Аналіз регуляторного впливу до проекту рішення міської ради «Про затвердження «Положення про інформаційні ресурси міста Кременчука»»


Скачати 77.11 Kb.
НазваАналіз регуляторного впливу до проекту рішення міської ради «Про затвердження «Положення про інформаційні ресурси міста Кременчука»»
Дата08.07.2013
Розмір77.11 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Інформатика > Документи
Аналіз регуляторного впливу

до проекту рішення міської ради «Про затвердження «Положення про інформаційні ресурси міста Кременчука»»


 1. Визначення проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання


Протягом останніх дванадцяти років, починаючи з прийняттям рішення Кременчуцької міської ради від 28 січня 2000 року «Про створення територіального кадастру м. Кременчука», виконавчим комітетом міської ради, було прийнято багато рішень, що стосуються інформатизації Кременчуцької міської ради, її виконавчого комітету та підприємств створених на основі комунальної власності.

Прийняття цих рішень, значна частина яких знаходиться в стадії виконання, не зменшило проблем щодо впровадження інформаційно-комунікаційних технологій в м. Кременчуці. Залишаються невирішеними багато проблем у сферах інформатизації, телекомунікацій, електронного документообігу.

До основних проблем у сфері інформатизації необхідно віднести:

відсутність координованої взаємодії структурних підрозділів виконавчого комітету, комунальних підприємств та підприємств приватного сектору економіки з метою ефективного використання інформаційних ресурсів;

низький рівень інформатизації окремих підрозділів виконавчого комітету та комунальних підприємств;

недостатній розвиток нормативно-правової бази інформаційної сфери;

повільне створення інфраструктури для надання адміністративних та інших інформаційних послуг юридичним і фізичним особам;

низький рівень забезпечення населення, підприємств, установ і організацій телекомунікаційними послугами;

недостатній рівень комп'ютерної та інформаційної грамотності службовців установ та організацій;

нерівномірність у забезпеченні можливості доступу різних верств населення у різних сферах суспільства до інформаційно-комунікаційних технологій та інформаційних ресурсів.


 1. Цілі державного регулювання


Основною метою розробки проекту є:

формування єдиного інформаційного простору в міській інформаційно-комунікаційній інфраструктурі для Кременчуцької міської ради, її виконавчого комітету, підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності;

залучення на договірній основі та на засадах визначених Положенням до міської інформаційно-комунікаційній інфраструктури підприємств, установ та організацій, що не перебувають у комунальній власності

забезпечення суб’єктів міської інформаційно-комунікаційній інфраструктури достовірною інформацією створеною сучасними високоякісними інформаційними і комунікаційними системами, у тому числі з реалізацією технології «хмарних обчислень»;

забезпечення інтеграції міської інформаційно-комунікаційної інфраструктури до загальнодержавної інформаційної інфраструктури;

створення, модернізація або використання існуючих в місті Кременчуці систем та об’єктів, які повинні увійти до складу міської інформаційно-комунікаційної інфраструктури;

забезпечення формування електронних інформаційних ресурсів, наповнення баз даних, електронних реєстрів тощо;

забезпечення загальнодоступності інформаційних і комунікаційних послуг міської інформаційно-комунікаційної інфраструктури;

забезпечення захисту інформаційних ресурсів, персональних даних, безпеки функціонування інформаційних та телекомунікаційних систем;

формування правої та нормативної базу сфери міської інформаційно-комунікаційної інфраструктури, адаптовану чинного законодавства;

створення умови для забезпечення комп’ютерної та інформаційної грамотності усіх верств населення, у тому числі людей із обмеженими можливостями.


 1. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення

визначених цілей
Перша альтернатива – не приймати дане рішення, така альтернатива є неприйнятною у зв’язку з необхідністю виконання Законів України «Про Національну програму інформатизації», «Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007 – 2015 роки», «Про електронні документи та електронний документообіг», «Про електронний цифровий підпис», «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації».

Друга альтернатива – прийняття рішення міської ради забезпечить виконання вимог законодавства та забезпечить створення інформаційних ресурсів міста Кременчука, міської інформаційно-комунікаційної інфраструктури, створення та функціонування реєстрів, а також забезпечить процедуру доступу до інформаційних ресурсів міста Кременчука.
4. Механізм та заходи, що пропонуються для

розв’язання проблеми
Дане рішення Кременчуцької міської ради забезпечить:

- створення організаційної структури міської інформаційної системи на основі реєстрів, які є упорядкованими інформаційними системами, що складаються зі спеціалізованих розподілених баз даних;

- створення основних реєстрів володільцями яких є структурні підрозділи виконавчого комітету, підприємства або організації, засновані на комунальній власності;

- створення оперативних реєстрів, які служить для тимчасового зберігання облікових записів на час їх наповнення;

- створення гостьових реєстрів які використовуються для створення корисної для користувача інформації або публічної інформації.
Заходи, що впроваджуються даним рішенням.

1. Відділ інформаційно-комп’ютерних технологій виконавчого комітету одноосібно буде здійснювати адміністрування інформаційних ресурсів управлінської геоінформаційної системи і буде мати такі основні повноваження:

генерує та видає коди доступу для ідентифікації користувачів та авторизації операторів в системі на підставі заяв від клієнтів, які погоджені першим заступником міського голови;

веде облік виданих кодів доступу;

бере участь у здійсненні заходів щодо створення та розвитку інформаційних ресурсів;

виступає в якості замовника при виконанні окремих завдань створення та розвитку Міської інформаційно-комунікаційної платформи;

забезпечує технічну експлуатацію, технічне обслуговування та оперативно-технічне управління майновими та немайновими ресурсами складових частин Міської інформаційно-комунікаційної платформи, які знаходяться на балансі виконавчого комітету;

надає через господарюючі суб’єкти, що належать до комунальної власності, платні інформаційні та комунікаційні послуги міської інформаційно-комунікаційної інфраструктури, здійснює контроль за якістю обслуговування та надання послуг.

2. Технічна експлуатація, технічне обслуговування та оперативно-технічне управління ресурсами складових частин Міської інформаційно-комунікаційної платформи, які знаходяться у господарському віданні комунального підприємства «Міськоформлення», буде здійснюватися цим підприємством.
5. Можливість досягнення визначених цілей у разі прийняття

регуляторного акту.
Впровадження та здійснення заходів з відстеження дії регуляторного акту покладене на комунального підприємства Кременчуцької міської ради «Міськоформлення».

6. Очікувані результати від прийняття регуляторного акта.

Аналіз вигод та витрат. Сфери та види впливу регулювання.


Сфери впливу

Вид впливу

Інтереси громадян

1. Забезпечить загальнодоступність всіх верств населення до інформаційних і комунікаційних послуг міської інформаційно-комунікаційної інфраструктури та інформаційних ресурсів

2. Забезпечить отримання громадянами адміністративних послуг з використанням міської інформаційно-комунікаційної інфраструктури

Інтереси суб’єктів господарювання

1. Забезпечить суб’єктів міської інформаційно-комунікаційній інфраструктури достовірною інформацією створеною сучасними високоякісними інформаційними і комунікаційними системами.

2. Забезпечить створення реєстрів третіх осіб в міській інформаційній системі.

Інтереси міської влади

1. Забезпечить формування єдиного інформаційного простору для Кременчуцької міської ради, її виконавчого комітету, підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності.

2. Забезпечить створення реєстрів Кременчуцької міської ради, її виконавчого комітету та підприємства, створені на основі комунальної власності.

3. Забезпечить інтеграцію міської інформаційно-комунікаційної інфраструктури до загальнодержавної інформаційної інфраструктури.
Вигоди

Витрати

Органи місцевого самоврядування


 1. Створюється єдиний інформаційний простір для Кременчуцької міської ради, її виконавчого комітету, підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності.

 2. Створюються реєстри інформаційних ресурсів.

 3. Підвищення іміджу міської влади.

1. Витрати на забезпечення дотримання вимог даного регуляторного акта прямого та опосередкованого характеру.

2. Витрати на забезпечення процедури прийняття та відстеження регуляторного акту.

Суб’єкти господарювання
 1. Можливість взяти участь в обговоренні проекту даного рішення та впливати на окремі його положення.

 2. Встановлення чітких та прозорих вимог щодо створення інформаційних ресурсів.

1. Час затрачений на вивчення нормативно-правової бази з даного питання.

Інші витрати не вбачаються.

Громадяни


 1. Можливість взяти участь в обговоренні проекту даного рішення та впливати на окремі його положення.

 2. Забезпечення прозорості та відкритості інформації щодо створення інформаційних ресурсів.

1. Час затрачений на вивчення нормативно-правової бази з даного питання.

Інші витрати не вбачаються.7. Обґрунтування строку чинності рішення.
Строк чинності регуляторного акту обумовлений чинністю існуючої правової бази вищого рівня та може бути переглянутий чи скасований при її зміні.
8. Показники результативності регуляторного акту. 1. Кількість створених основних реєстрів.

 2. Кількість створених оперативних реєстрів.

 3. Кількість створених гостьових реєстрів.

 4. Кількість облікових записів в основних реєстрах.

 5. Ступінь інформованості суб’єктів господарювання щодо існування даного регуляторного акта.


9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження

результативності регуляторного акту
Відстеження результативності покладається на комунального підприємства Кременчуцької міської ради «Міськоформлення».

Базове відстеження буде проведено після набрання чинності цим регуляторним актом.

Повторне відстеження буде проведено через рік з дня набрання чинності цим регуляторним актом.

Періодичне відстеження дії цього регуляторного акту буде здійснюватися один раз на кожні три роки, починаючи з дня закінчення заходів повторного відстеження.

Перший заступник

міського голови А.М.Погрібний


Аналіз підготовлено комунальним підприємством «Міськоформлення».
Директор КП «Міськоформлення» В.С.Кригін
Схожі:

Аналіз регуляторного впливу до проекту рішення Кременчуцької міської ради
Про затвердження Положення про порядок залучення коштів замовників на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури...
АНАЛІЗ регуляторного впливу до проекту рішення міської ради «Про...
Визначення проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання
Аналіз регуляторного впливу до проекту рішення міської ради „Про...
Про внесення змін до рішення міської ради від 21. 10. 2004р. „Про затвердження Правил торгівлі на ринках міста Кременчука”
Аналіз регуляторного впливу до проекту рішення міської ради „ Про...
Це тим більш актуально, що серед напрямків діяльності міської ради та міськвиконкому чітко визначені види діяльності, які безпосередньо...
Аналіз регуляторного впливу до проекту рішення Кременчуцької міської ради
Про встановлення податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, на території міста Кременчука
Аналіз регуляторного впливу до проекту рішення Кременчуцької міської ради
Про затвердження Правил розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на території м. Кременчука
АНАЛІЗ регуляторного впливу проекту рішення міської ради
Про затвердження Положення про порядок врегулювання питань самочинного будівництва у м. Кременчуці
Аналіз регуляторного впливу до проекту рішення Кременчуцької міської ради
Про внесення змін та доповнень до Положення про порядок залучення коштів замовників на розвиток інженерно-транспортної та соціальної...
АНАЛІЗ впливу регуляторного акта – проекту рішення Нікопольської міської ради
Проект рішення Нікопольської міської ради «Про затвердження Статуту територіальної громади міста Нікополь» розроблено робочою групою,...
Аналіз регуляторного впливу до проекту рішення Кременчуцької міської ради
Про затвердження Положення про механізм справляння та порядок сплати єдиного податку у місті Кременчуці
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка