Урок №39 Тема


Скачати 95.82 Kb.
НазваУрок №39 Тема
Дата24.10.2013
Розмір95.82 Kb.
ТипУрок
bibl.com.ua > Право > Урок
Урок № 39
Тема. Написання складних прикметників.
Мета :

 • навчити правильно писати складні прикметники;

 • пояснювати орфограми за допомогою правил;

 • розвивати орфографічну грамотність; вміння запобігати помилкам у написанні прикметників, знаходити і виправляти помилки в правописі складних прикметників;

 • розвивати творчі уміння зіставляти, порівнювати, моделювати й конструювати мовні явища;

 • виховувати самостійність у здобутті знань.


Обладнання:

   • завдання для мовної розминки;

   • таблиця «Матриця»;

   • картки для «Конструктора» та «Пазлів»;

   • таблиця «Орфографічно - морфологічна лабораторія»;

   • тексти для роботи в мовній лабораторії.


Тип уроку: урок формування практичних умінь і навичок.
Хід уроку

І. Організаційний момент

1. Зясування емоційного стану учнів (    )

2. Готовність до уроку

ІІ. Мотивація навчання учнів.

1. Постановка мети мовної розминки.

 На минулому уроці ми з вами визначили моменти, над якими ми будемо працювати протягом мовної розминки на цьому уроці

Отже, 1) Повторення написання мякого знака , оскільки у нас виникли проблеми у написанні слів з цією орфограмою;

2) Повторення загального орфографічного правила та історичного чергування, оскільки були непорозуміння у написанні слів з орфограмами.

ІІІ. Актуалізація опорних знань.

ÿ Мовна розминка

1. Формування дії контролю то оцінки за написанням слів з мяким знаком.

Запишіть слова буквами

 До 1 групи запишіть слова, у яких орфограму слабкої позиції звука, парного за твердістю - мякістю, можна перевірити за сильною позицією;

до 2 групи – лише за орфографічним словником.
 р і з б’ а р  , у ч и т е л с к ие й  ,  д н і п р о  ,  у к р а й і н с к и й  ,

 р а д і с т  ,  с н і г  ,  т м’ а н и й


різьбяр ( різьба)

учительський ( учителька)

український (українка)

радість ( радісний)

тьмяний ( тьма )


Дніпро

сніг


 Нагадайте правила написання слів з мяким знаком.

Сильні позиції

Слабкі позиції

1. кінець слова

2. перед голосним

3. перед твердим ( є перевіркою)

перед мяким ( завжди перевіряємо)


2. Формування дії контролю та оцінки за написанням слів з орфограмами.

Записати слова, розподіливши їх у два стовпчики:

1) знаю; 2) не знаю.

 Назвіть слова , які ви перевіряли за загальним орфографічним правилом, а

які – закономірностями історичного чергування.

Бе_листий (безлад) , д_мократичний (демос) , д_ржавотворчий (самодержець) , відп_реш (прати).

 З написанням якого слова у вас виникли труднощі?

 Якою частиною мови є це слово?

 Розберіть це слово за будовою. Спробуйте зробити висновок про це слово? (Складний прикметник).

IV. Оголошення теми та мети уроку.

 Сьогодні на уроці ми повинні навчитися правильно писати слова з цією орфограмою.

 Отже, тема уроку: «Написання складних прикметників».

 А ось завдання , які ми можемо перед собою поставити, виходячи з теми уроку.

Дізнатися:

 як пишуться складні прикметники.
Навчитися:

 правильно писати складні прикметники;

 знаходити і виправляти помилки в правописі;

 пояснювати орфограми за допомогою правил.


V. Формування поняття про правила написання складних прикметників

( групова робота)

1. Творче спостереження з елементами аналізу.

 Проаналізуйте сполуки слів, з яких утворені прикметники за звязками (підрядний, сурядний), і зробіть висновки про правопис складних прикметників.

Лінгвістична задача

Сполука слів

Складний

прикметник

Звязок

Як пишеться

Творити державу

Державотворчий

Підрядний

Разом

Жовтий і блакитний

Жовто-блакитний

Сурядний

Через дефіс

Чотири грані

Чотиригранний

Підрядний

Разом

Україна і Росія

Українсько-російський

Сурядний

Через дефіс


2. Робота з таблицями «Матриця». Метод «Броунівський рух».

Один представник з групи отримує свій «навчальний блок» з теми. Протягом кількох хвилин «вчителі» знайомляться зі своїм блоком – інформацією. «Вчителі» знайомлять з даним теоретичним матеріалом членів своєї групи. Відбувається обмін «вчителями» в групах. Кожна група поетапно отримує порцію теоретичного матеріалу, яку відтворює в матрицях. Повертаючись до своїх груп, «вчителі» виступають в ролі «учнів», а «учні» - в ролі «вчителів». Відбувається упорядковано – хаотичний рух учнів з обміном інформацією.
Картка з інформацією для «вчителя» з групи № 1.

Тема. Написання складних прикметників.

Через дефіс пишемо складні прикметники, які утворені поєднанням

1) незалежних слів ( між ними можна вставити сполучник і ) ;

2) першою частиною є військово-

Наприклад: українсько – білоруський, мовно – літературний;

військово – полонений, військово – політичний.

Через дефіс пишемо складні прикметники, які позначають назви проміжних частин світу.

Наприклад: південно – східний, північно – західний.

Картка з інформацією для «вчителя» з групи № 2.

Тема. Написання складних прикметників.

Через дефіс пишемо складні прикметники, які означають поєднання смаків, кольорів або відтінків кольорів.

Наприклад: кисло – солодкий, синьо – жовтий, світло – зелений.

Але: жовтогарячий, червоногарячий (бо це не поєднання кольорів, а окремий колір)
Картка з інформацією для «вчителя» з групи № 3.

Тема. Написання складних прикметників.

Разом пишемо складні прикметники, які утворені від головного і залежного слова в словосполученні ( між ними не можна вставити сполучник і ).

Наприклад: народнопісенний ( народна пісня),

західноєвропейський ( Західна Європа),

білозубий ( білі зуби).

Картка з інформацією для «вчителя» з групи № 4.

Тема. Написання складних прикметників.

Разом пишемо складні прикметники, першою частиною яких є числівник, написаний літерами.

Наприклад: триповерховий, шестизначний.

Але : 7 – разовий, 9 – поверховий.

«Матриця»

«Написання складних прикметників разом і через дефіс»

Разом

Через дефіс
 Озвучення результатів.

VI. Формування дій контролю та оцінки за написанням складних прикметників.

1. Випробування № 1. «Конструктор».

 Утворіть складні прикметники від поданих слів.

 Як називається цей спосіб словотвору?

 Яким правилом ви керувались, записуючи прикметники?

( Результат оголошує 1 група, перевіряє і виправляє 2 група)

Три кути – трикутний

девятий поверх - девятиповерховий

мило варити – миловаріння

добра душа – добродушний

північ і захід – північно – західний

білий сніг – білосніжний

сніг і білизна – сніжно – білий

2. Хвилинка відпочинку «Збагати свій лексикон».

 Учні відгадують, про що йдеться.

1) Золотава, холодна, мінлива, жовтогаряча, врожайна, багата, прекрасна, зажурена, багряна, сумна, мрійна, поетична –

2) Свіжий, смачний, священний, батьківський, пшеничний, запашний, пухкий, хрумкий, білий, чорний, тяжкий, румяний –

3) Легковажна, пуста, серйозна, дурна, розумна, працьовита, порядна, хороша, ввічлива, чуйна –

4) Кирпатий, орлиний, ґудзиком, плескатий, картоплиною, рівний, римський –

5) Співуча, оксамитова, засмічена, брутальна, ласкава, дзвінка, рідна, швидка, зрусифікована –

3. Випробування № 2 . «Пазли».

Кожній групі дається великий аркуш паперу з «пазлом», в якому вписана перша частина складного прикметника (ключове слово). Дібрати всі можливі варіанти другої частини.

Кожен член групи працює самостійно, записує в зошит свої варіанти. Відбувається відбір логічно – правильних варіантів. Результати записуються на великий аркуш паперу з «пазлом».

Оголошує 2 група – перевіряє 4 група Оголошує 3 група – перевіряє 1 група

Молочно - мясний

молочнопромисловий

молочно – шоколадний

молочно – консервний

молочно - білий

українсько – французький

українсько – німецький

українськомовний4. Випробування № 3. «Лабораторна робота».

 Прочитати текст, визначити стиль мовлення, виписати слова з вивченою орфограмою.

 Виконати орфографічно – лабораторну роботу.

( Оголошує 4 група, перевіряє – 3 група ).

Скл.

прикметник

Дослід
Звязок
Код матриці
Як пишеться
Рід
Число
Відмінок
Розряд
Синтаксична роль

Славія – ранньо/середньовічне державне утворення східних словян, що існувало напередодні утворення Київської Русі.

Середньо/вічні міста зазвичай розташовувались на перехрестях доріг, на перетині річки з дорогою або біля мосту чи переправи.

Татаро/монгольська навала перервала закономірний процес становлення національних держав на східно/словянському терені.

Запорозька Січ – військово/політична організація українського козацтва.

Сигнальну вогняно/димову споруду, що використовувалась козацькою сторожею для передачі інформації про наближення чи напад ворогів, називали фігурою.
VІІ. Рефлексія (    )

 Що нового я дізнався на уроці?

· Який мій найбільший успіх?

· Що я раніше не знав і не вмів, а тепер знаю і вмію?

· Яке завдання я ставлю перед собою надалі?

 На наступному уроці ми продовжимо вивчати правопис прикметників і детальніше зупинимось на написанні прізвищ прикметникової форми.

VІІI. Оцінювання учнів

ІХ. Домашнє завдання

Скласти схему – опору, написати лінгвістичну казку про Прикметник, використовуючи складні прикметники.


Схожі:

Урок №54 Тема
Тема. Підсумковий урок з теми «Квадратні рівняння. Формула коренів квадратного рівняння. Теорема Вієта»
УРОК У «ДІЛОВА ГРА»
Мета ділової гри поглибити та розширити діапазон знань учнів, формувати діловий стиль спілкування у практично-професійній діяльності....
Урок № Тема
Сьогодні ми продовжуємо вивчати тему «Дихання», повторимо органи дихання і з’ясуємо будову та значення гортані. Але урок проведемо...
Урок №63 Тема
Тема. Підсумковий урок з теми «Квадратний тричлен. Розв'язування рівнянь, що зводяться до квадратних рівнянь та їх використання для...
Урок №41 Тема. Урок узагальнення та
Мета: повторити, узагальнити та систематизувати знання та вміння учнів, які вони дістали з теми «Многочлени»
Урок у нас сьогодні незвичайний урок-дослідження
ТЕМА. ФІЛОСОФСЬКЕ ОСМИСЛЕННЯ КРАСИ ПРИРОДИ І ЛЮДИНИ В КІНОПОЕМІ О. ДОВЖЕНКА “ЗАЧАРОВАНА ДЕСНА”
Урок №87 Тема. Додавання і віднімання десяткових дробів.( Урок подорож.)
Мета. Формувати вміння та навички учнів додавати і віднімати десяткові дроби, розвивати
УРОК З МАТЕМАТИКИ ДЛЯ 6 КЛАСУ Тема: Розв’язування вправ на
ОБЛАДНАННЯ: картки з завданнями, три варіанти самостійної роботи, літери слова УРОК, вислови вчених
УРОК У 5-МУ КЛАСІ Тема. Стилізація і декоративна переробка рослин­них форм
Тип уроку. Комбінований урок засвоєння нових знань, формування умінь і творче застосування їх на практиці
Урок тренінг. Тема уроку: Сонце. Сонячна система
...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка