного користування на земельну ділянку.

Розкриваючи четверте питання, треба розкрити суть інституту права власності на землю, охарактеризувати право володіння, користування і розпорядження землею, назвати суб’єкти права власності на землю, знати права та обов’язки землекористувачів та дати поняття права земельного сервітуту.

При вивченні п’ятого питання слід знати, що таке оренда землі, її основні ознаки, форми, об’єкти оренди, умови договору оренди та порядок його державної реєстрації, а також підстави припинення; що розуміється під поняттям „охорона земель”, завдання охорони земель, нормативи у галузі охорони земель та відтворення родючості ґрунтів, види економічного стимулювання раціонального використання та охорони земель, види порушень, за які законодавством передбачена цивільна, адміністративна та кримінальна відповідальність.

В шостому питанні потрібно вказати, що таке земельні спори, порядок їх вирішення та органи, уповноважені розглядати земельні спори, права сторін, які беруть участь в земельних спорах, порядок виконання рішень щодо земельних спорів.

Вивчаючи сьоме питання, є необхідність розкрити поняття житлового права, житлових правовідносин та їх суб’єктів, охарактеризувати чинний Житловий кодекс України.

У восьмому питанні потрібно охарактеризувати порядок надання житла громадянам в будинках державного та громадського житлового фонду: коли виникає право на одержання житла, які особи вважаються потребуючими поліпшення житлових умов, право першочергового, позачергового надання житла та надання житла в порядку загальної черги, підстава надання житлових приміщень, порядок видачі ордеру на житло, зміст договору найму житлового приміщення, права та обов’язки наймача, підстави виселення та підстави відповідальності за порушення житлового законодавства.

В останньому питанні необхідно вказати, що таке приватизація державного житлового фонду, які житлові приміщення не можуть бути приватизовані, способи приватизації, які житлові приміщення передаються у власність безоплатно незалежно від розміру загальної площі, а також порядок приватизації.
Література

 • Житловий кодекс України.

 • Закон „Про приватизацію державного житлового фонду” від 19.06.1992 р. зі змінами та доповненнями.

 • Земельний кодекс України.

 • Закон України „Про плату за землю” від 19.09.1996 р.

 • Закон України „Про оренду землі” від 06.10.1998 р.

 • Правознавство. Навчальний посібник. /За ред. П. Пилипенка/ - Львів: 2003.

IV. СИТУАЦІЙНІ ЗАВДАННЯ

Розв’язувати задачі потрібно у точній відповідності з вказаними обставинами, зробити юридичний аналіз обставин, зіставити їх зі змістом Закону та, посилаючись на відповідні статті Закону, знайти юридично обґрунтоване рішення.

Адміністративне право
Задача 1
Громадянин Даниленко виготовив самогон у кількості 60 літрів для весілля своєї доньки. Чи є у діяннях громадянина Даниленко склад адміністративного правопорушення?
Задача 2
Постановою міського місцевого суду було накладено адміністративне стягнення на громадянина Василенка, інваліда другої групи, у вигляді адміністративного арешту на 10 діб за скоєння ним дрібного хуліганства. Чи правомірною є постанова суду?
Задача 3
Начальник міського відділу внутрішніх справ виніс постанову, відповідно до якої на громадянина Іванова був накладений штраф у розмірі 17 гривень за порушення правил користування засобами залізничного транспорту. Іванов був не згідний з постановою. Охарактеризуйте порядок оскарження постанови.

Цивільне право

Задача 1

Батько 17-річного сина звернувся до директора заводу про виплату йому заробітної плати сина, оскільки син свій заробіток витрачає на покупку різних радіодеталей, марок та інших речей, в той час як заробітна плата членів сім’ї невелика і виникають труднощі з придбанням одягу. Директор видав наказ, яким заборонив виплачувати заробітну плату неповнолітньому, а виплачувати її батькові.

Чи правомірне рішення директора?
Задача 2

Під час хвороби свого опікуна душевно хвора С. вийшла з будинку і побила скло в машині, яка стояла у дворі і належала громадянину Д.

Який порядок відшкодування збитків, завданих недієздатними?
Задача 3

Іванов в присутності Петрова позичив 400 грн. Федорову на два місяці. Строк повернення боргу закінчився, а гроші повернуті не були. Іванов нагадав про це Федорову і, не отримавши позитивної відповіді, звернувся із заявою до суду. Договір позики укладено в усній формі і Іванов, як на доказ, посилається на свідка Петрова.

Яким повинен бути договір в даному випадку? Як повинен поступити суд?
Задача 4

Громадянин Р. заключив договір з майстернею індпошиву на пошиття пальто зі свого матеріалу. Вартість робіт була оплачена при оформленні договору. Строк виготовлення було дотримано, але при прасуванні працівниками індпошиву пальто було пошкоджено і стало непридатним для носіння. На вимогу гр. Р. індпошив виготовив друге пальто зі свого матеріалу такої ж якості, але видати відмовився, вимагаючи оплати повної вартості пальто.

На кому лежить обов’язок збереження ввіреного за договором підряду майна? Чи законними є вимоги замовника і підрядника?
Задача 5

Управління меліорації орендувало у СМУ самохідний скрепер строком на два роки. По закінченні вказаного в договорі строку управління продовжувало користуватися скрепером, своєчасно за оренду вносило плату СМУ. Через три роки після укладення договору оренди СМУ поставило вимогу про повернення скрепера. Управління меліорації відмовилось його повернути. СМУ звернулось в господарський суд, котрий відмовив у позові.

Які наслідки настають, коли після закінчення строку договору оренди наймач продовжує користуватись майном, при відсутності заперечень з боку наймодавця?
Задача 6

Громадянин С. мав працездатну дружину, двох повнолітніх синів, неповнолітню доньку. Після його смерті нотаріус оголосив заповіт, з якого стало відомо, що спадкодавець С. заповів все належне йому майно громадянці К., яка не перебувала зі спадкодавцем в родинних стосунках.

Чи буде при передачі спадщини враховано інтереси спадкоємців за законом? Якими нормами ЦК це регулюється?
Задача 7

Громадянка В. у березні 1974 року рішенням суду була позбавлена батьківських прав на свого сина Р. В січні 2000 року син помер. Громадянка В. не була на час смерті свого сина поновлена в батьківських правах. Після оголошення заповіту Р. стало відомо, що він все належне йому майно заповів своїй матері - громадянці В.

Чи має право громадянка В. спадкувати майно свого померлого сина?
Задача 8

За життя громадянин П. Уклав заповіт, в якому зазначив, що свій автомобіль заповідає сину, дачу дочці М., квартиру дочці Н., а будинок - дружині. Після цього громадянин П. Уклав інший заповіт, в якому вказав лише, що квартиру заповідає дружині, а будинок дочці Н.

Як буде проведено передачу спадкового майна? Хто із родичів яке майно успадкує? Яким чином проводиться спадкування при наявності кількох заповітів?

Задача 9

Громадянин Васильченко за життя заповіт не склав. Після його смерті залишилось майно, яке має перейти його спадкоємцям за законом. Із близьких родичів у Васильченка є син, мати та рідна сестра.

Проведіть розподіл спадкового майна між родичами померлого.

Трудове право
Задача 1

В проектний інститут був прийнятий на роботу гр. С. 25.02.1995 року, а 15.04.1995 року його попередили про звільнення з роботи як такого, що не витримав випробувального терміну. Гр. С. , заперечуючи про звільнення, пояснив, що при прийомі на роботу в наказі не було вказано про прийняття його на роботу з випробувальним терміном. Адміністрація його звільнила 15.04.1995 року без згоди з комітетом профспілки.

Чи можна рахувати, що громадянина С. було прийнято на роботу з умовою випробування? Як повинен бути розглянутий даний трудовий спір?
Задача 2

Інженер Петров 20 березня подав заяву про звільнення його з роботи з 3 квітня. 27 березня він подав заяву, в котрій просить вважати подану ним заяву про звільнення не дійсною і залишити його на попередній роботі. Адміністрація, не беручи до уваги заяву Петрова, звільнила його з роботи 30 березня.

Який порядок розірвання трудового договору з ініціативи працівника? Чи законно адміністрація звільнила з роботи Петрова?
Задача 3

Наумов звернувся в грудні 1994 року з заявою про надання йому чергової відпустки, оскільки він на роботу поступив після звільнення зі строкової військової служби на протязі трьох місяців. На роботу поступив у серпні 1994 року. Адміністрація відмовила в задоволенні прохання Наумова, оскільки він не відпрацював 6 місяців.

Який порядок надання щорічних відпусток? Чи обґрунтовані вимоги Наумова?
Задача 4

Бухгалтер фабрики Степанова звернулась до адміністрації з проханням перевести її на роботу з неповним робочим днем. Адміністрація їй відмовила.

Який порядок встановлення неповного робочого дня передбачений законом? Які роз’яснення слід дати Степановій?


Задача 5
Слюсар-сантехнік Дмитрук, перебуваючи на робочому місці в стані алкогольного сп’яніння, пошкодив конвеєрну лінію. Внаслідок таких дій підприємству було завдано значної матеріальної шкоди. Адміністрація підприємства звернулась до суду з позовом до Дмитрука про відшкодування шкоди. Визначаючи розмір шкоди, було враховано вартість пошкодженого конвеєра, вартість продукції, яка була зіпсована у зв’язку з пошкодженням конвеєра, а також неотриманні прибутки, які були заплановані від реалізації цієї продукції.

Чи правомірно було визначено розмір шкоди?
Задача 6
У січні 2004 року на бухгалтера Ковальчук було накладено дисциплінарне стягнення у вигляді догани за несвоєчасну здачу бухгалтерської звітності. У липні цього ж року наказом по підприємству Ковальчук була премійована разом з іншими працівниками бухгалтерії за результатами фінансово-господарської діяльності підприємства за півріччя та успішну здачу піврічного бухгалтерського звіту.

Чи правомірним є наказ директора?
Задача 7
Бухгалтер фабрики Степанова, матір п’ятирічної доньки, звернулась до адміністрації з проханням надати їй один вільний від роботи день в тиждень. Адміністрація їй відмовила.

Який порядок встановлення неповного робочого дня передбачений законом?
Задача 8
Степанюка звільнили з посади провідного економіста 12 січня на підставі ст.40 п.4 КЗпП України за прогул без поважних причин. Вважаючи своє звільнення незаконним, Степанюк звернувся до суду з позовом про поновлення на роботі і стягнення середнього заробітку за час вимушеного прогулу. Позов у суд був поданий 15 лютого. Охарактеризуйте наслідки пропуску строків звернення до суду з поважних та без поважних причин.
Задача 9
На підприємстві „Фактор” відбулося скорочення штату працюючих. На підставі цього була звільнена бухгалтер Соловей. Не погодившись зі звільненням, Соловей звернулась до суду з позовом про поновлення на роботі та стягнення заробітку за час вимушеного прогулу. Свої позовні вимоги Соловей обґрунтовувала тим, що при звільненні не було враховано переважне право на залишення на роботі при скороченні. Вона має на утриманні двох дітей шкільного віку, навчається в економічному університеті без відриву від виробництва для здобуття вищої фахової освіти, давно працює на підприємстві „Фактор”. Однак адміністрація її звільнила, а залишила на роботі Васильєву, яка лише два роки, як закінчила вищий навчальний заклад і, будучи кваліфікованим фахівцем, все ж не має пільг, передбачених статтею 42 КЗпП України.

Чи законно була звільнена бухгалтер Соловей? Яке рішення, на вашу думку, має винести суд?
Задача 10
Роботодавець підозрюючи працівника складу Бугаєнка в крадіжці, зобов’язав його сплатити вартість викраденого майна та звільнив його з роботи за ст. 40 п.8 КЗпП України. За результатами розгляду кримінальної справи суд виніс виправдувальний вирок. Бугаєнко звернувся до суду з позовом про поновлення його на роботі та виплату власником підприємства коштів за весь час вимушеного прогулу, а також повернення переданої власникові суми в розмірі вартості втраченого майна.

Яке рішення прийме суд?
Задача 10
Неповнолітня Палій була прийнята на посаду перукаря у приватне підприємство „Красуня”. При укладені трудового договору Палій пояснили, що оскільки вона неповнолітня, то середньо тижнева тривалість її робочого часу становитиме 36 годин. Однак заробітну плату вона отримуватиме відповідно до фактично відпрацьованого часу.

Дайте правову оцінку даної ситуації.

Кримінальне право
Задача 1

Особливо небезпечні рецидивісти К. і Д. 13 березня 1992 року вчинили зґвалтування громадянки А. К. Був затриманий в цей самий день, а Д. втік і переховувався від органів слідства. 18 травня 1992 року К. був засуджений до вищої міри покарання. 17 червня 1992 року Верховною Радою України був прийнятий закон, який відмінив смертну кару за зґвалтування. До цього часу вирок щодо К. не був виконаний.

Який закон слід застосовувати щодо громадян К. і Д. - старий чи новий?
1   2   3   4

Схожі:

РЕДАКЦІЙНО-ВИДАВНИЧИЙ ВІДДІЛ ЛУЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ЛУЦЬК 2012
Економічна теорія. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи для студентів технічних спеціальностей денної та заочної форм...
РЕДАКЦІЙНО-ВИДАВНИЧИЙ ВІДДІЛ
Економічна теорія. Конспект лекцій для студентів технічних спеціальностей денної та заочної форми навчання – Луцьк: ЛНТУ, 2011. –...
Монографії (з 2008 р.)
Бистрова О. О. Слово – образ – символ в художньому тексті: (моногр.). – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ, 2008. – 201...
НАГЛЯДОВА ДІЯЛЬНІСТЬ
ТзОВ «Кромберг енд Шуберт», Луцького підприємства електротранспорту, Волинського управління ЗАТ «Електро», Луцького національного...
Про педагогічну практику з 10. 10. 2007 по 18. 11. 2007
ПТЕФН Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського Іщук Олесі
Перший проректор Луцького національного технічного університету,...
Ректор Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, доктор экономических наук, профессор
Асистент кафедри комп’ютерних технологій професійного навчання Луцького...
В статті розглядається питання соціальної інтеграції інвалідів зору в сучасному інформаційному суспільстві, проаналізовані особливості...
1. Україна під час Другої світової війни
Навчально-методичний посібник. – Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів с. Маяки Луцького району, – Луцьк 2013. – 63 с
КА ЛЮДИНОЗНАВЧI СТУДII ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ ДДПУ ВИПУСК ДВАДЦЯТЬ...
Збірник наукових праць ДДПУ ім. Івана Франка “Людинознавчі студії” є фаховим виданням з педагогіки (перереєстровано і затверджено...
Н. І. Ройко, вчитель географії Луцького навчально-реабілітаційного центру (м. Луцьк)
Анотація. В статті розглядається виховне значення мистецтва для розвитку особистості слабозорих школярів
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка