Аналіз регуляторного впливу до проекту рішення Кременчуцької міської ради


Скачати 56.62 Kb.
НазваАналіз регуляторного впливу до проекту рішення Кременчуцької міської ради
Дата10.04.2013
Розмір56.62 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Право > Документи
Аналіз

регуляторного впливу до проекту рішення Кременчуцької міської ради

Про затвердження Положення про механізм справляння та порядок сплати єдиного податку у місті Кременчуці»


  1. Визначення проблеми, яку передбачається розв’язати

шляхом регулювання
Даний проект рішення пропонується з метою приведення нормативно-правових актів Кременчуцької міської ради, які носять регуляторний характер, у відповідність до вимог законодавства загальнодержавного рівня, а саме: Закону України „Про прискорений перегляд регуляторних актів, прийнятих органами та посадовими особами місцевого самоврядування» та Податкового кодексу України.

З прийняттям Податкового кодексу України, який набрав чинності з 01 січня 2011 року, припиняється дія ряду нормативно-правових актів, що регулювали правові відносини в частині адміністрування місцевих податків і зборів, в тому числі: Закон України «Про патентування деяких видів підприємницької діяльності», Закон України «Про систему оподаткування», Декрет Кабінету Міністрів України від 20.05.1993 № 56-93 «Про місцеві податки і збори» .

При цьому, підрозділом 8 Розділу XX Податкового кодексу України дія Указу Президента України від 3 липня 1998 року № 727 "Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва" (в редакції Указу від 28.06.1999 № 746/99) продовжена до внесення змін до розділу XIV Податкового кодексу України. Установлено, що з 1 січня 2011 року до внесення змін до розділу XIV Податкового кодексу України в частині оподаткування суб'єктів малого підприємництва Указ Президента України від 3 липня 1998 року № 727 "Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва" (з наступними змінами) та абзаци шостий - двадцять восьмий пункту 1 статті 14 розділу IV Декрету Кабінету Міністрів України від 26 грудня 1992 року № 13-92 "Про прибутковий податок з громадян" застосовуються з урахуванням певних особливостей.

Враховуючи вищевикладене, Кременчуцькою міською радою розроблено проект рішення „Про затвердження Положення про механізм справляння та порядок сплати єдиного податку».

  1. Ціль регулювання


Проектом рішення передбачається затвердити Положення про механізм справляння та порядок сплати єдиного податку у місті Кременчуці в умовах дії Податкового кодексу України.


  1. Визначення та оцінка альтернативних способів

досягнення визначених цілей
Перша альтернатива – не приймати рішення міської ради „Про затвердження Положення про механізм справляння та порядок сплати єдиного податку у місті Кременчуці» - така альтернатива є неприйнятною у зв’язку з тим, що відповідно до Закону України «Про прискорений перегляд регуляторних актів, прийнятих органами та посадовими особами місцевого самоврядування» до рішення Кременчуцької міської ради від 28.08.2007 «Про встановлення ставок єдиного податку» із змінами, внесеними рішенням Кременчуцької міської ради від 25.12.2007 «Про внесення змін до рішення міської ради від 28 серпня 2007 року „Про встановлення ставок єдиного податку” необхідно внести зміни з метою приведення у відповідність до вимог Податкового кодексу України.
Проте станом на 11.05.2011 до Податкового кодексу України не внесено очікувані зміни щодо застосування спрощеної системи оподаткування.
Друга альтернатива – прийняти рішення міської ради у даному варіанті, що забезпечить встановлення механізмів справляння та порядку сплати єдиного податку на території міста Кременчука на період до внесення змін до Податкового кодексу України в частині застосування спрощеної системи оподаткування.


  1. Механізм, який пропонується застосувати для розв’язання проблеми


Вирішення цієї проблеми пропонується шляхом прийняття рішення міської ради „Про затвердження Положення про механізм справляння та порядок сплати єдиного податку у місті Кременчуці», яким визначаються об'єкт оподаткування, платники єдиного податку, розмір ставки, податковий період та інші обов'язкові елементи, визначенні ст. 7 Податкового кодексу України.
Прийняте рішення міської ради „Про затвердження Положення про механізм справляння та порядок сплати єдиного податку у місті Кременчуці» буде оприлюднене в офіційному виданні Кременчуцької міської ради газеті «Вісник Кременчука» до 15 липня року, що передує бюджетному періоду.
Набирає чинності дане рішення з початку бюджетного періоду – з 01.01.2012.


  1. Обґрунтування можливостей досягнення визначених цілей


Впровадження регуляторного акту покладене на фінансове управління виконавчого комітету Кременчуцької міської ради, управління розвитку підприємництва, торгівлі, побуту та регуляторної політики виконавчого комітету Кременчуцької міської ради та постійну депутатську комісію з питань підприємницької діяльності, побутового та торговельного обслуговування та регуляторної політики. які відповідно своїх повноважень забезпечують виконання засад державної регуляторної політики при прийнятті рішень міської ради та її виконавчого комітету. Адміністрування єдиного податку здійснює Кременчуцька об’єднана податкова інспекція.

Можливої шкоди від наслідків дії акта не вбачається.
6. Очікувані результати від прийняття регуляторного акта.

Аналіз вигод та витрат.


Сфери впливу


Вид впливу

Інтереси громадян

Забезпечення умов для покращення рівня соціальної захищеності територіальної громади міста за рахунок прогнозованих надходжень до бюджету міста від сплати місцевих податків.

Інтереси суб’єктів господарювання

Створення прозорого механізму регулювання розмірів місцевих податків в рамках вимог Податкового кодексу України

Інтереси

органів місцевого самоврядування

Забезпечення фінансової основи само-стійності органів місцевого самоврядування.
Вигоди

Втрати

Органи місцевого самоврядування


Забезпечення відповідних надходжень до міського бюджету від сплати єдиного податку.

Створення фінансових можливостей міської влади для задоволення соціальних та інших потреб територіальної громади

Витрати на проведення відстежень результативності даного регуляторного акту та процедур з його опублікування


Суб’єкти господарювання

Забезпечення прозорих та зрозумілих умов з питань справляння єдиного податку.

Затрати часу, необхідні для вивчення Положення про механізм справляння та порядок сплати єдиного податку

Громадяни


Отримання можливості для покращення рівня соціальної захищеності територіальної громади в цілому та кожного мешканця міста

Час затрачений на вивчення нормативно – правової бази з даного питання.

7. Обґрунтування строку чинності проекту рішення
Строк чинності регуляторного акту обумовлений чинністю існуючої правової бази вищого рівня та може бути переглянутий чи скасований при її зміні.

8. Показники результативності регуляторного акту


  1. Кількість платників єдиного податку.

  2. Сума надходжень від сплати єдиного податку до міського бюджету.

  3. Ступінь інформованості суб’єктів господарювання щодо існування даного регуляторного акта.


9. Заходи, з допомогою яких буде здійснюватися відстеження

результативності акту
Відстеження результативності даного рішення покладається на управління розвитку підприємництва, торгівлі, побуту та регуляторної політики виконкому Кременчуцької міської ради за даними Кременчуцької ОДПІ.

Базове відстеження результативності акта проводиться до набрання чинності регуляторним актом або окремих його положень.

Повторне відстеження результативності акта буде проведено через рік після набрання ним чинності.

Періодичне відстеження результативності акту проводитиметься через три роки, починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження в разі, якщо даний регуляторний акт не буде відмінено до зазначеного періоду.

Перший заступник міського голови А.М.Погрібний

Схожі:

Аналіз регуляторного впливу проекту рішення Кременчуцької міської ради
Методики проведення аналізу впливу регуляторного акту, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11. 03. 2004 р. №308,...
Аналіз регуляторного впливу до проекту рішення Кременчуцької міської ради
Про внесення змін і доповнень в додаток до рішення виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області від 16. 12....
АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ до проекту рішення Кременчуцької міської ради
Визначення проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання
Аналіз регуляторного впливу до проекту рішення Кременчуцької міської ради
Про затвердження Правил розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на території м. Кременчука
Аналіз регуляторного впливу до проекту рішення Кременчуцької міської ради
Про встановлення податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, на території міста Кременчука
АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ до проекту рішення Кременчуцької міської ради
«Про затвердження Положення про порядок демонтажу та евакуації тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності у м....
Аналіз регуляторного впливу до проекту рішення Кременчуцької міської ради
Про затвердження Положення про порядок залучення коштів замовників на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури...
Аналіз регуляторного впливу до проекту рішення Кременчуцької міської ради
Про затвердження нової редакції Положення про порядок присвоєння поштових адрес об'єктам нерухомого майна у м. Кременчук”
Аналіз регуляторного впливу до проекту рішення Кременчуцької міської ради
Про внесення змін та доповнень до Положення про порядок залучення коштів замовників на розвиток інженерно-транспортної та соціальної...
Аналіз регуляторного впливу до проекту рішення міської ради «Про...
«Про створення територіального кадастру м. Кременчука», виконавчим комітетом міської ради, було прийнято багато рішень, що стосуються...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка