Питання до заліку : Перекладацькі трансформації, Стилістичний аналіз твору та авторської мови Умови заліку


Скачати 51.06 Kb.
НазваПитання до заліку : Перекладацькі трансформації, Стилістичний аналіз твору та авторської мови Умови заліку
Дата15.05.2013
Розмір51.06 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Фізика > Документи
 1. Загальна характеристика:


Факультет : Гуманітарний

Кафедра іноземних мов та перекладу

Дисципліна: Перекладацький аналіз художнього тексту

Індекс групи : РП

Семестр : X

Заключна форма контролю : залік

Кількість модулів: 1

Викладач: Міхно Н.А.

Укладач електронної версії: Міхно Наталія Анатоліївна.
 1. Питання до заліку :


Перекладацькі трансформації,

Стилістичний аналіз твору та авторської мови
 1. Умови заліку :


Студент повинен володіти теоретичним матеріалом і вміти застосовувати його практично в самостійній роботі.
 1. Завдання для самостійного опрацювання :


Перекладацький аналіз твору сучасного англомовного письменника (індивідуально).
 1. Рекомендовані навчальні джерела :

  1. Обовязкова література


 1. Т.А. Казакова. Translation techniques, 2002г. Санкт-Петербург.

 2. Чумаки А., Паланиченко П. Мир перевода. М. Валент, 1997г.

3. Sosnovskaya V. Analytical Reading. М., 1974г.

4. Жаркова Е.М. Збірник поетичних перекладів, 2000 (кафедра).
  1. Додаткова література:Михно Н.А., Серафимова Е.В. Тексты для аналитического чтения, 2001г.

Міхно Н.А., Чих О.І. Навчально-методична розробка по стилістичному аналізу

тексту для студентів спец. 7030507 “Переклад”.

Жаркова Е.М. Эквивалентность, адекватность перевода, 2002
  1. Відео, аудіо та електронні засоби


Електронна версія вимог до заліку по Перекладацькому аналізу художнього тексту.
 1. Урахування рейтингу :


 1. Пропонується наступна схема видів поточних контролів:

 1. Відвідування занять- 10%

 2. Письмові види КСРС – 40%

 3. Усні види КСРС -40%

 4. Заохочувальні бали за сумлінність, творчість, науковість - 10%


Поняття, що використовуються : ОБ- отримані бали- сума балів, що іх студент реально отримав за поточний період

М- максимально можлива сума балів за поточний період
Наприклад, при навчальному навантаженні 18 годин на семестр викладач може вивести бали за такою схемою:

 1. Відвідування занять- 10%- ОБ1 (отримані бали № 1)
100%

1,8 бала

Прогнозований залік- автомат

90-80%

1,4

Прогнозований залік- автомат

79-60%

1 бал

пропонується провести ретельне опитування студента за питаннями, наведеними у п. 4 “Завдання для самостійного опрацювання”.


69-50%

0,6 - 0 балів

Прогнозований незалік


Таким чином, якщо студент Ф. пропустив 8 годин аудиторних занять, то він отримає (18 - 8) : 18 Х 100%= 55%

Тобто, студент відвідав 55 % пракичних аудиторних занять, що згідно із таблицею складає 0,2 бали. Це- ОБ1

Тепер викладач має поділити Отриманий бал № 1 на М № 1(1,8) ОБ1:М1= 0,2 : 1,8 = 0,1


 1. Письмові види КСРС – 40% - ОБ2 (отримані бали № 2)

Припустимо, що студени виконали дві письмові КСРС, кожна з яких максимально оцінювалась 5. Тож, 5+5= 10 М2 дорівнює 7,8 балів. Студент Ф. Отримав оцінки 3 та 4 3+4=7 =ОБ2 Коефіцієнт дорівнює 7,8. Це складає (7:10)* 7,8=5,8 ОБ2:М2 * 7.8100%

1,8 бала

Прогнозований залік- автомат

90-80%

1,4

Прогнозований залік- автомат

79-60%

1 бал

пропонується провести опитування студента за питаннями, наведеними у п. 2 “Питання до заліку”.


69-50%

0,6 - 0 балів

Прогнозований незалік
 1. Усні види КСРС -40%ОБ3 (отримані бали № 3)

Припустимо, що студени виконали три усні КСРС, кожна з яких максимально оцінювалась 5. Тож, 5+5+5 = М3 дорівнює 7,8 балів. Студент Ф. Отримав оцінки 3 , 2 та 4= ОБ3 Це складає (9:15)* 7,8=4,7 ОБ3: М3* 7,8100%

1,8 бала

Прогнозований залік- автомат

90-80%

1,4

Прогнозований залік- автомат

79-60%

1 бал

пропонується провести опитування студента за питаннями, наведеними у п. 2 “Питання до заліку”.


69-50%

0,6 - 0 балів

Прогнозований незалік 1. Заохочувальні бали за сумлінність, творчість, науковість - 10%ОБ4 (отримані бали № 4)

Припустимо, даний студент прийняв участь у науково- практичній конференції . За творчість та науковість викладач хоче додати певну кількість балів. Критерієм у такому разі можуть стати: постійний прояв цих якостей- 1,8 бала (відмінно) прояв однієї з цих якостей- 1,4 (добре) одноразовий - 1 бал (задовільно) ці якості виявляються рідко або ніколи- 0,6 - 0 балів (незадовільно). Таким чином, студент Ф. має 1 бал

Тепер викладач має поділити ОБ4 на М4(1,8) ОБ:М=0,55

постійний прояв

1,8 бала

Прогнозований залік- автомат

прояв однієї з цих якостей

1,4

Прогнозований залік- автомат

одноразовий

1 бал

пропонується провести ретельне опитування студента за питаннями, наведеними у п. 4 “Завдання для самостійного опрацювання”


ці якості виявляються рідко або ніколи

0,6 - 0 балів

Прогнозований незалік


Всього студент набрав 1+ 5,8+4,7+1=12,5 бали з максимально можливих 18.

ОБ1+ ОБ2+ ОБ3+ ОБ4=ОБ

М1+ М2+ М3+ М4= М

Його рейтинг складе (ОБ: М)*5 = рейтинг (12,5:18)*5=3,47


 1. Якщо рейтинг складає від 3,7 балів до 4,6 бали, то пропонується виставити залік- автомат.

Якщо рейтинг складає від 0 балів до 2 балів то пропонується виставити „незалік”.

Якщо рейтинг складає від 2,1 бала до 3, 6 бала, то пропонується провести опитування студента за питаннями, наведеними у п. 2 “Питання до заліку”.


 1. За спрощеною схемою студент може приблизно визначити рейтингову оцінку , що прогнозується , таким чином:

Сума оцінок за всі види КСРС поділена на кількість КСРС .

Наприклад: за 6 годин, що були вівідені на КСРС було виконано 6 КСРС різних типів. Студент набрав 4+3+3+5+2+4=21 24:6=3,5 бали Рейтинг студента складає 3.5 бали. Викладач може окремо врахувати пропуски занять і зняти від 0,1 до0,5 бали, або додати заохочувальні бали від 0,1 до 0,5 і згідно з отриманим підсумковим рейтингом визначити екзаменаційну оцінку.
Примітка :

Рекомендації грунтуються на наступних нормативних документах:

Положення про організацію та контроль самостійної роботи у ПДТУ від 04.03.2002

Положення про визначення рейтингу студентів у навчальному процесі у ПДТУ від 20.03.2003.

Рекомендації щодо впровадження системи рейтингової оцінки знань на кафедрі іноземних мов та перекладу (протокол № 14 от 14.04.2003)

Схожі:

Питання до заліку : B. Show. Pygmalion (translation) Theme, Message,...
Студент повинен володіти теоретичним матеріалом і вміти застосовувати його практично в самостійній роботі
ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ЗАЛІКУ з дисципліни «Економічний аналіз»
Модель формування і розподілу фінансових результатів підприємства, що застосована на оподаткуванні прибутку
Вимоги та рекомендації до заліку з дисципліни “Перекладацький аналіз...
Вимоги та рекомендації до заліку з дисципліни “Перекладацький аналіз художнього тексту”
Критерій оцінки знань студентів по диференційованому заліку
Максимальна сума балів, які може набрати студент, складає 100 балів, з яких 50 балів – за поточне тестування і індивідуальну роботу...
Кафедра фінансів МАКРОЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ
Макроекономічний аналіз”, оволодіти теорією і практикою проведення аналізу на макрорівні, що дасть змогу проводити аналіз національної...
ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ
Порівняльна характеристика десяти заповідей Мойсеевих та Нагорне проповіді Ісуса Христа
ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ЗАЛІКУ
Поняття та зміст механізму адміністративно-правового регулювання міграційних процесів
1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА
Питання до заліку: Read & translate an abstract from the text & analyze all the grammar material you found
ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ
Епоха Просвітництва. Творчість хореографів-реформаторів: Д. Річ, Д. УІвера, Ф. Гільфердінг, Г. Анджіоні, М. Сале, М. Камарго
Кафедра іноземних мов та перекладу
Питання до заліку: Read & translate an abstract from the text & analyze all the grammar material you found
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка