ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ І ПІДПРИЄМНИЦТВА ТА КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В УКРАЇНІ 26-31 березня 2012 року ЛЬВІВ 2012


НазваПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ І ПІДПРИЄМНИЦТВА ТА КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В УКРАЇНІ 26-31 березня 2012 року ЛЬВІВ 2012
Сторінка1/136
Дата09.05.2013
Розмір6.78 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Інформатика > Документи
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   136


НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

«ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА»

ІНСТИТУТ ПІДПРИЄМНИЦТВА

ТА ПЕРСПЕКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙЗБІРНИК ТЕЗ
за матеріалами

VIII науково-технічнОЇ конференціЇ

науково-педагогічних працівників

«ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ І ПІДПРИЄМНИЦТВА ТА КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В УКРАЇНІ»

26-31 березня 2012 року


ЛЬВІВ 2012

УДК 330(477) “20” (063) ББК У9(4Ук)0я431 П 781

УДК 658.114 “20” (477) ББК У9(4Ук)09я431 П 781

Проблеми та перспективи розвитку економіки і підприємництва та комп’ютерних технологій в Україні: збірник тез за матеріалами VІІI науково-технічної конференції науково-педагогічних працівників, 26-31 березня 2012 р. / Навчально-науковий інститут підприємництва та перспективних технологій Національного університету “Львівська політехніка”. – Львів: Видавничий відділ навчально-наукового інституту підприємництва та перспективних технологій Національного університету “Львівська політехніка”. – 2012. – 357с.

ISBN 978-617-655-024-2

В збірнику подано тези доповідей з актуальних проблем та напрямів розвитку міжнародної економіки, маркетингу та менеджменту, обліку і аудиту, фінансово-кредитних відносин, гуманітарних та фундаментальних наук, а також комп’ютерних та інформаційних систем і технологій.
РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ

Хром’як Й.Я. – директор навчально-наукового інституту підприємництва та перспективних технологій Національного університету “Львівська політехніка”, к.т.н., доцент (відповідальний редактор);

Волошин В.В. – заступник директора з науково-педагогічної роботи навчально-наукового інституту підприємництва та перспективних технологій Національного університету “Львівська політехніка”, к.ф.-м.н., доцент;

Слюсарчук Ю.М. – заступник директора з науково-педагогічної роботи навчально-наукового інституту підприємництва та перспективних технологій Національного університету “Львівська політехніка”, заступник завідувача кафедри фундаментальної підготовки, к.ф.-м.н., доцент;

Матвійчук Я.М. – завідувач кафедри інформаційних систем і технологій навчально-наукового інституту підприємництва та перспективних технологій Національного університету “Львівська політехніка”, д.т.н., професор;

Цубов Л.В. – завідувач кафедри гуманітарної підготовки навчально-наукового підприємництва та перспективних технологій Національного університету “Львівська політехніка”, к.і.н., доцент;

Саніна О.Р. - завідувач кафедри загальноекономічної підготовки і маркетингу навчально-наукового інституту підприємництва та перспективних технологій Національного університету “Львівська політехніка”, к.е.н.;

Мала Н.Т. – завідувач кафедри міжнародної економіки навчально-наукового інституту підприємництва та перспективних технологій Національного університету “Львівська політехніка”, к.е.н.;

Гориславець П.А. – завідувач кафедри фінансів навчально-наукового інституту підприємництва та перспективних технологій Національного університету “Львівська політехніка”, к.е.н., доцент;

Гавран В.Я. – завідувач кафедри обліку і аудиту навчально-наукового інституту підприємництва та перспективних технологій Національного університету “Львівська політехніка”, к.е.н, доцент.

Матеріали подано в авторській редакції.

Відповідальність за зміст та орфографію матеріалів несуть автори.
Комп’ютерне верстання: Троян О.А.
Оригінал-макет підготовлений у видавничому відділі
навчально-наукового інституту підприємництва та перспективних


технологій Національного університету “Львівська політехніка”

I


SBN 978-617-655-024-2
© ІППТ, 2012

Зміст

СЕКЦІЯ № 1 12

Проблеми розвитку національної економіки, особливості маркетингу та менеджменту в умовах глобалізації 12

13

Саніна О.Р., Вознюк І. П. 13

Зайнятість працездатного населення як фактор економічного розвитку країни 15

Козяк В.Д. 15

МИСТЕЦТВО УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ 17

Мала Н.Т. 17

ТРАНСФОРМАЦІЇ У СФЕРІ ТЕХІЧНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ ТА ЖИТЛОВОГО БУДІВНИЦТВА ЛЬВОВА НА ЗЛАМІ ХХ – ХХІ СТОЛІТТЯ 18

Лисяк Н.М. 18

Типологічний аналіз керівників в управлінні інноваційною діяльністю 20

Колінко Н. О. 20

Підходи до визначення нового товару 22

Чучмарьова С. Ю. 22

РОЛЬ ФОРМУВАННЯ ЛОЯЛЬНОСТІ СПОЖИВАЧІВ ПРИ РЕАЛІЗАЦІЇ КОНЦЕПЦІЇ МАРКЕТИНГУ ВІДНОСИН 24

Князик Ю.М. 24

ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНИМИ КОРПОРАТИВНИМИ ПРАВАМИ У ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ 26

Лех І. А. 26

БІЗНЕС-ПЛАНУВАННЯ ЯК ВИЗНАЧАЛЬНИЙ ЧИННИК РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА 28

Грабельська О.В. 28

БЕРЕЖЛИВЕ ВИРОБНИЦТВО”: СВІТОВИЙ ДОСВІД І ВІТЧИЗНЯНІ ПЕРСПЕКТИВИ 29

Красуляк М. М., Колінко Н. О. 29

«ресурсні пробоїни» української національно-соціальної революції 31

Мандзяк В.П. 31

традиційні моделі дії реклами 32

Щерба О. І. 32

проблеми виявлення інтересів груп економічного впливу українських підприємств 34

Олексів І.Б. 34

САМОСТІЙНІСТЬ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ ЯК ПЕРЕДУМОВА ЕФЕКТИВНОЇ БЮДЖЕТНОЇ ПОЛІТИКИ 36

Корягін М. В. 36

ПРОБЛЕМИ ВІТЧИЗНЯНОЇ СИСТЕМИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я В СУЧАСНИХ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ УМОВАХ 38

Левицька О.О. 38

ТЕНДЕНЦІЇ ЛЮДНОСТІ ПОСЕЛЕНЬ У ГІРСЬКИХ РАЙОНАХ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 41

Теслюк Р.Т. 41

практичні аспекти формування маркетологів 43

Косар Н.С., Дриль О.І., Земляк І.Я. 43

СУЧАСНА ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ УКРАЇНИ 45

Притула Х. М. 45

інтернаціоналізація діяльності підприємства: теоретичні підходи 48

Польова І.М. 48

АДАПТАЦІЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ОСВІТНЬОЇ СИСТЕМИ ДО УМОВ ІНТЕГРАЦІЇ В ЄС 51

Дроздовська Л. О. 51

КОРПОРАТИВНА СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ У КОНТЕКСТІ КОНЦЕПЦІЇ СТАЛОГО РОЗВИТКУ 53

Лебедєв І. В. 53

ВЕБІНАРИ ЯК СПОСІБ КОМУНІКАЦІЙ У БІЗНЕС-ОСВІТІ 56

Сорока М.В., Рудий М.Б. 56

Інституційно-корпоративний механізм управління ризиками рейдерських захоплень в Україні 59

Мельник М.І. 59

ІНОЗЕМНІ ІНВЕСТИЦІЇ: ЗАГРОЗИ ЧИ МОЖЛИВОСТІ? 61

Шумська І.Ю., Жук О.П. 61

ТЕНДЕНЦІЇ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ КАРПАТСЬКОГО РЕГІОНУ УКРАЇНИ 63

ОСОБЛИВОСТІ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ (НА ПРИКЛАДІ ЗОЛОЧІВСЬКОГО ТА СТАРОСАМБІРСЬКОГО РАЙОНІВ) 66

Воркун Л.І., Демкович Л. К. 66

розвиток систем стратегічного управління та планування У СВІТОВІЙ ЕКОНОМІЦІ 68

Сенишин О.С. 68

МАРКЕТИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ЕФЕКТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ 72

Кузьо Н.Є., Угольков Є.О. 72

АНАЛІЗ МЕТОДОЛОГІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ 74

Юринець З.В., Гавриляк О. М. 74

ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ПРОМИСЛОВОЇ МОДЕРНІЗАЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ В УКРАЇНІ 76

Максимчук М.В. 76

ФОРМУВАННЯ ЕФЕКТИВНОЇ МОДЕЛІ МОЛОКОТОВАРНОГО РИНКУ УКРАЇНИ 78

Максимів Б. М. 78

ДУХОВНІ ЦІННОСТІ ЯК ОСНОВА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ 82

Крупін В. Є., Злидник Ю. Р. 82

ПРОБЛЕМИ СОЦІАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ 84

Костюк І.В., Харко В.Ю. 84

ВПЛИВ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ НА УДОСКОНАЛЕННЯ КОНЦЕПЦІЇ ЛОГІСТИКИ В ТОРГІВЛІ 87

Торопков В.М., Сиваненко Г.П. 87

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ ЗЕМЛІ В УКРАЇНІ 90

Сенишин О.С., Горинь М.О., Глуха Л.А. 90

Особливості управління розвитком промислових підприємств в умовах глобалізації 92

Фещур Р.В., Шишковський С.В., Лис О.Р. 92

Управлінські ризики лізингової діяльності підприємств 94

Кулиняк І.Я. 94

Національний університет “Львівська політехніка” 94

Рекомендовані заходи мінімізації управлінських ризиків підприємств-лізингодавців 95

розвиток Великотоварних сільськогосподарських підприємств 96

Желєзняк А.М. 96

ПОНЯТТЯ, ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ ФРІЛАНСУ 97

Солярчук Н.Ю. 97

ЗНАЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ У СИСТЕМІ АДМІНІСТРАТИВНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ 99

Смірнова І.С. 99

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ОБРАЗОВАНИЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ КЛАСТЕРОВ 101

Несторенко Т.П. 101

INSTITUTION ANALYSIS OF PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP 102

Olga Bednyakova 102

ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ПОЗИЦІОНУВАННЯ ТОРГОВИХ МАРОК 105

Мороз Л.А. 105

АКТИВІЗАЦІЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В БАНКІВСЬКОМУ СЕКТОРІ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ 106

Саніна І.А. 106

Секція № 2 108

Дослідження напрямів інтеграції економіки України у світове господарство та оцінка можливих наслідків в умовах відкритої економіки 108

КРЕАТИВНЕ МИСЛЕННЯ У МІЖНАРОДНОМУ БІЗНЕСІ 109

Мала Н.Т. 109

ПЕРСПЕКТИВИ ТА ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ НА ЗАСАДАХ ФРАНЧАЙЗИНГУ 110

Домарадзька Г.С., Гладун Т.М. 110

ризики у міжнародній туристичній діяльності ТА ЇХ страхування 112

Беднарська О.Р., Цубов Л.В. 112

СВІТОВА ВАЛЮТНА СИСТЕМА: ПРОБЛЕМИ, ПЕРСПЕКТИВИ (ОГЛЯД) 114

Шевченко-Марсель В.І. 114

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО ФОРМУВАННЯ СЕРЕДНЬОГО КЛАСУ В УКРАЇНІ 115

Івашків В.О. 115

ВПЛИВ ПРОВЕДЕННЯ ЄВРО-2012 НА ТУРИСТИЧНУ ІНФРАСТРУКТУРУ УКРАЇНИ 117

Самотій Н.С. 117

ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ТА ЙОГО ВПЛИВ на вартІстЬ емітованих цінних паперів публічних акціонерних товариств 119

Гринаш Л.П. 119

ПРИЧИНИ ТА НАСЛІДКИ СУЧАСНИХ РЕФОРМ ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОВІДНИХ КРАЇН СВІТУ 120

Мудра – Рудик Я. А. 120

СЕКЦІЯ № 3 123

Управління фінансово-кредитними відносинами (ресурсами) в умовах інноваційного розвитку виробничо-господарських структур 123

СПЕЦИФІКА ЗЛИТТЯ ТА ПОГЛИНАННЯ НА СТРАХОВОМУ РИНКУ 124

Нечипорук Л. В. 124

ПІДПРИЄМСТВО В УМОВАХ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ 128

Яворська Л. М. 128

ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ АВТОСТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ 131

Гориславець П. А. 131

РОЛЬ АКТУАРІЯ ТА УКРАЇНСЬКІ РЕАЛІЇ 136

Волошин В. В. 136

ЧИННИКИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТІЙКОСТІ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ 138

Квасній Л. Г. 138

ОСНОВИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ВАЛЮТНОГО РИНКУ 140

Бідник Н. Б. 140

ПРОБЛЕМИ ІНТЕГРАЦІЇ РИНКУ СТРАХУВАННЯ УКРАЇНИ У СВІТОВИЙ ФІНАНСОВИЙ РИНОК 142

Добош Н. М. 142

ДЕЯКІ АСПЕКТИ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВОСТІ РЕГІОНУ 144

ПЕРВИННІ ЛАНКИ ПІДГОТОВКИ ТА ВИКОРИСТАННЯ КАДРІВ 148

Волошин О. П. 148

РОЗВИТОК СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ В КОНТЕКСТІ ПЕНСІЙНОЇ РЕФОРМИ 150

Білик О. І. 150

Інвестиційний потенціал Львівської області 152

Химич О. В. 152

БАНКІВСЬКИЙ СЕКТОР УКРАЇНИ У ПОСТКРИЗОВИЙ ПЕРІОД 154

Фаринович І. В. 154

Розвиток організованого ринку цінних паперів україни 156

Тревого Л. С. 156

МІСЦЕ КОНТРОЛІНГУ В СИСТЕМІ МЕНЕДЖМЕНТУ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ 158

Дзьоба В. Б. 158

ІННОВАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 160

Вермінська О. М. 160

ПРОБЛЕМИ ІНВЕСТИЦІЙНОГО РОЗВИТКУ НАФТОПЕРЕРОБНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ 162

Вовк І. Р. 162

ЗАСТОСУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОГО ПРИСКОРЕННЯ ДЛЯ МОДЕЛЮВАННЯ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ ПРОДУКЦІЇ 164

Горбова Х. В. 164

СТАН ТА ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ МАШИНОБУДУВАННЯ У ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ 166

Топій І. І. 166

переваги та недоліки зміни правового поля для спрощеної системи оподаткування 169

Мужеляк М. М. 169

ХАРАКТЕРИСТИКА ТА МІСЦЕ КРЕАТИВНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ МАШИНОБУДІВНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ 171

Чушак-Голобородько А. М. 171

ПОНЯТТЯ КАПІТАЛУ ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНИХ ЗАКЛАДІВ 173

Бондар А. В. 173

ФІНАНСОВО-КРЕДИТНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ 175

Боцьора Л. О. 175

ФАКТОРИ ВПЛИВУ НА ФОРМУВАННЯ СТРАХОВОГО ПОРТФЕЛЯ ТА УПРАВЛІННЯ НИМ 177

Кондрат І.,Попович Х. В. 177

ФОРМУВАННЯ ДЖЕРЕЛ ФІНАНСУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЕКТУ 179

Кащишин В. М., Джурик Х. Б. 179

СТРАТЕГІЧНЕ ПЛАНУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 182

Щербан О. Я. 182

ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК БЮДЖЕТУ ТА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ У ДЕРЖАВІ 184

Скоропад І. С.,Курило О. Б. 184

Забезпечення капіталізації підприємств із використанням коштів фінансових інститутів 186

Богуцька О. А. 186

СЕКЦІЯ №4 189

Проблеми обліку, аналізу і аудиту в сучасних умовах господарювання 189

ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА ТА ОПОДАТКУВАННЯ МАЛОГО БІЗНЕСУ США 190

Акіншина О.В., Третьякова Л.І. 190

ПРИНЦИПИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ЗА МІЖНАРОДНИМИ ТА НАЦІОНАЛЬНИМИ СТАНДАРТАМИ 192

Білинська Н.Є. 192

ОСОБЛИВОСТІ НОВОЇ СПРОЩЕНОЇ СИСТЕМИ ОПОДАТКУВАННЯ, ОБЛІКУ ТА ЗВІТНОСТІ 195

Васькович І. М., Баран М.М. 195

АНАЛІЗ СУЧАСНИХ ТЕНДЕНЦІЙ РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНО-РЕКРЕАЦІЙНОЇ СФЕРИ УКРАЇНИ 197

Гавран В. Я. 197

МЕТОДИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИТРАТ НА ІННОВАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ 199

Грицай О.І. 199

ОБЛІКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК ІНТЕГРОВАНИЙ ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПРОЦЕС 201

Лобода Н. О. 201

проблеми реалізації Принципів бухгалтерського обліку в Україні 203

Лукашевич Н.П. 203

ПОДАТКОВЕ ПЛАНУВАННЯ НА МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВАХ ЯК МЕХАНІЗМ ОПТИМІЗАЦІЇ ПОДАТКОВОГО НАВАНТАЖЕННЯ 205

Особливості запровадження нових форм контролю раціонального формування та використання бюджетних ресурсів 207

Іванишин Л.Р., Мокій С.Б. 207

ЕКОНОМІЧНА ПРИРОДА І НАУКОВО ОБГРУНТОВАНЕ ГРУПУВАННЯ ДОДАТКОВИХ ВИТРАТ НА ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ПРОДУКЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ 209

Ткаченко С. А. 209

ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ ШВЕЙНИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ 212

Плотніченко І.Б. 212

ЩОДО КАЛЬКУЛЮВАННЯ У ФОРМУВАННІ СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА 215

Чік М. Ю. 215

ОРГАНІЗАЦІЙНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМИ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА 217

Якубович З.В. 217

СЕКЦІЯ № 5 219

Соціально-гуманітарний розвиток України: сучасні проблеми та перспективи розвитку 219

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ У ПИТАННІ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ У ЛЬВІВСЬКІЙ НАЦІОНАЛЬНІЙ АКАДЕМІЇ МИСТЕЦТВ 220

Александров М. П. 220

РОЛЬ ЗНАНЬ У ЖИТТІ ЛЮДИНИ - ІНДИВІДА 221

Баран М.М., Васькович І. М. 221

РОЛЬ ГУМАНІТАРНОЇ ОСВІТИ У СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ: НОВІ ПІДХОДИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ 222

Барановська Н.М. 222

ІСТОРІЇ РОЗВИТКУ АПТЕКАРСЬКОЇ СПРАВИ НА ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ У XIX СТОЛІТТІ 224

Божко Н.М. 224

ПРАСОНАСТУПНИЦТВО УКРАЇНИ ПО ЗОБОВЯЗАННЯХ ОЩАДБАНКУ СРСР ПЕРЕД ГРОМАДЯНАМИ УКРАЇНИ 226

Бойчук Т. В. 226

ПРОБЛЕМИ БОРОТЬБИ З ПЛАГІАТОМ І ПІРАТСТВОМ В УКРАЇНІ 228

Войнаровський А.Ф. 228

ПРОФЕСІЙНЕ СПІЛКУВАННЯ ЯК ВАЖЛИВА СКЛАДОВА ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ЕКОНОМІСТА 230

Гнатик Л.М. 230

ПРОБЛЕМАТИКА ІСТОРІЇ УКРАЇНИ У ТВОРЧОСТІ СЕВЕРИНА ГОЩИНСЬКОГО 231

Гриневич Т.Б. 231

ТОЛЕРАНТНІСТЬ У СФЕРІ МІЖНАЦІОНАЛЬНОЇ КУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ 232

Дарморіз О.В. 232

ОБИСТІ НЕМАЙНОВІ ПРАВА ТА ОБОВ`ЯЗКИ БАТКІВ І ДІТЕЙ. ПІДСТАВИ ПОЗБАВЛЕННЯ БАТКІВСКИХ ПРАВ. 234

Заболотна Н. Я. 234

СУЧАСНА УКРАЇНСЬКА ІСТОРІОГРАФІЯ ІСТОРІЇ ХОЛМЩИНИ І ПІДЛЯШШЯ (1909-1914 рр.) 236

Захарчин Н.Г. 236

МОВНА МАНІПУЛЯЦІЯ: ТЕХНІКИ МАНІПУЛЯЦІЙ У СПІЛКУВАННІ 238

Ієвлєв О.М., Калінська О.П. 238

ПРОЕКТУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЯ РОЗВИВАЮЧИХ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИХ ПРОГРАМ У СТУДЕНТСЬКОМУ ОСВІТНЬОМУ СЕРЕДОВИЩІ 240

Карлова Л.В. 240

М. ГОЦА ПРО ІРРАЦІОНАЛЬНЕ ПІЗНАННЯ 241

Козій І. В. 241

ГУМАНІЗМ В ПОЛІТИЦІ- СПОСОБИ УТВЕРДЖЕННЯ 242

Макух О. Р 242

Ростислав Михайлович: «DUX GALICIAE ET IMPERATOR BULGARORUM» 243

Мандзяк В.П. 243

«STUDIUM RUTHENUM» у Львівському університеті 245

Розвиток емоційної компетентності майбутніх фахівців професій типу “людина-людина”: психологічний аспект 247

Матійків І. М. 247

ЗОВНІШНЬОПОЛІТИЧНИЙ ЧИННИК АКТУАЛІЗАЦІЇ ПРОБЛЕМИ РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ 251

Мороз О.Ю. 251

ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВА ЛЮДИНИ 254

НА СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ: ВПЛИВ ФАКТОРУ ПРОСТОРУ 254

Несторенко Т.П., Стрижекозін Ю.О. 254

ПОЛІКОНТЕКСТУАЛЬНА ІНТЕНЦІОНАЛЬНІСТЬ ФЕНОМЕНУ МІСТА 259

Олінкевич В І. 259

ХТО ТАКИЙ БАНДЕРА ТА ЗА ЩО БОРОЛИСЯ БАНДЕРІВЦІ 260

Особа О.А. 260

ЕФЕКТ СЛОВА: АНТИЧНА СОФІСТИКА ТА СУЧАСНІСТЬ 261

Паньків О.В. 262

ІДЕЙНІ ОСНОВИ ТА НОРМАТИВНІ СТАНДАРТИ ЕТИКИ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ КРАЇН ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ 262

Сокіл О. Р. 263

ПЕРСПЕКТИВИ АТОМНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ 264

Скіра В.В., Петрук М.П., Вахула О.М. 264

ПІДПРИЄМНИЦЬКІ АСПЕКТИ БЛАГОДІЙНИХ ТА ДОБРОЧИННИХ ПРОЕКТІВ 266

Фещур Р.В., Рибців Ю.В., Ярош О.В. 266

ДІЯЛЬНІСТЬ НАЦІОНАЛЬНИХ СИЛ В БОРОТЬБІ ЗА СУВЕРЕНІТЕТ УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ РЕСПУБЛІКИ 268

Цубов Л.В. 268

ФАКТОРИ МОБІЛІЗАЦІЇ ЕТНІЧНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ В УКРАЇНІ 270

Шевчук О. І. 270

ОСОБЛИВОСТІ СПІВСТАВЛЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО ХАРАКТЕРУ ТА ПОЛІТИЧНОЇ СВІДОМОСТІ 272

Шевчук А. В. 272

РОЛЬ ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ В ОРГАНІЗАЦІЇ В ДІЯЛЬНОСТІ ЦЕРВИ ПОСОЛЬСТВО БОЖЕ 273

Шмігельський М.В. 274

ПІДХОДИ ДО МОДЕРНІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКОМ МАЛИХ МІСТ 276

Щеглюк С. Д. 276

Характеристики краєвидів як критерій рекультивації та просторового пристосування деградованих територій і шляхи зростання їх атракційності 278

Габрель М.М., Герич О.Т. 278

ТЕРИТОРІАЛЬНО-МІСТОБУДІВНІ МЕХАНІЗМИ ПІДВИЩЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ЛЬВІВЩИНИ 17

Габрель М.М. 17

Jakość życia mieszkańców miejscowości turystycznych województwa śląskiego w kontekście funduszy UE (na przykładzie wybranych gmin powiatu żywieckiego) 18

Aleksander Ostenda 18

СЕКЦІЯ № 6 22

Актуальні проблеми сучасної лінгвістики та методики викладання іноземних мов в контексті підготовки фахівців з економіки та підприємництва та комп’ютерних технологій 22

ДО ПИТАННЯ РОЗШИРЕННЯ ЧИ ЗВУЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СТРУКТУРИ ТЕКСТУ ПРИ ПЕРЕКЛАДІ 23

Балацька Л.П., Морська Н.О., Олексів Г.Д. 23

ГІПЕРТЕКСТУАЛЬНА ЛІТЕРАТУРА ЯК ЕСТЕТИЧНИЙ НАСЛІДОК ТЕХНОЛОГІЧНИХ НОВАЦІЙ МОДЕРНІЗМУ 25

Бандровська О.Т. 25

ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ У ВИЩІЙ ШКОЛІ УКРАЇНИ 27

Барановська З. В. 27

THE DEVELOPMENT OF TEACHING FOREIGN LANGUAGES METHODS AT HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS 29

Maryana Havran 29

ХУДОЖНЯ МОВА ДОРІНГ ЛЕССІНГ ЯК ВІДОБРАЖЕННЯ АКТУАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМАТИКИ СУЧАСНОСТІ 30

Горлач М. В. 30

METHODS OF TEACHING FOREIGN LANGUAGES 31

Lesia Komar 31

Lviv Polytechnic National University 31

Ivan Oryshchyn 33

Lviv Polytechnic National University 33

READING TECHNIQUES 35

Olha Poroniuk 35

Lviv Polytechnic National University 35

EVALUATING STRATEGIES FOR HELPING STUDENTS 36

Maryana Sachko 36

Lviv Polytechnic National University 36

СЕКЦІЯ №7 37

Прикладні задачі математичного моделювання 37

СИНЕРГЕТИЧНА МОДЕЛЬ УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНИМИ СИСТЕМАМИ. 38

Хром’як Й.Я. 1, Слюсарчук Ю.М. 1, Цимбал Л.Л. 2, Цимбал В.М. 2 38

ПРО ДЕЯКУ НЕЛОКАЛЬНУ ЗАДАЧУ ДЛЯ СИНГУЛЯРНО ЗБУРЕНОГО ПАРАБОЛІЧНОГО РІВНЯННЯ 40

Цимбал В.М. 40

Залежність енергії електронних станів, локалізованих на крайовій дислокації, від концентрації донорів 41

Баран М.М., Васькович І. М. 41

Дослідження поведінки логарифма максимального члена цілого ряду Діріхле в термінах багаточленної степеневої асимптотики 43

Лугова Л.Л. 43

АНАЛІЗ ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНИХ МЕТОДІВ ОЦІНКИ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ СТІЙКОСТІ ТА ЕФЕКТИВНОСТІ ІННОВАЦІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВ 44

Угрин Л.Є. 44

Дослідження умов повноти систем функцій Бесселя 45

Винницький1 Б.В., Барабаш О.І.2 45

ДЕЯКІ ІНТЕГРАЛЬНІ НЕРІВНОСТІ 46

Цимбал В.М. 46

СЕКЦІЯ №8 47

Дослідження моделей динамічних та інформаційних систем 47

Результати застосування квадратичної та мінімаксної апроксимацій у трьох задачах макромоделювання динамічних систем 48

Матвійчук Я.М. 48

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ЩОДО ПРОЕКТУВАННЯ ВЕБ-ПРЕЗЕНТАЦІЙ НА ПРИКЛАДІ СИСТЕМИ AS4U 49

Ільканич К.І. 49

Математична модель Скінченного автомату на прикладі Лікувальної експертної системи 51

Мельникова Н.І. 51

ОСОБЛИВОСТІ ЧИСЕЛЬНОГО РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ГРАНИЧНИХ ЗАДАЧ ЗА НАЯВНОСТІ СИМЕТРІЇ ЕЛЕМЕНТІВ МЕЖІ 53

Мочурад Л.І. 53

ВИКОРИСТАННЯ БІТОВИХ ОПЕРАЦІЙ В МОДИФІКАЦІЇ АЛГОРИТМУ RSA ДЛЯ ШИФРУВАННЯ І ДЕШИФРУВАННЯ КОЛЬОРОВИХ ЗОБРАЖЕНЬ 55

Навитка М. Л. 55

ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДУ ПОСЛІДОВНИХ НАБЛИЖЕНЬ ДЛЯ РОЗВ’ЯЗКУ ЗАДАЧІ ТЕРМОПРУЖНОСТІ 57

Сеник А.П. 57

ЗАСТОСУВАННЯ АПАРАТУ РЕГУЛЯРНИХ ВИРАЗІВ ПРИ РОЗРОБЦІ СИСТЕМИ ВЕРИФІКАЦІЇ ДАНИХ ЕЛЕКТРОННОГО КАТАЛОГУ 59

Ярмолюк Р. С. 59

ВІЗУАЛЬНА НАВЧАЛЬНА ВЕБ-ОРІЄНТОВАНА МОВА ПРОГРАМУВАННЯ 62

Гасько Р. Т. 62

СЕКЦІЯ № 9 64

Економічна та комп’ютерна освіта: проблеми та перспективи 64

ПРО РЕАЛІЗАЦІЮ ПЕДАГОГІЧНОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ «шКОЛА-кОЛЕДЖ-уНІВЕРСИТЕТ-пІДПРИЄМСТВО» В НАЦІОНАЛЬНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ «ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА» 65

Хром’як Й.Я., Волошин В.В., Волошин О.П. 65

ПРО ДОЦІЛЬНІСТЬ СТВОРЕННЯ КЛУБУ «E-TERRA» КАФЕДРОЮ ЗАГАЛЬНОЕКОНОМІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ТА МАРКЕТИНГУ 69

Саніна О.Р., Грабельська О.В. 69

ПЕРСПЕКТИВИ ТА МОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЙ ЕЛЕКТРОННИХ ДИДАКТИЧНИХ СИСТЕМ 70

Матвійчук Я.М., Гасько Р. Т. 70

ІСТОРІЯ ЕКОНОМІКИ ТА ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ: ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ У СУЧАСНОМУ НАУКОВОМУ ДИСКУРСІ 72

Кірдан О.П., Кірдан О.Л. 72

АДАПТАЦІЯ ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ У ВНЗ 77

Карлова Л.В., Мала Н.Т. 77

ВПРОВАДЖЕННЯ ПРОГРАМИ МЕНТОРИНГУ (НАСТАВНИЦТВА) В ЕКОНОМІЧНИХ ПРИВАТНИХ ВИЩИХ ШКОЛАХ ПОЛЬЩІ 78

Гавран М.І., Гавран В.Я. 78

СУЧАСНІ АСПЕКТИ ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ ( З ДОСВІДУ РОБОТИ ІНСТИТУТУ ПІДПРИЄМНИЦТВА ТА ПЕРСПЕКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ) 80

Цубов Л.В. 80

МАНІПУЛЯЦІЯ ЯК НЕВІД`ЄМНА ЧАСТИНА ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ ВИКЛАДАЧА 82

О.П. Калінська, Л.В. Цубов 82

Характерологічні особливості керівника навчального підрозділу ВНЗ 84

Баран М.М., Васькович І. М., Гнатик Л.М. 84

ОСНОВНІ УМОВИ РОЗВИТКУ ЗАОЧНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ОСВІТИ НА ПІДСТАВІ ІНФОРМАЦІЙНИХ КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 86

Слюсарчук Ю.М. 86

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕСРПЕКТИВИ НАВЧАННЯ КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ВНЗ І-ІІ РІВНІВ АКРЕДИТАЦІЇ 87

Собко Р.М. 87

ХАРИЗМАТИЧНИЙ ВИКЛАДАЧ – АКТИВНІ СТУДЕНТИ 89

Князик Ю.М., Пирч М.І. 89

ІНТЕГРАЦІЯ ТА СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗМІСТУ ФУНДАМЕНТАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН У ВИЩІЙ ШКОЛІ, ЯК ПЕРЕДУМОВА ФОРМУВАННЯ ФАХОВОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ ВИПУСКНИКА ВИЩОЇ ШКОЛИ 90

Дольнікова Л.В. 90

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ 94

Литвин А. В., Литвин О. Г. 94

ОСОБЛИВОСТІ ВИКЛАДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ «БЮДЖЕТУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ» 100

Щерба Х. І. 100  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   136

Схожі:

РЕКОМЕНДАЦІЇ м. Луцьк 30 березня 2012 року Про стан та перспективи розвитку
Обласна міжвідомча координаційно-методична рада з правової освіти населення відзначає
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ НІКОПОЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Провести з 03 березня 2012 року по 12 березня 2012 року інвентаризацію активів і зобов’язань відділу охорони здоров'я з перевіркою...
УКРА Ї Н А Ш ПОЛЯНСЬКА МІСЬКА РАДА ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ Р І ШЕНН Я
Антимонопольного комітету України від 18. 12. 2012 року №04/3270, враховуючи висновок постійної депутатської комісії з питань регулювання...
РАЙОННА ПРОГРАМА розвитку малого підприємництва в Петрівському районі...
Управління економіки та розвитку інфраструктури Петрівської райдержадміністрації
ТЕНДЕНЦІЇ ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ СИСТЕМИ КОМП’ЮТЕРНИХ ЗАСОБІВ НАВЧАННЯ
Резюме. Розглянуто тенденції розвитку та застосування сучасних інформаційних технологій у навчанні. Висвітлено такі аспекти, як застосування...
Урок узагальнення та систематизації вивченого з використанням комп’ютерних технологій у 9 класі
Тема. Безсполучникове складне речення. Узагальнення та систематизація вивченого з використанням комп’ютерних технологій
ВИКОРИСТАННЯ МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОМУ ПРОЦЕСІ...
Обсягу інформації та залучення інформаційних ідей, засобів і технологій майже до кожної галузі людської діяльності. Навчання з використанням...
ВИКОРИСТАННЯ МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОМУ ПРОЦЕСІ...
Обсягу інформації та залучення інформаційних ідей, засобів і технологій майже до кожної галузі людської діяльності. Навчання з використанням...
Щодо виконання Комплексної програми розвитку малого підприємництва...
Комплексної програми розвитку малого підприємництва на 2010-2012 роки (далі – програма), заходів щодо її реалізації та була спрямована...
УКРАЇНА ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ НОВОУШИЦЬКА РАЙОННА РАДА ШОСТЕ СКЛИКАННЯ...
Відповідно до пункту 16 частини 1 статті 43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” районна рада
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка