Розділ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


Скачати 409.97 Kb.
НазваРозділ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Сторінка1/4
Дата20.03.2013
Розмір409.97 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Право > Документи
  1   2   3   4


Концепція законопроекту «Про ріелторську діяльность в Україні»

Дана концепція визначає правові засади організації та провадження ріелторської діяльності в Україні з метою законодавчого забезпечення функціонування і розвитку конкурентного ринку нерухомості, підвищення якості ріелторських послуг, захисту прав їх споживачів.

Розділ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯСтаття 1. Визначення основних термінів

1. У цьому Законі нижченаведені терміни вживаються в такому значенні:

Державний реєстр ріелторів - державна інформаційно-довідкова база даних, яка містить відомості про осіб, які набули статусу ріелтора.

Державний реєстр суб'єктів ріелторської діяльності - державна інформаційно-довідкова база даних, яка містить відомості про осіб, які набули статусу суб'єкта ріелторської діяльності.

Договір про надання ріелторських послуг – цивільно-правовий правочин між суб’єктом ріелторської діяльності та споживачем ріелторських послуг, предметом якого є надання споживачу відповідно до цього закону послуг, пов’язаних з набуттям, зміною та припиненням його прав на нерухоме майно.

Кваліфікаційне свідоцтво ріелтора – документ установленої форми, який засвідчує право фізичної особи та підтверджує її достатній рівень професійної підготовки на провадження ріелторської діяльності за вказаним у ньому видами.

Ріелтор – фізична особа, яка в установленому законом порядку набула право на провадження діяльності із надання споживачам послуг, пов’язаних з набуттям, зміною, припиненням їх прав на нерухоме майно.

Ріелторська діяльність – професійна діяльність ріелторів та суб’єктів ріелторської діяльності, визнаних такими відповідно до цього Закону, із надання споживачам послуг, пов’язаних з набуттям, зміною та припиненням їх прав на нерухоме майно.

Ріелторські послуги – дії ріелторів та суб’єктів ріелторської діяльності з надання споживачам практичної допомоги з набуття, зміни та припинення їх прав на нерухоме майно.

Саморегулівні організації ріелторів - всеукраїнські громадські організації, що об'єднують осіб, які відповідно до цього Закону набули статусу ріелторів або суб’єктів ріелторської діяльності, і здійснюють професійне самоврядне регулювання ріелторської діяльності.

Сертифікат суб'єкта ріелторської діяльності - документ установленої форми, що засвідчує право та професійну здатність суб'єкта господарської діяльності провадити ріелторську діяльність за вказаними у ньому видами.
Споживач ріелторських послуг – фізична чи юридична особа, фізична особа – підприємець, якій суб’єкт ріелторської діяльності на підставі укладеного договору та відповідно до закону надає послуги, пов’язані з набуттям, зміною та припиненням права на нерухоме майно.

Суб’єкт ріелторської діяльності - юридична особа, фізична особа-підприємець, яка в установленому законом порядку набула право на провадження професійної діяльності з надання споживачам послуг, пов’язаних з набуттям, зміною та припиненням їх прав на нерухоме майно.
Стаття 2. Сфера дії Закону

1. Цей Закон регулює правові відносини, які виникають при провадженні ріелторами та суб’єктами ріелторської діяльності професійної діяльності з надання споживачам послуг, пов’язаних з набуттям, зміною та припиненням їх прав на нерухоме майно.

2. Дія цього Закону не поширюється на правові відносини, пов’язані з:

1) відчуженням нерухомого майна, яке є державною, комунальною власністю, спільною власністю держави та територіальних громад;

2) відчуженням нерухомого майна відповідно до законодавства про приватизацію;

3) передачею у власність та наданням у користування земель сільськогосподарського призначення.

Стаття 3. Правове регулювання ріелторської діяльності


1. Ріелторська діяльність на території України провадиться відповідно до Конституції України, цього Закону, інших законів України, актів центрального органу виконавчої влади з питань ріелторської діяльності, актів саморегулівних організацій ріелторів, інших актів, прийнятих відповідно до цього Закону.

2. У разі, якщо міжнародним договором, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, встановлено інші правові норми щодо регулювання ріелторської діяльності, ніж ті, що містяться у цьому Законі, то застосовуються правила міжнародного договору.
Стаття 4. Суб’єкти провадження ріелторської діяльності

1. Ріелторська діяльність може провадитись виключно ріелторами та суб'єктами ріелторської діяльності.

2. Ріелтор провадить професійну діяльність у складі суб’єкта ріелторської діяльності.

3. Діяльність фізичних осіб, фізичних осіб – підприємців, юридичних осіб із надання ріелторських послуг без набуття статусу ріелтора чи суб’єкта ріелторської діяльності забороняється.

4. Особи, які провадять діяльність із надання ріелторських послуг без набуття статусу ріелтора чи суб’єкта ріелторської діяльності, підлягають відповідальності за порушення порядку зайняття господарської діяльністю відповідно до закону.
Стаття 5. Види ріелторської діяльності

1. Видами ріелторської діяльності є:

1) посередницька діяльність із нерухомим майном;

2) діяльність із управління житловою та нежитловою нерухомістю;

3) діяльність із організації прилюдних торгів нерухомим майном;

4) діяльність із професійної підготовки (навчання) ріелторів та осіб, які виявили бажання набути статус ріелтора;

5) інформаційно-консультативна діяльність, пов’язана з нерухомим майном.

2. Посередницька діяльність із нерухомим майном провадиться шляхом надання споживачам послуг із:

1) купівлі, продажу, міни (обміну), поділу, оренди (найму) житлових та нежитлових будівель та їх частин,

2) купівлі, продажу, міни (обміну), поділу, оренди (найму) земельних ділянок;

3) передачі нерухомого майна під виплату ренти;

4) вчинення інших правочинів, пов’язаних із набуттям, зміною, припиненням прав споживача на нерухоме майно.

3. Діяльність із управління житловою та нежитловою нерухомістю провадиться шляхом надання споживачам послуг із:

1) підтримання нерухомості в належному технічному стані;

2) організації забезпечення потреб мешканців об'єкта житлової нерухомості в житлово-комунальних послугах;

3) вчинення інших дій, не заборонених законом, спрямованих на задоволення потреб власників, співвласників у ефективному управлінні належним їм нерухомим майном.

4. Діяльність із організації прилюдних торгів нерухомим майном провадиться шляхом надання споживачам послуг із:

1) інформування про нерухоме майно, яке є об’єктом прилюдних торгів;

2) підготовки та затвердження інформаційних повідомлень про продаж нерухомого майна на прилюдних торгах;

3) розміщення замовлень на купівлю-продаж нерухомого майна відповідно до затвердженого порядку проведення прилюдних торгів;

4) підготовки документів, надання яких є обов’язковим для участі споживача у прилюдних торгах та у разі визнання його переможцем торгів;

5) допомоги при вчиненні договору купівлі-продажу нерухомого майно, яке є об’єктом прилюдних торгів, його нотаріального посвідчення та державної реєстрації;

6) вчинення інших дій, пов’язаних з організацією прилюдних торгів, не заборонених законодавством.

5. Діяльність із професійної підготовки ріелторів провадиться шляхом надання послуг із:

1) розробки та затвердження в установленому законодавством порядку програм професійної підготовки ріелторів за навчальними програмами професійної підготовки та підвищення кваліфікації ріелторів;

2) організації професійної підготовки ріелторів;

3) організації підвищення кваліфікації ріелторів;

4) внутрішньої сертифікації ріелторів;

5) вчинення інших дії, пов’язаних з професійною підготовкою ріелторів, не заборонених законодавством.

6. Інформаційно-консультативна діяльність, пов’язана з нерухомим майном, провадиться шляхом надання споживачам послуг із:

1) надання письмових та усних консультацій щодо встановленого законодавством порядку вчинення правочинів, пов’язаних з набуттям, зміною, припиненням прав на нерухоме майно, їх нотаріальним посвідченням та державною реєстрацією, а також роз’яснень інших положень законодавства у сфері нерухомості;

2) підготовки, збору, перевірки повноти та достовірності правовстановлюючих, технічних та інших документів споживача на нерухоме майно, обов’язкових для вчинення споживачем правочинів, пов’язаних з набуттям, зміною, припиненням його права на нерухоме майно;

3) формування переліку об’єктів нерухомого майна відповідно до визначених споживачем вимог та побажань та внесення переліку на розгляд споживача з метою вибору ним потенційного об’єкту правочину;

4) визначення вартості належного споживачеві нерухомого майна;

5) розповсюдження інформації про належне споживачам нерухоме майно (у тому числі шляхом розміщення фото-та відеоматеріалів) та його рекламування із метою пошуку іншої сторони для вчинення правочину, пов’язаного з набуттям, зміною, припиненням прав споживача на нерухоме майно;

6) організації огляду споживачем нерухомого майна, що є потенційним об’єктом правочину;

7) розробки проектів правочинів, пов’язаних з набуттям, зміною чи припиненням права споживача на нерухоме майно;

8) підготовки та надання письмових і усних довідкових та аналітичних матеріалів щодо нерухомого майна, стану, тенденцій розвитку та кон’юнктури ринку нерухомості в Україні та закордоном;

9) вчинення інших дій, не заборонених законодавством.

7. Суб’єкти ріелторської діяльності мають право здійснювати інші види ріелторської діяльності, не заборонені чинним законодавством.

  1   2   3   4

Схожі:

Розділ I ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ДІЯЛЬНОСТІ АВТОМОБІЛЬНОГО ТРАНСПОРТУ

Розділ I. Загальні положення 3
Поняття доказів, належність та допустимість при визнанні відомостей доказами § Доказування
Розділ І. Загальні положення
Положення про механізм справляння та порядок сплати збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності ( далі Положення...
Положення про механізм справляння та порядок сплати єдиного податку Розділ І. Загальні положення
Положення) розроблено на основі Указу Президента України від 3 лип­ня 1998 року №727 «Про спрощену систему оподаткування, об­ліку...
Розділ І. Загальні положення
Кременчука (далі Положення) розроблене на підставі Конституції України, Податкового кодексу України, Бюджетного кодексу України,...
Положення про механізм справляння та порядок сплати єдиного податку Розділ І. Загальні положення
Положення розроблено на підставі Податкового Кодексу України та Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України...
Розділ I ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ Стаття Визначення термінів
Законом передбачаються заходи державної підтримки і стимулювання розвитку виробництва та споживання мінеральних добрив
ПОЛОЖЕННЯ про студентський гуртожиток Київського національного університету...
Дане положення встановлює порядок надання житлової площі в студентських гуртожитках студмістечка Київського національного університету...
РОЗДІЛ І. Загальні положення
Сучасні способи гасіння пожеж із застосуванням різноманітної пожежної техніки вимагають від особового складу пожежної охорони високої...
Розділ I ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ Глава 1 ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ Стаття Завдання цивільного судочинства
Завданнями цивільного судочинства є справедливий, неупереджений та своєчасний розгляд і вирішення цивільних справ з метою захисту...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка