П РОГРАМ А підтримки малого підприємництва в місті Глухові на 2011-2012 роки


Скачати 344.18 Kb.
НазваП РОГРАМ А підтримки малого підприємництва в місті Глухові на 2011-2012 роки
Сторінка2/3
Дата17.03.2013
Розмір344.18 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Право > Документи
1   2   3

Аналіз стану розвитку малого підприємництва в місті,

обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблемВажливість та соціально – економічна роль малого бізнесу за сучасних умов визначається насамперед ставленням до нього місцевих органів влади.

Одним із пріоритетних напрямів діяльності органів державної виконавчої влади є створення умов для покращення рівня зайнятості населення, в тому числі через сприяння розвитку підприємництва, формування активного ділового середовища.

В місті сформовано сектор малого підприємництва, який нарощує виробництво продукції, товарів та послуг, оперативно реагує на зміни споживчого попиту, створює робочі місця та поповнює бюджети усіх рівнів.

Станом на 01.01.2010 мале підприємництво міста представлене 2290 діючими суб’єктами підприємницької діяльності, з них:

 • 143малих підприємства;

 • 2147 фізичних осіб-підприємців (платників податків);


Рис. 1. Динаміка росту кількості суб'єктів малого підприємництва

у м. Глухові за період з 2000 по 2010 рік


Кількість малих підприємств значно не збільшується у зв'язку із закриттям недіючих підприємств та трансформацією підприємств у фізичних осіб-підприємців. Ця тенденція продовжує відбуватися внаслідок існуючої переваги спрощеної системи оподаткування, ведення обліку та звітності для фізичних осіб-підприємців порівняно з роботою малих підприємств. Великий вплив має недостатність стартового капіталу для створення власного підприємства. У середньому за 2009-2010 роки на 10 тис. осіб наявного населення - 24 малих підприємств.

У розрізі видів економічної діяльності малі підприємства віддають перевагу торгівельному бізнесу, яким займаються 40 % від загальної кількості малих підприємств, надають послуги з операцій з нерухомістю, здаванням під найом - 21 %, займаються виробництвом промислової продукції - 21%, у сфері будівництва працює - 7%.

Підприємствами малого бізнесу у 2009 році реалізовано продукції, робіт та послуг на суму 91,3 млн. грн., що становить 47,3 %у загальному обсязі реалізованої продукції (робіт, послуг) економіки міста.

Частка надходжень від діяльності малого підприємництва в загальному обсязі бюджетних надходжень становить 10,2%.

Значний внесок суб’єктів підприємництва у вирішення проблеми зайнятості. На сьогоднішній день у сфері малого бізнесу працює понад 4000 чол., в тому числі на малих підприємствах – 785, фізичних осіб-підприємців 2196, найманих працівників – 1064.Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника у малому підприємництві станом на 01.01.2010 року складає 1129,6 грн.

Завдяки розвитку малого підприємництва протягом минулих років вирішено ряд проблемних питань:

- створено конкурентне середовище щодо забезпечення населення споживчими товарами та якісними послугами. Щороку збільшується кількість закладів, які відкриваються підприємцями. Станом на 1.10.2010 р. в місті діє170 об'єктів роздрібної торгівлі, 16 закладів громадського харчування, 77 суб'єктів, що надають побутові послуги.

- поліпшується транспортне обслуговування населення. Підприємницькі структури та підприємці працюють на міських та приміських маршрутах, створено 5 служб-таксі.

- значна робота здійснюється суб'єктами підприємництва щодо спорудження та реконструкції будівель, реставраційних робіт пам'яток культури центральної частини міста.

У ході виконання Програми 2009 – 2010 років була проведена робота щодо реалізації державної регуляторної політики, забезпечення фінансово-кредитної, матеріально-технічної, інформаційно-консультаційної, та кадрової підтримки малого підприємництва.

Одним із пріоритетних напрямів Програми 2008 – 2009 років було впорядкування нормативно-правового регулювання підприємницької діяльності, яке здійснювалось шляхом реалізації єдиної державної регуляторної політики в області, що спрямовувалась на недопущення прийняття економічно недоцільних та неефективних регуляторних актів, зменшення втручання у діяльність суб’єктів господарювання, забезпечення дотримання порядку підготовки регуляторних актів.

Щороку міською радою затверджуються плани з підготовки регуляторних актів. До розробки проектів регуляторних актів залучалися суб’єкти господарювання, їх громадські об’єднання. Проекти регуляторних актів виносилися на обговорення під час проведення засідань галузевих рад підприємців, місцевих координаційних рад з питань розвитку підприємництва, «круглих столів», робочих нарад тощо. Проекти регуляторних актів, результати аналізу їх регуляторного впливу та звіти про відстеження результативності регуляторних актів оприлюднюються в засобах масової інформації: газеті "Народна трибуна", а також на сайті облдержадміністрації та міської ради.

Належним чином проведена робота щодо впровадження Закону України „Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців ” у частині матеріально-технічного та кадрового забезпечення робочих місць 2-х державних реєстраторів. На сьогодні реєстрація суб’єктів господарювання займає від однієї доби (для фізичних) до трьох діб (для юридичних осіб). За 2009 рік здійснено 2896реєстраційних дій, за І півріччя поточного року - 1233 дії.

З метою спрощення процедури отримання дозволів та погоджень функціонує дозвільний офіс, якій працює за принципом організаційної єдності та має необхідне матеріально-технічне забезпечення. За час дії Програми 2009 – 2010 років до державного адміністратора та дозвільних органів звернулося 1812 суб’єктів господарювання, яким було видано 768 дозвільних документів та надано 1044 консультацій.

Важливими умовами успішного виконання програм є об`єднання всіх можливих фінансово-кредитних джерел фінансування та розбудова ефективної системи фінансово-кредитної підтримки суб`єктів малого бізнесу. На цей час на ринку фінансових послуг для суб`єктів малого бізнесу діє мережа установ, до яких належать: комерційні банки, гарантійні та страхові компанії, кредитні спілки та лінії мікрокредитування.

На сьогодні на перший план виходять проблеми, пов`язані з істотним відставанням формування фінансово-кредитної системи міста від вимог ринкової економіки, що особливо позначається на підтримці сфери малого бізнесу.

Значна частина потенціалу малого бізнесу працює на потреби економіки міста, у зв`язку з чим ресурсна підтримка малого підприємництва є невід`ємним компонентом та конкретною допомогою на місцевому рівні. Тому проведена відповідна робота щодо ресурсного та інформаційного забезпечення,подальшого формування інфраструктури підтримки підприємництва.

Саме з цією метою в рамках реалізації Програми вживаються заходи щодо спрощення процедур передачі нерухомого майна в оренду, виділення земельних ділянок, отримання дозволів на будівництво, реконструкцію об’єктів.

З метою сприяння розвитку підприємництва створено базу даних вільних земельних ділянок та приміщень, що не використовуються та можуть бути здані в оренду підприємцям. База постійно поновлюється та корегується.

Одним з критеріїв оцінки ефективності Програми розвитку малого підприємництва на місцевому рівні є створення сприятливих умов для залучення населення міста до зайняття підприємницькою діяльністю, і це, у першу чергу, стосується незахищених категорій, неконкурентних на ринку праці (інвалідів, жінок, звільнених у запас військовослужбовців, молоді).

Упродовж дії Програми 2009-2010 року в місті проведено ряд заходів, направлених на створення нових робочих місць, зниження рівня безробіття та підвищення зайнятості населення.

За рахунок коштів державного фонду зайнятості протягом 2009 - 2010 років на малих підприємницьких структурах додатково створено відповідно 10 та 20 робочих місць, для організації підприємницької діяльності одноразову допомогу по безробіттю одержали відповідно 53 та 26 осіб.

Проводиться робота по залученню представників підприємницьких структур до участі у Програмі підготовки управлінських кадрів для сфери підприємництва "Українська ініціатива", для чого інформація про проведення конкурсних відборів менеджерів на отримання другої вищої освіти опубліковується у міській газеті "Народна трибуна".

Міськрайцентром зайнятості постійно здійснюється підготовка та перепідготовка безробітних за спеціальностями, що користуються попитом на ринку праці. Професійне навчання проходило у 2009 р. - 107 чол. , у поточному році - 76 чол., з них пройшли стажування відповідно - 28 та 49 чол. Рівень працевлаштування після проходження навчання склав 84 відсотка.

Іншим важливим ресурсом для розвитку малого підприємництва є інформаційно-роз'яснювальна робота.

Консультативно-роз'яснювальні послуги для підприємців з питань ведення підприємницької діяльності, податкового законодавства, законодавства про працю та інші постійно надаються фахівцями Глухівської міжрайонної податкової інспекції, міськрайцентру зайнятості, управління праці та соціального захисту населення міської ради, відділу торгівлі та побутового обслуговування, управління економіки міської ради, державними реєстраторами та державним адміністратором дозвільного офісу.

Представники малого бізнесу брали участь у виставкових заходах різних рівнів, що сприяло поширенню інформації про регіон, його економічний, експортний потенціал та інвестиційні можливості, просуванню товарів, вироблених в місті на ринки різних рівнів, а також пожвавленню торговельних відносин. Суб’єкти малого бізнесу залучалися до участі в регіональних закупівлях на тендерній основі.

Проте, незважаючи на всі позитивні зрушення та зростання ділової активності у сфері малого підприємництва, що відбулися протягом дії Програми 2009 - 2010 років, деякі питання, які потребують вирішення, і досі залишаються відкритими.

Аналіз основних чинників діяльності та розвитку малого підприємництва дає можливість визначити головну проблему у цій сфері, а саме: нагальну потребу у поліпшенні умов для започаткування, становлення і розвитку малого підприємництва в місті.

Проблеми, пов’язані з розвитком малого підприємництва, вимагають ефективного вирішення як на загальнодержавному, так і на місцевому рівні, серед найважливіших можна виділити такі.

Проблема: суперечливість, нестабільність і недосконалість чинних нормативно-правових актів, що регулюють діяльність малого бізнесу.

Шляхи розв’язання:

 • оприлюднення регуляторних актів, їх проектів, аналізів регуляторного впливу до них, звітів про відстеження результативності регуляторних актів та інформації про здійснення регуляторної діяльності на офіційних веб-сайтах, в газеті «Народна трибуна»;

 • створення електронного реєстру регуляторних актів та розміщення його на офіційному веб-сайті;

 • здійснення аналізу звернень підприємців і узагальнення проблем, порушених ними, та підготовка пропозицій щодо їх усунення;

 • розроблення та затвердження порядку часткового відшкодування з міського бюджету відсоткових ставок за кредитами, залученими суб’єктами малого та середнього підприємництва для реалізації інвестиційних проектів;

 • проведення засідань галузевих рад підприємців, координаційної ради з питань розвитку підприємництва та розгляд на них актуальних і проблемних питань, які зачіпають права та інтереси суб’єктів підприємництва;

 • забезпечення функціонування дозвільного офісу з видачі документів дозвільного характеру за принципом організаційної єдності;

Проблема: недостатня фінансово-кредитна підтримка малого підприємництва.

Шляхи розв’язання:

 • виділення коштів із міського бюджету на часткове відшкодування відсоткових ставок за кредитами, що надаються суб’єктам малого та середнього підприємництва на реалізацію інвестиційних проектів;

 • надання, згідно з чинним законодавством, пільг зі сплати місцевих податків і зборів суб’єктам підприємницької діяльності, в тому числі для тих, які працюють за пріоритетними для регіону напрямками, підприємцям-початківцям;

 • сприяння залученню міжнародної технічної допомоги для подальшого розвитку підприємництва та інфраструктури підтримки малого підприємництва;

 • надання безробітним одноразової допомоги по безробіттю для організації підприємницької діяльності;

Проблема: недостатнє ресурсне та інформаційне забезпечення малого підприємництва.

Шляхи розв’язання:

 • подальше формування реєстру щодо вільних земельних ділянок та приміщень комунальної власності та доведення його до відома зацікавлених;

 • подальше формування бази даних про інвестиційні та інноваційні проекти суб’єктів господарювання, в тому числі малого підприємництва, з метою пошуку інвесторів;

 • сприяння участі підприємців у бізнес-форумах, міжнародних конференціях, семінарах, «круглих столах» тощо за участю представників малого та середнього бізнесу;

 • створення на офіційному веб-сайті міської ради окремого розділу з питань підприємницької діяльності та забезпечення його регулярного наповнення;

 • організація та проведення заходів, спрямованих на просування товарів та послуг малих підприємств міста на зовнішні ринки, створення умов для ефективного пошуку торгових та виробничих партнерів;

 • надання консультаційної підтримки суб’єктам підприємницької діяльності;

 • організація та проведення конкурсів та інших заходів, спрямованих на підвищення іміджу підприємця.

Проблема: недостатній розвиток інфраструктури підтримки підприємництва.

Шляхи розв’язання:

 • подальше формування реєстру інфраструктури підтримки підприємництва, його щоквартальне оновлення та розміщення на веб-сайті.

Проблема: недосконалість освітньої системи у сфері бізнесу.

Шляхи розв’язання:

 • залучення спеціалістів підприємств усіх форм власності до участі у конкурсних відборах на перепідготовку у Центрі з перепідготовки управлінських кадрів для сфери підприємництва;

 • підвищення кваліфікації безробітного населення міста з курсу цільового призначення «Підприємець-початківець» на базі міськрайонного центру зайнятості;

 • організація та проведення: семінарів з орієнтації на підприємницьку діяльність, презентацій професій за тематикою, пов’язаною з підприємництвом і само зайнятістю, семінарів із загальних основ підприємницької діяльності;

 • організація та проведення конференцій, навчальних і практичних семінарів-нарад, лекцій з питань метрологічного забезпечення, стандартизації та впровадження нових

 • національних стандартів.

2. Мета та основні завдання Програми

Ефективне вирішення комплексу питань, пов’язаних із розвитком малого підприємництва в місті, можливе за умови визначення основних напрямів та розв’язання найважливіших завдань, визначених Програмою підтримки малого підприємництва в місті Глухові на 2011 - 2012роки.

Головна мета Програми - спрямування дій управлінь та відділів міської ради, суб'єктів підприємництва, установ ринкової інфраструктури на створення і підтримання сприятливого середовища для розвитку малого підприємництва, формування і впровадження ефективної державної громадської системи його обслуговування, підтримки і захисту.

Основні напрямки реалізації програми:

 • реалізація регуляторної політики, активне залучення до регуляторної діяльності представників громадських організацій підприємців;

 • розвиток мережі інфраструктури підтримки підприємництва;

 • спрощення дозвільних процедур у сфері господарської діяльності;

 • організаційна та фінансово-кредитна підтримка.

Основними принципами, покладеними в основу Програми, є: актуальність, доцільність, збалансованість, ефективність, реалістичність, цілеспрямованість, прогнозованість, координованість, системність, послідовність, прозорість.

Програма сприятиме залученню працездатного населення міста в активний процес покращення умов життя, формуванню потужного соціального прошарку власників.
1   2   3

Схожі:

П РОГРАМ А
Характеристика Програми підтримки малого підприємництва в місті Глухові на 2013 -2014 роки
487 П РОГРАМ А
Характеристика Програми підтримки малого підприємництва в місті Глухові на 2013 -2014 роки
Напрями діяльності та заходи програми підтримки малого підприємництва...
Проведення якісного та повного аналізу регуляторного впливу розроблених регуляторних актів та звітів з їх відстеження
До Програми розвитку малого підприємництва у місті Синельниковому
Погодити зміни та доповнення до «Програми розвитку малого підприємництва у місті Синельниковому на 2011 – 2012 роки», затвердженої...
Про проект Програми розвитку малого підприємництва в місті Сміла на 2013 2014 роки
Україні” від 21. 05. 97 №280/97-ВР із змінами і доповненнями та Законів України «Про Національну програму сприяння розвитку малого...
Міська програма розвитку малого підприємництва у місті Кременчуці на 2009-2010 роки
Кременчуці на 2009-2010 роки направлена на забезпечення виконання Комплексної Програми розвитку малого підприємництва у Полтавській...
Щодо виконання Комплексної програми розвитку малого підприємництва...
Комплексної програми розвитку малого підприємництва на 2010-2012 роки (далі – програма), заходів щодо її реалізації та була спрямована...
ЗАХОДИ ПРОГРАМИ РОЗВИТКУ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА МІСТА БЕРДЯНСЬКА НА 2013-2014 РОКИ №
Комплексної програми розвитку та підтримки малого підприємництва міста Бердянська на 2010 2012 роки та затвердження Комплексної програми...
КОМПЛЕКСНА ПРОГРАМА РОЗВИТКУ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА в місті Бердянську на 2013-2014 роки Вступ
Бердянськ на 2013-2014 роки (далі Програма) розроблена відповідно до статті 27 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”,...
Програма підтримки малого підприємництва в м. Тернополі на 2011-2012 роки Тернопіль-2011
Управління економіки, промисловості та праці, структурні підрозділи міської ради, Тернопільський міськрайонний центр зайнятості,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка