До Програми розвитку малого підприємництва у місті Синельниковому


Скачати 280.53 Kb.
НазваДо Програми розвитку малого підприємництва у місті Синельниковому
Дата31.03.2013
Розмір280.53 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Економіка > Документи
Україна

Виконавчий комітет Синельниківської міської ради

РІШЕННЯ
______ листопада 2012 року №_____
Про погодження змін та доповнень

до Програми розвитку

малого підприємництва

у місті Синельниковому

на 2011 – 2012 роки
Керуючись статтею 27 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, законами України “Про національну програму сприяння розвитку малого підприємництва в Україні” та “Про державну підтримку малого підприємництва”, Указом Президента України “Про деякі заходи щодо регулювання підприємницької діяльності”, з метою забезпечення сприятливих умов для розвитку малого підприємництва, створення нових робочих місць, залучення додаткових інвестицій, збільшення податкових надходжень до бюджету, виконавчий комітет Синельниківської міської ради ВИРІШИВ:

1. Погодити зміни та доповнення до «Програми розвитку малого підприємництва у місті Синельниковому на 2011 – 2012 роки», затвердженої рішенням міської ради від 11.03.2011 № 66-7/VІ зі змінами, а саме:

- подовжити термін реалізації Програми по 2015 рік та змінити назву: «Програма розвитку малого підприємництва у місті Синельниковому на 2011 – 2015 роки»;

- строки виконання програми визначити як: початок виконання – 2011 рік, закінчення виконання – 2015 рік;

- етапи виконання: 2011 – 2015 роки в один етап.

2. Змінити назву Додатку 1 на «Програма розвитку малого підприємництва у місті Синельниковому на 2011 – 2015 роки»

3. Додаток 2 до Програми «Перелік завдань і заходів Програми розвитку малого підприємництва в м. Синельниковому на 2011-2015 роки» викласти в редакції згідно з додатком.

4. Пункт 11 Додатку 3 до Програми викласти в редакції:

Обсяг фінансування усього, тис грн

За роками виконання, тис грн2011

2012

2013

2014

2015

Державний бюджет

-

-

Обласний бюджет

-

-

Міський бюджет

42,5

10,0

11,8

6,8

6,9

7,0

Усього

42,5

10,0

11,8

6,8

6,9

7,0


4. Пункт 12 Додатку 3 до Програми викласти в редакції:

Показники виконання програми

Одиниця виміру

Значення показника по роках2011

2012

2013

2014

2015

Кількість діючих малих підприємств

од.

85

90

92

96

100

Кількість малих підприємств на 10 тис. чол..

од.

27

27

31

32

33

Чисельність працюючих на малих підприємствах

осіб

630

700

720

750

760

Кількість підприємців-фізичних осіб

осіб

2536

2616

2695

2775

2858

Питома вага малого підприємництва у ВВП міста

%

15,4

15,7

15,8

15,9

16,0

Надходження до міського бюджету від діяльності малого підприємництва

тис. грн.

4684,0

4802,0

4898,0

4996

5000,0

Кількість підприємців, що пройдуть підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації

осіб

33

36

40

50

60


5. Доручити заступнику міського голови Шаркевичу Г.І. доповісти на сесії міської ради про внесення змін та доповнень до «Програма розвитку малого підприємництва у місті Синельниковому на 2011 – 2012 роки».

Додаток

до рішення виконавчого

комітету міської ради

від_________№______

ПЕРЕЛІК

завдань і заходів Програми розвитку малого підприємництва

в м. Синельниковому на 2011-2015 роки


Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання)

Зміст заходів програми з виконання завдання

Відповідальні за виконання

Строки виконання

Орієнтовані обсяги фінансування за роками виконання, тис. грн.

Очікуваний результат від виконання заходу

Джерела фінансування

2011

рік

2012

рік

2013

рік

2014

рік

2015

рік

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

I. Впорядкування нормативного регулювання підприємницької діяльності

1.1. Моніторинг виконання вимог чинного законодавства України з питань державної регуляторної політики

Відділ соціально- економічного розвитку міста міської ради,

юридичний відділ міської ради, асоціація підприємців міста

Щоквартально протягом 2011-2015 років
-

-

-

-

-

Забезпечення принципів передбачуваності, доцільності, адекватності, ефективності, прозорості та врахування громадської думки, удосконалення правового регулювання та адміністративних відносин, недопущення прийняття економічно недоцільних та неефективних регуляторних актів
1.2. Поновлення реєстру регуляторних актів міської ради та її виконавчого комітету на веб-сайті міської ради в мережі Інтернет

Відділ соціально економічного розвитку міста міської ради

Протягом

2011-2015 років
-

-

-

-

-

Забезпечення відкритості та прозорості регуляторної діяльності міської ради, її виконавчого комітету
1.3. Оприлюднення матеріалів з регуляторної діяльності міської ради та її виконавчого комітету в міськрайонній газеті “Синельниківські вісті” з метою одержання зауважень та пропозицій від суб’єктів господарювання

Відділ соціально-економічного розвитку міста міської ради,

головний спеціаліст по внутрішній політиці міської ради

Протягом

2011-2015 роківЗагальний обсяг, у тому числі:


1,01,81,8

1,9

2,0

Недопущення прийняття економічно недоцільних та неефективних регуляторних актів.

Посилення впливу громадськості на прийняття владних рішень та встановлення діалогу „громадськість-бізнес-влада”

Державний

бюджет


--


Обласний

обласний

-

-Міський бюджет


1,0


1,8


1,8


1,9


2,0

Інші джерела


-


-

1.4. Проведення семінарів з практичних питань здійснення державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності для розробників регуляторних актів

Відділ соціально -економічного розвитку міста міської ради

Червень, вересень 2011 – 2015 року-

-

-

-

-

Підвищення кваліфікації спеціалістів структурних підрозділів виконавчого комітету міської ради.

Вдосконалення знань і навичок спеціалістів міської ради та її виконавчого комітету щодо практичного застосування норм Закону України „ Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”, особливо щодо якісного аналізу регуляторного впливу та оцінки результативності.
1.5. Забезпечення ефективної роботи координаційної ради з питань розвитку підприємництва, проведення систематичних засідань ради

Відділ соціально-

економічного розвитку міста міської ради

Протягом

2011-2015 років-

-

-

-

-

Забезпечення участі координаційної ради в реалізації стратегії підтримки малого підприємництва та вирішенні нагальних проблем розвитку малого бізнесу в місті.
1.6. Сприяння створенню громадських організацій підприємців в місті

Відділ соціально -економічного розвитку міста міської ради,

головний спеціаліст по внутрішній політиці міської ради, юридичний відділ міської ради

Протягом

2011-2015 років
-

-

-

-

-

Сприяння у формуванні дієвого механізму взаємодії виконавчого комітету міської ради і суб’єктів господарювання на засадах партнерства, відкритості та прозорості, а також у реалізації регуляторної політики
1.7. Удосконалення роботи дозвільного центру шляхом забезпечення належного матеріально-технічного оснащення, забезпечення участі посадових осіб усіх дозвільних органів у роботі дозвільного центру, виготовлення інформаційного стенду.

Державний адміністратор

Протягом 2011–2015 років

Загальний обсяг, у тому числі:

1,5

1,5

-

-

-

Подолання адміністративних бар’єрів при започаткуванні та здійсненні підприємницької діяльності, скорочення часових та грошових витрат суб’єктів господарювання на проходження дозвільних процедур

Державний

бюджет

-

-


Обласний

бюджет

-

-Міський бюджет


1,5


1,5


--


-

Інші джерела

-

-

1.8. Удосконалення роботи державного реєстратора шляхом

забезпечення належного матеріально-технічного оснащення

Державний реєстратор
Загальний обсяг, у тому числі:


0,5


0,5


--


-

Подолання адміністративних бар’єрів при започаткуванні та здійсненні підприємницької діяльності, скорочення часових та грошових витрат суб’єктів господарювання на проходження дозвільних процедур

Державний

бюджет


-


-


Обласний

бюджет


-


-


Міський бюджет

0,5

0,5

-


-

-

Інші джерела

-

-

1.9. Участь в обласному конкурсі за номінаціями:

- Кращий державний адміністратор;

- Кращий дозвільний центр

Державний адміністратор


Протягом 2011-2015

років


-

-

-

-

-

Підвищення престижу посади державного адміністратора та поліпшення результативних показників роботи щодо виконання погоджувальних процедур для суб’єктів підприємницької діяльності
1.10. Проведення анкетного опитування підприємців про стан підприємницького клімату в місті

Державний адміністратор,

державний реєстратор,

Відділ соціально-

економічного розвитку міста міської ради-

-

-

-

-

Виявлення актуальних проблем розвитку малого підприємництва, визначення законодавчих перешкод, що заважають розвитку малого бізнесу


ІІ. Фінансово-кредитна та інвестиційна підтримка

2.1. Надання центром зайнятості одноразової допомоги для започаткування власної справи безробітним, які бажають займатися підприємницькою діяльністю

Синельниківський міськрайонний центр зайнятості

Протягом 2011-2015 років
В межах кошторису

Синельниківського міськрайонного центру зайнятості


Збільшення кількості малих підприємств та приватних підприємців-фізичних осіб
2.2. Надання на конкурсній основі часткового відшкодування відсоткових ставок за кредитами, залученими суб’єктами малого підприємництва на реалізацію інвестиційних проектів

Відділ соціально-економічного розвитку міста міської ради, комерційні банки

Протягом 2011-2015 роківУ межах кошторису виконавців


Покращення якісних показників структури та діяльності малих підприємств (створення умов для підвищення економічної ефективності)
2.3. Інформаційне забезпечення суб’єктів підприємництва з питань існуючих механізмів фінансово-кредитної підтримки бізнесу, мікрокредитування та роз’яснень чинного законодавства у цій сфері.

Відділ соціально - економічного розвитку міста міської ради, комерційні банки міста,

головний спеціаліст по внутрішній політиці міської ради

Протягом 2011-2015 років
-


Підвищення рівня фінансової культури суб’єктів господарювання. Покращення якісних показників структури та діяльності малих підприємств (створення умов для підвищення економічної ефективності малих підприємств)

ІІІ. Ресурсне та інформаційне забезпечення, формування інфраструктури малого підприємництва

3.1. Створення інформаційної бази даних і її розміщення на веб-сайті міської ради в мережі Інтернет

- нежитлових приміщень;

- незавершеного

- земельних ділянок не сільськогосподарського призначення, вільних від забудови, для продажу з аукціонів у власність або користування для здійснення підприємницької діяльності.

Забезпечення постійного доступу суб’єктів малого підприємництва до інформації щодо цих баз даних.

Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності міської ради


Протягом

дії програми

-


Підвищення рівня поінформованості суб’єктів підприємництва. Покращення умов роботи малих підприємств міста. Забезпечення умов для створення та ефективного функціонування підприємств малого бізнесу та об’єктів інфраструктури
3.2. Залучення суб’єктів підприємництва до виконання державних і місцевих замовлень за рахунок бюджетних коштів

Структурні підрозділи – розпорядники бюджетних коштів

Протягом

2011-2015 роківУ межах кошторису виконавців


Підвищення ролі малого підприємництва у реалізації соціально-економічних завдань міста. Забезпечення доступу підприємців до фінансових і матеріальних ресурсів при гарантуванні збуту їх продукції та послуг
3.3. Проведення семінарів для суб’єктів підприємницької діяльності з залученням представників контролюючих органів

Відділ соціально - економічного розвитку міста,

Синельниківська об’єднана державна податкова інспекція

Щоквартально


протягом

2011-2015

років

-

-3.4. Проведення показів професійної майстерності до Дня підприємця:

- на кращий об’єкт торгівлі продовольчою групою товарів;

- на кращий об’єкт торгівлі промисловою групою товарів;

- на кращий об’єкт

- ресторанного господарства;

- на кращий об’єкт з надання побутових послуг

Відділ соціально - економічного розвитку міста міської ради


Протягом

2011 року


Загальний обсяг, у тому числі:

3,0

-

2,0

2,0

2,0

Формування позитивного іміджу підприємництва, пропагування його досягнень

Державний бюджет

-

-

-

-

-

Обласний

бюджет

-

-

-

-

-

Міський бюджет

3,0

-

2,0

2,0

2,0

Інші джерела-

-3.5. Проведення показів професійної майстерності до Дня підприємця -

кращий по професії в номінаціях:

- продавець-консультант;

- перукар.
Протягом

2012 року

Загальний обсяг, у тому числі:

-

3,0

2,0

2,0

2,0

Формування позитивного іміджу підприємництва, пропагування його досягнень

Державний бюджет

-

Обласний

бюджет

-

Міський бюджет

-

3,0

2,0

2,0

2,0

Інші джерела

-
3.6. Підготовка та проведення урочистих заходів з нагоди Дня підприємця та Дня працівників житлово-комунального господарства та побутового обслуговування населення

Відділ соціально-

економічного розвитку міста міської ради


лютий –березень;

серпень-вересень

2011-2015 років

Загальний обсяг, у тому числі:

4,0

5,0

1,0

1,0

1,0

Формування позитивної суспільної думки щодо підприємницької діяльності та популяризації іміджу підприємця

Державний бюджет

-

-


Обласний

бюджет

-

-


Міський бюджет

4,0

5,0

1,0

1,0

1,0

Інші джерела

-

-

3.7. Надання послуг „гарячої лінії” з проблемних питань підприємницької діяльності в телефонному та електронному режимі

Відділ соціально-

економічного розвитку міста міської ради

Протягом

дії програми

Загальний обсяг, у тому числі:


-
-


Надання практичної допомоги підприємцям. Підвищення їх правової та інформаційної обізнаності

Державний бюджет


-


-


Обласний

бюджет


-


-


Міський бюджет

-

-


Інші джерела


-


-

3.8. Забезпечення роботи, постійне оновлення та поповнення веб-сайта міської ради, висвітлення питань малого бізнесу

Відділ соціально-економічного розвитку міста міської ради, головний спеціаліст по внутрішній політиці міської ради

Щомісячно


протягом

2011-2015 років

-

-


Надання інформаційної, консультаційної , методичної та організаційної підтримки суб’єктам господарювання. Забезпечення зворотного зв’язку між органами влади, громадськими об’єднаннями та підприємцями

Усього за програмою


Загальний обсяг, у тому числі:10,0


11,8


6,8


6,9


7,0
Державний бюджет

-


-


Обласний

Бюджет

-


-


Міський

бюджет


10,011,8


6,8


6,9


7,0

Інші джерела

-

-


Схожі:

Про проект Програми розвитку малого підприємництва в місті Сміла на 2013 2014 роки
Україні” від 21. 05. 97 №280/97-ВР із змінами і доповненнями та Законів України «Про Національну програму сприяння розвитку малого...
Міська програма розвитку малого підприємництва у місті Кременчуці на 2009-2010 роки
Кременчуці на 2009-2010 роки направлена на забезпечення виконання Комплексної Програми розвитку малого підприємництва у Полтавській...
Програма розвитку малого підприємництва в місті Синельниковому на 2011 2020 роки
Склад проблеми та обґрунтування необхідності її розв’язання шляхом розроблення і виконання Програми
Програма розвитку малого підприємництва в місті Синельниковому на 2011 2020 роки
Склад проблеми та обґрунтування необхідності її розв’язання шляхом розроблення і виконання Програми
Щодо виконання Комплексної програми розвитку малого підприємництва...
Комплексної програми розвитку малого підприємництва на 2010-2012 роки (далі – програма), заходів щодо її реалізації та була спрямована...
Інформація щодо виконання заходів забезпечення розвитку малого підприємництва...
Розробка та винесення на розгляд сесії міської ради проектів рішень, що гарантують захист законних прав підприємців при здійсненні...
ПАСПОРТ міської програми
Назва: Програма розвитку малого підприємництва у м. Синельниковому на 2009 – 2010 роки
Програми сприяння розвитку малого підприємництва у місті Кременчуці на 2013-2014 роки № п/п
Програми сприяння розвитку малого підприємництва у місті Кременчуці на 2013-2014 роки
Заходи Міської програми розвитку малого підприємництва у місті Кременчуці...
Заходи Міської програми розвитку малого підприємництва у місті Кременчуці на 2009-2010 роки
КОМПЛЕКСНА ПРОГРАМА РОЗВИТКУ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА в місті Бердянську на 2013-2014 роки Вступ
Бердянськ на 2013-2014 роки (далі Програма) розроблена відповідно до статті 27 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка