4 2013 ДЕРЖАВНА НАУКОВА УСТАНОВА


Назва4 2013 ДЕРЖАВНА НАУКОВА УСТАНОВА
Сторінка1/19
Дата04.03.2016
Розмір2.05 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Право > Документи
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19


ISSN 0130-9188
КНИЖКОВА ПАЛАТА УКРАЇНИ

Літопис

журнальних статей
Державний бібліографічний покажчик України

№ 4

2013


ДЕРЖАВНА НАУКОВА УСТАНОВА

"КНИЖКОВА ПАЛАТА УКРАЇНИ

імені ІВАНА ФЕДОРОВА"
Національна

бібліографія України

ЛІТОПИС

ЖУРНАЛЬНИХ

СТАТЕЙ

Державний бібліографічний

покажчик України
Виходить 2 рази на місяць

Видається з 1936 року
№ 4

Лютий 2013

(3027—4074)

Київ • 2013

IVAN FEDOROV

BOOK CHAMBER OF UKRAINE,

STATE RESEARCH INSTITUTІON
National

bibliography of Ukraine

JOURNAL

ARTICLES

CHRONICLE
State bibliographic index

of Ukraine
Issued semimonthly

Published since 1936
№ 4

February, 2013

(3027—4074)

Kyiv • 2013

Національна бібліографія України

Серія заснована 1996 р.


Відповідальний редактор Г. О. Гуцол
Укладачі: Т.М. Бубнова, Ю. М. Вишнівецька, Г. М. Калашник, Т. В. Осадча, В. Г. Шишкіна

Редагування Т. В. Вірич

Коректура Є. А. Скляренко


Свідоцтво про державну реєстрацію КВ № 1990 від 12.05.1996

Формат 60х841/16.

Ум. друк. арк. 6,05.

Тираж 142 пр. Зам. № 31.


Засновник, редакція, видавець і виготовлювач

Державна наукова установа

"Книжкова палата України імені Івана Федорова"

просп. Ю. Гагаріна, 27, Київ, 02660

Тел. (044) 292-82-69, е-mail: office@ukrbook.net
Свідоцтво суб'єкта видавничої справи ДК № 1954 від 24.09.2004

З питань придбання звертатися за тел. (044) 292-65-73


Ó


Книжкова палата України, 2013

ЗМІСТ

0 Загальний відділ 5

00 Загальні питання науки та культури 5

01 Бібліографія і бібліографічні покажчики. Каталоги 8

  1. Бібліотечна справа. Бібліотекознавство 8

06 Організації загального типу 8

070 Газети. Преса. Журналістика 9

1 Філософія. Психологія 9

2 Релігія. Теологія (богослов’я) 10

3 Суспільні науки 10

31 Демографія. Соціологія. Статистика 10

32 Політика 11

33 Економіка. Економічні науки 11

34 Право. Юриспруденція 20

35 Державне адміністративне управління. Військова справа 29

36 Забезпечення духовних і матеріальних життєвих потреб 30

37 Освіта. Виховання. Навчання. Дозвілля 31

39 Етнографія. Звичаї. Традиції. Спосіб життя. Фольклор 42

5 Математика та природничі науки 42

502/504 Наука про навколишнє середовище. Енвіронментологія. Екологія 42

51 Математика 43

52 Астрономія. Астрофізика. Космічні дослідження. Геодезія 45

53 Фізика 45

54 Хімія. Кристалографія. Мінералогія 49

55 Геологія. Науки про Землю 50

57 Біологічні науки загалом 53

58 Ботаніка 53

59 Зоологія 53

6 Прикладні науки. Медицина. Техніка 54

61 Медичні науки 54

62 Машинобудування. Техніка загалом 70

63 Сільське господарство. Лісове господарство. Мисливство.

Рибне господарство 71

64 Домоведення. Домашнє господарство. Комунальне господарство.

Служба побуту 76

65 Організація та управління підприємствами зв’язку, транспорту,

торгівлі, поліграфії. Бухгалтерська справа, рахівництво.

Зв’язок з громадськістю 76

66 Хiмiчна технологiя. Хiмiчна промисловість і спорiдненi галузi 78

67/68 Різні галузі промисловості та ремесла. Легка промисловість загалом 79

69 Будівельна промисловість. Будівельні матеріали.

Будівельно-монтажні роботи 80

7 Мистецтво. Декоративно-прикладне мистецтво. Ігри. Спорт 80

  1. Мова. Мовознавство. Художня література. Літературознавство 83

81 Лінгвістика. Мовознавство. Мови 83

82 Художня література. Літературознавство 84

9 Географія. Біографії. Історія 87

902/904 Археологія. Передісторія. Археологічні пам’ятки 87

908 Краєзнавство 87

91 Географія. Географічні дослідження Землі та окремих країн 87

93/94 Історія 87

Іменний покажчик 89

Географічний покажчик 99

Список журналів і збірників, аналітичну бібліографічну інформацію з яких уміщено в "Літопис журнальних статей" № 4 102Передмова — див. № 1 "Літопис журнальних статей"
0 ЗАГАЛЬНИЙ ВІДДІЛ

00 Загальні питання науки та культури

001 Наука та знання загалом. Організація розумової праці

3027. Вернадский В. И. Из истории идей / В. И. Вернадский // Наука та наукознавство. — 2012. — № 3. — С. 11—22.

3028. Вернадский В. И. Оправдание науки / В. И. Вернадский // Наука та наукознавство. — 2012. — № 3. — С. 23—28.

3029. Глущенко Л. Д. Особливості формування науково-технологічного законодавства / Л. Д. Глущенко // Прометей. — 2012. — Вип. 2. — С. 147—153. — Бібліогр.: с. 152—153.

3030. Душина С. А. Модели взаимодействия стран-доноров с научной диаспорой: от возвращения к сотрудничеству / С. А. Душина, Н. А. Ащеулова, В. М. Ломовицкая // Наука та наукознавство. — 2012. — № 3. — С. 138—147. — Библиогр.: с. 146—147.

3031. Кирик С. М. Доцільність маркетингового забезпечення комерціалізації науково-технічної продукції / С. М. Кирик // Економічний вісник Донбасу. — 2012. — № 2. — С. 99—104. — Рез. рос., англ. — Бібліогр.: с. 103—104.

3032. Малицкий Б. А. О творческом наследии В. И. Вернадского в исследовании науки и ее организации / Б. А. Малицкий // Наука та наукознавство. — 2012. — № 3. — С. 7—10.

3033. Наумовец А. Г. Роль международной мобильности ученых на разных этапах истории науки Украины / А. Г. Наумовец, А. С. Попович // Наука та наукознавство. — 2012. — № 3. — С. 128—137. — Рез. укр. — Библиогр.: с. 136—137.

3034. Оноприенко В. И. Исследовательская программа школы В. И. Вернадского в Московском университете / В. И. Оноприенко // Наука та наукознавство. — 2012. — № 3. — С. 47—67. — Библиогр.: с. 66—67.

3035. Павленко Ю. В. Предисторя науки в контексте естественно-научных идей В. И. Вернадского / Ю. В. Павленко, Ю. А. Храмов // Наука та наукознавство. — 2012. — № 3. — С. 29—46. — Библиогр.: с. 46.

3036. Пилипенко А. П. В. И. Вернадский и проблема перемещения центров научной активности / А. П. Пилипенко // Наука та наукознавство. — 2012. — № 3. — С. 91—97. — Рез. укр. — Библиогр.: с. 96—97.

3037. Романець О. В. Відповідальність вчених за результати своєї діяльності в контексті етичних поглядів В. І. Вернадського (на матеріалах генетики) / О. В. Романець // Наука та наукознавство. — 2012. — № 3. — С. 79—90. — Бібліогр.: с. 89—90.

3038. Філіпова Л. Аналіз контенту веб-сайтів українських центрів науково-технічної інформації з точки зору використання інтернет-сервісів / Людмила Філіпова // Вісник Книжкової палати. — 2012. — № 10. — С. 22—28. — Бібліогр.: с. 27—28.

3039. Чмир О. С. Державно-приватне партнерство у науково-технічній та інноваційній сфері: теоретичні засади і практичні проблеми впровадження в Україні / О. С. Чмир, Ю. Ф. Шкворець, І. Ю. Єгорова // Наука та наукознавство. — 2012. — № 3. — С. 98—109. — Рез. рос. — Бібліогр.: с. 108—109.

3040. Шмигевський М. Нобелівська премія / Микола Шмигевський // Фізика та астрономія в сучасній школі. — 2012. — № 7. — С. 42—47.

Див. також 3048, 3182, 3249, 3916

002 Друк загалом. Документація. Книги. Авторство

3041. Капінус Л. Актуальні проблеми прийняття Інформаційного кодексу України / Людмила Капінус // Підприємництво, господарство і право. — 2012. — № 7. — С. 59—62. — Рез. рос., англ. — Бібліогр.: с. 62.

3042. Ковальчук Г. Репресоване книгознавство : (до 90-річчя Укр. наук. ін-ту книгознав.) / Галина Ковальчук // Вісник Книжкової палати. — 2012. — № 10. — С. 30—33. — Бібліогр.: с. 33.

3043. Кольцова А. Книга vs e-book : о книгах бумаж. и электрон. под разными углами зрения / Анастасия Кольцова // Директор типографии. — 2012. — № 10. — С. 40—47.

3044. Селезньова О. Місце інформаційного права в системі права України / Ольга Селезньова // Підприємництво, господарство і право. — 2012. — № 7. — С. 52—55. — Рез. рос., англ. — Бібліогр.: с. 55.

3045. Судьба книги // Шкільна бібліотека. — 2012. — № 15/16. — С. 101—103.

Див. також 3071, 3077, 3245, 3327, 3463

004 Комп'ютерна наука і технологія. Застосування комп'ютера.
Оброблення даних


3046. Баркалов А. А. Метод кодирования наборов фрагмента переменных / А. А. Баркалов, Я. Е. Визор, А. В. Матвиенко // Комп'ютерні засоби, мережі та системи. — 2012. — № 11. — С. 33—38. — Библиогр.: с. 38.

Див. також 3189, 3396, 3489

004.2 Архітектура обчислювальних машин

3047. Лукьянова Е. А. Исследование однотипных структурных элементов CN-сети в процессе компонентного моделирования и анализа сложной системы с параллелизмом / Е. А. Лукьянова, А. В. Дереза // Кибернетика и системный анализ. — 2012. — Т. 48, № 6. — С. 20—29. — Библиогр.: с. 28—29.

3048. Палагин А. В. Онтолого-ориентированная методика проведения научного эксперимента / А. В. Палагин, Н. Г. Петренко, Ф. Н. Горин // Комп'ютерні засоби, мережі та системи. — 2012. — № 11. — С. 3—12. — Библиогр.: с. 12.

004.3 Апаратне забезпечення комп'ютерів

Див. 3047, 3453

004.4 Програмне забезпечення

3049. Глинський Я. М. Сім способів програмування в середовищі VBA / Глинський Я. М., Ряжська В. А. // Комп'ютер у школі та сім'ї. — 2012. — № 6. — С. 21—25. — Бібліогр.: с. 25.

3050. Львов М. С. Метод трапецоидов решения систем линейных неравенств и его реализация инсерционным моделированием / М. С. Львов, В. С. Песчаненко // Кибернетика и системный анализ. — 2012. — Т. 48, № 6. — С. 144—156. — Библиогр.: с. 155—156.

004.6 Дані

3051. Панченко Б. Е. Исследования доменно-ключевой схемы реляционной базы данных / Б. Е. Панченко // Кибернетика и системный анализ. — 2012. — Т. 48, № 6. — С. 157—172. — Библиогр.: с. 171—172.

004.7 Комп'ютерний зв'язок. Комп'ютерні мережі

3052. Гайворонская Г. С. Программная реализация проектируемой ортогональной сети доступа / Г. С. Гайворонская, С. В. Сахарова, А. А. Бондаренко // Комп'ютерні засоби, мережі та системи. — 2012. — № 11. — С. 143—150. — Библиогр.: с. 150.

3053. Данильчук Л. О. Ризики та небезпеки мережі Інтернет: до проблеми інформаційної захищеності дітей / Л. О. Данильчук // Педагогічний дискурс. — 2012. — Вип. 13. — С. 68—71. — Рез. рос., англ. — Бібліогр.: с. 71.

3054. Журавель П. Інтернет як поєднання віртуального політичного часу з віртуальними політичним простором / Петро Журавель, Олег Зубчик // Політичний менеджмент. — 2012. — № 3. — С. 110—119. — Бібліогр.: с. 118—119.

3055. Хачіров Т. С. Безпека серфінгу в Інтернеті / Хачіров Т. С. // Комп'ютер у школі та сім'ї. — 2012. — № 6. — С. 18—20. — Бібліогр.: с. 20.

Див. також 3038, 3434, 3896, 3919

004.9 Прикладні інформаційні (комп'ютерні) технології

Див. 3173, 3881

005 Управління. Менеджмент

3056. Клековкин Л. И. Использование теории самоорганизации для повышения эффективности управления конкурентоспособностью организации / Л. И. Клековкин // Економічний вісник Донбасу. — 2012. — № 3. — С. 160—167. — Рез. укр., англ. — Библиогр.: с. 167.

3057. Костюхина И. Какой пробы ваш персонал? / Иванна Костюхина // Директор типографии. — 2012. — № 9. — С. 30—33.

3058. Кучер В. А. Практичні аспекти аналізу ефективності кадрової політики промислових підприємств Донбасу / В. А. Кучер // Економічний вісник Донбасу. — 2012. — № 2. — С. 18—23. — Рез. рос., англ. — Бібліогр.: с. 23.

3059. Лебідь В. М. Управління службою маркетингу на стабільно діючому підприємстві / В. М. Лебідь, Ф. О. Бондаренко // Економічний вісник Донбасу. — 2012. — № 2. — С. 105—108. — Рез. рос., англ. — Бібліогр.: с. 107—108.

3060. Полковников С. А. Построение цепочки создания добавочной ценности как метод принятия управленческих решений / С. А. Полковников // Економічний вісник Донбасу. — 2012. — № 2. — С. 113—117. — Рез. укр., англ. — Библиогр.: с. 117.

3061. Ходич Ю. В. Методы планирования численности персонала на предприятиях в современных условиях / Ю. В. Ходич // Економічний вісник Донбасу. — 2012. — № 3. — С. 202—206. — Рез. укр., англ. — Библиогр.: с. 204.

3062. Шевчук А. М. Еволюція підходів до управління людськими ресурсами / А. М. Шевчук, О. Ю. Бугрим // Економічний вісник Донбасу. — 2012. — № 3. — С. 207—210. — Рез. рос., англ. — Бібліогр.: с. 210.

Див. також 3149, 3154, 3907, 3929, 3954, 3958

006 Стандартизація та стандарти

Див. 3975

008 Цивілізація. Культура. Прогрес

Див. 3383

01 Бібліографія і бібліографічні покажчики. Каталоги

3063. Гажаман Н. О. Жанри бібліографічних посібників / Н. О. Гажаман // Шкільна бібліотека. — 2012. — № 21/22. — С. 58—60.

3064. Геращенко М. Про метабібліографію та бібліографію третього ступеня / Михайло Геращенко, Людмила Добровольська // Вісник Книжкової палати. — 2012. — № 10. — С. 12—13. — Бібліогр.: с. 13.

3065. Кочупалова В. Книги України в дзеркалі бібліографії : (за матеріалами держ. бібліогр. покажчика "Літопис книг" за 2010—2011 рр.) / Віта Кочупалова, Олена Клюшніченко // Вісник Книжкової палати. — 2012. — № 10. — С. 7—12. — Бібліогр.: с. 11—12.

Див. також 4003

02 Бібліотечна справа. Бібліотекознавство

3066. Бакуменко Л. Корпоративні інституціональні репозитарії бібліотек вищих навчальних закладів: відкритий доступ до наукових публікацій / Лариса Бакуменко // Вісник Книжкової палати. — 2012. — № 10. — С. 18—22. — Бібліогр.: с. 21—22.

3067. Використання довідкового апарату книги в роботі з довідковими виданнями // Шкільна бібліотека. — 2012. — № 13/14. — С. 27—28.

3068. Гордієнко А. Про бібліотеки і не тільки... [про бібліотеку Конгресу США] / А. Гордієнко // Шкільна бібліотека. — 2012. — № 15/16. — С. 24—28.

3069. Гудзима Г. І. Школа і дитяча бібліотека: грані дотику / Г. І. Гудзима // Шкільна бібліотека. — 2012. — № 15/16. — С. 29—31.

3070. Зніщенко М. Пізнаваймо бібліотечну Україну разом / Микола Зніщенко // Вісник Книжкової палати. — 2012. — № 10. — С. 48—50.

3071. Нашинець-Наумова А. Проблеми формування та застосування бібліотечно-інформаційного законодавства / Анфіса Нашинець-Наумова // Підприємництво, господарство і право. — 2012. — № 7. — С. 56—58. — Рез. рос., англ. — Бібліогр.: с. 58.

3072. Скоморовська І. М. Історія становлення шкільних бібліотек / І. М. Скоморовська // Шкільна бібліотека. — 2012. — № 15/16. — С. 40—41.

3073. Соколов В. Розвиток української біографістики та стан біобібліографічних та історико-біографічних досліджень у Державній науковій сільськогосподарській бібліотеці / Віктор Соколов // Вісник Книжкової палати. — 2012. — № 10. — С. 14—17. — Бібліогр.: с. 17.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19

Схожі:

17 2013 ДЕРЖАВНА НАУКОВА УСТАНОВА
Укладачі: Т. М. Бубнова, Ю. М. Вишнівецька, Н. М. Гукова, Г. М. Калашник, Т. В. Осадча, В. Г. Шишкіна
12 2013 ДЕРЖАВНА НАУКОВА УСТАНОВА
Укладачі: Т. М. Бубнова, Ю. М. Вишнівецька, Н. М. Гукова, Г. М. Калашник, Т. В. Осадча, В. Г. Шишкіна
5 2013 ДЕРЖАВНА НАУКОВА УСТАНОВА
Укладачі: Т. М. Бубнова, Ю. М. Вишнівецька, Н. М. Гукова, Г. М. Калашник, Т. В. Осадча, В. Г. Шишкіна
14 2013 ДЕРЖАВНА НАУКОВА УСТАНОВА
Укладачі: Т. М. Бубнова, Ю. М. Вишнівецька, Н. М. Гукова, Г. М. Калашник, Т. В. Осадча, В. Г. Шишкіна
18 2013 ДЕРЖАВНА НАУКОВА УСТАНОВА
Укладачі: Т. М. Бубнова, Ю. М. Вишнівецька, Н. М. Гукова, Г. М. Калашник, Т. В. Осадча, В. Г. Шишкіна
23 2013 ДЕРЖАВНА НАУКОВА УСТАНОВА
Бібліографія і бібліографічні покажчики. Каталоги 5 Бібліотечна справа. Бібліотекознавство 6
8 2013 ДЕРЖАВНА НАУКОВА УСТАНОВА
Укладачі: Т. М. Бубнова, Ю. М. Вишнівецька, Н. М. Гукова, Г. М. Калашник, Т. В. Осадча, В. Г. Шишкіна
13 2013 ДЕРЖАВНА НАУКОВА УСТАНОВА
Бібліографія і бібліографічні покажчики. Каталоги 8 Бібліотечна справа. Бібліотекознавство 8
20 2013 ДЕРЖАВНА НАУКОВА УСТАНОВА
Бібліографія і бібліографічні покажчики. Каталоги 5 Бібліотечна справа. Бібліотекознавство 5
11 2013 ДЕРЖАВНА НАУКОВА УСТАНОВА
Укладачі: Т. М. Бубнова, Ю. М. Вишнівецька, Н. М. Гукова, Г. М. Калашник, Т. В. Осадча, В. Г. Шишкіна
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка