Монографії (з 2008 р.)


Скачати 22.02 Kb.
НазваМонографії (з 2008 р.)
Дата23.03.2013
Розмір22.02 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Література > Документи
ОСНОВНІ НАУКОВІ ТА НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ ПРАЦІ ВИКЛАДАЧІВ КАФЕДРИ
Монографії (з 2008 р.):

 1. Бистрова О.О. Слово – образ – символ в художньому тексті: (моногр.). – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ, 2008. – 201 с.

 2. Бистрова О.О. Поетикальна парадигма романної прози Ф. Достоєвського в аспекті теоретичних ідей Д.Чижевського: (моногр.). – Тернопіль, Дрогобич: "Швидкодрук", 2010. – 392 с.

 3. Маркова М. Література європейського романтизму: погляд крізь призму натурфілософської концептуалізації. – Дрогобич: РВВ ДДПУ ім. Івана Франка, 2012. – 200 с.


Посібники з грифом університету (за 2011 – 2012 рр.):

 1. Винар С., Полюга С. Латинська мова. – Дрогобич: РВВ ДДПУ ім. Івана Франка, 2011. – 208 с.

 2. Лехіцька О., Хміль О., Юзьвяк О. Французько-український словник лінгвістичної термінології. – Дрогобич: РВВ ДДПУ ім. Івана Франка, 2011. – 216 с.

 3. Паньків У. Практичний курс французької мови: Погода. Пори року. Польові роботи. – Дрогобич: РВВ ДДПУ ім. Івана Франка, 2011. – 44 с.

 4. Винар С. Латинська мова. – Дрогобич: РВВ ДДПУ ім. Івана Франка, 2012. – 167 с.

 5. Кемінь В., Маркова М. Історія зарубіжної літератури (Античність та Середні віки): курс лекцій. – Дрогобич: РВВ ДДПУ ім. Івана Франка, 2012. – 148 с.

 6. Лучкевич В. Практичний курс французької мови: Театр. Кіно. – Дрогобич: РВВ ДДПУ ім. Івана Франка, 2012. – 42 с.

 7. Хміль О., Юзьвяк О. Французько-український фразеологічний словник. – Дрогобич: РВВ ДДПУ ім. Івана Франка, 2012. – 118 с.


Статті у фахових виданнях (за 2011 – 2012 рр.):

 1. Бистрова О.О. Містична складова поетики творів Ф. Достоєвського // Питання літературознавства: Науковий збірник Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича. – Вип. 84. – Чернівці, 2011. – С. 3–7.

 2. Ковальчук О. Психологічні та лінгвістичні особливості діалогічного мовлення на початковому та середньому етапах навчання французької мови // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені В. Винниченка. Серія: Філологічні науки (мовознавство). – Вип. 96 (2). – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2011. – С. 499–503.

 3. Лучкевич В. Спадщина Я.А. Коменського в Україні: літературознавчі студії // Молодь і ринок: Щомісячний науково-педагогічний журнал. – № 3 (74). – Дрогобич, 2011. – С. 92–95.

 4. Маркова М. Аральське море очима Тараса Шевченка (на матеріалі поезії “І небо невмите, і заспані хвилі…”) // Актуальні проблеми слов’янської філології:міжвузівський збірник наукових статей. – Вип. ХХІV: Лінгвістика і літературознавство. – Ч. 2. – Бердянськ: БДПУ, 2011. – С. 62–69.

 5. Маркова М. Натурфілософські поезії Федора Тютчева // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди. Серія “Літературознавство”. – Вип. 1 (65). – Ч. ІІІ. – Харків: ППВ “Нове слово”, 2011. – С. 26–31.

 6. Полюга С.М. Еволюційна модель становлення прикметника та семантика категорії ступенів порівняння // Studia linguistica: Зб. наук. пр. – Вип. 5. – Ч. 1. – Київ: ВПЦ “Київський університет”, 2011. – С. 206–211.

 7. Федак З.Р. Місце та роль рольової гри на уроці іноземної мови // Молодь і ринок: Щомісячний науково-педагогічний журнал. – № 7 (78). – Дрогобич, 2011. – С. 151–155.

 8. Хміль О.В. Професійна орієнтація в системі середньої освіти (французький досвід) // Молодь і ринок: Щомісячний науково-педагогічний журнал. – № 3 (74). – Дрогобич, 2011. – С. 114–118.

Схожі:

Монографії (з 2008 р.)
Гайдук С.Є. Бестіарій епохи романтизму: сутність символічної парадигми. Монографія. – Дрогобич: Посвіт, 2010. – 160 с. 10 др ар
Монографії (з 2008 р.)
Ступницька Г.І. Комедія в англійській та українській драматургії на зламі ХІХ – початку ХХ століть. – Дрогобич: Посвіт, 2010. 160...
Монографії (з 2008 р.)
Бабелюк О. А. Принципи постмодерністського текстотворення сучасної американської прози малої форми: (монограф.). – Дрогобич: ТзОВ...
ГОСПОДАРСЬКИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ
ОВУ, 2007 р., N 52, ст. 3476, від 9 січня 2007 року N 549-V, ОВУ, 2007 р., N 8, ст. 276, від 17 вересня 2008 року N 514-VI, ОВУ,...
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА НАУКОВО-ДОСЛІДНА...
Тараса Шевченка: підсумки за 2007 рік і завдання на 2008 рік заслухана на засіданні Комісії Вченої ради з організації наукової роботи...
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА НАУКОВО-ДОСЛІДНА...
Тараса Шевченка: підсумки за 2007 рік і завдання на 2008 рік заслухана на засіданні Комісії Вченої ради з організації наукової роботи...
Передісторія У: археологічна періодизація, еволюція людини та людського суспільства
У ході такої реконструкції виникають історичні праці статті, монографії, підручники – їх називають вторинними історичними текстами...
Концепція та загальні положення
На основі результатів проведених досліджень готувалися та публікувалися підручники, посібники, монографії, розділи, статті, тези...
Лист №4/18-Г-219 від 27. 10. 2008 р. Видавничий будинок ММД Мелітополь 2008
В-43 Вікова фізіологія з основами шкільної гігієни: підручник. – Мелітополь: ТОВ «Видавничий будинок ММД», 2008. – 433 с
ЗАКОНУКРА Ї Н И
Додатково див. Рішення Конституційного Суду N 10-рп/2008 ( v010p710-08 ) від 22. 05. 2008 }
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка