Урок №63 Тема


Скачати 38.45 Kb.
НазваУрок №63 Тема
Дата22.12.2013
Розмір38.45 Kb.
ТипУрок
bibl.com.ua > Математика > Урок

Тема 3. Квадратні рівняння

Урок № 63

Тема. Підсумковий урок з теми «Квадратний тричлен. Розв'язування рівнянь, що зводяться до квадратних рівнянь та їх використання для розв'язування текстових задач»

Мета: повторити, систематизувати та узагальнити знання і вміння учнів щодо можливості та способів застосування розв'язання квадрат­ного рівняння для розкладання квадратного тричлена на лінійні множ­ники, розв'язування біквадратних та дробово-раціональних рівнянь, а також текстових задач фізичного та геометричного змісту.

Тип уроку: систематизація та узагальнення знань і вмінь.

Наочність та обладнання: опорні конспекти.

Хід уроку

I. Організаційний етап
II. Перевірка домашнього завдання

Щоб зекономити час, ретельній перевірці підлягають лише вправи на застосування алгоритму, вивченого на попередньому уроці.
III. Формулювання мсти і завдань уроку, мотивація навчальної діяльності учнів

Основна дидактична мета та завдання на урок цілком логічно вип­ливають з місця уроку в темі — оскільки урок останній, підсумковий, то важливим є питання про повторення, узагальнення та систематизацію знань та вмінь, набутих учнями в ході вивчення теми. Таке формулю­вання мети створює відповідну мотивацію діяльності учнів.
IV. Повторення та систематизація знань

 Залежно від рівня підготовки учнів, їх роботу вчитель може організувати різними способами: або як самостійну роботу з те­оретичним матеріалом (наприклад, за підручником або за кон­спектом теоретичного матеріалу повторити зміст основних по­нять теми або ж скласти схему, що відображає логічний зв'язок між основними поняттями теми, тощо), або традиційно про­вести опитування (у формі інтерактивної вправи) за основними питаннями теми.
Виконання усних вправ

 1. Який многочлен називають квадратним тричленом? Наведіть при­клади.

 2. Назвіть коефіцієнти квадратного тричлена.

 3. Що називають коренем квадратного тричлена?

 4. Скільки коренів має квадратний тричлен, якщо його дискримі­нант:

а) більше від нуля; б) дорівнює нулю; в) менше від нуля?

 1. Наведіть приклади рівнянь, що зводяться до квадратних.

 2. Який план розв'язання рівняння:

а) х43х2 + 2 = 0; б) (х – 3)2 + 2(х – 3) + 1 = 0; в) .

 1. За яким планом здійснюється розв'язування задачі на складання рівняння?


V. Повторення та систематизація вмінь

 Зазвичай цей етап уроку проводиться у формі групової роботи, мета якої полягає в тому, щоб учні самі сформулювали та ви­пробували узагальнену схему дій, якої вони мають дотримува­тись у розв'язуванні типових завдань, подібні до яких будуть винесені на контроль.

Наприклад, типовими завданнями теми «Квадратний тричлен. Розв'язування рівнянь, що зводяться до квадратних рівнянь та їх вико­ристання для розв'язування текстових задач» є завдання:

 • знайти корені квадратного тричлена та розкласти квадратний три­член на множники за формулою;

 • скоротити раціональний дріб, чисельник та (або) знаменник якого містить квадратні тричлени, розклавши їх попередньо на множники за формулою;

 • розв'язати біквадратне (дробово-раціональне, рівняння вищого сте­пеня), що зводиться до квадратного за певним алгоритмом;

 • скласти та розв'язати відповідно до умови текстової задачі рівняння, що зводиться до квадратного.

Після складання списку основних видів завдань учитель об'єднує учнів у робочі групи (за кількістю видів завдань) і завдання кожної з груп формулюється як «Скласти алгоритм розв'язування завдання...» (кожна з груп отримує індивідуальне завдання). На складання алгоритму кожній із груп відводиться певний час, за який учасники групи мають скласти алгоритм, записати його у вигляді послідовних кроків, підготувати пре­зентацію своєї роботи. По закінченні відбувається презентація виконаної роботи кожною з груп. Після презентації — обов'язкове випробування ал­горитмів: причому бажано, щоб групи обмінялись алгоритмами і пе­ревірили їх застосування не на одному, а на кількох завданнях. Після випробування — обов'язкова корекція та підбиття підсумків.
VI. Підсумки уроку

Підсумком уроку узагальнення - та систематизації знань і вмінь учнів є, по-перше, складені самими учнями узагальнені схеми дій під час розв'язування типових завдань, по-друге - здійснення учнями не­обхідної частини свідомої розумової діяльності — рефлексії — відобра­ження кожним учнем особистого сприйняття успіхів, та найголовні­ше — проблем, над якими слід ще попрацювати.
VII. Домашнє завдання

 1. Вивчити складені на уроці алгоритми.

 2. Використовуючи складені алгоритми, виконати завдання домаш­ньої контрольної роботи.

Домашня контрольна робота

 1. Периметр прямокутника дорівнює 20 см. Знайдіть його сторони, якщо його площа дорівнює 24 см2.

 2. Шлях від пункту А до пункту В, який становить 20 км, турист мав подолати за певний час. Однак його було затримано з виходом на 1 год, тому він був змушений збільшити швидкість на 1 км/год, щоб ліквідувати запізнення. З якою початковою швидкістю мав руха­тися турист?

 3. Розв'яжіть рівняння: а) 9х4 – 37х2 + 4 = 0;

б) (х2 2x)2 – 3(х2 – 2х) – 4 = 0; в) (х – 4)(х – 3)(х – 2)(х – 1) = 24;

г) ; д)* х2 – 7|х| + 6 = 0.

 1. Через одну трубу можна наповнити басейн на 9 год швидше, ніж
  через другу спорожнити цей басейн. Якщо одночасно включити
  обидві труби, то басейн наповниться за 40 год. За скільки годин
  перша труба може наповнити, а друга — спорожнити басейн?С.П.Бабенко Усі уроки алгебри 8 клас Урок № 63

Схожі:

Урок №54 Тема
Тема. Підсумковий урок з теми «Квадратні рівняння. Формула коренів квадратного рівняння. Теорема Вієта»
УРОК У «ДІЛОВА ГРА»
Мета ділової гри поглибити та розширити діапазон знань учнів, формувати діловий стиль спілкування у практично-професійній діяльності....
Урок № Тема
Сьогодні ми продовжуємо вивчати тему «Дихання», повторимо органи дихання і з’ясуємо будову та значення гортані. Але урок проведемо...
Урок №41 Тема. Урок узагальнення та
Мета: повторити, узагальнити та систематизувати знання та вміння учнів, які вони дістали з теми «Многочлени»
Урок у нас сьогодні незвичайний урок-дослідження
ТЕМА. ФІЛОСОФСЬКЕ ОСМИСЛЕННЯ КРАСИ ПРИРОДИ І ЛЮДИНИ В КІНОПОЕМІ О. ДОВЖЕНКА “ЗАЧАРОВАНА ДЕСНА”
Урок №87 Тема. Додавання і віднімання десяткових дробів.( Урок подорож.)
Мета. Формувати вміння та навички учнів додавати і віднімати десяткові дроби, розвивати
УРОК З МАТЕМАТИКИ ДЛЯ 6 КЛАСУ Тема: Розв’язування вправ на
ОБЛАДНАННЯ: картки з завданнями, три варіанти самостійної роботи, літери слова УРОК, вислови вчених
УРОК У 5-МУ КЛАСІ Тема. Стилізація і декоративна переробка рослин­них форм
Тип уроку. Комбінований урок засвоєння нових знань, формування умінь і творче застосування їх на практиці
Урок тренінг. Тема уроку: Сонце. Сонячна система
...
Урок №86 Тема. Підсумковий урок з алгебри за 7 клас
Мета: перевірити засвоєння передбачених програмою знань і вмінь учнів, набутих під час вивчення алгебри в 7 класі
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка