Облдержадміністрації від 30. 05. 2012 року №372 “Про робочі навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів на 2012/2013 навчальний рік, враховуючи його


Скачати 142.12 Kb.
НазваОблдержадміністрації від 30. 05. 2012 року №372 “Про робочі навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів на 2012/2013 навчальний рік, враховуючи його
Дата21.06.2013
Розмір142.12 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Математика > Документи
Математика

Робочі навчальні плани ЗНЗ області на 2012/2013 навчальний рік мають бути розроблені відповідно до наказу Головного управління освіти і науки Чернівецької облдержадміністрації від 30.05.2012 року № 372 “Про робочі навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів на 2012/2013 навчальний рік», враховуючи його структуру і забезпечення організованого початку навчання. При його складанні варто враховувати вимоги Основних напрямків організаційно-педагогічної, навчально-виховної роботи Головного управління освіти і науки Чернівецької облдержадміністрації на 2012/2013 навчальний рік.

Години варіативної складової робочого навчального плану необхідно розподіляти відповідно до профільності загальноосвітнього навчального закладу та кадрового забезпечення з урахуванням освітніх потреб учнів та їх батьків, завдяки чому передбачається:

  1. збільшити години на вивчення окремих предметів інваріантної складової;

  2. упроваджувати спеціальні курси за вибором;

  3. вести факультативні, індивідуальні та групові заняття.

Курси за вибором можуть бути 9-70-ти годинні. За рішенням навчального закладу облік занять з курсів за вибором може здійснюватися на сторінках класного журналу або у окремому журналі. Рішення щодо оцінювання навчальних досягнень учнів курсів за вибором приймається навчальним закладом.

Факультативні, групові та індивідуальні заняття проводяться для окремих учнів, чи груп учнів. При цьому, слід зазначати з яких навчальних предметів інваріантної складової вони проводяться. В окремому журналі зазначається склад групи, яка відвідує факультативні заняття з предметів та ведеться облік відвідування. Оцінювання навчальних досягнень учнів на таких заняттях може здійснюватися також за рішенням педагогічної ради.

Звертаємо увагу на те, що всі навчальні програми, що використовуються в навчально-виховному процесі, повинні мати відповідний гриф Міністерства.

У старшій школі вивчення математики у новому 2012/2013 навчальному році диференціюється за трьома рівнями: рівнем стандарту, академічним і профільним. Кожному з них відповідає окрема навчальна програма. Вивчаючи математику, старшокласники мають усвідомити, що процес її застосування до розв’язування будь-яких прикладних задач розчленовується на три етапи:

1) формалізація (перехід від ситуації, описаної у задачі, до формальної математичної моделі цієї ситуації, і від неї – до чітко сформульованої математичної задачі);

2) розв’язування задачі у межах побудованої моделі;

3) інтерпретація одержаного розв’язання задачі та застосування його до вихідної ситуації.

Залежно від профілю може використовуватись варіативна складова навчального плану, що передбачає вивчення спецкурсів, факультативів, курсів за вибором, орієнтованих на посилення міжпредметних зв’язків математики з профільними предметами. Наприклад, такі курси за вибором: “Математичні методи обробки результатів хімічного експерименту”, “Математичне моделювання у біології”, “Прийоми графічного зображення властивостей технічних об’єктів і процесів”. Їх вивчення не лише посилює міжпредметні зв’язки, а й сприяє успішному засвоєнню учнями профільних предметів.

У зв’язку з тим, що відведена типовими навчальними планами кількість годин на викладання математики в 5-9 класах не дозволяє повною мірою підвищити ефективність виконання програми, надати якісну підготовку учням для підсумкового контролю (ДПА та ЗНО) та здійснити розвиваючу функцію навчання формування творчої особистості, пропонуємо:

1. Збільшити тижневе навантаження викладання математики у 5-9 класах до 5 годин для загальноосвітніх класів, у 10 класі - рівня стандарту - до 3,5-4 годин, - академічного рівня – до 5 годин, не вимагаючи при цьому окремої програми.

2. Для класів профільного навчання обов’язково ввести курс за вибором по підготовці до Всеукраїнських олімпіад, виділивши при цьому додатково не менше 2 годин на тиждень.

3. Виділити, за можливістю, з варіативної складової навчального плану години для впровадження у загальноосвітніх навчальних закладах нових форм організації роботи з учнями: курси за вибором, спецкурси, факультативи, мета яких – розширити і поглибити вивчення програмового матеріалу, ознайомити школярів з деякими загальними математичними ідеями, підготувати здібного учня до олімпіади з математики. Такі програми курсів рекомендовано Міністерством освіти і науки України: ”Програми факультативів, спецкурсів, гуртків”, – Київ, “Навчальна книга”, 2003 р. Зауважуємо, що до цих програм вчитель має право самостійно добирати додаткові теми вибраного курсу у залежності від їх актуальності, не порушуючи логіки усього курсу.

В індивідуальній роботі зі здібними учнями пропонуємо опиратися на посібники, схвалені комісією з математики Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України, наприклад, “Готуємось до олімпіади з математики” (автор Іван Федак) та іншими посібниками, рекомендованими або МОНМС України, або ІППО Чернівецької області.

Нижче наводимо перелік навчальних програм гуртків, факультативних курсів та курсів за вибором для допрофільної підготовки та профільного навчання. При цьому зауважуємо, що розподіл курсів за вибором є умовним. Учитель може запропонувати учням будь який курс за вибором із вказаного переліку або курси за вибором, що надруковані у попередні роки та мають відповідні грифи Міністерства освіти і науки, молоді та спорту.
Перелік навчальних програм гуртків, факультативних курсів та курсів за вибором для допрофільної підготовкиНазва курсу

Автори

Клас

Кількість годин

Програми факультативних курсів та гуртка

1

Математичні смарагди

Домбровська Л.С.

5-6

70

2

Математичний калейдоскоп

Гартфіль О.Р.

5-6

70

3

Розв’язуємо текстові задачі

Заболотня Л.В.

5-6

70

4

Цікава математика

Бондар Л.М.

6

35

5

Історичні цікавинки у математичних задачах

Показій А.П.

6

35

6

Розв’язуємо прикладні задачі

Шевченко А.В.

6

35

7

Математичні обрії

Громко Л.В.

5-6

70

8

Логічні стежинки математики

Апостолова Г.В., Бакал О.П.

5-8

140

9

Логіка

Буковська О.І.,

Васильєва Д.В.

5-9

175

10

Вибрані питання алгебри

Гартфіль О.Р.,

Показій А.П.

7

35

11

Історія математики

Бевз В.Г.

7-9

105

12

За лаштунками шкільної математики

Бевз В.Г., Бурда М.І., Прокопенко Н.С.

7-9

105

13

Геометрія як практика, логіка і фантазія

Апостолова Г.В.

7-9

51 (105)

14

Модуль числа

Апостолова Г.В.

8-11

68

15

Розв’язування задач з параметрами

Апостолова Г.В.

8-11

68

16

Програми факультативних

курсів з математики Відкритого математичного коледжу донецького національного університету

Бродський Я.С., Павлов О.Л., Глюза О.О., Сліпенко А.К.

6-7,

8-9,

10-11

333

Програми курсів за вибором для учнів 8-9 класів

17

За лаштунками підручника геометрії

Дем’яненко О.І.

8

8

18

Подільність цілих чисел

Мелешко Д.Т., Пекарська Л.В., Зубкевич Г.П.

8

35

19

Нестандартні методи розв’язування деяких рівнянь вищих степенів

Єргіна О.В.

8,9

16

20

Задачі економічного змісту

Яценко С.Є., Ткач Ю.М.

8-9

34

21

Орігаметрія

Жарій О.Ю., Єргіна О.В.

8,9

9 (17)

22

Десять уроків гармонії

Сверчевська І.А.

9

35

23

Геометричний практикум

Каліновська Л.І.

9

17

24

Геометричні побудови

Жарій О.Ю., Єргіна О.В.

9

17

25

Графічні образи алгебраїчних рівнянь і нерівностей

Єргіна О.В.

9

17

26

Наближені обчислення та їх практичне застосування

Єргіна О.В.

9

8

27

Основи логіки та її застосування в економіці, лінгвістиці, криптографії, програмуванні

Ентін Й.А.

8-9

70

Програми факультативів та курсів за вибором

для класів з поглибленим вивченням математики

28

Вступ до теорії чисел. ланцюгові дроби та їх застосування

Кирдей І.Д.

9

35

29

Фрактали

Канакіна Л.П.

9

16

30

Прикладна математика

Рудик О.Б.

8-11

272


Перелік навчальних програм факультативних курсів та курсів

за вибором для профільного навчанняНазва курсу

Автори

Клас

Кількість годин

Природничо-математичний і технологічний напрями

1

Обернені тригонометричні функції

Грицик Т.А.

10

16 (17)

2

Ірраціональність у рівняннях, нерівностях і алгебраїчних виразах

Єргіна О.В.

10

35

3

Елементи теорії чисел

Требенко Д.Я., Требенко О.О.

10

35

4

Обчислювальний практикум

Коновалова Г.А.

10

35

5

Прикладні задачі на екстремум

Попова Л.К.

11

8

6

Зображення та геометричні перетворення

Кугай Н.В., Заїка О.В.

11

35

7

Застосування похідної до розв’язування задач

Смішко А.С.

11

35

8

Інтеграл та його застосування

Романуха В.Б.

11

35

9

Математичні моделі у фізиці

Бровко Г.В., Ковтун Л.Г. Козлова О.М., Новосельський М.А.

11

17

10

Фізична математика

Канакіна Л.П.

10-11

70

11

Історія математики

Бевз В.Г.

10-11

70

12

Побудова зображень геометричних фігур

Бегерська А.В., Бойко Л.А.

10

17

13

Обчислення в системах комп’ютерної алгебри

Громко Л.В.

11

17

Суспільно-гуманітарний напрям

14

Історія тригонометрії

Грицик Т.А.

10

8

15

Економіко-математичне моделювання

Франчук Т.І., Шевчук Н.В.

10

35

16

Задачі лінійного програмування

Бегерська А.В., Бойко Л.А.

10

35

17

Основи фінансової математики та математичної економіки

Ліпчевський Л.В.

10,11

35

18

Математика прибутків

Желтуха Т.В.

10-11

70

19

Задачі економічного змісту в математиці

Ткач Ю.М.

10-11

70

20

Комп’ютерна математика для економістів

Сущук-Слюсаренко В.І.

11

17

Універсальний профіль

21

Раціональні функції

Кравченко Н.Д.

10

35

22

Рівняння в курсі алгебри

Догару Г.Г.

10-11

105

23

Функції та алгебраїчні вирази на координатній площині

Апостолова Г.В., Ліпчевський Л.В.

10

35

24

Методи розв’язування задач з математики

Лахтадир Л.І.

10-11

70

25

Модуль числа

Апостолова Г.В., Прокопенко Н.С.

10-11

35

26

Розв’язування задач з параметрами

Апостолова Г.В., Прокопенко Н.С.

10-11

35

27

Факультативний курс з геометрії

Веретільник О.П., Хабарова М.М., Шатило Г.І.

11

35

Поглиблене вивчення математики

28

Ціла і дробова частини числа

Апостолова Г.В.

10,11

17

29

Вища математика

Морозов О.В.

10-11

140

30

Введення у фрактальний аналіз

Цибко В.В.

11

35

31

Елементи стохастики

Лиходєєва Г.В.

11

17

32

Комплексні числа та їх застосування

Шаран О.В.

11

35


Завідувач НМЦ природничо-математичних дисциплін

ІППО Чернівецької області О.Я.Біляніна

Схожі:

Методичні рекомендації щодо змісту варіативної складової робочих...
Головного управління освіти і науки облдержадміністрації від 07. 10. 2010 №462 «Про демократизацію в системі освіти області», від...
Методичні рекомендації щодо викладання економіки у 2015/2016 навчальному році
України від 11. 06. 2014 №1/9-253 «Про структуру 2015/2016 навчального року та навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів;...
Нормативна база хімічної освіти у 11-річних загальноосвітніх навчальних закладах
Про навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів на 2006/2007 навчальний рік
У 4-х, 9-х та 11-х класах у 2012/2013 навчальному році атестація...
України   09. 12. 2010   за   №1237/18532 та особливостей організації навчально-виховного процесу, передбачених у листі Міністерства...
Методичні рекомендації щодо вивчення астрономії у 2015/2016 навчальному році
Департаменту освіти і науки Чернівецької ОДА №282 від 29. 05. 2015 «Про робочі навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів...
Методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу...
У відповідності до листа МОНУ №1/9-368 від 24 травня 2013 року «Про організацію навчально-виховного процесу в 5-х класах загальноосвітніх...
ДВАДЦЯТЬ ВОСЬМА СЕСІЯ
Україні'', рішеням обласної ради від 21. 12. 2012 року № Про обласний бюджет на 2013 рік'', враховуючи листи Міністерства фінансів...
Про завершення навчального 2012 2013
Хмельницької державної адміністрації від 16. 04. 2012 року №599-но «Про порядок проведення державної підсумкової атестації у загальноосвітніх...
МЕРЕЖА загальноосвітніх навчальних закладів Теофіпольського району на 2011-2012 навчальний рік
Базалійська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Теофіпольської районної ради Хмельницької області
Відповідно до наказу Міністерства освіти України №131 від 03. 04....
На українознавство в початкових класах відводиться 1 година на тиждень за рахунок варіативної складової робочого навчального плану...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка