Контрольні питання для підготовки до заліку із Загальної частини кримінального права


Скачати 68.04 Kb.
НазваКонтрольні питання для підготовки до заліку із Загальної частини кримінального права
Дата08.04.2013
Розмір68.04 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Право > Документи
Контрольні питання для підготовки до заліку

із Загальної частини кримінального права


 1. Поняття, завдання та система кримінального права. Наука кримінального права як галузь правознавства.

 2. Кримінальне право та суміжні галузі права.

 3. Поняття закону про кримінальну відповідальність, його ознаки та значення.

 4. Структура закону про кримінальну відповідальність.

 5. Тлумачення закону про кримінальну відповідальність. Види тлумачення.

 6. Структура Кримінального кодексу України. Загальна та Особлива частини КК, їх єдність та взаємозв’язок.

 7. Чинність закону про кримінальну відповідальність щодо злочинів, вчинених на території України.

 8. Чинність закону про кримінальну відповідальність щодо злочинів, вчинених за межами України громадянами України або особами без громадянства, що постійно проживають в Україні.

 9. Чинність закону про кримінальну відповідальність щодо злочинів, вчинених за межами України іноземцями або особами без громадянства, що не проживають постійно в Україні.

 10. Видача особи, яка обвинувачується у вчиненні злочину та особи, яка засуджена за вчинення злочину.

 11. Чинність закону про кримінальну відповідальність у часі.

 12. Зворотна дія закону про кримінальну відповідальність у часі.

 13. Поняття злочину (формальне, матеріальне, формально-матеріальне, їх сутність).

 14. Ознаки злочину. Відмінність злочину від інших правопорушень.

 15. Класифікація злочинів.

 16. Поняття кримінальної відповідальності.

 17. Підстави кримінальної відповідальності. Форми реалізації кримінальної відповідальності.

 18. Поняття складу злочину та його ознаки.

 19. Співвідношення злочину і складу злочину.

 20. Види складів злочину.

 21. Кваліфікація злочинів.

 22. Поняття об’єкту злочину. Дискусія відносно об’єкту злочину у науці кримінального права.

 23. Поняття предмету злочину та його місце у структурі складу злочину.

 24. Класифікація (види) об’єктів злочину.

 25. Поняття і значення об’єктивної сторони злочину.

 26. Суспільно небезпечне діяння (дія чи бездіяльність).

 27. Суспільно небезпечні наслідки: поняття, види, кримінально-правове значення (злочини з матеріальними та формальними складами).

 28. Причинний зв’язок у кримінальному праві та його значення.

 29. Місце, час, обстановка, спосіб та засоби вчинення злочину як факультативні ознаки, що характеризують об’єктивну сторону.

 30. Поняття суб’єкту злочину. Види суб`єктів злочину.

 31. Поняття неосудності, її критерії . Наслідки визнання особи неосудною.

 32. Відповідальність за злочини, вчинені в стані сп’яніння, та її обґрунтування.

 33. Поняття і значення суб’єктивної сторони злочину.

 34. Поняття і значення вини в кримінальному праві. Форми вини у кримінальному праві, їх значення.

 35. Умисел та його види.

 36. Відмежування прямого умислу від непрямого. Особливості умислу в злочинах з формальним складом.

 37. Необережність та її види.

 38. Злочинна самовпевненість: її інтелектуальний та вольовий моменти. Відмежування злочинної самовпевненості від непрямого умислу.

 39. Злочинна недбалість: її об’єктивний та суб’єктивний критерії, їх значення.

 40. Змішана (подвійна, складна) форма вини, її значення для кваліфікації злочину.

 41. Мотив та мета злочину як факультативні ознаки суб’єктивної сторони злочину.

 42. Випадок (казус) як невинне заподіяння суспільно небезпечних наслідків. Його відмінність від злочинної недбалості.

 43. Юридична помилка, її значення для кримінальної відповідальності.

 44. Фактична помилка, її види та значення для кримінальної відповідальності.

 45. Поняття та види стадій вчинення злочину.

 46. Готування до злочину та його види.

 47. Відмежування готування до злочину від виявлення умислу. Відповідальність за готування до злочину.

 48. Замах на злочин, його поняття, об’єктивні та суб’єктивні ознаки.

 49. Види замаху на злочин (закінчений та незакінчений). Непридатний замах та його види.

 50. Поняття закінченого злочину. Момент закінчення злочину з матеріальним, формальним та усіченим складом.

 51. Відмежування замаху на злочин від закінченого злочину та від готування до злочину.

 52. Відповідальність за готування до злочину та замах на злочин.

 53. Поняття добровільної відмови від доведення злочину до кінця, її ознаки.

 54. Стадії вчинення злочину, на яких можлива добровільна відмова від злочину.

 55. Дійове каяття. Його відмінність від добровільної відмови від доведення злочину до кінця.

 56. Поняття, ознаки та значення співучасті у злочині.

 57. Об’єктивні та суб’єктивні ознаки співучасті. Спільність умислу співучасників злочину.

 58. Спільність участі осіб у вчиненні злочину (зміст ознаки).

 59. Форми співучасті.

 60. Види співучасників та їх визначення у КК України.

 61. Виконавці та співвиконавці злочину.

 62. Організатор злочину.

 63. Підбурювач до злочину. Способи підбурювання.

 64. Пособник злочину. Відмінність пособництва від підбурювання.

 65. Підстави та межі відповідальності співучасників.

 66. Спеціальні питання відповідальності за співучасть.

 67. Співучасть у злочинах із спеціальним суб’єктом. Посередня винність (виконання) як спеціальні питання відповідальності за співучасть.

 68. Провокація злочину як спеціальне питання відповідальності за співучасть.

 69. Ексцес виконавця. Види ексцесу.

 70. Невдале підбурювання та пособництво і безнаслідкова співучасть як спеціальні питання відповідальності за співучасть.

 71. Добровільна відмова співучасників. Відповідальність при добровільній відмові співучасників.

 72. Поняття і види причетності до злочину (переховування, неповідомлення, потурання). Відповідальність за причетність до злочину.

 73. Повторність, сукупність та рецидив злочинів як види множинності злочинів.

 74. Одиничний злочин як структурний елемент множинності злочинів. Види одиничних злочинів.

 75. Поняття сукупності злочинів та її ознаки.

 76. Види сукупності злочинів.

 77. Повторність як вид множинності злочинів. Види повторності.

 78. Відмежування повторності від суміжних з нею понять.

 79. Рецидив злочинів: поняття, ознаки, види.

 80. Правові наслідки повторності, сукупності та рецидиву злочинів.

 81. Поняття та види обставин, що виключають злочинність діяння.

 82. Поняття необхідної оборони. Підстави необхідної оборони та її ознаки.

 83. Перевищення меж необхідної оборони.

 84. Уявна оборона. Відповідальність при уявній обороні.

 85. Поняття та підстави затримання особи, що вчинила злочин. Ознаки правомірного затримання.

 86. Поняття, підстави та ознаки крайньої необхідності.

 87. Відмінність крайньої необхідності від необхідної оборони та затримання злочинця.

 88. Фізичний або психічний примус.

 89. Виконання наказу або розпорядження як обставина, що виключає злочинність діяння.

 90. Діяння, пов’язане з ризиком.

 91. Виконання спеціального завдання з попередження чи розкриття злочинної діяльності організованої групи чи злочинної організації.

 92. Поняття і види звільнення від кримінальної відповідальності.

 93. Звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку із закінченням строків давності.

 94. Звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку із зміною обстановки.

 95. Звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку із дійовим каяттям.

 96. Звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку з передачею особи на поруки.

 97. Звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку із примиренням винного з потерпілим.

 98. Поняття покарання та його ознаки.

 99. Мета покарання та її ознаки.

 100. Поняття системи покарань за кримінальним правом. Система покарань за чинним законодавством про кримінальну відповідальність.

 101. Види покарань за кримінальним правом.

 102. Довічне позбавлення волі.

 103. Позбавлення волі: поняття та зміст. Види та строки.

 104. Виправні роботи як вид покарання.

 105. Громадські роботи як вид покарання.

 106. Поняття та зміст позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю.

 107. Штраф як вид покарання.

 108. Арешт як вид покарання.

 109. Конфіскація майна: поняття, зміст та її види.

 110. Позбавлення військових, спеціальних звань, рангів, чинів, кваліфікаційних класів: зміст, умови та порядок застосування.

 111. Загальні засади призначення покарання.

 112. Обставини, які пом’якшують покарання.

 113. Обставини, які обтяжують покарання.

 114. Призначення покарання за сукупністю злочинів.

 115. Призначення покарання за сукупністю вироків.

 116. Призначення більш м’якого покарання, ніж передбачено законом.

 117. Поняття звільнення від покарання та його відбування.

 118. Поняття звільнення від відбування покарання з випробуванням та його підстави.

 119. Обов’язки, які покладає суд на особу, звільнену від відбування покарання з випробуванням. Застосування додаткових покарань у разі такого звільнення.

 120. Правові наслідки звільнення від відбування покарання з випробуванням.

 121. Звільнення від відбування покарання з випробуванням вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до семи років.

 122. Звільнення від покарання у зв’язку із закінченням строків давності виконання обвинувального вироку.

 123. Умовно-дострокове звільнення від відбування покарання.

 124. Заміна невідбутої частини покарання більш м’яким видом покарання.

 125. Звільнення від відбування покарання вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років.

 126. Звільнення від покарання за хворобою.

 127. Звільнення від покарання на підставі Закону України про амністію або акту про помилування.

 128. Судимість, її правові наслідки, строки погашення та зняття судимості.

 129. Примусові заходи медичного характеру та примусове лікування.

 130. Особливості кримінальної відповідальності та покарання неповнолітніх.

Схожі:

Контрольні питання для підготовки до заліку
Причини доцільності виокремлення кримінального проступку як виду кримінального правопорушення
КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ЗАЛІКУ (питання 1-80)
Поняття теорії права та держави як науки. Співвідношення теорії права та держави і енциклопедії права
ЗМІСТ
Наведена бібліографічна інформація про праці з Загальної та Особливої частини кримінального права, видані в Україні за період з 1991...
Питання для підготовки до заліку з дисципліни «Адміністративне право України»
Предмет адміністративного права та його переосмислення в умовах правової реформи
Академічна асоціація юристів і правознавців країн СНД
Актуальні питання кримінального права, кримінально виконавчого права, кримінології, кримінального процесу, криміналістики
Контрольні питання до заліку з курсу «Правнича лінгвістика»
Основні правила юридико-лінгвістичного тлумачення текстів нормативно-правових актів
Кримінальне право є однією з професійно-орієнтованих дисциплін. Курс...
Це неможливо без знання відправних положень Загальної частини: підстав кримінальної відповідальності; поняття злочину та його складу,...
1. Поняття кримінального права. Завдання, функції та принципи кримінального права
Поняття закону про кримінальну відповідальність. Структура кримінального кодексу
ПИТАННЯ для іспиту (2011-2012 н р.) з кримінального права для студентів 2 курсу (ч. Загальна)

ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ЗАЛІКУ
Поняття та зміст механізму адміністративно-правового регулювання міграційних процесів
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка