Урок вивчення нового матеріалу


Скачати 65.24 Kb.
НазваУрок вивчення нового матеріалу
Дата21.12.2013
Розмір65.24 Kb.
ТипУрок
bibl.com.ua > Право > Урок
Тема. Харчова промисловість. Галузевий склад харчової промисловості. Фактори розміщення галузей, їх географія. Проблеми і перспективи розвитку харчової промисловості.

Мета: сформувати уявлення про структуру і розміщення основних галузей харчової промисловості; навчити визначати основні принципи розміщення підприємств харчової промисловості, показати особливості харчової промисловості своєї області; розвивати вміння і навички самостійно робити висновок на основі вивченого матеріалу.

Обладнання: карта харчової промисловості України.

Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу.

Структура уроку:

І. Організаційний момент 1 хв.

II. Актуалізація опорних знань і вмінь учнів 6 хв.

 1. Вивчення нового матеріалу .........18 хв.

 2. Закріплення нових знань і вмінь учнів 15 хв.

V. Підсумок уроку З хв.

VI. Домашнє завдання 2 хв.

Хід уроку

 1. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

 1. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ І ВМІНЬ УЧНІВ

Бесіда.

 1. Які продукти харчування найчастіше присутні на столі у вашій родині? Які з них виробляють у нашій місцевості? В Україні? За кордоном?

 2. Від чого залежить структура харчування родини і населення держави в цілому?

 3. Які продукти харчування Україна поставляє до Росії та інших держав?

 4. Від увозу яких продуктів Україна не може відмовитися? Чому?

III. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ
Розповідь учителя.

Харчова промисловість має найбільшу кількість підприємств -середніх і малих, приватних і державних, які виробляють величез­ну кількість різноманітних продуктів харчування.

Територіальна організація харчової промисловості постійно по­требує удосконалення, тому що необхідно забезпечити споживача не лише різноманітними, але і свіжими продуктами. Для цього не­обхідне раціональне розміщення підприємств галузі.

Розглянемо своєрідність харчової промисловості.

Харчова промисловість характеризується складною структурою. До її складу входить понад два десятки галузей з їх численними спеціалізованими виробництвами, загальною ознакою яких, при всіх розходженнях використаної сировини, технологій тощо, є призна­чення продукції, що виробляється. Проте якщо одні галузі зайняті виробництвом готових харчових продуктів, безпосередньо спожива­них населенням, то інші дають продукцію, що піддається подаль­шій переробці.

Самостійна робота.

Розподіліть перераховані галузі на два стовпчики: ті, що виробляють готову продукцію (І), і ті, чиї вироби потребують подальшої обробки (II). Запишіть їх до зошита.

Перелік галузей: цукрова, борошномельна, кондитерська, мака­ронна, м'ясна, хлібопекарська, масложирова, рибна, овочева, плодоовочеконсервна, пивоварна, молочна, сироробна, виноробна, рибоконсервна, круп'яна, молочноконсервна.

Зразок.

I II

цукрова цукрова

кондитерська борошномельна

макаронна м'ясна

м'ясна рибна

хлібопекарська овочева

овочева молочна

плодоовочеконсервна круп'яна

пивоварна

молочна

сироробна

виноробна

рибоконсервна

(Проводяться аналіз і корекція записів.)

Бесіда.

(Під час бесіди учні виділяють галузі споживчої та сировинної орієнтації, записуючи їх у відповідні стовпчики в зошиті.)

 1. Які з перерахованих вище галузей тяжіють до джерел сирови­ни? Чому?

 2. Яка сфера господарства головним чином забезпечує сировиною харчову промисловість?

3. Чому однією з найбільших галузей харчової промисловості України є цукрова?

4. У якій частині України більше центрів цукрового виробництва? Назвіть найбільші центри.

На території України розташовані райони вирощування цукрово­го буряку. Цукрові заводи розміщені в 13 областях. Найбільша кон­центрація заводів у Вінницькій, Хмельницькій і Тернопільській областях, які є найбільшими виробниками цукру (25 % обсягу). Далі йдуть Черкаська, Полтавська, Харківська, Кіровоградська, Одеська, Київська, Львівська області.

5. Яка з галузей нагадує цукрову за своїм розміщенням і роллю в господарстві України?

Україна виділяється великими обсягами виробництва рослинної олії (переважно соняшникової). Значна частина цього продукту ви­робляється на заводах Кіровоградської, Харківської, Полтавської, Вінницької, Одеської, Дніпропетровської та Запорізької областей. Олійно-жирова промисловість виробляє рослинні жири, олію і по­в'язані з ними продукти із соняшнику, сої, льону, кукурудзи. Під­приємства цієї галузі мають сировинну орієнтацію. Найбільші під­приємства розміщені в Дніпропетровську, Полтаві, Харкові, Одесі, Маріуполі, Запоріжжі, Кіровограді.

М'ясна промисловість включає галузі з виробництва свіжого і мо­роженого м'яса (яловичина, свинина, баранина тощо), ковбас, напів­фабрикатів і консервів. Найбільші м'ясокомбінати розміщені в Києві, Дніпропетровську, Полтаві, Одесі, Харкові, Запоріжжі, Вінниці, Чер­касах, Чернівцях. Птахокомбінати розміщені поблизу великих міст.

Виноробну промисловість можна розділити на дві групи галузей: первинної переробки винограду і ягід, тобто виробництво коньяч­них спиртів і соків (орієнтується на сировину); вторинної переробки і розливу (орієнтується на споживача). Найбільш відомими є коньячні вироби Криму, Одеської, Херсонської і Миколаївської областей. Виробництво спирту і горілки (з відходів цукрової промисловості і сокового виробництва) розміщено в основному у великих містах. В Україні діє понад 40 лікерогорілчаних підприємств.

Тютюнова промисловість має у складі 11 тютюнових і 7 фермен­таційних заводів. Великі центри розміщені в Києві, Харкові, Льво­ві, Кременчуці, Дніпропетровську, Прилуках.

Хлібопекарська промисловість розміщена в усіх містах України, вона виробляє понад 300 видів хлібобулочних виробів.

Рибна і рибоконсервна промисловість розміщена в Керчі, Бер­дянську, Маріуполі, Одесі, Очакові, Севастополі, Іллічівську.

Плодоовочеконсервна промисловість також орієнтується'на си­ровину.

6. У яких районах України найбільша концентрація виробництв даної галузі? Чому?

Плодоовочеконсервна промисловість зосереджена в районах ви­рощування овочів, фруктів і винограду. Ця сировина погано транс­портується, тому підприємства даної галузі розміщені в Криму, Оде­ській, Херсонській і Миколаївській областях, а консервні й овочесушильні — у Кіровоградській, Полтавській, Черкаській і Вінницькій областях. .

До галузей сировинної орієнтації відносять також борошномель­ну і круп'яну.

7. Які галузі ви б віднесли до галузей споживчої орієнтації? Чому?
Галузі, що тяжіють до споживача, характеризуються значно біль­шими витратами на перевезення готової продукції.

8. Які галузі ви б віднесли до цієї групи? Чому?

Деякі виробництва харчової промисловості однаковою мірою орієн­туються і на сировину, і на споживача. До таких можна віднести м'ясокомбінати, молочні та борошномельні комбінати.

ІV. ЗАКРІПЛЕННЯ НОВИХ ЗНАНЬ І ВМІНЬ УЧНІВ

Розгляд слайдів

Самостійна робота.

1. Запишіть до зошита основні риси харчової промисловості України. (По закінченні роботи учні вибірково зачитують свої записи.)

Зразок.

Харчова промисловість тісно пов'язана із сільським господарством.

Харчова промисловість має складну галузеву структуру.

Україна — один з найбільших виробників цукру, соняшнико­вої олії.

Підприємства харчової промисловості розміщені на території до­сить рівномірно.

Актуальним для харчової промисловості України є удосконален­ня збереження, переробки і доставки споживачу продукції (насам­перед готової).

2. Проаналізуйте карту харчової промисловості України і дайте відповіді на такі питання:

— Які галузі харчової промисловості розвинуті у вашому облас­ному центрі? Чому?

V. ПІДСУМОК УРОКУ

Бесіда.

 1. Що єднає всі галузі харчової промисловості?

 2. На які групи можна розділити галузі харчової промисловості?

 3. Яка галузь господарства є головним постачальником сировини для харчової промисловості?

На уроці ми познайомилися з особливостями галузей харчової промисловості. Визначили два найважливіші чинники в розміщен­ні галузей — споживчий і сировинний. Не всі галузі харчової про­мисловості України досить розвинуті,й задовольняють потреби на­селення нашої держави, тому варто удосконалювати технології різних виробництв харчової промисловості.
VІ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Прочитати конспект уроку.

2.Індивідуальні випереджальні завдання: скласти перелік підприємств, що розташовані у районі вашого мешкання і обслуговують населення.

3.Опрацювати текст підручника [9]: § 21, питання 1. (с. 102), завдання 4 (с.102).

Схожі:

Урок вивчення нового матеріалу
Тема. «Народні оповідання» Марка Вовчка – «нехудожнє» зображення нетипових епізодів із кріпацького життя чи художнє викриття
Урок вивчення нового матеріалу
«балет», «лібрето», «антрепренер», «адажіо» «балетмейстер», «танцівник»,видатними композиторами та виконавцями російського балету...
Урок вивчення нового матеріалу. Методи і прийоми: «робота в групах»
...
Урок вивчення нового матеріалу
Тема. Інтенсивний розвиток латиноамериканської літератури в другій пол. XX ст. Г. Гарсіа Маркес — відомий колумбійський письменник,...
Урок вивчення нового матеріалу. Обладнання: Комп’ютер, проектор,...
Пояснити учням умови накопичення заряду, ввести поняття електроємності провідника та одиниці вимірювання електроємності
Урок вивчення нового матеріалу) 5 клас Тема уроку: Образ Лиса Микити...
Мета: охарактеризувати образ Лиса Микити; набути умінь і навичок аналізувати художній образ
Уроку: вивчення нового матеріалу. Мета уроку
Мета уроку: спрямувати учнів на вивчення творів позашкільної програми, націлити на роботу з підручником, прищеплювати дітям любов...
1. Середньовічний світ Західної Європи
Учні розв’язують їх під час вивчення і закріплення нового матеріалу та на підсумково-узагальнюючих уроках
Урок вивчення нового матеріалу. МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ УРОКУ Нагадати...
Раціональний виробник. Прояви обмеженості виробничих ресурсів, відтворювані та невідтворювані ресурси. Виробничі можливості. Альтернативні...
ІV. Вивчення нового матеріалу. (пояснення вчителя з елементами бесіди)
МЕТА. Засвоїти поняття змочування і капілярності, з’ясувати їх закономірності; показати практичне значення цих явищ
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка