В Україні відбувається активне формування і розвиток ринку нерухомості, який фактично відображає усі проблеми економіки. Він характеризується


Скачати 43.57 Kb.
Назва          В Україні відбувається активне формування і розвиток ринку нерухомості, який фактично відображає усі проблеми економіки. Він характеризується
Дата14.04.2013
Розмір43.57 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Право > Документи
ТзОВ "АЛЬЯНС-ЕКОРЕСУРС"

ПРОПОНУЄ:

ЕКСПЕРТНА ОЦІНКА МАЙНА

          В Україні відбувається активне формування і розвиток ринку нерухомості, який фактично відображає усі проблеми економіки. Він характеризується нерівномірним розвитком своїх окремих сегментів, недосконалою законодавчою базою і поки що невисокою інвестиційною ліквідністю громадян і юридичних осіб.

       Оцінка майна та майнових прав - це процес визначення їх вартості у відповідності з процедурами, визначеними положеннями (національними стандартами), затвердженими Кабінетом Міністрів України, методиками та іншими нормативно-правовими актами, затвердженими Кабінетом Міністрів України або Фондом державного майна України.

       Оцінка майна та майнових прав проводиться:

•    за згодою сторін договору;

•    за вимогою однієї із сторін договору;

•    у випадках обов’язковості проведення оцінки, встановлених законодавством (ст.7 Закону України “Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність” № 2658-III від 12.07.2001 р.);

•    за рішенням суду;

•    для досудового вирішення майнових спорів.

      Оцінка майна проводиться на підставі договору між суб’єктом оціночної діяльності - суб’єктом господарювання та замовником оцінки або на підставі ухвали суду про призначення відповідної експертизи щодо оцінки майна. Звіт про оцінку майна є документом, що містить висновки про вартість майна та підтверджує виконані процедури з оцінки майна суб’єктом оціночної діяльності - суб’єктом господарювання відповідно до договору. Звіт підписується оцінювачами, які безпосередньо проводили оцінку майна, і скріплюється печаткою та підписом керівника суб’єкта оціночної діяльності. Вимоги до змісту звіту про оцінку майна, порядку його оформлення та рецензування встановлюються положеннями (національними стандартами) оцінки майна. Зміст звіту про оцінку майна повинен містити розділи, що розкривають зміст проведених процедур та використаної нормативно-правової бази з оцінки майна. Акт оцінки майна є документом, що містить висновки про вартість майна та підтверджує виконані процедури з оцінки майна, здійсненої суб’єктом оціночної діяльності - органом державної влади або органом місцевого самоврядування самостійно. Якщо процедурами з оцінки майна для складання акта оцінки майна передбачене попереднє проведення оцінки майна повністю або частково суб’єктом оціночної діяльності - суб’єктом господарювання, звіт про оцінку такого майна додається до акта оцінки майна. Акт оцінки майна підлягає затвердженню керівником органу державної влади або органу місцевого самоврядування.

          Професійна підготовка оцінювачів здійснюється навчальними закладами, які уклали угоди про співробітництво з професійної підготовки оцінювачів з Фондом державного майна України. Фонд державного майна України повинен сприяти створенню конкурентного середовища серед навчальних закладів, які здійснюють професійну підготовку оцінювачів. Професійна підготовка оцінювачів складається з навчання за програмами базової підготовки та підвищення кваліфікації. Загальні вимоги до змісту навчальних програм підлягають обов’язковому погодженню Наглядовою радою з питань оціночної діяльності. Фонд державного майна України та саморегулівні організації оцінювачів спільно здійснюють контроль за якістю професійної підготовки оцінювачів. Оцінювачі зобов’язані не рідше одного разу в два роки підвищувати кваліфікацію за програмою підвищення кваліфікації. Невиконання цієї вимоги є підставою для зупинення дії кваліфікаційного свідоцтва оцінювача.

        Проведення оцінки є обов’язковим у випадках:

•    передачі майна під заставу;

•    оподаткування майна та визначення розміру державного мита у відповідності з законом;

•    переоцінки основних засобів для цілей бухгалтерського обліку;

•    визначення вартості внесків учасників та засновників господарського товариства, якщо в зазначене товариство вкладається майно створення підприємств (господарських товариств) на основі державного або комунального майна;

•    господарських товариств з державною (комунальною) часткою майна, а також у випадку виходу (виключення) учасника або засновника зі складу такого товариства;

•    передачі в оренду;

•    реорганізації, банкрутстві, ліквідації державних, комунальних підприємств та підприємств (господарських товариств) з державною часткою майна (часток комунального майна);

•    виділення або визначення частки майна в спільному майні, яке містить державну (комунальну) частку;

•    приватизації та іншого відчуження у випадках, встановлених законодавством, оренди, міни, страхування державного (комунального) майна, а також повернення цього майна на основі рішення суду;

•    визначення збитків або розміру відшкодування у випадках, встановлених законом;

•    в інших випадках за рішенням суду або у зв’язку з необхідністю захисту громадських інтересів.

          Експертна оцінка – процедура визначення вартості майна, майнових і немайнових прав, нематеріальних активів і бізнесу. При оцінці об’єкта враховуються багато факторів: місце розташування, наявність і якість інфраструктури, вартість прав оренди на землю, технічний стан будівлі та ін.

         Експертна оцінка проводиться для фізичних і юридичних осіб за наступними напрямками:

1) оцінка нерухомості, в тому числі: житлової (квартир, котеджів, індивідуальальних будинків - для продажу, застави, викупу, страхування); комерційної (офісів, готелів, складів, магазинів, кафе, барів);

2) оцінка об’єктів комунальної власності для визначення орендної плати та для викупу;

3) оцінка машин, передавальних пристроїв та обладнання;

4) оцінка автотранспортних засобів;

5) оцінка цілісних майнових комплексів, цінних паперів та нематеріальних активів;

6) оцінка податкової застави;

7) оцінка пакетів акцій ВАТ для внесення в статутний фонд;

8) оцінка об’єктів незавершеного будівництва ВАТ для подальшого відчуження;

9) оцінка об’єктів ВАТ для купівлі-продажу;

10) оцінка промислової нерухомості (заводських будівель і споруд);

11) оцінка незавершеного будівництва;

12) оцінка об’єктів інтелектуальної власності.

       На сьогоднішній день реальну вартість об’єкта визначають різноманітні фактори: від загальних соціально-економічних умов до багатьох специфічних властивостей об’єкта оцінки. І тільки досконале знання і облік цих факторів дозволяє отримати об’єктивну інформацію для прийняття правильних рішень…

ВІД ІДЕЇ ДО ГОТОВОГО ПРОДУКТУ

0663964264.

0980629332.

alians_eco@yahoo.com

0342 527-545 факс

Skype, volodymyr.trush1

Схожі:

KK89 ЦИКЛІЧНИЙ РОЗВИТОК РИНКУ НЕРУХОМОСТІ ЯК СКЛАДОВОЇ ЧАСТИНИ МІЖНАРОДНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ
У роботі розглянуто проблему циклічного розвитку міжнародної економіки, її вплив на фази циклу розвитку вторинного ринку житлової...
Роль і місце моніторингу кон’юнктури світового ринку готельних і...
Кон’юнктура ринку – ситуація, що склалася на ринку, збіг обста­вин чи стан речей на ринку, здатних впливати на господарську діяль­ність...
Питання з міжнародної економіки 2012-2013 н р
Формування світового ринку закономірно зумовило встановлення міждержавних зв’язків з їх характерними рисами, особливостями та закономірностями,...
Питання Поняття “валютні відносини” та “світова валютна система”
Кожна країна є складовою світового ринку, жодна країна не є ізольованою. Усі вони пов’язані між собою міжнародними валютними відносинами,...
Предмет, методи і завдання курсу «Регіональна економіка» та його зв’язок з іншими дисциплінами
Предмет регіональної економіки “захоплює” багато інших галузей економіки і, навпаки, практично усі інші галузі економіки мають справу...
ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ І ПІДПРИЄМНИЦТВА ТА КОМП’ЮТЕРНИХ...
«ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ І ПІДПРИЄМНИЦТВА ТА КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В УКРАЇНІ»
КНТЕУ
Розвиток страхового ринку в період переходу до ринкової економіки потребує вирішення багатьох актуальних питань через об’єднання...
Інтернаціоналізація економічного розвитку
Формування світового ринку закономірно зумовило встановлення міждержавних зв’язків з їх характерними рисами, особливостями та закономірностями,...
НАЦІОНАЛЬНІ СТАНДАРТИ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Даний стандарт на надання агентських послуг на ринку нерухомості (далі-Стандарт) визначає склад і належну якість агентських послуг...
Розділ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Дана концепція визначає правові засади організації та провадження ріелторської діяльності в Україні з метою законодавчого забезпечення...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка