Лівобережна Гетьманщина та Слобідська Україна в другій половині XVII ст. Урок з історії України для 8 класу із використанням ІКТ. Мета


Скачати 54.74 Kb.
НазваЛівобережна Гетьманщина та Слобідська Україна в другій половині XVII ст. Урок з історії України для 8 класу із використанням ІКТ. Мета
Дата06.12.2013
Розмір54.74 Kb.
ТипУрок
bibl.com.ua > Право > Урок
Лівобережна Гетьманщина та Слобідська Україна в другій половині XVII ст . Урок з історії України для 8 класу із використанням ІКТ.

Мета : Сформувати уявлення про розвиток Лівобережної Гетьманщини та Слобідської України в другій половині XVII ст. ; виховувати повагу до історичного минулого українського народу ; сприяти розвиткові критичного мислення ; розвивати навички роботи з ІКТ .
Тип уроку:формування нових знань та вмінь. 

Обладнання: карта, комп’ютер і мультимедійний проектор ; ІКТ–презентація «Лівобережна Гетьманщина та Слобідська Україна в другій половині XVII ст . 
Література : http://www.ebk.net.ua/Book/history/mitsyk_iu/part8/801.htm ;

http://uk.wikipedia.org/wiki;

підручник В Гісем О.В. Історія України. 8 клас: Підручник для загальноосвітніх навчальних закладів. /О.В.Гісем, О.О.Мартинюк. — Х.: АН ГРО ПЛЮС, 2008.

Структура уроку 
I. Організаційний момент. 
Створення сприятливого психологічного клімату на уроці 
2. Актуалізація опорних знань , умінь та навичок учнів
2.1. Згадайте як і коли де з’явилась Слобідська Україна
Робота з картою та поняттями ( слайд № 2)

Слобідська Україна – історична область 17-18 ст., що включала територію сучасної Харківської і частин Донецької, Сумської, Білгородської і Курської областей. З 2-ї половини 16 ст. заселялася українськими козаками і селянами, які втікали від гніту польських магнатів з території України, що знаходилася в складі Речі Посполитої. Селилися слободами (звідси і походить назва). Козаче населення стало називатися слобідськими козаками. Слобідська Україна з півночі заселяли російські селяни-втікачі

3. Мотивація навчальної діяльності. 
Оголошення теми уроку. 
Визначення завдань. 
4.Вивчення нового матеріалу. 

4.1 «Адміністративно-територіальний    устрій Лівобережної Гетьманщини»
1. Коли і як утворилася Лівобережна Гетьманщина?

Робота з картою та поняттями ( слайд № 3)

Лівобережна Україна з Киє­вом після Переяславської ради 1654 р. в офіційних документах царського уряду почала називатися Малоросією, а також часто іменувалася Гетьманщиною. Вона обіймала територію нинішніх Чернігівської, Полтавської, західну частину Сумської та Харківської областей, східну частину Черкаської, Київської областей.

2. Яким був адміністративно-територіальний устрій Української козацької держави за гетьмана Б. Хмельницького?

4.2.Адміністративно-територіальний    устрій Лівобережної Гетьманщини

Робота зі схемою « Державний устрій козацької держави - Гетьманщини ( слайд № 4 )

Верховна влада на Лівобережжі належала московському цареві. Здійснювалася вона з 1663 р. — через Малоросійський приказ. Спочатку у складі Московської держави Україна мала самобутнє козацько-старшинське самоврядування, військо, суд, податкову систему, митні кордони. На чолі управління Україною стояв гетьман, який обирався на Генеральній військовій раді і затвер­джувався царським урядом.

Гетьманові представник царського уряду вручав клейноди  атри­бути гетьманської влади: булаву, бунчук, корогву (прапор) і печатку із зображенням козацького герба. Гетьманові належала вища військова й цивільна влада в Україні. При гетьмані існувала генеральна рада, до якої входили полковники й генеральна старшина, що відала управлінням окремими галузями життя (писар, обозний тощо).

Військовими й адміністративно-територіальними одиницями бу­ли полки. Очолював полкову адміністрацію полковник, яких призначав гетьман. Полки поділялися на сотні, очолювані сотниками, яких призначав гетьман або полковник.

Містами, які мали магдебурзьке право (Київ, Ніжин, Чернігів, Пере­яслав та інші великі міста), управляли виборні магістрати.

У першій половині 60-х рр. XVII ст. з єдиної держави Гетьманщина перетворюється на нестійке об'єднання , що складається з Правобережної Гетьманщини, Лівобережної Гетьманщини і Запорожжя


Від кінця 50-х рр. XVII ст. посилилося втручання Московії у внутрішні справи козацької

4.3. Адміністративно-територіальний    устрій Слобідської України

Робота зі слайдом № 5 « Особливості владного устрою Слобідської України»

Московський уряд сприяв українському заселенню Слобідської України. Це давало Московії можливість економічно освоювати вільні землі , мати військову силу для оборони своїх південних кордонів і разом із тим стримувати потік московських утікачів-кріпаків на Дон.

Уже в 1650-их pp. існували слобідські полки: 

Острогозький СумськийОхтирськийХарківський полки.

У 1685р. утворено Ізюмський полк.

Полки поділялися на сотні .

Полкам або їх полковникам уряд надавав царські жалувані грамоти.

Але Слобідська Україна , на відміну від Гетьманщини, не мала державної української влади (гетьманату ). А над козацькою владою Слобідської України була московська державна адміністрація, якою керував царський  воєвода , що знаходився у м. Білгород. З ним кожен полковник мав укласти окремий договір , як правило , довічний .

4.5. Соціальний устрій та господарче життя Слобідської України

Робота зі слайдом № 6 « Соціальний устрій Слобідської України»

Головними заняттями на Слобожанщині були хліборобство і скотарство. Роз­вивалися також ремесла і промисли: винокуріння, пивоваріння, млинарство, у місцевостях, багатих на ліс, — виробництво смоли й дьогтю.

Видобували також сіль, особливо у районі Бахмута.

На території Слобідської України козацька старшина, монастирі, заможні козаки й міщани зосереджували у своїх руках дедалі більше земельних володінь і ставили у залежність від себе й експлуатували селян і ремісників.

Посилювався також і гніт царату. В усі значні міста призначалися царські воєводи, які утискували місцеве населення, установлювали повинності й обмежували права козаків.

5. Закріплення нового матеріалу

5.1 Зробити порівняльну таблицю «Лівобережна Гетьманщина та Слобідська Україна в другій половині XVII ст»

5.2 Визначити причини посилення втручання Московської держави у життя українських земель.

На дошці записано домашнє завдання. Запишіть його у щоденники (опрацювати зміст параграфа 27 ).

Заключне слово вчителя.

Схожі:

4: Національно-визвольний рух у другій половині ХVІ
Тема 4: Національно-визвольний рух у другій половині ХVІ – середині ХVІІ ст. Держава Богдана Хмельницького 4 Тема 5: Козацьке державотворення...
Урок з історії України у 8 класі за темою: «Запорізька Січ у другій половині 17 ст.»

Тема. Запорозька Січ у другій половині Х
Запорозької Січі у другій половині ХVІІІ ст територіальний, політичний, економічний, військовий устрій; визначити причини її ліквідації...
Гетьманщина наприкінці XVII на початку XVIII столітті
Обладнання: Карта, “Україна наприкінці XVII – на початку XVIII ст., портрет І. Мазепи
Конспект уроку з української мови для 10-го класу ( профіль українська філологія )
Запропонований урок з використанням ІКТ сприяє стійкій мотивації учнів до навчання, робить процес набуття знань інтенсивним
Золотарство
У другій половині XVII—XVIII ст золотарі широко виготовляли сережки, персні, каблучки, оклади для ікон тощо. Осередками З. були здебільшого...
Наддніпрянська Україна в другій половині XIX ст., Наддніпрянська...
Позначте ім’я російського монарха, за часів правління якого було скасовано кріпосне право
Гетьманщина наприкінці XVII — на початку XVIII ст. І. Ма­зепа. Слайд 1
Мазепу і початок його гетьманування; з'ясувати становище Правобережної України наприкінці XVII — на початку XVIII ст.; продовжити...
Андрусяк І., Петренко Є. Блиск і злиденність української націонал-демократії...
України, членів Кирило-Мефодіївського братства, М. Драгоманова, Українська правова і політична думка в другій половині ХVIII – першій...
Конспект практичного заняття №3 з вступу до історії України для 5 класу на тему
Мета : на основі зібраних в музеї історії села Михля матеріалів, показати ба- гату та різнобарвну історію нашого краю; виховувати...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка