АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ до проекту рішення Кременчуцької міської ради


Скачати 64.16 Kb.
НазваАНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ до проекту рішення Кременчуцької міської ради
Дата01.04.2013
Розмір64.16 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Право > Документи
АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

до проекту рішення Кременчуцької міської ради

«Про затвердження Положення про порядок демонтажу та евакуації тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності у м. Кременчуці»  1. Визначення проблеми, яку передбачається розв’язати

шляхом державного регулювання

Розміщення тимчасових торгових споруд для провадження підприємницької діяльності регулюється рядом нормативно-правових актів, а саме: Земельним кодексом України, Законами України «Про основи містобудування», «Про регулювання містобудівної діяльності», «Про благоустрій населених пунктів», Наказом Мінрегіонбуду №244 від 21.10.2011р. «Про затвердження Порядку розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності», тощо.

На сьогодні діючим законодавством не достатньо чітко висвітлені питання порядку розміщення, перенесення та демонтажу тимчасових торгових споруд (далі - ТС), не сформовані вимоги до суб’єктів підприємницької діяльності щодо утримання та їх зовнішнього вигляду. Відсутність єдиного порядку розміщення ТС, часта зміна нормативних актів у галузях землевпорядкування, будівництва та містобудування призводять до гальмування розвитку малого та середнього бізнесу.

Якщо дана проблема не буде вирішена, це може негативно вплинути як на благоустрій міста та утримання в належному стані території, так і на розвиток економіки міста в цілому.

Шляхом прийняття даного регуляторного акту передбачається розв’язання проблеми розміщення, перенесення, демонтажу і утримання ТС для провадження підприємницької діяльності на території міста Кременчука.

2. Цілі державного регулювання

Цілями державного регулювання є:

- встановлення єдиного Порядку розміщення, облаштування та утримання ТС на території міста Кременчук;

- створення рівних умов, прав та можливостей для діяльності всіх суб'єктів підприємницької діяльності;

- ефективне використання ресурсів територіальної громади;

- підвищення прозорості дії органів місцевого самоврядування шляхом встановлення чітких умов при розміщенні ТС.

3. Визначення та оцінка альтернативних способів

досягнення визначених цілей

Альтернативними способами досягнення визначених цілей є:

Перша альтернатива: Відсутність чіткого порядку розміщення ТС чинить перешкоди для планування і забудови, благоустрою території міста та розвитку підприємництва, тому не є прийнятним.

Заборона розміщення ТС також не може вважатись прийнятною альтернативою через те, що це дасть додатковий дохід до міського бюджету та допоможе знизити рівень безробіття.

Друга альтернатива: Прийняття запропонованого регуляторного акту «Про затвердження Положення про порядок демонтажу та евакуації тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності у м. Кременчуці» дасть можливість вирішення актуальних питань перенесення, демонтажу і утримання ТС для провадження підприємницької діяльності.
4. Механізм та заходи, які пропонуються для розв’язання проблеми

Для розв’язання викладених у цьому аналізі проблем пропонується застосувати наступні механізми та заходи:

1.Затвердження рішенням Кременчуцької міської ради запропоноване «Про затвердження Положення про порядок демонтажу та евакуації тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності у м. Кременчуці».

2. Створення та подальше ведення реєстру розміщення ТС на території міста.

3. Проведення демонтажу та евакуації ТС розміщених без дозвільних та правовстановлюючих документів.
5. Можливість досягнення визначених цілей у разі

прийняття регуляторного акту

Можливість досягнення визначених цілей регуляторного акту забезпечується у разі виконання суб’єктами господарювання, посадовими особами місцевого самоврядування вимог положень запропонованого проекту регуляторного акту.
6. Визначення очікуваних результатів прийняття

запропонованого регуляторного акту

Результати прийняття регуляторного акту будуть оцінені за допомогою методу вигод та витрат.

Сфера впливу

Вигоди

Витрати

1.Органи місцевого самоврядування

- впорядкування розміщення ТС з метою покращення благоустрою міста;

- поповнення доходної частини бюджету.


Витрати здійснює підприємство, яке буде проводити демонтаж та евакуацію ТС

2.Суб’єкти господарювання

- чітка і прозора процедура отримання документів на розміщення та функціонування ТС

Оплата послуг на демонтаж та зберігання ТС

3. Населення

-тимчасові споруди будуть установленні в місцях, зручних для користування;

- створення нових робочих місць.

Затрати часу на вивчення вимог регуляторного актуСфера інтересів держави

Вигода

Витрати

1. Досягнення цілей передбачених п. 2 цього аналізу.

2. Виконання обов'язків, покладених на органи місцевого самоврядування у зв'язку з прийняттям Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності" та Наказу Міністерства регіонального розвитку будівництва та житлово-комунального господарства України за №244 від 21.10.2011 «Про затвердження порядку розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності».

3. Створення прозорої системи прийняття рішень виконавчого комітету Кременчуцької міської ради про демонтаж та евакуацію ТС для провадження підприємницької діяльності.

4. Покращення та збереження архітектурного та історичного вигляду міста.

5. Збереження охоронних зон інженерних мереж міста.


1. Витрати, пов'язані з прийняттям регуляторного акту (рішення).
2. Витрати, пов'язані з впровадженням та контролем за дотриманням вимог регуляторного акту.


Сфера інтересів суб’єктів господарювання


Вигода

Витрати

1. Досягнення цілей передбачених п. 2 цього аналізу.

2. Оформлення права користування тимчасовою спорудою згідно паспорту прив’язки відповідно до вимог чинного законодавства України.

3 Отримання однакових прозорих можливостей розміщення тимчасових споруд;

4. Створення нових робочих місць.

Сплата місцевих податків, зборів та інших обов’язкових платежів

Грошові та часові витрати, пов’язані з виготовленням графічного макету та пояснювальної записки по тимчасовій споруді
Сфера інтересів громадян

Вигода

Витрати

1. Досягнення цілей передбачених п. 2 цього аналізу.

2 Забезпечення зручного проживання мешканців міста в центральних житлових кварталах;

3. Забезпечення захисту мешканців міста від негативного впливу шуму на стан здоров’я;


1. Витрати на прийняття рішення відсутні.
Досягнення запропонованим регуляторним актом встановлених цілей є можливим з найменшими витратами для всіх учасників.

7. Строк чинності регуляторного акта.

Строк дії регуляторного акта необмежений. У разі зміни законодавства, або з інших причин, до регуляторного акта можна вносити зміни та доповнення.

8. Показники результативності регуляторного акта.

Показниками даного регуляторного акту є:

1. Кількість демонтованих незаконно розміщених ТС;

2. Кількість скарг за результатами дій даного регуляторного акта;

3. Ступінь інформування суб′єктів господарювання та громадян про існування регуляторного акта

4. Кількість укладених із суб’єктами господарювання договорів сервітутного землекористування.

5. Сума надходжень до міського бюджету від укладених договорів сервітутного землекористування. для розміщення та функціонування ТС для провадження підприємницької діяльності.

9. Заходи з відстеження результативності регуляторного акта.

Строк проведення базового відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватись після набрання чинності даного регуляторного акта, в зв’язку з тим, частина положень регуляторного акта приймається вперше.

Строк проведення повторного відстеження результативності регуляторного акта здійснюється через рік після набрання чинності регуляторного акта, але не пізніше 2-х років.

Періодичне відстеження буде здійснюватись раз на кожні три роки починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження результативності цього акта, відповідно до ст. 10 Закону України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності ”.


Перший заступник міського голови А.М. Погрібний
Виконавець: Келембет Я.В.

Схожі:

Аналіз регуляторного впливу проекту рішення Кременчуцької міської ради
Методики проведення аналізу впливу регуляторного акту, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11. 03. 2004 р. №308,...
Аналіз регуляторного впливу до проекту рішення Кременчуцької міської ради
Про внесення змін і доповнень в додаток до рішення виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області від 16. 12....
АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ до проекту рішення Кременчуцької міської ради
Визначення проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання
Аналіз регуляторного впливу до проекту рішення Кременчуцької міської ради
Про затвердження Правил розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на території м. Кременчука
Аналіз регуляторного впливу до проекту рішення Кременчуцької міської ради
Про встановлення податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, на території міста Кременчука
Аналіз регуляторного впливу до проекту рішення Кременчуцької міської ради
Про затвердження Положення про механізм справляння та порядок сплати єдиного податку у місті Кременчуці
Аналіз регуляторного впливу до проекту рішення Кременчуцької міської ради
Про затвердження Положення про порядок залучення коштів замовників на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури...
Аналіз регуляторного впливу до проекту рішення Кременчуцької міської ради
Про затвердження нової редакції Положення про порядок присвоєння поштових адрес об'єктам нерухомого майна у м. Кременчук”
Аналіз регуляторного впливу до проекту рішення Кременчуцької міської ради
Про внесення змін та доповнень до Положення про порядок залучення коштів замовників на розвиток інженерно-транспортної та соціальної...
Аналіз регуляторного впливу до проекту рішення міської ради «Про...
«Про створення територіального кадастру м. Кременчука», виконавчим комітетом міської ради, було прийнято багато рішень, що стосуються...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка